Metropool Amsterdam: ‘ondemocratisch broddelwerk’

Harry van den Bergh Bert de Pijper (CU)

‘Broddelwerk’, noemde PvdA-raadslid Harry van den Bergh het door B&W aan de raad doorgestuurde document  over de betrokkenheid van de lokale politiek bij het regionale samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam (MRA). Gekozen volksvertegenwoordigers hebben daarin eigenlijk niets te zeggen en de regie komt volledig bij een groep burgemeesters, wethouders en ambtenaren te liggen, klaagde Van den Bergh donderdag in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen. In MRA – die het stuk componeerde –  is de democratische legitimatie aldus nul, zei hij. Tegenwind kwam er uitgerekend van de het referendum minnende D66. MRA is niet meer dan een netwerkorganisatie, zei raadslid Van der Steenhoven van die fractie.

Maar het gevaar is dat het in de praktijk meer zal zijn, vrezen tegenstanders. Naar de MRA worden tal van beleidsterreinen verschoven die nu bij de Stadsregio Amsterdam (SRA) zitten, met nog wel een eigen raad, waarvan Van der Bergh zes jaar lang deel uitmaakte namens Amstelveen. Ook daarvan vond hij overigens het democratische gehalte matig, maar in MRA verdwijnt het eigenlijk volledig. En daar gaat het regionale beleid op het gebied van ruimte, wonen en sport heen. SRA gaat verder als alleen een Vervoersregio.

MRA bestaat al, maar wordt uitgebouwd en er is alleen een regionale samenwerking onder een uit burgemeesters (en wethouders) bestaande zogenoemde regiegroep. Democratisch gezien een onding dus, verzuchtte Van den Bergh. Andere raadsleden deelden die mening, maar burgemeester Mirjam van ’t Veld sloot zich aan bij D66. Volgens haar wordt de rol van de subregio’s als Amstelland en de Meerlanden belangrijker. “Hun geluid brengen wij in MRA in”, zei de burgemeester.

Onvoldoende

Maar de structuur binnen die metropool is nu eenmaal zo dat directe politieke invloed vrijwel onmogelijk is, constateerde Van den Bergh. “De gekozen volksvertegenwoordigers komen er nauwelijks aan te pas. Het resultaat van de convenant die nu bij de gemeenten op tafel ligt, is volkomen onvoldoende om de democratische legitimatie te garanderen.”

In het aan de gemeenteraad voorgelegde stuk staat dat men over die betrokkenheid verder moet nadenken. “Nu pas”, schamperde het PvdA-raadslid. Terwijl MRA al bestaat en nu een steviger samenwerkingsverband wordt. Bert de Pijper van de ChristenUnie sloot zich bij de kritiek aan. “Ik wil zelf als raadslid van Amstelveen iets kunnen zeggen en de belangen van de burgers hier behartigen”, zei hij. De MRA heeft onder meer uitgerekend dat er 300.000 woningen in die (grote) regio moeten komen. “Maar de gemeenteraad blijft bevoegd te zeggen of en zo ja hoeveel ervan in Amstelveen komen”, zei de burgemeester. “De gemeenteraad draagt geen bevoegdheden over.”

Oneigenlijk kind

“De MRA is eigenlijk een oneigenlijk kind”, zei Hans Bulsing van de VVD, die eveneens constateerde dat democratische legitimatie, vastgelegd in een duidelijke structuur, er ontbreekt. Hij noemde het orgaan een lappendeken van bestuurlijke clubjes en ‘gigantisch gebureaucratiseerd’. Maar hij zag kennelijk ook niet hoe het anders zou moeten. “Misschien wil de heer Van den Bergh een metroparlement”, zei hij.

Nu, zei Van den Bergh, dreigen er in MRA achterkamertjes besluiten te vallen, die vervolgens door burgemeesters thuis worden verdedigd. “De burgers snappen er helemaal niets van. Wij verliezen nog meer vertrouwen van de burgers dan wij al hebben gedaan.”

 

 

Lees ook:Raad wil meer invloed op metropool
Lees ook:‘Metropool bureaucratische verschrikking’
Lees ook:Metropool
Lees ook:MRA: ondemocratisch EU-model voor regio
Lees ook:In regio wint bureaucratie van democratie

4 reacties op “Metropool Amsterdam: ‘ondemocratisch broddelwerk’

 1. Frank

  Ik geloof best dat onze Harry gelijk heeft, maar waarom laat hij zijn eigen “sociaaldemocratische” gedachtengoed dat helemaal onderspitten in dit gemeentelijke D66/VVD bolwerk.

  Ja, maar we zitten in het college!

  Ja, nou en!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Jan

   Onzin natuurlijk, als Harry de trends en ontwikkelingen volgt ziet hij ook dat Amsterdam, of breder de MRA steeds interessanter wordt voor het internationale bedrijfsleven, voor beleggers, investeerders en particulieren. Concurrentie vindt straks niet meer plaats tussen landen maar tussen Metropolen. Vandaar de enorme belangstelling voor Amsterdam. Dat komt ook tot uitdrukking in de prijzen van het onroerend goed.

     /   Beantwoorden  / 
 2. Robert van Waning

  Volgens burgemeester Van ‘t Veld draagt de gemeenteraad geen bevoegdheden over. Dat is ook niet nodig, want die worden gewoon uitgehold waar zij bij zitten. Wat overblijft is een lege huls, een democratische schijnvertoning.

  Zonder volksvertegenwoordiging en zonder onafhankelijke en kritische lokale pers, zijn de Amstelveners overgeleverd aan de willekeur van de autocraten in het Poelpaleis.

  De burgemeester begint ondertussen het vak van voorlichter al aardig onder de knie te krijgen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Alexander P.

  Democratie op zijn Amstelveens.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.