Geroyeerd lid: ‘SP heeft Stasi methoden’

Ronald Pino

SP-lid Ronald Pino is uit de partij gezet. Volgens hem heeft de ledenvergadering van de regionale afdeling daartoe woensdagavond besloten, omdat het bestuur dat al had gedaan. Over de reden voor het royement heeft de partij niets naar buiten gebracht. Aan Pino zelf is alleen in algemene – aan de statuten ontleende – bewoordingen meegedeeld dat hij door zijn gedragingen de belangen van de partij heeft geschaad. Wat er concreet op hem valt aan te merken, werd er niet bij gezegd. Omdat ledenvergaderingen van de SP, anders dan die van andere partijen, achter gesloten deuren plaatsvinden, is nog niet duidelijk of het royement daar tot discussie heeft geleid. Pino kreeg formeel wel de gelegenheid zich te verdedigen, maar mocht geen raadsman meenemen, omdat de vergadering alleen toegankelijk was voor leden. Hij heeft trouwens niet het woord gevoerd, maar de voorzitter een schriftelijke verklaring toegeworpen, waarna hij naar eigen zeggen de zaal verliet. Regionaal SP-voorzitter Harald Bos zegt door het bestuur als enige woordvoerder te zijn aangewezen, maar nog niet in de gelegenheid te zijn commentaar te leveren.Pino zegt dat hem sinds 2006 toegang tot SP-vergaderingen is ontzegd, omdat hij weigerde ‘een bevel van de voorzitter en de secretaris van de SP-afdeling Amstelland-Meerlanden op te volgen.’  

Pino: ‘Op een avond kwamen de voorzitter en secretaris Det van Kessel bij mijn vrouw en mij op bezoek en na wat inleidend gezellig gebabbel kwam de aap uit de mouw. Ik moest rapporteren wie er bij mij thuis kwam en waarover we spraken. Joep van Erp (nu fractievoorzitter in de gemeenteraad, red.) was zo openhartig mij te verraden dat de SP weliswaar van naam was veranderd, maar nog altijd de oude idealen van het ‘pure socialisme’ (lees communisme en het latere maoïsme) niet had verloren. Kennelijk zeker van zijn zaak werd hij openhartiger. Nog steeds streeft de SP naar het omverwerpen van de democratische structuur in Nederland om die te vervangen door één waar de uitgebuite klassen respect en waardigheid zouden kunnen verwerven. De methode daarbij was deregulatie door het vertrouwen in de bestaande machtsstructuren te ondergraven.’

Pino weigerde naar zijn zeggen te melden wie er bij hem over de vloer kwamen en vertelde wat hem was overkomen aan de media. Er volgde publicatie in o.a. Het Parool. “Nu de SP naar het pluche lonkt en de kans bestaat dat ontevredenheid en rancune in de samenleving worden gebundeld door Links, lijkt het mij niet onverstandig het ware gezicht van de SP te laten zien. Ik heb openlijk op internetfora Det Van Kessel het hoofd van de Amstelveense Stasi genoemd, in de hoop op een aanklacht wegens laster. Maar de SP is sluw en doet alles om mijn beschuldigingen in ruis verloren te laten gaan. Bij het hoofdbestuur van de SP gedeponeerde klachten zijn nooit beantwoord, zodat ik aanneem dat ook het er geen behoefte aan heeft de Stasi-methoden aan te pakken.’

Lees ook:SP bespreekt royement Pino achter gesloten deuren
Lees ook:SP-afdeling schorst weer partijlid
Lees ook:Raadslid Tom Ponjee (VVD) stapt op
Lees ook:SP: Kritiek op kieslijst oorzaak schorsing Pino
Lees ook:Gemeentelijke onderscheiding voor Joop Goertz

318 reacties op “Geroyeerd lid: ‘SP heeft Stasi methoden’

 1. Wendy

  “Aan Pino zelf is alleen in algemene – aan de statuten ontleende – bewoordingen meegedeeld dat hij door zijn gedragingen de belangen van de partij heeft geschaad. Wat er concreet op hem valt aan te merken, werd er niet bij gezegd.”

  Wat er concreet op hem is aan te merken heeft hij kunnen lezen in de vele aangetekende brieven die hem door het bestuur zijn gestuurd vóór zijn royement. Verder is het tijdens de vergadering uitgebreid besproken, alleen wilde Pino niet blijven om dat te horen. Ook wilde hij zelf het woord niet nemen. Hij begon te schreeuwen, gooide een brief op de tafel en liep boos weg.

  “Omdat ledenvergaderingen van de SP, anders dan die van andere partijen, achter gesloten deuren plaatsvinden, is nog niet duidelijk of het royement daar tot discussie heeft geleid.”

  Ledenvergaderingen zijn voor LEDEN. Ik was erbij. Er was geen discussie. Een lid, dat Pino niet gekend heeft, vroeg of er IEMAND aanwezig was die iets POSITIEFS kon zeggen over Pino. Er was niemand die dat kon. Geen van de aanwezigen nam het voor Pino op, omdat iedereen ziet dat een lid als Pino, die het zijn LEVENSDOEL gemaakt heeft om de SP te vernietigen (zijn eigen woorden, zijn op de site van het Amstelveens Nieuwsblad na te lezen), iemand is die je liever kwijt dan rijk bent.

  “Pino zegt dat hem sinds 2006 toegang tot SP-vergaderingen is ontzegd, omdat hij weigerde ‘een bevel van de voorzitter en de secretaris van de SP-afdeling Amstelland-Meerlanden op te volgen.’

  Pino is halverwege dit jaar geschorst als lid, afwachtende de ledenvergadering waar zijn royement besproken zou worden. Tot de schorsing is hij voor ALLE ledenvergaderingen uitgenodigd, maar nooit verschenen. Het ging bovendien niet om een bevel van de voorzitter, maar om het feit dat Pino zijn zin niet kreeg en boos werd. Zoals hij hier ook zo vaak doet. Zoals hij ook op de ledenvergadering boos weg liep.

  Verder heeft Pino misbruik gemaakt van een ledenlijst die in zijn bezit is gekomen. Heeft hij leden lastig gevallen met emails (hij heeft onder andere mensen opgeroepen zijn kant te kiezen tijdens de afgelopen vergadering, iets waar geen van deze mensen gehoor aan heeft gegeven). Heeft hij leden van de vergadering maar ook mensen hier op het forum geschoffeerd, bedreigd, te schande gemaakt en handelt hij in strijd met de beroepscode van psychologen.

  Dit is het laatste dat ik erover gezegd heb. Ik kan meneer Pino wel beloven dat verdere onwaarheden door hem geuit over mij, mij zullen doen besluiten aangifte te doen tegen hem van laster en smaad en ik hoop dat anderen die hij op dezelfde manier behandelt (ik denk aan dhr. Duyx, Tante Truus, Det van Kessel, Joep van Erp, Patrick Adriaans) hetzelfde zullen doen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Ronald Pino

   Citaat: “Dit is het laatste dat ik erover gezegd heb. Ik kan meneer Pino wel beloven dat verdere onwaarheden door hem geuit over mij, mij zullen doen besluiten aangifte te doen tegen hem van laster en smaad en ik hoop dat anderen die hij op dezelfde manier behandelt (ik denk aan dhr. Duyx, Tante Truus, Det van Kessel, Joep van Erp, Patrick Adriaans) hetzelfde zullen doen.”

   Je hebt al zoveel gelogen dat dit ook wel weer leugens zullen zijn. Trieste Miss Mao! (Is dat laster of niet?)

   Een rechtzaak zou heerlijk zijn! Publiciteit!!!!! :) Ik zal wel de uitnodigingen aan de journalisten sturen.

   Ha, ha, ha, ha Dit is het laatste dat ik erover gezegd heb. :) Is 7 maal geschreven en dus 7 maal gelogen. :)

     /   Beantwoorden  / 
  2. Johan Bos

   Dan was het handig geweest wat openen te zijn en media en anderen toe te laten, c.q. die uit te nodigen, zoals ok andere partijen doen. Nog steeds mis ik het commentaar van het bestuur. Is dit nu dezelfde partij die met het voorstel tot verlaging van vergoedingen voor raadsleden juist de publiciteit zoekt, per se openbaarheid wil?

     /   Beantwoorden  / 
 2. Wendy

  Ontzettend irritant dat je geen alinea’s kan maken op dit blog trouwens.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Wendy

  Okay, dan nog één allerlaatste opmerking. Iemand al die opnamen gehoord die Pino gemaakt zegt te hebben tijdens de ledenvergadering (tijdens de 3 minuten dat hij er aanwezig was)?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Ronald Pino

   “Okay, dan nog één allerlaatste opmerking” alsjblieft wat heb ik voorspeld? Ze is niet te vertrouwen. Miss Mao spreekt alleen maoïstische waarheden. Verder is ze leugenbak (laster of waarheid?) een vuilspuiter (laster of waarheid) en een lafaard (Laster of waarheid?)

   Oog om oog, tand om tand. :) Nu heb je toch echt wel genoeg stof om naar de rechter te stappen. Zo niet, dicteer me maar wat ik moet schrijven. :)

     /   Beantwoorden  / 
 4. Vesuvius

  Wat ik graag zou willen weten is, nu de SP door de heer Pino is afgedankt, tot welke partij hij zich momenteel wél voelt aangetrokken. Zijn vriendschappelijke conversaties met de heer HvdL af en toe volgend, zou ik denken dat hij zo tot het CDA zou kunnen toegreden. Hoe een mens in korte tijd kan vernderen!

    /   Beantwoorden  / 
 5. Marjadoor

  Wenende Wendy slaat haar wartaal hier nog steeds uit. Kennelijk moet de SP nog steeds bewijzen dat ze van RP gewonnen hebben.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Jan Gerbracht

  De toezegging van jou om de e-mails toe te sturen naar mij vind ik prima.
  Kan ik een volledige oordeel bepalen.
  Ik heb je al gemaild.
  Veranderd mijn visie, dan zal ik hem hier kenbaar maken.
  Zal waarschijnlijk niet gebeuren, maar je weet het nooit.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Ronald Pinp

  @Vesuvius Wat een kortzichtige conclusie. Na mijn uitgesproken hondse behandelingen sinds 2006 alweer voel ik het meest voor de Partij voor de Dieren.

  Gezien mijn Sesamstraatachtergrond ligt dat ook voor de hand.

  Juist gezien is mijn respect voor Hans van der Liet. Daarover graag het volgende: Ik zou willen dat het intellect en de bewogenheid met het wel en wee in Amstelveen zich bundelde in zingevende acties en meer dan allen uitspraken hier. Jan Demming, Frank Bikker, Uzelf, Henk Beentjes, XXX XX van Aemstellle staan me daarbij voor de geest.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Ronald Pino

  De machine maakt fouten!!!!

    /   Beantwoorden  / 
 9. Ronald Pino

  @Jan Gerbracht, Ik heb nog geen mail ontvangen. NB!! Ik heb je niet nodig Jan! Al die jaren dat je te laf was om in de discussie te stappen heeft jouw afwezigheid mij verbaasd. We hebben het respect voor elkaar verloren en dat is goed zo. Ik stuur je mijn mail aan Duyx alleen maar door om je te laten zien dat ik hem voldoende heb aangesproken op zijn Tante Truus waanzin.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Mark de R.

  Duidelijke taal !

    /   Beantwoorden  / 
 11. Jan Gerbracht

  Ho, ho.
  Jij hebt dudelijk het spect in mij verloren.
  Ik niet in jou.
  Ik stap pas in een discussie als ik dat gepast vind.
  Laf ben ik dus zeker niet.
  Dat is te lezen in mijn reacties hier.
  Ik wou dat iedereen zo reageerde zoals ik hier.
  Waarom probeer je altijd alles in een ruziesfeer te lokken?

    /   Beantwoorden  / 
 12. Peter. O.

  Jammer dat je niet verloren hebt Ronald Pino. Dan hadden we je kunnen troosten en waren we van de rode zooitje af geweest.

