Linda Roos ziet nu meer respect in raad

Linda Roos

(Door Frits Suer)

Na bijna 24 haar neemt Linda Roos, langst zittend raadslid, op 27 september afscheid van de gemeenteraad. Zij stichtte de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA), voortgekomen uit de actiegroep voor het behoud van het voormalige Leger des Heilsgebouw. dat overigens toch werd gesloopt. Andere kroonjuwelen van bbA: Heemparken en Bovenkerkerpolder. Bij haar afscheid noemt ze die niet als eerste, maar wel de naar haar inzicht verbeterde verhoudingen in de raad.  ”Onze samenwerking met andere partijen is veel beter dan vroeger. Dat vind ik eigenlijk het grootste succes”.

Linda Roos: “De grote winst van de laatste jaren is dat er niet op de man wordt gespeeld. De politiek wordt in het raadhuis bedreven en dat mag er best stevig aan toe gaan, maar buiten de raadszaal is iedereen respectvol naar elkaar toe. We gaan goed met elkaar om en daar mag Amstelveen heel blij mee zijn”.

In 1994, toen de partij meteen met vijf zetels in de raad kwam, was er veel reserve tegenover Burgerbelangen Amstelveen, herinnert zij zich. Bba werd gezien als de protestpartij. Zelf zag Roos haar partij niet zo. Wel als een ‘Andere Ideeën Partij’. Roos: “Wij hadden een duidelijke visie over de toekomst van Amstelveen en droegen uit dat het van groot belang was om het cultureel erfgoed en bijzondere gebouwen te behouden en niet alles te slopen”. Zij wijst er dan op dat er in de jaren zestig een plan was om de Amsterdamse grachten te dempen en bouwvallige huizen te vervangen door nieuwbouw. “Stel dat dit was doorgegaan, dan was er nu toch geen toerist naar Amsterdam gekomen. Nu de grootste inkomstenbron”.

Coalitie

Voldoening haalde Linda Roos uit de opname van bbA in de coalitie en het feit dat de partij een wethouder mocht leveren in de persoon van John Levie. Ook nu was er veel scepsis over bbA als bestuurspartij. Bovendien had de coalitie van VVD, bbA, OCA en ChristenUnie een meerderheid van slechts één zetel. Zowel in de pers als in de raad werd dat college geen lang leven toegekend. “Maar we hebben laten zien dat we goede mensen hebben en dat je met ons afspraken kunt maken. We zijn een betrouwbare partij gebleken. Ook in deze periode, waarin we weer bestuurspartij zijn”. Dat weten met name de insiders. Want in de eerste coalitie met bbA waren er heus wel spanningen, maar dan haalde Linda alle betrokken partijen in haar huis en, gedragen door haar geroemde gastvrouwschap, werden hobbels gladgestreken.

Verloren

Als haar wordt gevraagd of ze ooit in haar politieke loopbaan teleurstellingen heeft ervaren, zegt ze: ”Er is veel van historische waarde verloren gegaan in Amstelveen. Als we er eerder waren geweest, hadden we nog heel wat bijzondere gebouwen kunnen redden. Daar staat tegenover dat we hebben bereikt dat men zich meer bewust is gaan worden over hoe Amstelveen er in de toekomst moet uitzien”.

Het boegbeeld van bbA heeft daar uitgesproken ideeën over. “Het punt is dat we niet heel Nederland in Amstelveen kunnen opnemen. Amstelveen heeft van het begin af aan zich opgeworpen als stad in het groen. Hier vindt men de leefomgeving heel belangrijk en die hou je goed met groen en ruimte. Daarom heb ik altijd gevochten voor behoud en uitbreiding van het groen en me verzet tegen het volbouwen van groene plekken”.

Verticaal groen

De laatste jaren voegde zij haar pleidooi voor verticaal groen er aan toe. Dat blijft ze doen, geholpen door een onlangs verschenen rapport, waarin staat dat verticaal groen in de steden de temperatuur in de zomer vijf tot tien graden kan verlagen. Niet onbelangrijk in een tijd van opwarming.

Ook karakteristieke en historische gebouwen dragen volgens haar bij aan een goede sfeer.  ”Daarom zeg ik: durf zo te bouwen dat iets honderd jaar meegaat. Nu worden gebouwen al afgeschreven na 30 tot 40 jaar. Vaak als gevolg van slecht onderhoud. Bouwen voor honderd jaar is goed voor de duurzaamheid. Besteed een percentage van de bouwkosten aan ornamenten en goede versiering. Kijk naar de bouwprojecten van de Amsterdamse School. Dat waren toch arbeiderswoningen. Nu komen architecten uit de hele wereld naar die huizen kijken. Amsterdam zal ze nooit meer afbreken. Je moet gebouwen ook oud kunnen laten worden” .

