Nog jarenlang geen zwemwater in Poel

In het gunstigste geval gaat het nog vele jaren voordat de Poel zwemwater bevat en er dus, zoals de VVD wilde, een stadsstrand kan worden aangelegd. Omdat er van een echt strand geen sprake kan zijn, behielp de gemeente zich met een tweedehands zwembadje in de Poel (voor 2 mensen). Een bedrijf gaat dat volgend jaar exploiteren. Er komt ook een horeca voorziening bij.

Dat er voorlopig geen sprake kan zijn van zwemwater in de Poel heeft Hoogheemraadschap Rijnland aan de gemeente laten weten, schrijft wethouder Pete Bot a de gemeenteraad. Volgens Rijnland duurt het nog ‘vele jaren’ voordat de waterkwaliteit op orde is.

“Dit betekent dat de kansen voor de aanleg van een succesvolle zwemwaterlocatie in de Poel voorlopig klein zijn”, meldt Bot. Om dat te bereiken moet eerst het water van de Poel verbeteren, zodat de blauwalg vermindert, voegt hij er aan toe. “De natuurlijke veenbodem van de Poel is een hinderlijke factor. Rijnland onderzoekt maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Voor symptoombestrijding van blauwalg zijn beperkte mogelijkheden.”

Motie

De gemeenteraad nam eerder een motie aan met de vraag het Hoogheemraadschap van Rijnland te laten onderzoeken hoe zo snel mogelijk in de Poel kan worden gezwommen. Dat zit er dus voorlopig niet in.

Het water in de Poel is troebel en er zijn veel algen en bijna geen waterplanten. Volgens Bot is het verbeteren van de kwaliteit een langdurig en kostbaar traject. De waterkwaliteit van de Poel is inmiddels door Rijnland opgenomen in de Kaderrichtlijn Water (KRW) 2016-2021. Doel: goede chemische en ecologische kwaliteit van het water te krijgen. Niet teveel voedings- of vervuilende stoffen, een goed evenwicht en genoeg variatie in waterdieren en waterplanten.

Filters

Rijnland, Waternet, Amsterdamse Bos en gemeente onderzoeken onder meer hoe de watertoevoer richting de polders kan worden beperkt. Daardoor komt minder voedselrijk water uit de Nieuwe Meer de Poel in, waardoor de waterkwaliteit verbetert. Rijnland en het Amsterdamse Bos hebben inmiddels in de aanvoersloot tussen de Nieuwe Meer en de Amstelveense Poel helofytenfilters geplaatst.

 

 

Lees ook:Ovedracht gemeentelijk water aan Rijnland
Lees ook:Mogelijk over 5 jaar zwemwater in Poel
Lees ook:Coalitie wil zwemmen in de Poel
Lees ook:Waterpartijen worden uitgebaggerd
Lees ook:Watersport in Poel onveilig door blauwalg

82 reacties op “Nog jarenlang geen zwemwater in Poel

 1. Frank

  Prima zo! Laat de Poel maar gewoon de Poel blijven. Zo veel mogelijk een historisch veenlandschap zonder allerlei kermisaangelegenheden. Dat sluit ook het meeste aan bij het Bos. Nu nog dat idiote zwembadje weg, waar de gemeente in tijden van bezuiniging et nodig vond om 825.000 aan te besteden.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Jan Demming

  Ja Frank, als hoge pieten en marietjes iets mooi vinden, dan moet dat worden aangeschaft. Uiteraard met geld van de belastingbetaler. Zie inderdaad het mierenzwembadje en de drol in het Stadshart. Wie vindt het dan nog gek dat politiek en burgers steeds verder van elkaar komen te staan? Ze leren het in zowel Den Haag als in de gemeentehuizen nooit.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Zoostje

   En toch blijkt dat de meerderheid in dit dorp blijft stemmen op partijen die hun eigen dorpse asociale belangen blijft ‘verdedigen’. Waarschijnlijk vanwege de Hypotheekrenteafrek. Want diegenen die dat verkrijgen, zullen altijd diegenen met huursusidie minachten. Maar wat is het verschil?

     /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  In Japan vragen bestuurders in het openbaar huilend om vergiffenis voor hun blunders.

  Na alle reizen van b&w naar Azië mogen wij erop rekenen dat de Amstelveense wethouders geleerd hebben hoe zij openlijk spijt kunnen betuigen voor hun tragische vergissingen zoals zwembad, bunker, Drol, thuiszorg, gebrekkige handhaving, Stadshart-impasse en natuurlijk die vreselijke open verkeersgoot voor de verbrede A9 dwars door onze woonplaats.