    /   Beantwoorden  / 
 13. Ronald Pino

  @Jan Gerbracht. Je hebt niets gezegd toen Henk Stalknecht/Michel Duyx Rietje valselijk beschuldigde van geknoei met de notulen. Rietje lag toen op de intensive care van het OLVG met hartproblemen. Ja! Ik inderdaad ik heb ALLE respect voor jou verloren. Dat je me voor de vergadering negeerde terwijl jij wist dat ik op grond van niet feitelijke, voor mij geheim gehouden beschuldigingen zou worden gewipt is een nieuwe reden voor mij ervan uit te gaan dat je zogenaamde vriendschap in de tijd van mijn eerste problemen een dubieuze aangelegenheid was. Nu, nu alles achter de rug is, stap je in de discussie, Laat me niet lachen Jan!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Jan Gerbracht

   Hoe weet jij nou dat ik op de vergadering was.
   Wendy en het besatuur zijn de enige die je gezien hebt.
   Ik heb je 3 minuten binnen gezien en heb je daarna niet kunnen spreken.
   Maar goed, het is mij duidelijk dat ik de juiste beslissing heb genomen door inderdaad voor te stemmen.
   Ga lekker door met je zelfmedelijden.
   Het ga je goed.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ronald Pino

    Zelfmedelijden? Man ik lust de SP rauw. En dat bewijs ik overal waar ik ze kan treffen. En hoe ik weet dat je op de vergadering was? Je schrijft zelf dat je er was. Bovendien dit http://www.123people.de/s/jan+gerbracht.
    PS!!!!!!!!!!!!!!!!! Nog steeds geen mail van je ontvangen. En de rest van mijn beschuldigingen daar ga je maar met een grote boog omheen. Dat is geen zelfmedelijden! Dat is gewoon laf proletengedrag.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Jan Gerbracht

     Ik weet niet dat je vrouw in het ziekenhuis heeft gelegen. Dat vind ik jammer.
     Of je de SP rauw lust heeft voor mij geen betekenis.
     Ik heb niets meer met ze te maken. Ik ben allen nog lid van de landelijke SP en ben na een afwezigheid van een aantal jaar voor het eerst weer naar de vergadering gekomen.
     Ik hoopte een cataliserende rol te kunnen vervullen tijdens de vergadering. Je optreden heeft dat verhinderd.
     Ik heb helemaal niet geschreven dat ik op de vergadering was.
     Dat heb jij ervan gemaakt omdat dat je goed uitkomt.
     Dus dat ik langs je heen ben gelopen slaat al helemaal nergens op.
     Je kwam zelf 5 minuten later binnen en vertrok direct.
     Ik de korte mails die je nu met mij hebt gehouden komen diverse leugens en verkeerde veronderstellingen van jou naar boven.
     Ik begrijp nu waarom je altijd ruzie met iemand krijgt.
     Nogmaals de groeten aan jou en je vrouw.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Ronald Pino

      @ Jan Gerbracht. “Ik heb je 3 minuten binnen gezien en heb je daarna niet kunnen spreken” zie 18.01 uur dat staat op naam van Jan Gerbracht – of heeft Duyx je naam aangenomen?
      Op 18.28 uur schrijf je “Ik heb helemaal niet geschreven dat ik op de vergadering was”.
      :(
      Bah!

        /  
 14. Truitje SiP

  O, jé. Nu gaat het vuilspuiten door de SP weer opnieuw beginnen. Moedig van de redactie om objectief de partijen aan het woord te laten!

    /   Beantwoorden  / 
 15. Roberto2010

  Weer een SP-er om door te trekken dus.

    /   Beantwoorden  / 
 16. Henk Stalknecht

  Moet kotsen van Pino.

    /   Beantwoorden  / 
 17. Jan Gerbracht

  Ik heb het niet tegen alle regeerders hier.
  Ik mailde alleen met Ronald.
  Jullie kunnen niet oordelen over de omgang tussen Ronald en mij.
  Heb ik jullie zo goed beantwoord?
  En… mail is onder jullie volledige naam.
  Weet ik met wie ik te maken heb.

    /   Beantwoorden  / 
 18. Ronald Pino

  Ben jij Duyx of die man over wie ik een justitieel rapport heb geschreven? Dat was een pedofiel – ik dacht dat hij inmiddels zelfmoord had gepleegd. Maar ik kan mij vergissen.

    /   Beantwoorden  / 
 19. Ronald Pino

  @Jan Gerbracht! Alsjeblieft daar is hij weer jullie drs. Michel Duyx. :) Hij moet wel zwaar getergd zijn.:)

    /   Beantwoorden  / 
 20. Jan Gerbracht

  Ronald,
  Nee Duyx heeft mijn naam niet aangenomen.
  Ik ben het zelf.

    /   Beantwoorden  / 
 21. Ronald Pino

  Bij mij kost hij €15.oo maar dan is hij gesigneerd en wordt aangetekend gestuur. :) :)

    /   Beantwoorden  / 
  1. Roberto2010

   Alleen een pedofiel doet zoiets! Ben jij ook pedofiel Duyx?

     /   Beantwoorden  / 
 22. Henk Stalknecht

  De link naar de Peter R. de Vries website zal ik je besparen.

  lullig als mensen zo in je leven duiken. niet? vinden al die mensen die jij als stront behandelt ook.

    /   Beantwoorden  / 
 23. Ronald Pino

  @Drs. Michel Duyx De held van het volk; de waarachtige moedige SP’er van het eerste uur laat zijn ware nek zien en lult voort!

  Het is heerlijk geen crimineel verleden te hebben. Je kunt zomaar overal je naam noemen. :)

  http://www.peterrdevries.nl/ alwaar u meer kunt vinden over mijn vermoorde dochter Caroline.

    /   Beantwoorden  / 
 24. Ronald Pino

  @Drs. Duyx die geen één boek heeft geschreven.
  BOEKTITELS van Ronald Pino

  BEVRIJDING ISBN 90 6963 653 0
  Theologie voor chronisch buitenkerkelijken

  COACHEN MET SUCCES ISBN 90 325 0352 9
  Over de praktijk en de psychologie van
  de begeleiding van sporters

  GEKKEN BESTAAN NIET ISBN 90 6134 383 6
  Harmonieus leven in een krankzinnige samenleving

  GOED GESCHOOLD ISBN 90 6134 326 7
  Tips voor het met succes maken van huiswerk,
  kiezen van een vakkenpakket en maken van een
  psychologisch verantwoorde beroepskeuze -
  Met mentale oefeningen en overwegingen om te
  slagen op school en daarna

  HEBBEN EN HOUDEN ISBN 90 72466 01 2
  De psychologie van partnerwerving en partnerkeuze
  toegesneden op de praktijk van huwelijks- en
  kennismakingsadvertenties

  HELDER GEZIEN, MET GESLOTEN OGEN ISBN 90 5599 108 2
  De spirituele en voorspellende kracht van dromen

  HIC ENDA THU ISBN 90 6134 426 3
  Liefde – een leven lang

  IN PSYCHOTHERAPIE? ISBN 90 204 5788 8
  Wegwijzer in de wereld van de psychische hulpverlening

  PSYCHOTHERAPIE – Tweede herziene druk ISBN 90 204 0367 2
  De wegwijzer

  OverLeven ISBN 90 242 8459 7
  Een visie op de kunst om opnieuw te beginnen

  RUST & KALMTE ISBN 90 6134 359 3
  Handboek voor opbouw en herstel van geestelijk
  evenwicht

  UIT ANGST EN UIT PIJN ISBN 90 6134 319 4
  Oefeningen en overwegingen uit de praktijk van de
  psychotherapie, toegepast bij het beheersen en
  overwinnen van pijnen en angsten

  UIT LIEFDE ISBN 90 242 6598 3
  Een visie op liefde in het menselijk bestaan

  VERMOEIDHEID ALS EMOTIE ISBN 90 6963 686 7
  Psychologische achtergronden van de behandeling van
  moeheid bij volwassenen en kinderen

  ZELFVERTROUWEN ISBN 90 6134 336 4
  Oefeningen en overwegingen uit de praktijk van de
  psychotherapie, toegepast bij het herstellen en
  opbouwen van zelfvertrouwen

  ZELFVERTROUWEN (Tweede verrijkte druk) ISBN 90 5599 118
  Oefeningen en overwegingen uit de praktijk van
  psychotherapie, toegepast bij het herstellen en
  opbouwen van zelfvertrouwen

    /   Beantwoorden  / 
 25. Ronald Pino

  @Wendy Vandaag om 16.26 uur! “Okay, dan nog één allerlaatste opmerking.” En om 16.13 Dit is het laatste dat ik erover gezegd heb. Ik kan meneer Pino wel beloven dat verdere onwaarheden door hem geuit over mij, mij zullen doen besluiten aangifte te doen tegen hem van laster en smaad en ik hoop dat anderen die hij op dezelfde manier behandelt (ik denk aan dhr. Duyx, Tante Truus, Det van Kessel, Joep van Erp, Patrick Adriaans) hetzelfde zullen doen.”
  Wat moet ik hiervan denken Wendy? Maoïsme? Liegen? Debiliteit?

    /   Beantwoorden  / 
 26. Ronald Pino

  @Jan Gerbracht. Nog steeds geen mail Jan. Goed van je dat ik er 4 jaar over moest doen voor ik je door had.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Jan Gerbracht

   Ronald ik heb je direct gemaild op het adres in je blog site.
   Je hebt me helemaal niet door, daar heb je de capaciteiten niet voor.
   Daar moet je eerlijk voor zijn.
   Schrijf maar lekker door hier op de site waar je thuis hoort.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Jan Gerbracht

    En doe niet zo achterlijk.
    Je hebt mijn e-mail adres zelf.
    De mail van vorige week weet je wel.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Ronald Pino

     @Jan Gebracht! Laffe leugenaar! Je schreef toch dat je een e-mail had gestuurd!

       /   Beantwoorden  / 
     1. Jan Gerbracht

      Dat heb ik direct gedaan zoals ik je al hebt gemaild.
      Dan werkt het adres in jouw eigen blog site niet.
      Jij bent de enige leugenaar van ons.
      Liegen komt niet eens in mijn focabulaire voor.
      Om alle anderen te gerieven is dit mijn laatste bericht.
      Deze site zal ik nooit meer bezoeken.
      Het ga je goed Ronald.

        /  
     2. Ronald Pino

      @Jan Gerbracht. “Deze site zal ik nooit meer bezoeken.” :) :)
      Dat zeggen al die SP’ers. Ha, ha, ha, Dan komen de drollen onder andere namen terug. Jij bent zo stom dat je eigen leugens nog geen half uur kunt onthouden. Mijn mail werkt prima want van de dagelijkse bezoekers ontvang ik regelmatig mail. Weer een leugen Jan. Je hebt meer achter je navel dan tussen je oren!

        /  
     3. Jan Gerbracht

      Ben ik het mee eens Ronald.
      Groeten.

        /  
 27. Roberto2010

  Hoe houd je dit vol? Je kunt je tijd vast wel beter gebruiken dan aan het afzeiken van het SP-tuig!

    /   Beantwoorden  / 
 28. Ronald Pino

  @Roberto2010
  Simpel Roberto! 1, Haten. 2. Niet lezen (het is telkens weer hetzelfde). 3. Schrijven. :) Schrijven is mijn hoofdvak. Ieder mens heeft een dag- en nachtzijde. Hier uit ik mijn nachtzijde. Zo houd ik mijn dagzijde zuiver. Daarom kan http://www.ronaldpino.blogspot.com

    /   Beantwoorden  / 
 29. Mark de R.

  Ik kan bevestigen dat het email op de blog van ronald wel werkt:)

    /   Beantwoorden  / 
  1. Jan Gerbracht

   Mark,
   Dan moet Ronald hem hebben gehad.
   Bedankt voor de test.
   Ronald even zoeken joh.
   Wel eerlijk vertellen he als je hem gehad hebt?

     /   Beantwoorden  / 
 30. Ronald Pino

  @ Jan Gerbracht Leugenaar in dienst van Amstelveense Stasi. Weet je nog wel? 12.32 uur? “Deze site zal ik nooit meer bezoeken.
  Het ga je goed Ronald. ” Het gaat me prima Jan. Dank je wel! Je bent een laffe leuganaar Jan Gerbracht. Naast Mark hebben nog 4 mensen de brief aan Boekestijn van Elzeviers gevraagd – en gekregen.

    /   Beantwoorden  / 
 31. Marion

  Nogmaals als ik mijzelf aan u bekend maak heer Pino wat gaat u dan doen? Excuus aanbieden voor alle afschuwelijke aantijgingen die u gedaan heeft aan het adres van de heer Duyx en zeggen dat u zich vergist heeft? Gaat u dan dan doen durft u dat aan?

    /   Beantwoorden  / 
 32. Ronald Pino

  @Marion aka Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Marion Drs. Minkukel Duyx penningmeester van de SP. Dom als je bent kun je niet begrijpen dat ik de raadgevingen van een lafbek, non-valeur, wetenschappelijk vaststelbare frustratieneuroot (heerlijk dat schelden!! :) ), intellectueel niet functionerende minderwaardig specimen van de SP, NAAST ME NEERLEG.

    /   Beantwoorden  / 
 33. Anna T.

  Let’s call it a day.

    /   Beantwoorden  / 
 34. Ronald Pino

  @Mr. Harald Bos, De Grote roerganger van de SP, momenteel aan het stuur bij Conexxion. Het kost wel erg veel tijd om te reageren en in die tussentijd moeten Warrige Wenende Wendy en Drs. Manische Minkukel Duyx de lezers bezighouden. Aangezien er niets nieuws uit de SP koker komt herhaal ik dit bericht opdat de lezers weten wat de SP er voor tuig tegenaan gooit om vuil te spuiten.

    /   Beantwoorden  / 
  1. vieze man

   Pino, ga werk zoeken…………

     /   Beantwoorden  / 
 35. Roberto2010

  De SP rioolratten komen ‘s nachts pas tevoorschijn Ronald. Je zult dus nog even moeten wachten

    /   Beantwoorden  / 
 36. jo

  waar heb je psychologie gestudeerd?misschien kun je promoveren op de psychologie van de sp….

    /   Beantwoorden  / 
 37. Ronald Pino

  @Jo Ik dacht dat je zo genoeg had van het gedoe hier? Waarom blijf je dan schrijven?

