D66: ‘investeren in vertrouwen van burgers’

Catharina de Leur

De communicatie met de burgers moet beter. Niets nieuws, maar D66 heeft er weer eens een voorstel aan de raad voor ingediend. Kennelijk om die kreet handen en voeten te geven. Er moet, met de verkiezingen voor de deur, anders worden geïnvesteerd, in vertrouwen van de burgers in politiek en bestuur, vindt de fractie. En dan gaat het er onder meer om beter de sociale media te gebruiken, betoogde D66-raadslid Catharina de Leur. Van volgend jaar af moet, met instemming van de raad, elk jaar één nieuw initiatief om de burgerbetrokkenheid te vergroten worden getest en, indien geschikt, ‘worden opgenomen in ’het reguliere beleid’.

Er moet maatwerk komen in communicatietrajecten, zowel voor grote als kleine projecten, en vooral de nieuwe media moeten worden gebruikt. Hoewel het de lokale overheid nog steeds niet lukt met al bestaande digitale media dezelfde openheid te bedrijven als in het inmiddels ridicuul bevonden papieren tijdperk.  Zodat in openbare vergaderingen wordt verwezen naar stukken die op dat moment – anders dan in het verleden – alleen via de digitale achterkamer ‘raadsweb’ naar raadsleden zijn gestuurd. Zodat een schimmige en voor de burger volstrekt ontoegankelijke politieke discussie ontstaat.

Bert de Pijper

Toch ziet Burgerbelangen (BBA) het voorstel van D66 als een ondersteuning van de met communicatie ingeslagen weg. Die fractie wil dat Amstelveen zich aanmeldt voor de benchmark participatie, zodat een vergelijking met andere overheden kan worden gemaakt op dat gebied. Maar Bert de Pijper van de ChristenUnie constateerde het dat het in de communicatie naar en participatie van burgers recent faliekant fout is gegaan bij de (door luid protest van de zich overvallen voelende burgers) gesneuvelde plannen voor uitbreiding van het Stadshart en bij de introductie van het nieuwe parkeerbeleid. Hoe had D66 gedacht dat met haar voorstel in de toekomst te voorkomen?

Nou, door meer maatwerk te leveren, reageerde De Leur. Albert Maarse van GroenLinks was het er wel mee eens dat het allemaal beter moet, maar constateerde dat De Leur vooral andere media wil gebruiken bij dat zogenaamde maatwerk. “Maar het blijft nog steeds toeteren van de gemeente naar de burgers en dat gebeurt al”, zei hij.

Waarbij de gemeente overigens vooral reclame toetert voor B&W en geenszins schuwt de sinds het digitale tijdperk bestaande achterkamer raadsweb aan te houden. Zolang dat bestaat, neemt natuurlijk geen  burger de bla-bla-bla voorstellen van fracties serieus. Maar stilstaan betekent achteruitgang, zei CDA-fractievoorzitter Ben Jonker. Hoe nieuwer hoe beter dus, zoals een door D66 voorgesteld onderzoek naar de mogelijkheden voor een platform voor digitale interactie.

Het blijft, zoals GroenLinks vreest, bij toevoeging van meer middelen om te laten reageren op wat de gemeente promotioneel kwijt wil. Intussen blijft al jarenlang het raadsweb een absoluut voor media en burgers gesloten kamer. Om stukken die vroeger snel openbaar waren niet of sterk vertraagd te laten doordringen naar de media. Niet elke vernieuwing is nu eenmaal een verbetering. En sociale media kunnen een asociale communicatiestructuur niet veranderen.

Lees ook:De digitale openheid van D66
Lees ook:D66: Contact tussen gemeente en burger moet beter
Lees ook:Verlaging tarief parkeren nog niet bij raad
Lees ook:Politiek ziet niets in D66-voorstel betere inspraak
Lees ook:Hoezo transparant?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.