Intussen is moeilijk te geloven dat men niets meer van haar hoort. Roos: “Ik wil in de toekomst altijd betrokken blijven bij het uitwerken van een visie op de leefomgeving en bijdragen aan het vormgeven van de omgevingswet. Daar heb ik altijd al belangstelling voor gehad”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook:Linda Roos (bbA) na 23 jaar uit gemeenteraad
Lees ook:Koninklijke onderscheiding voor Linda Roos
Lees ook:Iedereen welkom bij afscheid Linda Roos
Lees ook:Burgerbelangen wil toch in college
Lees ook:Burgerbelangen blij met deelname college

26 reacties op “Linda Roos ziet nu meer respect in raad

 1. Frank Bikker

  ” We gaan altijd goed met elkaar om.” Ja dank je de koekoek als je altijd hetzelfde stemt als de VVD. Ze zijn gewoon een bijwagen van deze partij.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Rode Paprika

   En weten we nog hoe ze het had over ‘uitkeringstrekkers’die haar heg maar moesten gaan knippen? Als werkervaring?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank Bikker

    En onze Tom Ponjee van de VVD dat bijstandsmoeders wel 2000€ kregen! Ja, eentje met 8 kinderen zeker😂😂😂. Lekkere mallerds , hè 😘😘😘

      /   Beantwoorden  / 
    1. Tinus Trekveer

     Ponjee had het fout, het is meer :

     Alleenstaande bijstandsmoeder met twee kinderen

     Bijstandsuitkering: € 960,83

     Huurtoeslag: € 238

     Zorgtoeslag: € 78,49

     Kindgebonden budget: € 406,08

     Kinderopvangtoeslag: € 613,10

     Kinderbijslag: € 127,76

     Totaal: € 2.424,26

       /   Beantwoorden  / 
     1. Elias.

      Ik mis nog de gemeentelijke bijdragen, vrijstellingen en kortingen.

        /  
     2. Jan

      Nou Trekveer, misschien moet jij dan ook maar eens de bijstand in. Lijkt me dat je dan met meer thuiskomt dan nu…..

        /  
     3. Frank Bikker

      @ tt één en ander nagekeken, maar het is mij in vele gevallen volstrekt onduidelijk hoe je aan deze bedragen bent gekomen. Er staan ook gewoon fouten tussen. In sommige gevallen betreft het ook maximale bedragen , zoals huurtoeslag. Kortom ik wil wel eens de link zien waar je deze bedragen vandaan hebt gehaald
      @elias Je hebt gelijk in, maar in vele gevallen zijn deze aan allerlei restricties gebonden of je hebt er niets aan. Met een korting van 10 of 15% op een cursus van 275€ bij de Volksuniversiteit schiet een minimumlijder weinig op.

        /  
     4. Tinus Trekveer

      Hallo Jan, leuk dat je weer iets van je laat horen. En direct met een eloquent, doordacht intellectueel uitdagend commentaar. Petje af.

      Ga vooral door.

        /  
     5. Frank Bikker

      Ik heb gezocht op verschillende uitkeringssites, maar kwam er niet direct uit. Je vergat wel de andere helft van dat artikel te vermelden wat me toch zeer belangrijk lijkt. Wat jij dus doet is een valse schijn opwekken, terwijl er mensen zijn die nog veel meer toeslagen krijgen, die 40 uur werken op HBO niveau in vergelijkbare toestand, namelijk grofweg 4900-2400=2500€.

        /  
     6. Jan

      Ik weet het Tinus. Dankjewel !

        /  
     7. Tinus Trekveer

      Nou Frank Bikker, zoals ik al zei : je weet nooit iets te vinden.

      Tevens had jij het over de onzin van Ponjee (2000 euro), en daar ging het om. En van een kwaliteitskrant de wetenschapredactie kun je verwachten dat daar ook nog iets tegenover gezet wordt.

      Ik ben helemaal niets vergeten, omdat e.e.a. eigenlijk niets met elkaar te maken had.

      De enige valse schijn die hier opgewekt werd kwam van jou.

      Maar dat is SP’ers eigen, bullshit verhalen ophangen.

      Niemand die daar nog intrapt.

        /  
   2. Gerben

    Het hek staat fier. Een icoon van de locale politiek gaat heen.
    Hulde voor haar en welkom bij VORA.

      /   Beantwoorden  / 
 2. Elias

  Nou viel mij wel op dat ongeveer elk loket waar een ander geld kreeg voor mij betalen betekende. Toeslagen, huur- en andere subsidies, vrijstellingen enzovoort voor de ‘armen’ betekenden dat per saldo we ongeveer hetzelfde inkomen hadden. Waar ik dan wel hard voor moest werken.