    /   Beantwoorden  / 
 38. Ronald Pino

  @JO Een vraag blijft een vraag. Antwoord: Er is al een boek over. In 1941 publiceerde Hervey Cleckley het boek The Mask of Sanity. Gaat over psychopaten die zich normaal voordoen.

    /   Beantwoorden  / 
 39. jo

  wat veen zelfkennis

    /   Beantwoorden  / 
 40. jo

  dus je hebt geen psychologie gestudeerd..

    /   Beantwoorden  / 
 41. Ronald Pino

  Jij wel kippenn*** ?

    /   Beantwoorden  / 
 42. Roberto2010

  Jo de SP-er springt telkens op om de negatieve berichten aan de SP weg te werken.

    /   Beantwoorden  / 
 43. Ronald Pino

  @Roberto2010 Geen probleem. Dat deed tok,tok,tok de kippenn*** met de berichten van Hans van der Liet. Ik heb daar ervaring mee en ik heb 20 berichten klaar om te plaatsen.

    /   Beantwoorden  / 
 44. Truitje SiP

  Jo! Ben je schrijfblind of schrijfdebiel?

    /   Beantwoorden  / 
 45. Truitje SiP

  PS De rioolratten van de SP beginnen vroeg vandaag!

    /   Beantwoorden  / 
 46. Peter O.

  @RP Wanneer houd jij op RP? Want dan stoppen ze op een dag toch ook – dacht ik.

    /   Beantwoorden  / 
 47. Ronald Pino

  Als ze na mijn laatste ANTWOORD op hun psychopathische geklep, zich stil houden ben ik hier klaar. De moeilijkheid is dat ze chronisch liegen. Iedere keer ‘dit is de laatste keer’ Tante Duyx, Warrige Wendy, Jan Gebracht deden dat maar iedere keer weer gingen ze verder. Ik heb Truus Duyx gemaild ‘oog om oog en tand om tand.’

    /   Beantwoorden  / 
 48. Bronkhorst

  Wat ga je dan doen? :) Want je bent sinds (als ik het goed heb) bezig met terugslaan?

    /   Beantwoorden  / 
 49. Marion

  Wat gaat u doen heer Pino als ik mijn identiteit aan u bekend maak, bied u dan hier excuus aan en schrijft u dan openlijk dat u zich vergist heeft? Durft u dat aan? Waarom gaat u niet in op mijn vraag, waarom wilt u niet geconfronteerd worden met de waarheid?

    /   Beantwoorden  / 
 50. Ronald Pino

  @Marion/ Drs. Minkukel Duyx/Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/ Niets want die interesseert me geen lor. Geen moer psychoot want die interesseert me geen lor.

  Inderdaad de ratten zijn vroeg vandaag.

    /   Beantwoorden  / 
 51. Ronald Pino

  @Zo Marion Drs. Minkukel Duyx /Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/ missing link. Non-valeur van de SP. Je bent er weer zie ik. Is de haldol eindelijk uitgewerkt?

    /   Beantwoorden  / 
 52. Roberto2010

  Is Jo het hele debiele rijtje incl. Duyx of wisselen Marion en Jo elkaar af?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marion

   Misschien bent u wel debiel om de heer Pino te geloven….

     /   Beantwoorden  / 
 53. Marion

  Dat interesseert u niet? Laat ik daar nu niks van geloven, u wilt het niet weten, u durft de confrontatie niet aan, u bent te laf om hier op het forum toe te geven dat u zich vergist heeft, dat al uw psychologische kennis zwaar tekort is geschoten.Bovendien heeft u dan een probleem erbij, hoe gaat u dan al uw gal spugen verklaren? Dat blijkt dan nergens op te berusten, allemaal verzinsels te zijn.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Ronald Pino

   @Drs. Minkukel Duyx :) Ha, ha, Ik ben bang! Zegt Marion die niet haar naam durft te noemen!
   Mij interessert alleen het schelden op Drs. Minkukel Duyx /Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Mario missing link. Non-valeur van de SP. :) :):):):):)

     /   Beantwoorden  / 
   1. Marion

    Ik durf mijn naam wel te noemen aan u, maar niet hier open en bloot op een forum waarom zou ik? Alleen als ik mijn naam aan u doorgeef, en dat wil ik gerust doen dat heb ik u al diverse malen voorgesteld moet u wel zo flink zijn hier op het forum openlijk te schrijven dat u zich vergist heeft en dat ik inderdaad de heer Duyx niet ben. Ook excuus is dan op zijn plaats aan de heer Duyx toch?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Ronald Pino

     Duyx de hufter, heeft mijn vrouw beledigd en daarom zal ik hem sarren tot hij mijn vrouw schriftelijk of per e-mail of hier excuses aanbiedt!

       /   Beantwoorden  / 
 54. Truitje SiP

  Jo is schrijfblind. Duyx is niet goed (meer) bij zijn verstand. Volgens mij verschillen ze niet veel. Beiden SP

    /   Beantwoorden  / 
 55. Anna T.

  Is dit een pro Pino reünie!?

    /   Beantwoorden  / 
 56. Ronald Pino

  Mij interessert alleen het schelden op Drs. Minkukel Duyx /Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Mario missing link. Non-valeur van de SP.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marion

   … en daarom wilt u niet weten wie ik werkelijk ben, dan heeft u geen reden meer om te schelden, dan bent u uit gescholden en uw geloofwaardigheid kwijt. U klampt zich vast aan een illusie…..

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ronald Pino

    Ha, ha, vrienden komt allen te samen. Laat ons in Marion geloven. :) :):) Marion van de duizenden volgelingen op Twitter!

      /   Beantwoorden  / 
 57. Marion

  Misschien bent u wel niet goed bij uw verstand om de heer Pino te geloven…hij gaat niet in op mijn aanbod mijn identiteit aan hem te vertellen., zou een hoop rust hier geven toch? Kunnen jullie eindelijk echt inhoudelijk discussiëren over wat wel en niet waar is en wel of niet klopt in de verhoudingen binnen de SP vice versa de heer Pino. Zal wel heel lastig worden als je dan niemand meer hebt om tegenaan te schoppen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Truitje SiP

   @Marion hé peuk! Mark de R schreef het geloof ik vanmorgen. Als je op rust uit bent geef dan je identiteit en maak rust. NU. Zo niet dan ben je precies zoals Pino beschrijft!

     /   Beantwoorden  / 
   1. Marion

    Nee, want wie is Truitje SIP dan wel???

      /   Beantwoorden  / 
    1. Marion

     … en wie is Mark de R dan wel?????

       /   Beantwoorden  / 
     1. Marion

      .. en de naam Bronkhorst zegt mij ook niet veel… net zomin als Roberto2010

        /  
     2. Anna T.

      En wie is Marion dan toch ?????????????????????

        /  
     3. Bronkhorst

      Nou dan staan we quitte!

        /  
 58. Truitje SiP

  Mogen anderen dan Pino wel uw identiteit weten? Ik ben wel benieuwd want ik hoor tot die paar :) die wel in RP geloven maar niet in u.

    /   Beantwoorden  / 
 59. Ronald Pino

  @ Drs. Minkukel Duyx. De meesten van jouw soort denken dat ze God zijn!

    /   Beantwoorden  / 
 60. Marion

  Probleem is mevrouw Truitje SIP dat ik graag wil dat de heer Pino hier openlijk op het forum schrijft dat hij zich al maanden vergist. Kans is zeer groot dat u doorgeeft aan de heer PIno dat hij zich idd vergist heeft, dat is niet raar gedacht van mij toch? Daarom kan ik net zo goed direct mijn identiteit, ook ongevraagd aan de heer Pino bekend maken. Maar ik vind excuus van de heer Pino aan mij en aan de heer Duyx hier dan zeker op zijn plaats, vandaar dat ik eerst graag zou zien dat de heer Pino eerst bevestigd op het forum dat hij dat gaat doen.

    /   Beantwoorden  / 
 61. Ronald Pino

  @Marion aka @Marion/ Drs. Minkukel Duyx/Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/ – - – - – etc.
  Duyx de hufter, heeft mijn vrouw beledigd en daarom zal ik hem sarren tot hij mijn vrouw schriftelijk of per e-mail of hier excuses aanbiedt!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marion

   Maar u sart hem helemaal niet, u bent constant uw illusie aan het sarren, u hoopt misschien wel dat u hem sart. Jammer maar helaas de verkeerde. Dus nogmaals heer Pino enz.enz.enz…..

     /   Beantwoorden  / 
 62. Bronkhorst

  Nou mooi is dat! Als jij Duyx niet bent waarom klaagt die gast dan Pino niet aan voor laster? Hij klaagt Pino niet aan voor laster omdat Duyx teveel op zijn kerfstok heeft!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marion

   Geen idee Bronkhorst , dat moet je aan de betreffende zelf vragen. Wellicht staat hij boven dit alles en neemt hij niet de moeite.

     /   Beantwoorden  / 
 63. Ronald Pino

  @Makkers dit wordt een oeverloos gesprek tegen een kranzinnige. Voor mij is Marion, Drs. Minkukel Duyx/Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/ en als dat niet zo is en haar indentiteit zou mij doen schrikken dan had ze dat al gedaan. Tot morgen waanzinnige. Tegen de avond komt de vapor nocturnus op en dan moet je schrijven. Gje gang. Als niemand reageert wordt je pas echt angstig!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marion

   Weer fout, heer Pino. Ik heb engelengeduld en vind nu de tijd daar dat u uw vergissing kenbaar gaat maken.Vandaar mijn aanbod aan u, maar u bent te laf om hier openlijk op het forum toe te geven dat u zich vergist heeft. Gewoon domweg te laf…..

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ronald Pino

    :) Je bent er helemaal aan gewend geraakt met Minkukel Duyx etc. aangesporken te worden. Prima.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Marion

     Ja ondertussen weet ik dat wel dat als u Duyx schrijft mij aanroept, dat is niet zo moeilijk te bevatten. U bent laf heer Pino, heel laf.

       /   Beantwoorden  / 
 64. Bronkhorst

  Verdomd RP! Klopt! Iedere avond weer.

    /   Beantwoorden  / 
 65. Anna T.

  Boeoeoeoeo allemaal duivels Grijp je pilletjes Maarrrrrrrion ……

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marion

   Ik zou er zelf ook een paar nemen Anna TTTTTTTTTTT

     /   Beantwoorden  / 
 66. Ronald Pino

  @Tante Minkukel Duyx bekent dat ze pillen inneemt! Wel te rusten Minkukel Duyx. Tot morgen. Je zult nog wel even bezig zijn:)
  Gaááááááááááááááááp

    /   Beantwoorden  / 
 67. Mooij

  truste allemaal, blijft zo na een lange dag toch weer een genot om het te lezen.

    /   Beantwoorden  / 
 68. IJ. K.

  Zo Monjet Mooij. Heb je niets beters te doen dan hier net zo te blunderen als op echo.nl? Daar gaat ie dan: ‘Hoe hep ik geblunderrr op echo pun ennel? Dat is toch jouw antwoord pinda.

    /   Beantwoorden  / 
 69. Roberto2010

  Ik geloof mijn ogen niet! Geen nachtelijke vuilspuiterij? Gaat deze string sterven?

    /   Beantwoorden  / 
  1. peter

   Misschien kun je het voortouw nemen?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Roberto2010

    @Peter Ik zie dat jij dat al hebt gedaan. Dus hoeft niet meer.

      /   Beantwoorden  / 
 70. Mooij

  @IJ.k , nee hoor geen geblunder, heb mij collega al verteld dat hij zich er niet mee hoeft te bemoeien.
  Blijf jij trouwens schelden?? Voel jij je zo zwak dan?

    /   Beantwoorden  / 
  1. IJ. K.

   @Mooij op echo.nl mooi – maar overal fouten rondstrooiend. Ik houd niet van ploppors die niet kunnen schrijven en niet denken maar toch overal willen meepraten.

   ‘Wat is mij fout dan’, hoor ik je zeiken. Mij of mijn maakt veel verschil het ABN. Niet in djedar djedor.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Mooij

    Tuurlijk wijfie, zeik maar door, wat zal jij je machtig voelen als je iemand op tikfoutjes kan betrappen. Truste.

      /   Beantwoorden  / 
    1. IJ. K.

     @mooi/mooij/mooy het aapje van tante truus de SP-teef. In het Nederlands zeggen we ‘wel te rusten’ of ga je nu weer uitleggen wat ‘jij bedoel ja als maak hrap.’

       /   Beantwoorden  / 
   2. Mooij

    Lees trouwens eerst je eigen bijdrage even door voordat je over iemand anders zijn schrijffouten gaat zeiken.

      /   Beantwoorden  / 
    1. IJ. K.

     @Mooi/mooj/mooy Ok! Ik maak schrijffouten jij maakt denkfouten aapje! Heb je de raad van frank bikker niet opgevolgd?