  “Boehoe! Sorry, sorry, vergeef me, ik heb zo’n spijt!”

    /   Beantwoorden  / 
  1. Tinus Trekveer

   Wanneer verhuis je?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    Word je weer persoonlijk, Trekpleister? Maar goed, ik blijf en juist daarom wil ik graag een zo goed mogelijk lokaal bestuur dat min mogelijk blunders mmakt.

    Die prachtige Poeloever is verpest door dat stomme en oerlelijke zwembadje. Daarvoor is een openlijke spijtbetuiging op zijn plaats.

    Ik ben benieuwd naar jouw on-topic reactie.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Rotary-vriendje

    Het blijft tobben met TT.

      /   Beantwoorden  / 
 4. Tante Ria

  En dat is maar goed ook, het is trouwens toch levensgevaarlijk zwemmen in de Poel met die kogelvissen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Jij wilt dus ook deze discussie saboteren met het ‘onderlinge gedoe’ waar ook JB terecht zo’n hekel heeft?

   Mijn kritiek is gericht op het (niet) functioneren van Herbert Raat (VVDl als bestuurder van deze stad, niet op hem persoonlijk. Persoonlijk vind ik Herbert een aardige vent, maar als bestuurder maakt hij ernstige fouten.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Tante Ria

    Doe effe normaal. Ik heb niets over jou gezegd.

    Maar dat ga ik nu wel doen want ik ben er ziek van dat van waning iedereen in Amstelveen aan het afzeiken is.

    “Persoonlijk vind ik Herbert een aardige vent” En dat zegt hij met droge ogen, een godvergeten gotspe heet zoiets.

    Wat is de link met de A9 en het water in de Poel? Is dat on topic?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Dikke Bertha

     Robert v W komt er totaal niet van onder de indruk. En terecht. Zielig wordt dit.

       /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    De topic is één van de blunders van ons stadsbestuur. In dat verband noemde ik er nog een paar die véél ernstiger zijn dan dat stomme Poelbadje: Stadshart en A9.

      /   Beantwoorden  / 
   3. Robert van Waning

    RiaPC, deze reactie staat inderdaad verkeerd, zoals Matthijs terecht opmerkte.

    Frank en Jan Demming reageerden trouwens ook kritisch op het artikel over De Poel en het idiote zwembadje, maar jij wordt alleen doodziek van mijn reactie. Selectieve verontwaardiging heet zoiets.

      /   Beantwoorden  / 
    1. PeterPC

     En waarom sleep je mij er weer bij?

     Ben je wel goed bij hoofd?

       /   Beantwoorden  / 
    2. Frank

     Juuuf, zij deden het oook, juf!

       /   Beantwoorden  / 
 5. Matthijs

  Bent u masochist? Als ik dat rijtje zie,is het voor u heel moeilijk in Amstelveen, het meest hopeloze woonoord van Nederland.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Word je weer persoonlijk, Matthijs? Als jij je steeds zo aan mij ergert, kan je ook níet reageren op wat ik schrijf.

   Maar goed, ik blijf en juist daarom wil ik graag een zo goed mogelijk lokaal bestuur dat min mogelijk blunders mmakt.

   Die prachtige Poeloever is verpest door dat stomme en oerlelijke zwembadje. Daarvoor is een openlijke spijtbetuiging op zijn plaats.

   Ik ben benieuwd naar jouw on-topic reactie.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Matthijs

    Hoezo ergert? Ik begreep alleen niet dat iemand die het in Amstelveen zo moeilijk heeft, hier blijft wonen. Over persoonlijk gesproken: Hebt u niet dikwijls uw gal gespuid over ‘e’en bepaalde wethouder, ook verantwoordelijk voor de meeste van de door u genoemde terreinen waarop het mis gaat?

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Jij wilt dus ook deze discussie saboteren met het ‘onderlinge gedoe’ waar ook JB terecht zo’n hekel heeft?

    Mijn kritiek is gericht op het (niet) functioneren van Herbert Raat (VVDl als bestuurder van deze stad, niet op hem persoonlijk. Persoonlijk vind ik Herbert een aardige vent, maar als bestuurder maakt hij ernstige fouten.