    /   Beantwoorden  / 
 3. De heer en Mevrouw W.A. Bomgaars

  Meer respect onder elkaar in de raad is HOERA; nu nog wat meer respect van de raad richting de kiezer en we zijn een stuk verder.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Melanchton

  Dankzij die ‘verbeterde verhoudingen in de raad’ is Amstelveen opgezadeld met een aantal zaken die met meer weerwerk, tegenspraak en oppositie vermeden hadden kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn hier regelmatig te berde gebracht, maar de ergste is wel de A9: 40 Miljoen euro en zeven jaar verkeerschaos die Amstelveens niets positiefs opleveren behalve nóg een parkje en nóg meer horeca bij het Oude Dorp.

  Ook een lokale democratie is gebaat bij een effectieve oppositie die beleid en plannen van het bestuur en het functioneren van het ambtenarenapparaat kritischer beoordeelt dan de regerende coalitiepartijen.

  Er is in Amstelveen niet alleen veel van historische waarde verloren gegaan, maar – erger nog – er is veel lelijks voor in de plaats gekomen. Als voorbeeld noem ik de ‘cultuurstrip’ die het Stadsplein het aanzien en het karakter van een bedrijfsterrein gaf en het oude KPMG-gebouw dat zó tijdgebonden was dat het nu al verouderd is en – gelukkig – snel een ander uiterlijk zal krijgen.

  Kritiek en tegenspraak worden in Amstelveen niet erg gewaardeerd. Omdat niemand wil worden uitgesloten van het onderonsje, stemt men braaf in met dingen waarmee men het eigenlijk niet eens is. Raadsleden hoeven elkaar niet voortdurend de tent uit te vechten, maar wat meer weerwerk en tegenspraak mag best.

    /   Beantwoorden  / 
  1. expat

   “maar wat meer weerwerk en tegenspraak mag best.”

   Daar moet je dan wel tegen kunnen.

     /   Beantwoorden  / 
 5. Melanchton

  In tegenstelling tot wat Linda Roos beweert zijn bouwvallige woningen in Amsterdam op grote schaal vervangen door lelijke nieuwbouw. Kijk maar in de Jordaan. Linda gaat voorbij aan de massale kaalslag in het oude stadscentrum tbv de metro. De grachten zijn inderdaad niet gedempt, maar helaas zijn daaronder geen parkeergarages gebouwd. Parkeren onder het water van de grachten had die bovengronds veel aantrekkelijker gemaakt.

  Toerisme is overigens geen duurzame basis voor een gezonde en stabiele economie. Het is namelijk maatschappij-ontwrichtend, energieverspillend, luchtvervuilend, klimaatbedervend en uiterst gevoelig voor economische tegenspoed.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Elias

  @Bikker. Ik herinner me dat Amstelveen diverse toeslagen en andere financiele faciliteiten terug moest schroeven omdat het absoluut niet aantrekkelijk was uit de bijstand te komen en te gaan werken. Betrokkenen gingen er op achteruit.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank

   Wordt eens concreet, Elias. Zou best kunnen, maar dat is zeer lange tijd geleden.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Elias

    Hooguit twee jaar (in elk geval tijdens dit college).

      /   Beantwoorden  / 
    1. Frank bikker

     Sorry hoor, maar welke maatregelen dan?

       /   Beantwoorden  / 
     1. Elias.

      Vraag het de gemeente. Destijds was nog niet zeker welke regelingen moesten worden versoberd, etc. Maar er bleek in de praktijk een pakket voorzieningen te zijn, die het niet aantrekkelijk maakten te gaan werken. De gemeenteraad stemde er mee in dat pakket door te lichten en te onderzoeken waar precies het knelpunt lag om de arbeidsmarkt te betreden.

        /  
     2. Tinus Trekveer

      Frank Bikker en iets vragen? Hij kan zelf helemaal niets opzoeken. Vandaar dat feiten-loze van horen zeggen gebrabbel van hem.

        /  
     3. Frank

      Nee, ik vraag het jou. Jij zegt het toch, want ik neem aan dat jij het niet uit je duimt zuigt, dus dan kun jij met concrete voorbeelden komen.

        /  
     4. Tinus Trekveer

      Jij stelt de vraag aan Elias, die geeft je antwoord. Ga dat bij de gemeente vragen, ik stel dat je daar te beroerd voor bent. Dus wat zeur je nu?

      Jij hebt hier nog nooit iets kunnen onderbouwen, ik dus wel.

      Is niet erg hoor, als je een volkomen digibeet bent, niet kunnen zoeken, geen links kunnen kopiëren/plakken, Maar ga dan van de internet media af. Ga lekker brieven schrijven of columns bij Amstelveenz of Krapuul etc.

        /  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.