       /   Beantwoorden  / 
 71. Hans van der Liet

  Als ik bedenk hoeveel mensen alleen al bij de SP Amstelveen boos of teleurgesteld zijn weggegaan, dan kan men iemand die daar wordt geroyeerd alleen maar van harte gelukwensen. De SP is een partij voor en van mensen die het niet gered hebben in de samenleving en uit boosheid daarover proberen alles om hen heen omver en naar beneden te trekken. Dat is heel tragisch. Nog tragischer is het, dat er mensen in Amstelveen wonen die op die partij stemmen en ze nog twee duurbetaalde raadszetels gunnen in de volksvertegenwoordiging. Die worden ingenomen door twee volkomen dilettanten, wier enige verdienste is dat ze horig zijn aan het Politburo.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Nou ja, Agnes Kant is wel medisch specialiste en bij mijn weten zelfs gepromoveerd. Dus helemaal gaat het ook weer niet op, al doet het clubje in Amstelveen enigszins anders vermoeden…

     /   Beantwoorden  / 
   1. marjadoor

    @Johan Bos. Kip ik heb je :) Juist daarom is Kant gevallen. Ronald Raak is een charlatan die het volk weet te mennen – zo lang als het duurt. Als ze niet uit Oss of uit Brabant komen hebben ze het hoofd maar losjes op de schouders.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Wendy

     Ronald VAN Raak is gepromoveerd historicus en filosoof én komt uit Brabant. Als je wat beweert moet je wel de feiten checken.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Ronald Pino

      @ Wie noemde Wendy Warhoofd ook alweer Wendy Wartaal Stroman Kinnaer de Wenende Miss Mao van de SP? Ze wil toch zo graag meepraten maar blijft blunderen. Wat IJK schreef is zonder meer juist en heeft niets met jouw opmerking te maken suffe wortelschaapmachine.

        /  
 72. bakker bik

  Dat het hier dilettanten zijn, ok, maar in Den Haag valt het met deze partij nog wel mee. Ze zijn toch een stuk opgeschoven naar het midden en als het zo doorgaat knabbelen ze over een hele reeks van jaren toch zeteltjes van de PvdA af, die ideologisch gezien de weg volkomen kwijt is. (Geldt trouwens ook voor het grootste deel van de CDA ook)

    /   Beantwoorden  / 
 73. IJ. K.

  @ bakker bik. Een lichte voorkeur van jouw kant voor de sovjet is me niet ontgaan. :) Maar in alle ernst alle partijen zijn in beweging. Alle. Als de PVV het handig speelt halen ze de absolute meerderheid bij de volgende verkiezingen. Alleen de commercie blijft bij de VVD hangen. Het CDA was al jaren toe aan een hernieuwde oriëntering. D66 en GroenLinks zitten nu al met de mond vol tanden in de oppositie. Het PVDA zal al zijn allochtonen verliezen. Als die een eigen partij beginnen, wint PVV daarbij. Ik denk dat Roemer met zijn oproep te vroeg is gaan demarreren. Spannende tijden. Nederland wil niet links; al jaren niet meer. Nederlanders willen rechts/midden. Na de volgende verkiezingen blijkt wat de PVV waar kan maken en dan – - – maar dan moet je wel diep in de koffiedik kunnen kijken. Waarmee ik eigenlijk wil concluderen dat zowel jij als Hans van der Liet beiden gelijk hebben maar de oude partijen moet grondig hernieuwen. De naam van het topic is overigens: SP heeft Stasi methoden’

    /   Beantwoorden  / 
  1. bakker bik

   @ Ronald Pino
   -
   GW kan zijn alleenheerschappij nooit handhaven. Op een gegeven moment zullen daar de kikkers uit de kruiwagen springen en mensen willen na verloop van tijd ook resultaten zien. De bestaande regering heeft tot nog toe al een paar maal zich flink voor joker laten zetten.(kleine dingetjes, maar toch), dankzij de zaken die zij bij gw hebben moeten inleveren voor zijn gedogen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ronald Pino

    Eens.

      /   Beantwoorden  / 
 74. Ronald Pino

  @Mooi. Je optreden bevestigt een vermoeden. Ben jij soms de vrouw van Duyx? Zogezegd het zwarte gat van Duyx? Nou wel te rusten dan. Roberto zou zeggen de rioolratten van SP gaan nu schrijven maar niemand die het leest! :) :) :)
  Die opmerking over mijn opa ben ik niet vergeten hoor.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Mooij

   Voor wat betreft die opmerking heb je al eerder toegegeven dat ik die niet gemaakt hebt, dat was volgens jou tante truus. Wel blijven opletten he.

     /   Beantwoorden  / 
 75. Ronald Pino

  @Mooi: Je bent in ieder geval in dienst van de SP. Geeft niets op Echo.nl is je domheid ook al opgevallen. Met je minderwaardigheidscomplex pas je goed bij de SP.
  Opletten he – dat had frank bikker je al gevraagd geloof ik.

    /   Beantwoorden  / 
 76. Ronald Pino

  @Mooi Voor mij ben je een pot nat met de SP. Je komt altijd aanhuppelen als Drs. Minkukel Duyx/Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Marion /tante sigaret weer eens van een blunder moet worden gered.

    /   Beantwoorden  / 
 77. Ronald Pino

  @mooi. Je geeft dus geen anttwoord op de vraag of je het zwarte gat bent van Drs. Minkukel Duyx/Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Marion/tante sigaret. Fijn wie zwijgt stemt toe. Voor verbeteringen is het nu te laat – opletten voortaan. Noubegrijp ik waarom je je naam niet goed kan schrijven, :)

    /   Beantwoorden  / 
 78. Mooij

  Op zulke vragen ga jij antwoord verwachten? Dat zegt meer iets over jouw niveau dan over die van mij. En op de vraag wat ik met de sp heb, heb ik jouw al eerder antwoord gegeven. Wel blijven opletten he.

    /   Beantwoorden  / 
 79. Ronald Pino

  @Mooi de djongos van Drs. Mislukking Duyx. Hier reageer ik tegen jou op jouw niveau. Mijn niveau is wat in mijn boeken te vinden is en op http://www.ronaldpino.blogspot.com Allemaal dingen die jouw apenverstand te boven gaan.

    /   Beantwoorden  / 
 80. Ronald Pino

  SP! Ik moet helaas werken en kan uw modder nu niet beantwoorden maar vanavond met de toenemende pavor nocturnus van Drs. Mislukkeling Duyx zal ik van repliek dienen. (Mooi weet niet wat repliek is)

    /   Beantwoorden  / 
 81. Ronald Pino

  @Monjet Mooi de djongos van Drs. Mislukking Duyx. Hier reageer ik tegen jou op jouw niveau. Mijn niveau is wat in mijn boeken te vinden is en op http://www.ronaldpino.blogspot.com Allemaal dingen die jouw apenverstand te boven gaan.

    /   Beantwoorden  / 
 82. Mooij

  @ronald, je valt in herhaling mijn beste. Of het mijn verstand te boven gaat of niet dat doet er niet toe, jouw hallucinaties zijn lachwekkend.

    /   Beantwoorden  / 
 83. Roberto3010

  @mooi Je bent een ware SP-er een stomme, je meester nabalkende ezel – of een aapje

    /   Beantwoorden  / 
 84. IJ. K.

  @Indoneuroot Mooi/ij/y. M-etc. het aapje van de SP heeft zich kunnen vrijmaken van zijn werk als pompbediende bij Loogman. Dat hij domme kreten uit, hoort bij die kampongbewoner. Hij lijdt aan de klassieke Indoneurose Door flink met blank te heulen hoopt hij witter te lijken. Nou een wit voetje heeft hij dus bij de SP.

    /   Beantwoorden  / 
  1. bakker bik

   Ik ben echt niet proPino, maar om zijn uiterlijk en afkomst erbij te halen, riekt mij te veel naar racisme! Of ben je soms een volgeling van Wilders?

     /   Beantwoorden  / 
   1. IJ. K.

    @Bakker bik!
    Zwak bb! Erg zwak! 1. Het kan geen geheim zijn dat ik voor RP ben. Eenvoudig omdat ik respect heb gekregen voor de wijze waarop hij hier de ene na de ander laffe aantijging van de SP weet te pareren. 2. In zijn boeken beschrijft hij op openhartige en kwetsbare wijze zijn leven en werken en blijkt hij bij voortduring op te komen voor de rechten van de underdog. 3. Dat hij zich bijvoobeeld tegen de RIAGG praktijken afzet, verdient respect. 4. Voor zover ik het profiel van Pino & zijn foto op http://www.ronaldpino.blogspot.com goed heb gelezen is Pino een prima kerel. Maar Elitair en dus voor sovjets als jij fout. 5. Pino is zoon van een telg uit een Nederlands generaalsfamilie en een Javaanse moeder. 6. Ik ben een afstandelijke bewonderaar van Wilders want grotere veiligheid gecombineerd met een links georiënteerde maatschappijvisie is wat ALLE Nederlanders willen.
    Keutel Mooi is echter het prototype van de laffe (racistische!!) Indo en een uniek stom exemplaar bovendien – maar waarschijnlijk bestaat hij niet echt en is hij gewoon de echtgenote van Drs. Duyx.
    JIJ bakker bik, hebt waarschijnlijk geen vrienden want jij kunt niet zien wanneer iemand karakterloos scheldt of vals beschuldigt en je komt nooit op tegen de vuilspuiter en voor de vals beschuldigde. Mijn excuses voor de keren dat ik jou in positieve zin heb geprobeerd te benaderen.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Mooij

     He zwakke IJK , blijf je lekker anoniem schelden? Nu ben ik plots nog rasistisch ook?? Jij begint jezelf lekker belachelijk te maken zo hahahahahaha maar goed daarom doe je dat dus anoniem. Volgens mij ben jij Duyx die een wit voetje bij Pino probeert te halen!

       /   Beantwoorden  / 
     1. Marion

      @Mooij :)

        /  
     2. Marjadoor

      @ SP-keutel Mooi. IJ. K. mag ik wel vervangen want jullie (Mark de R en jij) denken toch dat wij dezelfden zijn. De SP scheldt in merendeel ook anoniem net als jij! Ik kan jou alleen hier afzeiken mooi/mooij/mooy want op echo.nl ben ik gelukkig geblokkeerd. Scheelt in de tijd die ik terug moet schelden.

        /  
     3. Roberto2010

      Roberto2010 :) Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Marion de SP teef die geen lid is van de VVD maar dat wel maandenlang heeft volgehouden.

        /  
     4. Mooij

      Kom marja vertel mij dan gelijk even waar ik scheld? Zie jij mij ergens schelden??

        /  
     5. Mooij

      @marjadoor, het is weer overduidelijk, net als op echo,schreeuw je maar wat zonder het te kunnen onderbouwen.Schelden is het enige wat je kunt. Stoer hoor.

        /  
     6. IJ.K.

      @Marjadoor
      :) Marja volgens mij neemt het aapje jou kwalijk wat hij zelf doet.
      Hij aapt zichzelf na. :)

      IJ. K.
      Mooi/mooij/mooy (hij weet niet hoe hij zijn naam moet naschrijven) het aapje van de SP dat denkt als een SP’er maar Nederlands schrijft als een ploppor is er weer. Hij vervult zijn dagelijkse verplichtingen als gat van Minkukel Drs. Duyx. Succes monjet.
      Ga maar weer blaffen als een kamponggladdakker. :)

        /  
     7. Mooij

      @IJ>k/marja , heb jij mij wel zien schelden ergens? Zo ja, dan nu even plaats, tijd en datum? Ook jij kan niks anders dan schelden hier, beetje jammer want op echo had je tenminste nog wel wat zinnigs te melden.

      Ik zal dit bericht blijven herhalen om iedereen op jullie lafheid te wijzen.

        /  
 85. IJ. K.

  @Mooi/ij/y. Indoneuroot. Je vindt wel goed dat anderen de rol van RP overnemen om jou af te zeiken hè. Als djongos bij de SP heb je in Duyx eindelijk iemand gevonden die naar jou omkijkt.

    /   Beantwoorden  / 
 86. Marjadoor

  SP-keutel Mooi. Laten wij beiden hem zo noemen IJ.K. Voor hem is toch alles één pot nat.

    /   Beantwoorden  / 
 87. Mooij

  Yeah !! kom maar op…. het word steeds leuker hier.
  Ik ben dus blijkbaar een persoon van indonesische afkomst en werk bij loogman,en lid van de SP??

  Gotetegottegot wat is het toch vreselijk stoer om onder een schuilnaam te schelden. Wat een nare jeugd moet jij hebben gehad.

    /   Beantwoorden  / 
 88. Mooij

  wordt (voordat IJ.K weer wat te klagen heeft)

    /   Beantwoorden  / 
  1. Ronald Pino

   @SPkeutel Mooi-etc. Mijn naam (drs. R.C.J. Pino), mijn adres (huisadres en e-mail), zelfs mijn foto staan op . http://www.ronaldpino.blogspot.com. :) En wat is jouw naam en adres en tel nr. ?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Mooij

    Ronald , zit jij te schelden achter een schuilnaam?? Nee toch? dus heb ik het ook niet tegen jouw.