      /   Beantwoorden  / 
    1. PeterPC

     “Persoonlijk vind ik Herbert een aardige vent”

     Muahahahaha, je moet wel echt een slecht mens zijn om zoiets te beweren.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Rotary-vriendje

      Pc, hou nou eens op. Niet leuk meer.

        /  
    2. Robert van Waning

     PC, je moet toch eens het verschil leren zien tussen kritiek op iemand persoonlijk en op diens functioneren. In het publieke politieke debat gaat het alleen om het eerste. Als wethouder is Raat een ramp waarvan Amstelveen nog tientallen jaren ellende zal ondervinden .

     Mark Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV) mogen elkaar persoonlijk graag, maar politiek zijn zij elkaar verklaarde tegenstanders.

       /   Beantwoorden  / 
     1. PeterPC

      Ja dat Raat eerst excuses moest aanbieden over een terecht stuk wat hij over jou geschreven had.

      Daar heb jij een persoonlijke kwestie van gemaakt.

      M.a.w. ophouden met dat geouwehoer.

        /  
     2. Robert van Waning

      PC, de Nationale Ombudsman vond dat stuk van Raat en Godthelp juist onbehoorlijk en dus helemaal niet terecht. Als bestuurder had Raat mij niet in het openbaar mogen afstraffen vanwege mijn gegronde klacht over diens gebrekkige handhaving. Het stuk stond vol vervelende kwalificaties die nergens op sloegen. Het was een typisch geval van framing, een onfatsoenlijk één-tweetje van een oud-voorlichter en een bevriende journalist.

      Fijn dat je mij in de gelegenheid stelt om dit nog eens te zeggen. Volkomen off-topic, natuurlijk, maar dat vindt JB prima als het tegen mij gericht is.

        /  
     3. Johan Bos

      ‘Volkomen off-topic, natuurlijk, maar dat vindt JB prima als het tegen mij gericht is.’ Waar haalt u deze onzin toch vandaan?

        /  
     4. PeterPC

      “Nationale Ombudsman” Dat is een lachertje. Dat instituut roept af en toe ‘foei dat mag u niet meer doe hoor’

      Maar dat was te weinig genoegdoening toch? Er moesten zelfs excuses, die terecht niet kwamen, aan te pas komen.

      Dus ga nu hier niet roepen dat Raat zo’n fijne kerel is.

      Hoe ongeloofwaardig kun je zijn.

        /  
     5. Robert van Waning

      Een leuke kerel kan een rampzalige bestuurder blijken te zijn. Dat ongeluk trof Amstelveen, dat zich helaas liet inpakken door deze oud-voorlichter (Raats eigenlijke vak).

      Raat had inderdaad zijn excuses moeten aanbieden voor het misbruik van zijn positie tegenover een gewone burger.

      Nogmaals mijn dank voor de gelegenheid om dit te kunnen ventileren. Ga nog even door.

        /  
     6. PeterPC

      Kom, kom, het is nu wel weer duidelijk aangetoond dat jouw kreet ‘een aardige vent’ pure bullshit is.

      Ga vooral zo door met jezelf te kakken te zetten. Succes ermee.

        /  
     7. Robert van Waning

      Raat is een aardige vent, maar een slechte wethouder. Je moet onderscheid maken tussen persoon en functie.

        /  
 6. Matthijs

  Uw antwoord staat weer verkeerd (onder Tante Ria), maar dat hebt u nu eenmaal vaak aks gewoonte. Ik neem aan dat het voor mij bedoeld is. Kijk, u bent misschien zelf ook wel een aardige vent, maar uw opvattingen zijn niet die van velen. Maar persoonlijk is volgens u alleen persoonlijk als het daarover gaat. Met wethouders ligt het anders dan met burgers, zegt u in feite.

    /   Beantwoorden  / 
   1. Frank

    Ja, onbegrijpelijk hè !

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Inderdaad onbegrijpelijk. Er waren drie kritische reacties op JB’s artikel en de knokploegleden beginnen weer alleen op mij in te hakken. Had jij graag meegedaan met dat groepsgedrag, Frank?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Zoostje

     Ja, dat had hij graag gedaan want een fout SP-jer-tje…Frank is gewoon een aanhanger van de VVD. Een onderwijzertje, dat scheefwoont, huursubsidie ontvangt en anderen de maat neemt.

       /   Beantwoorden  / 
     1. PeterPC

      Frank is een prima SP’er die de nodige nuances aanbrengt.

