Water Natuurlijk: aanpak bestrijdingsmiddel

 

 

Sander Mager

De grootste fractie in het Waterschap Amstel, Gooi Vecht, die van waterschappartij Water Natuurlijk, pleit voor harde aanpak van door onderzoek geconstateerde   verontreiniging door hoge concentraties bestrijdingsmiddelen in de Amstel. Sander Mager, voorheen fractieleider van GroenLinks in de gemeenteraad, is de Amstelveense kandidaat voor Water Natuurlijk bij de komende verkiezingen.

De bestrijdingsmiddelen zijn afkomstig uit de kassen in de Noorder Legmeerpolder (tussen Amstelveen en Uithoorn) en de Zuider Legmeerpolder (tussen Uithoorn en Kudelstaart). Water Natuurlijk dringt aan op maatregelen om milieu- en gezondheidsschade te voorkomen.

Volgens het waterschap zijn in de Amstel verhoogde concentraties aan microverontreinigingen aangetroffen. Het onderzoek is uitgevoerd op plekken waar ecologische risico’s door microverontreinigingen naar verwachting het hoogst zijn. Uit het onderzoek bleek dat de verontreiniging komt door bestrijdingsmiddelen van de glastuinbouw in de Noorder- en Zuiderlegmeer.

Mager: “Gewasbeschermingsmiddelen vormen een van de grootste problemen voor de waterkwaliteit. Water Natuurlijk zet zich in voor schoon, gezond water voor mens, dier en natuur. Ook uit landelijk onderzoek bleek het grootste deel van de verontreiniging van sloten, rivieren en plassen door bestrijdingsmiddelen, het gevolg is van het agrarisch gebruik ervan. Het andere grote probleem is de toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, zoals RoundUp. In Amstelveen spelen nu beide problemen. De gemeente gebruikt helaas nog steeds RoundUp en in de kassen worden nu soms te veel bestrijdingsmiddelen te worden gebruikt.”

Onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wees recent uit dat tuinders ook nog vaak bij wet verboden middelen gebruiken. “In de kassen moeten de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veel beter worden nageleefd”, vindt Mager. “Daar moet ook meer op gecontroleerd worden.”

Water Natuurlijk wil dat tuinders maatregelen gaan nemen om water in de kassen zelf te zuiveren, zodat lozing van bestrijdingsmiddelen in de sloten niet meer voorkomt. Mager: “Om te zorgen voor schoon water kunnen we vervuiling beter bij de bron aanpakken dan via vaak dure zuiveringstechnieken waar inwoners via de waterschapsbelasting voor moeten betalen.”

Water Natuurlijk is tegen het plan de glastuinbouw uitstel te geven voor verplichte waterzuivering op het bedrijf zelf. Dit zou pas in 2016 verplicht worden, maar PvdA staatssecretaris Mansveld overweegt, volgens Water Natuurlijk onder druk van VVD en CDA, dat uit te stellen.

 

Lees ook:Geen overtreding belichting kassen geconstateerd
Lees ook:‘Waterschapsbelasting kan omlaag’
Lees ook:Provincie betaalt 10 miljoen voor opknapbeurt Greenport
Lees ook:Twee A’veners in bestuur waterschap
Lees ook:IJs redt dronken automobilist van te water raken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.