      /   Beantwoorden  / 
 89. Ronald Pino

  Dit is dus de SP! Wendy Wartaal Stroman Kinnaer de Wenende Miss Mao van de SP; wat had ze een praatjes en keer op keer viel ze als leugenaar door de man. Ze zou tijdens de vergadering weleens heel wat – en uiteindelijk zat ze in een hoekje en zei niets. Drs. M. Duyx gelastte me op te houden met hem mails te sturen maar als Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/SP-teef Marion /tante sigaret/Minkukel Duyx ontmaskerd houd ik hem dus per e-mail regelmatig op de hoogte van zijn waanzin. Iedere avond slaat zijn pavor toe en schrijft hij lange betogen die waarschijnlijk niemand leest – misschien Mooi het aapje. Het zwarte gat van missing link Duyx dat overal verschijnt waar zijn minderwaardigheidscomplex hem gelast te kakelen. Harald Bos heeft nog geen tijd gehad voor commentaar. Jo en Onno lossen elkaar af als tok, tok, tok, de kippenn****s. Meer dan naar Pino uit Sesamstraat opvoeren, kunnen ze niet. Al deze maatschappelijk mislukten hebben jaren gescholden op mij en wat hebben ze bereikt? Dat ik mijn middelvinger naar hen opsteek.

    /   Beantwoorden  / 
 90. Anna T.

  @Drs. M. Duyx. Boeoeoeoeo allemaal duivels achter je, boven je, overrrrrrral – - – Grijp je pilletjes Maarrrrrrrion …… het is wat vroeoeoeoeoeoeoeg – - – boeoeoeoeoeoe

    /   Beantwoorden  / 
 91. Roberto2010

  De SP wordt vanmorgen schitterend vertegendwoordgd :) door Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Drs. Minkukel Duyx/ Marion de SP teef die geen lid is van de VVD maar dat wel maandenlang heeft volgehouden. & de eename SP-keutel M! (3x raden)

    /   Beantwoorden  / 
 92. Roberto2010

  (correctie)
  De SP wordt vanmorgen schitterend vertegenwoordigd door Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Drs. Minkukel Duyx/ Marion de SP teef, die geen lid is van de VVD maar dat wel maandenlang heeft volgehouden. & de eename SP-keutel M! (3x raden)

  Antwoord op deze reactie

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marion

   Als ik VVD stem wil nog niet zeggen dat ik LID ben….heer Roberto2010, snappie?????

     /   Beantwoorden  / 
   1. Roberto2010

    @SP-teef LID van de VVD heb je 14x bericht op Echo.nl en Hier!

      /   Beantwoorden  / 
    1. Marion

     Onzin, heer Roberto2010.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Ronald Pino

      VdSw Marion (ook wel SP-teef genoemd en daar reageert ze ook op) is Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/ e.v.a. en tenslotte Drs. Minkukel Duyx – niet instaat normaal te functioneren. Want zie no. 5 http://amstelveen.sp.nl/afdbestuur/kandidaten.stm met de illustere beschrijving verminderd toerekenbaar of staat er iets anders? Nou ja, geachte lezer kijk zelf maar.

        /  
 93. Mooij

  Roberto let nou eens op je abn/schrijffouten voordat men weer wat te zeiken heeft.

    /   Beantwoorden  / 
 94. Mooij

  :)

    /   Beantwoorden  / 
 95. VanDerSwaffelaere

  Waar gaat dit allemaal over zeg???

    /   Beantwoorden  / 
 96. Hans de aanhouder

  Ga even lekker ergens anders swafffelen mafkees!

    /   Beantwoorden  / 
 97. VanDerSwaffelaere

  Pardon?

    /   Beantwoorden  / 
 98. Hans de aanhouder

  Nou gewoon opswaffelen!

    /   Beantwoorden  / 
 99. VanDerSwaffelaere

  Wat een niveau zeg !

    /   Beantwoorden  / 
 100. Hans de aanhouder

  Okay je hebt het begrepen opgeswaffelt dus!

    /   Beantwoorden  / 
 101. VanDerSwaffelaere

  Uhhhhhhhhhhhh :(

    /   Beantwoorden  / 
 102. Roberto2010

  VdSw. Laat mij u waarschuwen voor hackers die IP-adressen, tel. nrs etc. vasstellen.

    /   Beantwoorden  / 
 103. Ronald Pino

  @Vrienden! Gisteren prikte de webmaster de leugen van de SP-teef door waardoor ik de tijd gekomen acht voor het volgende. Nadat ik het gehele bestuur (en de 10 die op de lijst voor de raadsverkiezingen stonden) voor zover per e-mail bereikbaar op de hoogte heb gesteld van het optreden van hun Drs. Minkukel Duyx onder de namen o.a. van Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Marion /tante sigaret e.v.a., kan ik het bestuur van medeverantwoordelijkheid beschuldigen in mijn publicaties betreffende de vuilspuiterij van de SP en hun penningmeester en deskundige voor OV in de regio. De (geringe) kans bestaat dat hiermee de kinderachtigheden van Minkukel Duyx/Marion SP-teef en Wenende Wendy Stroman Kinnaer stoppen. Ik koester echter geen illusies. Waanzin en domheid zijn niet te stoppen met een simpele mail aan een corrupt bestuur. Maar in het verbazingwekkende geval van hun zwijgen zal ik zeker niet achterblijven. Dank aan de vrienden die ik in de loop der jaren heb opgedaan in mijn verdediging tegen SP-vuilspuiterij. Dank ook voor de telkens weer verrassende ontmoetingen op straat als ik herkend werd. Met Hans van der Liet zal ik de SP blijven beschadigen waar en hoe ik maar kan. Hans is gebleken een mens van bijzondere kwaliteit te zijn. Het is inderdaad waar dat op internet mensen niet hun beste kant laten zien. Ik krijg het bij deze zin koud van mezelf vanwege: http://www.ronaldpino.blogspot.com Niettemin een Ave voor en aan al mijn vrienden. Nu gaan we onder niet SP-ers op dit blog zaken op zakelijke wijze bediscussiëren. Humor, intellect, scherts en slagvaardigheid zijn veel leuker dan op de man spelen.
  (gezien de behoefte van de SP dit soort berichten te laten opschuiven, zal ik 2 a 3 x p.d. aanbrengen al een aandenken aan de SP)

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marion

   Laat ik nu nog steeds erg benieuwd zijn heer Pino waar, wanneer ik Marion, Tante Truus, u onheus behandeld heb, en zo een vuil aan uw adres gespoten heb zoals u dat omschrijft, dat dat u een reden geeft om mij zo te bejegenen? P.s. weet u wel hoe lachwekkend u bent met uw geschrijf hier over Tante Truus en Marion?????

     /   Beantwoorden  / 
 104. Marion

  Quote Pino :@Vrienden! Gisteren prikte de webmaster de leugen van de SP-teef door waardoor ik de tijd gekomen acht voor het volgende einde quote heer Pino..

  ONMOGELIJK!!!! Heer Pino u liegt…….de heer Duyx treed helemaal niet op, en ik Marion alias Tante Truus reageer op uw berichten die niet door de beugel kunnen. U beschadigd mensen zonder enig bewijs, u beledigd mensen en u gedraagt zich buitengewoon onbeschoft.
  Heer Pino, nooit zal ik de strijd opgeven , ik ben namelijk de heer Duyx niet. Ja, kom maar met de volgende vuilspuiterij, het zal mij een zorg zijn…..

  BOVENDIEN WELKE LEUGEN PRIKTE DE WEBMASTER DAN DOOR?? Amstelveen Blog is op de hoogte van mijn identiteit, zo simpel is dat..en dat is Marion…..

    /   Beantwoorden  / 
 105. Ronald Pino

  @SP: Ontvangen van Drs. Minkukel Duyx van de SP:
  —– Original Message —–
  From: Tante Sigaret
  To: Ronald Pino
  Sent: Wednesday, November 10, 2010 8:45 PM
  Subject: Vergissing
  Geachte heer Pino,
  Nogmaals, al zal het wel vergeefse moeite zijn, ik ben de heer Duyx niet. U vergist zich.
  U maakt zich voor niets zo druk en kwaad.
  Geloofd u mij, laat alles rusten en denk om uw gezondheid.
  Hartelijke groeten,
  Marion
  Mijn antwoord: Geloofd moet met een T van sTomme Trut. Ik heb er de grootste pret in je telkens weer te pakken nemen Duyx. Anders doet Roberto2010 het wel voor mij. Met je VVD-act heb je heel wat mensen tegen jezelf in het harnas gejaagd. Geloof me Duyx als jij niet zelf tegen je waanzin vecht, kan niemand het.

    /   Beantwoorden  / 
 106. VanDerSwaffelaere

  Wat een rare mensen hier allemaal zeg , een klein beetje respect voor uw naaste zou het allemaal prettiger maken !

    /   Beantwoorden  / 
  1. Mooij

   mensen die alleen maar kunnen schelden verdienen geen respect

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ronald Pino

    http://www.ronaldpino.blogspot.com vormt het bewijs dat ik veel meer kan dan tieren en schelden op SP ‘ers – een gave waar ik overigens zeer mee in mijn nopje ben.

      /   Beantwoorden  / 
 107. IJ. K.

  Dan sta jij er beroerd voor Poep!

    /   Beantwoorden  / 
 108. Ronald Pino

  @:) :) Van der Swa.etc is volgens mij een hersenschim van Duyx. Hij verscheen namelijk toen ik Duyx, de SP’er, bericht had dat ik een bevestiging van ontvangst had gekregen van Dr. Van Bekkum, hoofdredacteur van Hervormd Nederland. Gevestigd in Barneveld. Wie Barneveld zegt denkt aan Jan van Schaffelaar. En dus is bij mij de associatie geboren met het laatste geestesproduct van Duyx. Toeval bestaat niet. Het ontkennen van de SP’ers kan nu beginnen.

    /   Beantwoorden  / 
 109. Ronald Pino

  :) @Oude en nieuwe vrienden. Nadat de webmaster de leugen inz. Namen op dit web van de zeer zielige Drs. Duyx doorgeprikt heeft, acht ik de tijd rijp voor het volgende. Nadat ik het gehele bestuur (en de 10 die op de lijst voor de raadsverkiezingen stonden) voor zover per e-mail bereikbaar op de hoogte heb gesteld van het optreden van hun Drs. Duyx onder de namen o.a. van Tante Truus/Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Marion /tante sigaret e.v.a., kan ik het bestuur van medeverantwoordelijkheid beschuldigen in mijn publicaties betreffende de vuilspuiterij van de SP en hun penningmeester en deskundige voor OV in de regio. De (geringe) kans bestaat dat hiermee de kinderachtigheden van het aapje Mooi/mooij/mooy, Minkukel Duyx/Marion, tok, tok, tok, Peter Zwe(r)ver en Wenende Warhoofd Wendy Stroman Kinnaer stoppen.;) Ik koester echter geen illusies. Waanzin en domheid zijn niet te stoppen met een simpele mail aan een corrupt bestuur. Maar in het verbazingwekkende geval van hun zwijgen zal ik zeker niet achterblijven. Dank aan de vrienden die ik in de loop der jaren heb opgedaan in mijn verdediging tegen SP-vuilspuiterij. Dank ook voor de telkens weer verrassende ontmoetingen op straat als ik herkend werd. Met Hans van der Liet zal ik de SP blijven beschadigen waar en hoe ik maar kan. Hans is gebleken een mens van bijzondere kwaliteit te zijn. Het is inderdaad waar dat op internet mensen niet hun beste kant laten zien. Ik krijg het bij deze zin koud van mezelf vanwege: http://www.ronaldpino.blogspot.com Niettemin een Ave voor en aan al mijn vrienden. Nu gaan we onder niet SP-ers op dit blog zaken op zakelijke wijze bediscussiëren. Humor, intellect, scherts en slagvaardigheid zijn veel leuker dan op de man spelen.
  (gezien de behoefte van de SP dit soort berichten te laten opschuiven, zal ik 2 a 3 x p.d. aanbrengen al een aandenken aan de SP)

    /   Beantwoorden  / 
 110. Ronald Pino

  @Mooi – het aapje van Duyx. http://www.ronaldpino.blogspot.com vormt het bewijs dat ik veel meer kan dan tieren en schelden op SP ‘ers – een gave waar ik overigens zeer mee in mijn nopje ben.

    /   Beantwoorden  / 
 111. Roberto2010

  Van mij mag van ‘de Swaffelaar’ blijven. Heeft zich immers nog niet als lid van de VVD gemeld. Bij de VVD hebben we leden; bij de SP swaffels daarom Swaffel Partij.

    /   Beantwoorden  / 
 112. VanDerSwaffelaere

  Waar kan ik ongestoord swaffelen?

    /   Beantwoorden  / 
  1. IJ.K.

   Dus wie zwijgt stemt toe?
   Zie: Geplaatst door Ronald Pino op 11 november 2010 om 13:18

   @:) Van der Swa.etc is volgens mij een hersenschim van Duyx. Hij verscheen namelijk toen ik Duyx, de SP’er, bericht had dat ik een bevestiging van ontvangst had gekregen van Dr. Van Bekkum, hoofdredacteur van Hervormd Nederland. Gevestigd in Barneveld. Wie Barneveld zegt denkt aan Jan van Schaffelaar. En dus is bij mij de associatie geboren met het laatste geestesproduct van Duyx. Toeval bestaat niet. Het ontkennen van de SP’ers kan nu beginnen.