      Ik zag nog een filmpje van blote SP’ers bij een kamerdebat. Volgens mij stond jij daar ook tussen.

      Meteen een afspraak gemaakt met de oogarts.

        /  
     2. Frank

      Tuurlijk doe ik mee aan het inhakken op een ruimer van een Joods kerkhof , aangezien dit ingaat tegen art.1′van onze Grondwet. Voor de rest moet mijn lieve partijgenote haar kennis nog even bijspijkeren op het gebied van scheefwoners. Deze krijgen elk jaar een huurverhoging van 4 1/2% ipv huursubsidie. Misschien nog even een weetje voor je. De hr. Roemer heeft indertijd in Boxmeer samen met de VVD en het CDA in de coalitie gezeten. En ik ben van mening als er voor alle 3 nu genoeg voordeel valt te behalen ; Waarom zou men het dan niet doen? Alleen is dit op dit moment totaal niet van toepassing op de amstelveense situatie , gezien de woonvisie, regulier/vrijwilligerswerk , enz. enz.

        /  
     3. Robert van Waning

      Jaaa, daar gaan we weer! Iedereen mag meetrappen met de knokploeg.

      Ik vind inderdaad dat de onherkenbare graven van het kerkhof in het centrum van Ouderkerk geruimd zouden moeten worden, zoals dat in het algemeen belang ook op andere begraafplaatsen in Nederland gebeurt. Dat is juist geen discriminatie, want ik beschouw en bejegen Joden kennelijk als gewone mensen, ook na hun overlijden een paar honderd jaar geleden. Verder nog iets on-topic te melden, Frank?

        /  
     4. Frank

      Tja, rvw op dit punt ben ik nu eenmaal net zo rancuneus als jij over de hele linie.

        /  
     5. Robert van Waning

      Prima hoor, Frank, maar dan mag er geen enkel graf ooit worden geruimd. Nederland één groot kerkhof. Geen onderscheid ogv afkomst, want dat is in strijd met de Universele Verklaring en onze Grondwet.

        /  
 7. Gerben

  VVD wil zwemmen in de Poel. Hoogheemraadschap treuzelt. Direct een openbare aanbesteding inzetten. Neem aan dat de VVD fractie het voortouw neemt in dezen?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Jan Demming

   Ik mag toch aannemen, Gerben, dat je het liefst een heel groot zwembad zou willen zien in de Bovenkerkerpolder, midden tussen al die woningen waarover je al jarenlang droomt.

     /   Beantwoorden  / 
 8. Gerben

  VVD gaat ook over de Bovenkerkerpolder. En het Amsteleiland, etc etc.
  VVD en mijn dromen….wie weet. Graag optimisme. De toekomst zit in verborgen hoeken.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Fons de Swimmingpoel

  Ik zie plotseling een beeld voor me,het beeld van die drol in het zwembadje.

  Toch vind ik het niet leuk dat het plan van het zwembad in het water dreigt te vallen. Maak er een leuk natuurbad van, zonder blauwalg maar ook zonder chloor.
  Misschien een paar goudvissen erbij? Het zijn toch onze belastingcenten?!

    /   Beantwoorden  / 
 10. Matthijs

  Dus alle SP-ers denken als u, verschil van inzicht binnen de partij wordt niet geduld? Wie over iets een tikkeltje anders denkt is fout? Dat heet kadaverdiscipline. Ik ken een SP-er die Raat goed vindt. Echt. Laat ik zijn naam maar niet noemen, want dat wordt hij geexcommuniceerd.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Tegen wie heb je het, Matthijs? Noem man en paard. Alsjeblieft geen laffe vage suggesties, wang die doen vaak meer kwaad dan openheid en eerlijkheid.

     /   Beantwoorden  / 
 11. Matthijs

  Er ging iets verkeerd RvW, zoals bij u schering en inslag is, wat antwoorden betreft. Ik wilde antwoorden op Zoostje, de schuilnaam waar u volgens mij nooit bezwaar tegen maakt. Dus: @ zoostje:’Dus alle SP-ers denken als u, verschil van inzicht binnen de partij wordt niet geduld? Wie over iets een tikkeltje anders denkt is fout? Dat heet kadaverdiscipline. Ik ken een SP-er die Raat goed vindt. Echt. Laat ik zijn naam maar niet noemen, want dat wordt hij geexcommuniceerd.’

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Wat laf om niet man en paard te durven noemen. Nu moeten wij raden wie u bedoelt: Frank Bikker?