     /   Beantwoorden  / 
 113. Mooij

  @Ronald, wie zegt dat ik geen respect voor jou en je gedachtegoed op je website heb?

  ik heb het tegen ijk en marja die niks maar dan werkelijk niks anders doen dan schelden. Een teken van zwakte zoals jij volgens mij ook al eens ergens geschreven heb.

    /   Beantwoorden  / 
 114. IJ.K.

  @Monjet Mooi als jij nou eens terug gaat naar echo.nl waar OOK niemand zich om jou bekommert dan kunnen schijnwetenschappers (zoals Drs. M. Duyx) en echte psychologie-auteurs (zoals Drs. R. Pino) en andere intellectuelen zich hier met elkaar meten in humor en gevatheid.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Mooij

   Intellectuelen? En wat ga jij dan doen?? Ga je dan van verveling weer schelden?

   @ijk/marja… heb jij mij wel zien schelden ergens? Zo ja, dan nu even plaats, tijd en datum? Ook jij kan niks anders dan schelden hier, beetje jammer want op echo had je tenminste nog wel wat zinnigs te melden.

   Ik zal dit bericht blijven herhalen om iedereen op jullie lafheid te wijzen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Marion

    @ Mooij, daar krijgt u geen antwoord op, dat kunnen ze namelijk niet.Ook op mijn vraag waar ik dan scheld heb ik ook nog steeds geen antwoord, wel een vervolg van nog meer schelden en valse insinuaties van een paar vreemde figuren hier op het forum.

    Laat ik nu nog steeds erg benieuwd zijn heer Pino waar, wanneer ik Marion, Tante Truus, u onheus behandeld heb, en zo een vuil aan uw adres gespoten heb zoals u dat omschrijft, dat dat u een reden geeft om mij zo te bejegenen? P.s. weet u wel hoe lachwekkend u bent met uw geschrijf hier over Tante Truus en Marion?????

      /   Beantwoorden  / 
    1. Ronald Pino

     @Drs. Duyx. U heeft een bijzonder vrije opvatting over publiek optreden, collega.

       /   Beantwoorden  / 
    2. Ronald Pino

     @Drs.M.Duyx. Neen dat zou ik niet weten, collega.

       /   Beantwoorden  / 
 115. Ronald Pino

  @Mooi! Tragische stumper je lijdt dus aan hersenverweking. Of denk je dat ik jouw aanvallen op mij vergeten bent. Zie 15.8.2010 op echo.nl Ik plaatste toen “3. Als jij stelt dat ik een leugenaar ben, dan moet jij (tenminste als je netjes bent EN logisch kunt denken) de lezers hier uitleggen met bewijzen (dus precieze data) WAAR ik AANTOONBAAR gelogen heb. Dit heb ik je al meerdere malen geschreven maar iedere keer weer kom je terug op hetzelfde.
  &
  3a – Je draait en je verdraait de discussie om je gelijk te halen en je gezicht te redden. Begrijp je ZELF eigenlijk wel wat je schrijft? Je bent zwaar gestoord ofwel erg dom. Waarom? Ik leg het hier uit:
  Je hebt wekenlang geschreven dat ik jou beledigd had en als ik je tartte namen en plaatsen te noemen kwam je niet verder. ”
  Ben je zeker vergeten hè? Nu ga je zeiken waar het precies staat – klopt dat?

    /   Beantwoorden  / 
 116. Ronald Pino

  @Mooi – Ik ken IJ.K. en Marja persoonlijk en dus van naam. Marja al vanaf de actie tegen de golfbaan. Omdat jij tegen één van ons bent begonnen met schelden ligt de zaak zoals hij ligt. Misschien een idee om het advies van IJ.K. toch maar op te volgen? Je komt wel erg vaak samen voor met Drs. M. Duyx – die zielige, jaloerse, oude gefrustreerde collega van me.
  ;) Mevrouw Mooi kan kennelijk niet zeggen ‘neen ik ben niet getrouwd met Duyx’ in antwoord op vragen daarover.

    /   Beantwoorden  / 
 117. Mooij

  Kan jij even aangeven waar ik begonnen ben met schelden , graag tijd ,datum en plaats.

    /   Beantwoorden  / 
 118. Ronald Pino

  @Mooi Ja dat kan ik heel goed. Zie maar 10.08.2010 e.v. op Echo.nl Maar jij bent de moeite niet waard er meer woorden aan te spenderen mevrouw Duyx! Verder herhaal ik “3a – Je draait en je verdraait de discussie om je gelijk te halen en je gezicht te redden. Begrijp je ZELF eigenlijk wel wat je schrijft? Je bent zwaar gestoord ofwel erg dom.” Maar zelf denk je dat je erg slim bent nietwaar! Zo slim dat je ooit geschreven hebt: Ik (dus Mooi) ben nooit verder gekomen dan Poep!

    /   Beantwoorden  / 
 119. Mooij

  hahahaha, lees je dat ook even terug, dus dat was het enigste scheldwoord wat ik ooit heb gebruikt ( zo beschreef ik het) blijkbaar zie jij het anders dus dat zou betekenen dat ik niet gescholden heb.
  Duidelijk zijn Pino, artikel , plaats , datum en tijd !!

  @Marja /IJ.K… heb jij mij wel zien schelden ergens? Zo ja, dan nu even plaats, tijd en datum? Ook jij kan niks anders dan anoniem schelden hier, beetje jammer want op echo had je tenminste nog wel wat zinnigs te melden.
  Volgens jullie ben ik pro SP,(bewijs graag),ben ik een rasistische indo(bewijs graag),werk ik bij loogman(bewijs graag)

  Ik zal dit bericht blijven herhalen om iedereen op jullie lafheid te wijzen.

    /   Beantwoorden  / 
 120. Ronald Pino

  @Mooi.Doet u zo dom? Neen hè! U bent echt zo dom.

  U denkt werkelijk dat ik mij inspan voor iemand die zichzelf Poep noemt?!

    /   Beantwoorden  / 
 121. Ronald Pino

  @Mooi/Poep Dus je kunt niet eens met een cursor op een link staan en in een reeks commentaren lezen. Verder heb ik geen bewijzen nodig voor je absolute stompzinnigheid drol. Bik beschuldige IJ. K. van racisme, Drol! Niet jou Drol!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Mooij

   Beter lezen Ronald, in de bijdrage van IJ. K.:
   9 november 2010 om 19:00
   noemt hij mooij een rasistische indo.
   Blijkbaar heeft IJ.K een anti Indo houding en botviert hij dat door indonisische scheldwoorden te gebruiken tegen iemand die volgens hem indo is,bij loogman werkt, scheld op een forum enz enz

   @Marja /IJ.K… heb jij mij wel zien schelden ergens? Zo ja, dan nu even plaats, tijd en datum?
   JIJ kan niks anders dan anoniem schelden hier, beetje jammer want op echo had je tenminste nog wel wat zinnigs te melden.
   Volgens jullie ben ik pro SP,(bewijs graag),ben ik een rasistische indo(bewijs graag),werk ik bij loogman(bewijs graag)

   Ik zal dit bericht blijven herhalen om iedereen op jullie lafheid te wijzen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Roanld Pino

    @Het frustraataapje van Drs. Duyx. Je hebt gelijk. Inderdaad. Dank je wel. Ik ben het nu helemaal eens met IJ.K.

      /   Beantwoorden  / 
 122. Ronald Pino

  @Poep. Sorry 3 x Drol.

    /   Beantwoorden  / 
 123. IJ. K.

  Hé Poep! Er zijn nieuwe artikelen geplaatst op echo.nl. Ze schreeuwen om je diepzinnige commentaren.

    /   Beantwoorden  / 
 124. Marion

  Gisteren woensdag heb ik contact gehad telefonisch met Blog.nl. Zij hebben mij verzekerd dat de privacy gerespecteerd wordt hier op het forum. Er worden door webmasters geen namen ontmaskerd, geen namen vrij gegeven , onzin heer Pino wat u schrijft. Sterker nog ik denk dat ik er maar weer eens een telefoontje aan waag om te vertellen dat u niet alleen de naam van de heer Duyx besmeurt maar ook de naam van Blog.nl, met uw beweringen dat webmasters hier namen ontmaskeren. Blog.nl houdt zich aan de privacy- verklaring hieronder aan de pagina te vinden en te lezen. Een website als Blog.nl gaat zijn goede naam toch niet op het spel zetten of enig risico lopen om gerechtelijk vervolgt te worden door namen te ontmaskeren en die dan zeker ook nog aan u door te mailen heer Pino, dat geloofd toch geen mens!!!

    /   Beantwoorden  / 
 125. Karel

  Als je zelf psychische klachten hebt is dat inderdaad zo, zoveel boeken schrijven en zelf totaal getroebleert zijn in den bovenkamer.
  “vreemde Pino wil niet in spiegel kijken’ zou je vogende boek kunnen zijn, over zelfrefectie.

    /   Beantwoorden  / 
 126. Karel

  ja ja zelfreflectie, volgens mij heb je narcistische trekjes.

    /   Beantwoorden  / 
 127. Karel

  Maar zeker een SP trauma !

    /   Beantwoorden  / 
 128. Mooij

  @Marja /IJ.K… heb jij mij wel zien schelden ergens? Zo ja, dan nu even plaats, tijd en datum?
  JIJ kan niks anders dan anoniem schelden hier, beetje jammer want op echo had je tenminste nog wel wat zinnigs te melden.
  Volgens jullie ben ik pro SP,(bewijs graag),ben ik een rasistische indo(bewijs graag),werk ik bij loogman(bewijs graag)

  Ik zal dit bericht blijven herhalen om iedereen op jullie lafheid te wijzen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. IJ.K.

   @Poep. Als frustraataap weet jij het beste wat goed voor je is.

     /   Beantwoorden  / 
 129. Truitje SiP

  @Mooij. Frustraataap – ken je dat woord Mooi?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Mooij

   Ja ronald, dat woord ken ik, en toen jij mij heb uitgelegd wat jou frustraties waren en ik het daar mee met je eens was. Heb ik dat ook niet meer gebruikt.

   @Marja /IJ.K… heb jij mij wel zien schelden ergens? Zo ja, dan nu even plaats, tijd en datum?
   JIJ kan niks anders dan anoniem schelden hier, beetje jammer want op echo had je tenminste nog wel wat zinnigs te melden.
   Volgens jullie ben ik pro SP,(bewijs graag),ben ik een rasistische indo(bewijs graag),werk ik bij loogman(bewijs graag)

   Ik zal dit bericht blijven herhalen om iedereen op jullie lafheid te wijzen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ronald Pino

    @Mooi/ij/y Ga je gang. We (Marja Doorduin,Kooistra en ik de schrijver van http://www.ronaldpino.blogspot.com hebben er niets tegen telkens weer aandacht te vragen voor de blogspot.

      /   Beantwoorden  / 
 130. Ronald Pino

  @Karel. Alweer de SP. Het zelfde oude liedje. Nieuwe namen nadat de oude zijn ontmaskerd maar altijd dezelfde platte eenvoudige rechttoe rechtaan vuilspuiterij. Arme Drs. M. Duyx. Mislukt en gefrustreerd en aan de kant geschoven.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marion

   woensdag heb ik contact gehad telefonisch met Blog.nl. Zij hebben mij verzekerd dat de privacy gerespecteerd wordt hier op het forum. Er worden door webmasters geen namen ontmaskerd, geen namen vrij gegeven , onzin heer Pino wat u schrijft. Sterker nog ik denk dat ik er maar weer eens een telefoontje aan waag om te vertellen dat u niet alleen de naam van de heer Duyx besmeurt maar ook de naam van Blog.nl, met uw beweringen dat webmasters hier namen ontmaskeren. Blog.nl houdt zich aan de privacy- verklaring hieronder aan de pagina te vinden en te lezen. Een website als Blog.nl gaat zijn goede naam toch niet op het spel zetten of enig risico lopen om gerechtelijk vervolgt te worden door namen te ontmaskeren en die dan zeker ook nog aan u door te mailen heer Pino, dat geloofd toch geen mens!!!

     /   Beantwoorden  / 
 131. Ronald Pino

  @Drs. Duyx Ik denk dat de webmaster breed lacht voor het (onwaarschijnlijke) geval u nog eens echt een klacht wegens laster en belediging overweegt.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marion

   woensdag heb ik contact gehad per telefoon met Blog.nl. Zij hebben mij verzekerd dat de privacy gerespecteerd wordt hier op het forum. Er worden door webmasters geen namen ontmaskerd, geen namen vrij gegeven , onzin heer Pino wat u schrijft. Sterker nog ik denk dat ik er maar weer eens een telefoontje aan waag om te vertellen dat u niet alleen de naam van de heer Duyx besmeurt maar ook de naam van Blog.nl, met uw beweringen dat webmasters hier namen ontmaskeren. Blog.nl houdt zich aan de privacy- verklaring hieronder aan de pagina te vinden en te lezen. Een website als Blog.nl gaat zijn goede naam toch niet op het spel zetten of enig risico lopen om gerechtelijk vervolgt te worden door namen te ontmaskeren en die dan zeker ook nog aan u door te mailen heer Pino, dat geloofd toch geen mens!!!