   Iedereen die Raat goed vindt, wordt op dit forum juist toegejuicht. Alleen critici van die wethouder worden hier verketterd.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Matthijs

    @ RvW. Hoezo laf? Ik reageerde op Zoostje (andere naam ken ik niet) en heb dat al gezegd. Met de beantwoording ging het fout, maar dat overkomt u ook geregeld, begreep ik.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Robert van Waning

     “Ik ken een SP-er die Raat goed vindt. Echt. Laat ik zijn naam maar niet noemen, want dat wordt hij geëxcommuniceerd.” Dat is laf én onjuist. Op dit forum van Raat-fans scoor je juist met kritiekloze aanbidding.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Rotary-vriendje

      Daar is toch niets bijzonders aan ?
      Qua aanpak is Raat misschien helemaal niet slecht. (ik durf er niet over te oordelen) Maar ‘wat’ Raat aanpakt zijn niet mijn keuzes. Maar dat is iets anders. Dus waarom zou een SP-er Raat niet een goede wethouder kunnen vinden ? Het niveau daalt hier wel.

        /  
     2. Robert van Waning

      R-V, volgens Matthijs mag een SP-er wethouder Raat niet goed vinden. Natuurlijk mag dat. Raat pakt ze allemaal in, maar zijn beleid deugt niet: Zie Stadshart en A9.

        /  
     3. Matthijs

      @RvW. Ik weet niet of ik zijn naam mag noemen, daarom deed ik het niet. Dat is niet laf, maar fatsoenlijk. Ik dacht al dat u het onderscheid tussen beide niet kent.

        /  
     4. Robert van Waning

      JB, er is niets onfatsoenlijks aan het iemand aardig vinden en tevens een goed bestuurder. Het is juist onfatsoenlijk om te suggereren dat men daarvoor door de SP verketterd zou worden.

      Mensen die vóór A9-verkeersgoot, bunker, zwembad en geografische indeling vd thuiszorg zijn en juist tegenstanders zijn van betere handhaving en modernisering, optimalisering en uitbreiding van het Stadshart, zijn erg blij met Raat als bestuurder. Ik niet.

        /  
     5. Robert van Waning

      Volgens Matthijs ken ik het verschil niet tussen lafheid en fatsoen (11:14). Ik had juist een email naar Johan Bos over fatsoen geschreven.

      Op 11:10 schreef hij hierboven aan mij: ” Waar haalt u deze onzin toch vandaan?” Dat is precies wat ik aan Matthijs had willen vragen.

      Matthijs = Johan Bos?

        /  
     6. Johan Bos

      ‘Matthijs = Johan Bos?’Wil u ophouden met ook deze onzin?

        /  
   2. PeterPC

    Bij iedereen die hier reageert PC eraan plakken, dat heet man en paard noemen? En ik ben die SP’er die Raat goed vind. Alleen de SP weet dat nog niet, en gaat dat goed vinden omdat ik nogal wat van mijn geld in de partijkas stort.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Rotary-vriendje

     Als we bij De Dikkert dineren zal ik een toost op je uitbrengen.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Frank

      @rv Ben je niet abuis, het is toch Lute? Als je nou toch contact zoekt met de VVD, moet je het wel in stijl doen en niet een kop koffie in de Hema .

        /  
     2. PeterPC

      Jij gaat toch niet uitgenodigd worden, en als goed VVD’er ben je al met weinig tevreden.

        /  
 12. Robert van Waning

  Zelfs in het ‘gunstigste geval’ dat het water van de Poel schoon genoeg is om in te zwemmen, zal het vanwege de veenbodem niet mogelijk zijn om er een strand aan te leggen, zoals de VVD wil. Zoals gewoonlijk houden de bestuurders van die partij ons voor de gek. Denk aan Stadshart en A9.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Matthijs

   @RvW. Uw naam ziende was ik al bang dat u geen kans zou zien bij het stadsstrand in het Oude Dorp de A9 en het Stadshart op te voeren. Maar het is u gelukkig in de laatste zin gelukt. Hulde, want wat moesten we zonder uw herhaalde waarschuwingen. Bent u niet de naam van een wethouder vergeten trouwens?

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   “Uw naam ziende was ik al bang.”

   Zoiets heet een vooroordeel, Matthijs.

   Reageer voor de verandering eens inhoudelijk: Is een zandstrand op een veenbodem volgens u mogelijk? Misschien wel als je het veen afgraaft, maar hoever moet je daarmee gaan? Of mbv damwanden? Zelfde vraag.