     /   Beantwoorden  / 
   1. Roanld Pino

    @Drs. M. Duyx van de SP aka Marion. Moet ik u nog eens vertellen dat een hacker bezig is geweest? U was toch degene die de heer Bos beschuldigde? Als u dat vergeten bent wil ik het wel voor u opzoeken hoor. Ik lees uw geachte reactie wel.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Marion

     Het hacken of laten hacken is strafbaar heer Pino. Blog.nl is op de hoogte dat u heeft laten hacken.Twijfels over de heer Johan Bos zijn bij mij weggenomen door Blog.nl.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Ronald Pino

      @ Drs. M. Duyx. Die een aanklacht in! U bent bekend genoeg bij en met de politie.

        /  
   2. Roberto2010

    @Drs. M. Duyx / Marion / etc. Wat is dat toch met die SP-ers? Dreigen, dreigen, eindeloos dreigen. En maar dreigen – maar doen ho maar.

      /   Beantwoorden  / 
 132. Ronald Pino

  @Karel van de SP. http://www.ronaldpino.blogspot.com

  functioneert nog steeds. Ik ben me er niet bewust van dat mijn lidmaatschap van de SP een trauma zou hebben opgeroepen. Ik denk eerder dat gezien de vreemde taalkundige excessen hier er sprake is van een traumatische verwerking van frustraties van de kant van de SP.

    /   Beantwoorden  / 
  1. joop

   Toch lijkt het op een fase van ontkenning waarin je zit, met een groot gebrek aan reflectie. Ik vind je reacties vaak bijzonder onvolwassen, zonder gelijk te wijzen naar anderen op dit blog.

     /   Beantwoorden  / 
   1. joop

    Ook omdat je na een lidmaatschap bij de SP overstapt naar een totaal andere richting betuigt weinig stabiliteit. Mischien zijn er een paar “rotte tomaten” in deg geenteraad in Amstelveen terecht gekomen. De visie van de SP is niet anders dan toen je lid was, ipv iets aan die rotte tomaten te doen loop je wg ?
    Of is je eigen visie verandert en stem je nu wilder, nee toch ?

      /   Beantwoorden  / 
    1. joop

     ex. voor de typefouten, ik heb te grote handen en te kleine labtop.

       /   Beantwoorden  / 
 133. Mooij

  @Ronald, doe het ook graag voor jou.

  @Marja /IJ.K… heb jij mij wel zien schelden ergens? Zo ja, dan nu even plaats, tijd en datum?
  JIJ kan niks anders dan anoniem schelden hier, beetje jammer want op echo had je tenminste nog wel wat zinnigs te melden.
  Volgens jullie ben ik pro SP,(bewijs graag),ben ik een rasistische indo(bewijs graag),werk ik bij loogman(bewijs graag)

  Ik zal dit bericht blijven herhalen om iedereen op jullie lafheid te wijzen.

    /   Beantwoorden  / 
 134. Mooij

  P.s Ronald, let bij andere items op deze site even op dat jij je naam juist schrijft, staat zo slordig, en mensen gaan je er gelijk op aanvallen,beginnen tegen je te schelden,noemen je een rasist en wat nog erger is je schijnt dan ook bij loogman te werken en lid te zijn van de sp, nee wat zeg ik je bent dan zelfs DUYX !!!! :) :)

    /   Beantwoorden  / 
 135. IJ.K.

  Voor Ronald Pino geantwoord :) Want ik kan niet wachten. :) @Poep. :) Nederlanders met basisonderwijs schrijven racist ipv van wat jij daarvan maakt. Ik ben wat jouw betreft dus een racist. En als we toch bezig zijn kamponggladakker: “let er op jij je naam juist schrijft” is dat Indisch Nederlands of gewoon domheid?

    /   Beantwoorden  / 
 136. IJ.K.

  Indisch Nederlands voor de Nederlanders – djedar, djedor voor Poep het frustraataapje van Duyx.

    /   Beantwoorden  / 
 137. IJ.K.

  ‘Jouw betref’ voor Indos. ‘Wat jou betreft’ voor Nederlanders – goed zo Poep? Cabaret, cabaret – wajang wong, Poep.

    /   Beantwoorden  / 
 138. Truitje SiP

  Beste Poep. Denk je dat iemand zich iets aantrekt van jouw schrijfsel? Uiteraard de SP niet meegerekend. Dat tuig is al gelukkig als iemand aan hun kant staat ook al is hij zo stom als jij.

    /   Beantwoorden  / 
 139. Mooij

  Blijkbaar wel, want hij/zij/het kan er niet mee wachten om mij gelijk weer uit te schelden zodra ik oop de knop reactie verzenden gedrukt heb.
  @Marja /IJ.K… heb jij mij wel zien schelden ergens? Zo ja, dan nu even plaats, tijd en datum?
  JIJ kan niks anders dan anoniem schelden hier, beetje jammer want op echo had je tenminste nog wel wat zinnigs te melden.
  Volgens jullie ben ik pro SP,(bewijs graag),ben ik een racistische indo(bewijs graag),werk ik bij loogman(bewijs graag)

  Ik zal dit bericht blijven herhalen om iedereen op jullie lafheid te wijzen.

    /   Beantwoorden  / 
 140. Roanld Pino

  @Poep (drs. M. Duyx) “om mij gelijk weer uit te schelden zodra ik oop de knop reactie verzenden gedrukt heb.” Jij – Poep – bent och degene die schrijvers op hun fouten wijst? Of is dit door prof. Prillewitzkovski geschreven?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Mooij

   Nee, dat is dan weer IJ.K, is ook niet erg zo leer je weer wat hè.

   @Marja /IJ.K… heb jij mij wel zien schelden ergens? Zo ja, dan nu even plaats, tijd en datum?
   JIJ kan niks anders dan anoniem schelden hier, beetje jammer want op echo had je tenminste nog wel wat zinnigs te melden.
   Volgens jullie ben ik pro SP,(bewijs graag),ben ik een racistische indo(bewijs graag),werk ik bij loogman(bewijs graag)

   Ik zal dit bericht blijven herhalen om iedereen op jullie lafheid te wijzen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Marjadoor

    @IJ. K. Zeg IJ. K. Geef jij dat aapje een nootje? Hij stinkt zo!

      /   Beantwoorden  / 
    1. IJ.K.

     @Poep / Monjet ( Drs. M. Duyx ) Het staat op dezelfde pagina als waar jij het over de ziekte van je moeder had. Ik zal dit bericht herhalen tot het tot je gladakkerbrein doordringt, Ploppor!

       /   Beantwoorden  / 
    2. Mooij

     Tuurlijk doet IJK dat voor je marja, zo geregeld toch? Even opstaan,kopje koffie pakken , je naam wijzigen en klaar is marja ! Jammer dat je niet even de tijd hebt henomen om na te denken voor je antwoord gaf.

     ZO, nu mag je weer braaf gaan schelden Mevr Doorduin

       /   Beantwoorden  / 
 141. Roanld Pino

  Mooij:
  11 november 2010 om 12:32

  @Poep/drs. M. Duyx. Zal ik het een keer voor je doen? “@IJ>k/marja , heb jij mij wel zien schelden ergens? Zo ja, dan nu even plaats, tijd en datum? Ook jij kan niks anders dan schelden hier, beetje jammer want op echo had je tenminste nog wel wat zinnigs te melden.

  Ik zal dit bericht blijven herhalen om iedereen op jullie lafheid te wijzen.”

  Volhouden! Poep!

    /   Beantwoorden  / 
 142. Ronald Pino

  @Drs. M. Duyx / Mooi “Ik zal dit bericht blijven herhalen om iedereen op jullie lafheid te wijzen.” Het aapje gaat dus zichzelf naäpen? :)

    /   Beantwoorden  / 
 143. Ronald Pino

  Drs. M. Duyx / Sorry Poep dus! “Ik zal dit bericht blijven herhalen om iedereen op jullie lafheid te wijzen.”
  :)
  Het aapje gaat dus zichzelf naäpen?

    /   Beantwoorden  / 
 144. IJ.K.

  @Drs. M. Duyx aka Mooi/ij/y ook wel Poep genaamd. (herhaling) ‘Als je niet zo dom was, had je nog voor debiel kunnen doorgaan.’

    /   Beantwoorden  / 
 145. Mooij

  hahahahahaha IJK !!! daar verpraat jij jezelf weer eens.
  Bedankt voor dit,mijn doel is geslaagd.
  Ik wens jou een hele prettige avond. Wie is hier nou dom!!

    /   Beantwoorden  / 
 146. Mooij

  @Ronald,ik hoop niet dat jouw twee hersenspinsels nog meer schade aanrichten die jouw goede naam doet besmeuren.

  IJK, kom er maar weer in met je gescheld.

    /   Beantwoorden  / 
   1. Mooij

    Inderdaad ROnald, alleen de SP doet dat, dus Marja/IJ.K = SP.
    dank je wel voor de opheldering, nu ga ik weer fijn een stukje op je blogspot lezen.

      /   Beantwoorden  / 
 147. Ronald Pino

  @ Drs. M. Duyx aka Mooi Ik zie dat Poep, het frustraataapje van de SP graag met u mee schrijft.

    /   Beantwoorden  / 
 148. Ronald Pino

  @ Drs. M. Duyx van de SP. De nacht daalt en de waanzin stijgt, nietwaar collega?

    /   Beantwoorden  / 
 149. Ronald Pino

  @

    /   Beantwoorden  / 
 150. Ronald Pino

  @ Drs M. Duyx en zijn aapje Poep aka Mooi. Het pleit voor mij dat ik niet opgewassen ben tegen jullie waanzin en geraaskal :)

    /   Beantwoorden  / 
 151. Ronald Pino

  Drs M. Duyx nog een paar uur en je mag weer haldol innemen.

    /   Beantwoorden  / 
 152. Ronald Pino

  @ :) Drs M. Duyx en Poep aka Mooi. Het pleit voor mij dat ik niet opgewassen ben tegen jullie waanzin en geraaskal

    /   Beantwoorden  / 
 153. Roberto2010

  Klasse Ronald Pino!

    /   Beantwoorden  / 
 154. Ronald Pino

  Thanx :) Up VVD!

    /   Beantwoorden  / 
 155. Roberto2010

  Down SP!

    /   Beantwoorden  / 
 156. Truitje SiP

  Ronald Pino Google Drs. M. Duyx! En scroll verder!

    /   Beantwoorden  / 
 157. Ronald Pino

  Om van te schrikken! Ongelooflijk!!! Drs. M. Duyx probeer dat maar eens van de zoekmachine af te krijgen!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marion

   Uw probleem van de zoekmachine wordt vele malen groter heer Pino….

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ronald Pino

    @ Drs. M. Duyx / Marion van de SP Als het maar smerig is of bedreigend of plat of insinuerend of beangstigend aandoet dan is de SP tevreden en tegelijk wordt aan de waanzin van drs. Michel Duyx voldaan.

      /   Beantwoorden  / 
 158. Ronald Pino

  @ Drs M. Duyx en zijn aapje Poep aka Mooi. Google registreert alles!

    /   Beantwoorden  / 
 159. Ronald Pino

  @ Drs. M. Duyx! Waarheid Wint!!

    /   Beantwoorden  / 
 160. Marion

  Als u de heer Duyx schrijft roept u meestal mij aan, vandaar maar even een reactie.
  Heer Pino, de waarheid is dat ik de heer Duyx niet ben dus u kletst weer eens ongelofelijk uit uw nek. U wint nooit, de enige waarheid is dat ik Marion ben, zo simpel is dat.
  Hoe wanhopig moet u zijn intussen heer Pino???? In ieder geval voor mij bijzonder lachwekkend.U heeft nog nooit nooit nooit nooit ECHT bewijs kunnen leveren, onmogelijk en dat weet u net zo goed als ik. Enige bewijs wat u constant levert is u waanzinnig grote onmacht.