   U en anderen kunnen maar beter luisteren naar mijn herhaalde waarschuwing mbt de A9, want dat onheil kan nú nog afgewend worden.

   Waarom is daarover geen publiek debat? Straks gaat het centrum jarenlang op de schop, met een resultaat dat nog erger is dan de huidige situatie.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Simon Sluitspier

    Kan beter niet alles van deze heer verwijderd worden, want genoegzaam zijn al zijn standpunten wel bekend of hij moet iets nieuws te berde brengen.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Tante Ria

     “iets nieuws te berde brengen.”

     Dat gaat niet gebeuren en een heer is het zeker niet.

       /   Beantwoorden  / 
   2. PeterPC

    Je kunt ook niet reageren hoor als zo’n mobieltje te moeilijk is.

    Waarom blijf je Matthijs steeds JB noemen? Maakt je dat hitsig?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Robert van Waning

     PC, je kunt ook niet reageren als niets te melden hebt en alleen maar op mij komt vitten.

       /   Beantwoorden  / 
    2. PeterPC

     Een ‘Tu quoque’, hoe origineel.

       /   Beantwoorden  / 
  3. Simon Sluitspier

   Ik ben geen geoloog, maar ik weet wel dat de Poel op vele plaatsen met name aan de oevers te ondiep is om daar echt zwemwater van te maken. Er ligt namelijk op de meeste plaatsen een paar meter veen. Men kan daar wel zand op storten, maar dat moet je wel constant aan blijven vullen, want anders zakt het steeds weer weg. Wegbaggeren kan ook maar gedeeltelijk anders zal het aangrenzende land voor een groot deel in de Poel verdwijnen .
   Daarbij vraag ik me ook af of de unieke biotoop behorende bij een veenpoel niet aangetast wordt.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    Heel juist. Stop met dat gemodder (letterlijk en figuurlijk) op de Poeloever. Haal dat lelijke zwembad weg en we praten er niet meer over.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Simon Sluitspier

     En herstel zo weer een stukje biotoop van de ringslang, die daar zeker voorkwam. Daarmee zou de gemeente tenminste echt het logo groen kunnen voeren.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Piet

      Niet te vergeten de gecoupeerde roodogige breedbek salamander.

        /  
 13. Zoostje

  ”Alles” waar de heer van Waning zou worden geciteerd of waar zijn naam wordt genoemd, zou woden verwijderd heer Bos. Wat heeft u doen belsluiten dat niet te doen?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Kunt u zeggen waar ik dat zei? Overigens: Ik voer de strijd tussen vrijheid van meningsuiting en van Waning.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    JB, u voert strijd voor vrijheid van smaad, laster en oeverloos off-topic en persoonsgericht gezeik.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    JB, u schreef onder uw artikel over fietspaden @mij: “Eerlijk gezegd probeer ik nu alles waarin uw naam wordt genoemd weg te halen. Zoals gezegd: Ik ben het gezeik zat.”
    (3 december 2016 at 13:19).

    Ik had inhoudelijk op uw artikel gereageerd, maar kennelijk is dat niet uw bedoeling met deze ruimte.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Ik bedoelde uw naam in reacties. Nogmaals: Ik heb meer te doen dat u.

       /   Beantwoorden  / 
 14. Zoostje

  Uw woorden he? Niet de mijne. Dus waar blijft uw handhaving?

    /   Beantwoorden  / 
 15. Robert van Waning

  Ook deze discussie is vakkundig om zeep geholpen door de usual suspects. JB krijgt zijn zin: Hier heerst volslagen vrijheid van off-topic narigheid.

  Dit is een gemiste kans op publiek debat over zaken die ons allemaal aangaan. De politiek heeft vrij spel.

    /   Beantwoorden  / 
 16. Simon Sluitspier

  O ja, dat vergat ik nog bijna. Is er niet een enthousiaste viskweker van modderkruipers onder onze lezers ? Ik ken wel een ondernemer uit het Oude Dorp, die er een paar wil vangen in de Poel, uiteraard ” per ongeluk” vastgelegd op camera.

    /   Beantwoorden  / 
 17. Gerben

  VVD, een tip: eerste Amstelveense wiet kwekerij op het Amsteleiland met paviljoen en naakt zwemmen in de Amstel. Een goudmijn voor de Kas der Gemeente.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.