    /   Beantwoorden  / 
 161. Ronald Pino

  @ Drs. M. Duyx Aka Marion de SP teef volgens Roberto2010 “Enige bewijs wat u constant levert is u waanzinnig grote onmacht.” :) :) De echte enige waanzinnigste onmacht collega Drs. M. Duyx is beledigd te worden en niets terug te kunnen doen omdat je niet kunt. :) !! Alleen idioten geloven mog in de Marion charade. Marion is echter een van de hallucinaties waarachter de schizofrenie van Drs. M. Duyx zich manifesteert. De andere zijn: Manakker/Sigmund/Stalknecht/Feniks/Berend Botje/ Tante Truus/ Robi/ Mooi/ van de Swaffelaer- – - en nog meer die eens ook ontmaskerd zullen worden. Op naar Google Drs. M. Duyx! Met naam en toenaam.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marion

   Ik hoop van ganse harte heer Pino dat al uw gewauwel u eens zeer duur komt te staan.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ronald Pino

    @ Drs. M. Duyx. Dat had u nu niet moeten doen want vanaf nu hoort u tot de eerste verdachten als mij iets overkomt. Dat dreigen is een SP-gewoonte geloof ik. Wendy deed het ook al zo vaak. En maar dreigen – wij echte psychologen weten dat dreigen een verdekte vorm van angst is. Zoals honden aan de ketting tegen ieder die nadert gaan blaffen.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Tante Truus

     Heer Pino, ik dreig helemaal niet, hoe komt u daar nu bij?
     Zal ik eens voor Google schrijven:
     Ik Tante Truus: weet zeker dat de heer Pino zeer binnenkort met een zak over zijn hoofd loopt in Amstelveen omdat de heer Pino allemaal valse aantijgingen heeft gedaan aan het adres van de heer Duyx , omdat hij in de veronderstelling was dat Tante Truus de heer Duyx is? Dat de heer Pino wel kan inpakken met zijn weblog en al zijn boeken dan voor een habbekrats op Marktplaats staan omdat ze dan blijken nul komma nul waard te zijn. Dat alles wat daarin geschreven staat pure onzin is. Dat blijkt dan uit het feit dat hij al vanaf mei zijn ongelijk niet wil toegeven?Ook niet nadat er een mail door Tante Truus naar de heer Pino is geschreven waarin zij heeft uitgelegd dat hij zich behoorlijk vergiste.Ook dat de heer Pino, als psycholoog, meerdere malen zijn beroepscode heeft overtreden. Dat is duidelijk te lezen, volgens de beroepscode mag je iemand niet allerlei geestelijke stoornissen toekennen zonder gedegen onderzoek.Dat een diagnose nooit gesteld mag worden uit veronderstellingen. Alhoewel de heer Pino waarschijnlijk de beroepscode niet echt kan overtreden omdat hij niet ingeschreven staat bij de NIP. Daar is hij tenminste niet te vinden.Dat de heer Pino hier op Amstelveen Blog.,kinderachtige taal uitslaat en niet verder komt om andere mensen uit te schelden voor poep? Dat de heer Pino inmiddels al de leeftijd heeft dat hij zijn vakkennis niet meer op orde heeft wat dan weer blijkt uit het feit dat hij zichzelf een oude rot in het vak noemt en toch nog steeds niet heeft ontdekt dat Tante Truus hem in de maling neemt. Helaas is die oude rot op zijn retour. Waarbij u misschien vroeger een goed psycholoog bent geweest hoor, dat kan ik niet bepalen. Wel kan ik nu bepalen dat u uw vak niet meer verstaat anders was u allang tot de conclusie gekomen dat ik ben wie ik ben. Dus om een lang verhaal kort te maken. U bent in mijn ogen de ogen van Tante Truus een nep psycholoog.

       /   Beantwoorden  / 
 162. Mooij

  Ja Marion, ik behoor nu ook tot het rijtje! Ook zonder enige vorm van bewijs, net zoals er in de oorlog landgenoten tegen de muur werden gezet, alleen omdat de duitsers niet konden leven met het feit dat “zij niet zoals ons waren”.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marion

   @Mooij, bewijs heeft de heer Pino nog nergens geleverd, louter en alleen veronderstellingen. Bewijs leveren kan hij nooit van zijn leven, enige wat de man kan is schelden en zich gedragen als een klein kind wat zijn zin niet krijgt. Taalgebruik van heer Pino en consorten is ook al gezakt tot niveau van een peuter.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ronald Pino

    @ Drs. M. Duyx. Projecties collega – allemaal projecties! Daarvoor is de nacht het meest geschikt nietwaar! Dat is uw normale nachtelijk gedrag voor u uw haldol ingenomen hebt. Bewijzen zijn eenvoudig genoeg maar helaas illegaal. Maar dat Duyx niet gaat procederen wegens smaad of laster dat is een erg sterke aanwijzing (juridisch al het begin van bewijs) voor de juistheid van de stelling dat Duyx al sinds 2006 lastert onder diverse schuilnamen.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Tante Truus

     Dat mag u hopen dat de heer Duyx dat niet doet anders zou u behoorlijk zuur zijn. Net zo goed dat u uw handjes dicht mag knijpen dat er geen aangifte gedaan is voor het laten hacken van IP adressen, ook een strafbaar feit. Eigenlijk heeft u wel veel geluk. Waarschijnlijk omdat een aantal mensen u niet helemaal meer goed bij verstand zien komt u met uw flauwekul weg. Ik kan tenminste geen andere reden bedenken. Bovendien de enige schunnigheden die ik heb kunnen ontdekken komen uit uw type- vingers.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Ronald Pino

      @ Tante Truus aka Drs. M. Duyx nb wetenschappelijk ambtenaar UVA. Uw razernij verblindt of uw domheid ontluistert ue denken. Ik heb geen opdracht hoeven te geven. U heeft zoveel vijanden (o.a. door uw Marion VVD gezemel) dat er slimmem jongens achter uw IP identiteit wilden komen. En het verder aan mij – Ronald Pino – overlieten daarmee naar goedunken te handelen.

        /  
     2. Ronald Pino

      Drs M. Duyx UVA medewerker verspreidt op het internet schunnigheden over Ronald Pino in dienst van de SP. Google Drs. M. Duyx. :) :)

        /  
 163. bruin sterretje

  ronald ben jij ook een indo? ik hoop het maar want ikzelf ben dat wel, en ik zou graag hebben dat je mij een keer doet. om van al die spanningen af te geraken. ik heb sterk het gevoel dat je op springen staat ronald. mijn puki is voor jou hoor onbegrepen lieverd.
  maar schat kom niet met je mps bij me, want voor een gangbang ben ik iets te klein.

    /   Beantwoorden  / 
 164. Henk

  Ha ha…is Ronald met Bruin Sterretje aan de rol? Hij is zoooooo stil, dat is ie anders noooooooit. Lekker Ronald?

    /   Beantwoorden  / 
 165. Ronald Pino

  @ Drs M. Duyx en zijn aapje Poep aka Mooi. Het pleit zeer voor mijn fatsoen dat ik niet opgewassen ben tegen jullie waanzin en geraaskal – maar Google registreert alles!

    /   Beantwoorden  / 
 166. Ronald Pino

  @ Drs M. Duyx – SP-lid voor OV. Wat fijn Duyx dat uw studenten nu u kunnen treffen als ze uw naam Googlen – ze krijgen dan uw reputatie van waanzinnige cadeau. Collegialiter Ronald Pino – zie verder http://www.ronaldpino.blogspot.com

    /   Beantwoorden  / 
 167. Ronald Pino

  @ Drs. M. Duyx Een vraag naar aanleiding van uw hakllucianteis. Horen Henk, Joop en Bruins Sterretje ook tot uw wanen? Ze schrijven geheel in uw stijl>

    /   Beantwoorden  / 
  1. joop

   Beetje dimmen Pino, er is maar 1 Joop en dat ben ik.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ronald Pino

    @Drs. M.Duyx – Uva Dimmen is typisch SP. Joop van de Ende? Joop Doderer? Zitten er onder uw studenten geen die Joop heten? En al dat vuilspuiten alleen maar uit jaloezie om de successen van Ronald Pino zijn boeken en http://www.ronaldpino.blogspot.com

      /   Beantwoorden  / 
    1. Henk

     successen? Ik heb 1 boek kunnen vinden dat het tot een tweede druk heeft gebracht. De rest is bij druk 1 blijven steken.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Ronald Pino

      @ Henk. “Helder gezien met gesloten ogen” heeft een 2e druk bereikt. “In psychotherapie” is als “Psychotherapie” door Veen heruitgegeven – het was namelijk een leerboek geworden in de afd. Klinische Psychologie van de Universiteit van Leiden. Mijn boeken zijn (ook in herdruk) in de bieb te zien.
      Heb jij weleens een boek geschreven – of gelezen? Henk Beentjes heeft op echo.nl erg afgegeven op mijn schrijverij. Ik begrijp dat wel. Drs. M. Duyx, de waanzinnige van de SP ook wel Tante Truus/Marion/Sigarettenpeuk/ Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Van de Swaffelaaer/ Joop en nog wat meer van zijn hallucinaties is/zijn ook zo vreselijk jaloers.

        /  
 168. Ronald Pino

  Drs. M. Duyx. Lucht die geestelijke vorm van met faeces smeren u op?

    /   Beantwoorden  / 
 169. Ronald Pino

  @ Drs. M. Duyx. Kijk Michel Duyx dit vond ik als No 1 bij het googlen van Drs. M. Duyx: “Al het voorgaande is de neerslag van de waanzin van Drs. M. Duyx” – leuk voor je studenten Duyx. En dan vragen ze misschien wel waarom je geen aanklacht indient! :)
  Mag ik je een tip geven? Stop met vuilspuiten en ik houd op met antwoorden. Precies zoals ik je dat gemaild heb.

    /   Beantwoorden  / 
 170. Ronald Pino

  @ vrienden van drs. M. Duyx Google Drs. M Duyx en je krijgt “Al het voorgaande is de neerslag van de waanzin van Drs. M. Duyx”. ‘t is maar een weet.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marion

   @Pino, dat heeft u zelf geschreven !!!!!!!!! Hoezo het is maar een weet????

   QUOTE HEER PINO;
   Geplaatst door Ronald Pino op 27 oktober 2010 om 22:13

   Al het voorgaande is de neerslag van de waanzin van Drs. M. Duyx. Zie daarvoor Onstuitbare woordenvloed o.a. http://nl.wikipedia.org/wiki/Logorroe
   EINDE QUOTE HEER PINO.

   Wat een blunder heer Pino, hahahahahahhahahahahaaaaaaaaa.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ronald Pino

    @ Drs. M. Duyx. Uiteraard heb ik dat zelf geschreven! Maar het wordt bekend bij allen die drs. M. Duyx googelen en die zich afvragen hoe zoiets kan! Over de gehele wereld lezen zullen studenten/vrienden/SP’ers die Drs. M. Duyx googelen lezen over de waanzin van drs. M. Duyx en dat is dan neergezet door de schrijver van http://www.ronaldpino.blogspot.com

      /   Beantwoorden  / 
  1. Mooij

   He marja, zoek gelijk even op waar ik gescholden heb!!

     /   Beantwoorden  / 
 171. Ronald Pino

  @marjadoor Chapeau! :) Jammer van ‘geskost’ :)

    /   Beantwoorden  / 
 172. marjadoor

  contaminatie van associaties met Poep: Kots en Sch** of gesche***

    /   Beantwoorden  / 
 173. Ronald Pino

  @Poep. Ik zal het morgen voor je herhalen waar je jezelf bekend gemaakt heb als Poep!

    /   Beantwoorden  / 
 174. Truitje SiP

  hi,hi,hi,hi, ik had met schrijven willen wachten tot na het Boeoeoeoeoeoe —- van Anna T. Maar ik moet mij scharen onder de scharen van Drs. M. Duyx die lachen, gieren, brullen. :)

    /   Beantwoorden  / 
 175. Ronald Pino

  mijn vrienden laten het kennelijk afweten. Dan moet ik het maar schrijven boeoeoeoeoeooeoe – - – Duyx – Drs. M. Duyx — boeoe –
  Drs. M. Duyx – - – - Drs. M. Duyx – - – Eens kijken op google dit bericht al opgepikt heeft. Meestal duurt het een paar dagen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. joop

   RONALD PINO IS EEN VREEMDE PEENVOGEL!!!!!!!!!!!!! Zo,die staat ook op google, wat een flauwekul………………..

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ronald Pino

    @ Drs. M. Duyx (Google: Drs. M. Duyx en Ronald Pino) Hoe is het mogelijk dat een aan de UVA verbonden wetenschappelijk medewerker zich achter maskers als Tante Truus/Marion/Sigarettenpeuk/ Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Van de Swaffelaer/ Joop wringt om laster te verspreiden. Dat moet toch een teken van waanzin zijn.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Ronald Pino

    Drs. M. Duyx Volgens Ronald Pino zijn stijl, woordkeus en interpunctie als die van Drs. M. Duyx, medewerker aan het UVA en lid van de SP (Zie kop boven deze string)
    Google: Drs. M. Duyx voor meer waanzinnigheden van de arme gefrusteerde drs. van de OR UVA

      /   Beantwoorden  / 
   3. Ronald Pino

    Drs. M. Duyx ( OR; UVA) Schreef deze inkijk in zijn eigen mentale gesteldheid uit jaloezie over de successen van Ronald Pino als schrijver en psycholoog

      /   Beantwoorden  / 
 176. Ronald Pino

  Drs. M. Duyx in combinatie met Ronald Pino komt een bericht gauw op Google op de eerste 4 plaatsen. Ik moet dus bijvoorbeeld schrijven: Drs. M. Duyx, ik Ronald Pino ben ervan overtuigd dat uw scheldpartijen voor de SP voortkomen uit jaloezie en uiteraard een dwangneurotische drift tot het uiten van schunnigheden. Een soort variant op Gilles de la Tourette.

    /   Beantwoorden  / 
 177. Ronald Pino

  Google Drs. M. Duyx & google Ronald Pino. Het verschil in kwaliteit valt erg op! :) Maar drs. M. Duyx heeft het ver gebracht als SP ‘er – dat wel.

    /   Beantwoorden  / 
 178. Ronald Pino

  Drs M. Duyx – UVA medewerker – verspreidt op het internet schunnigheden over Ronald Pino in dienst van de SP. Google Drs. M. Duyx. Zijn motivatie is jalouzie (Ronald Pino heeft 15 boeken geschreven en hij nog niet een enkele)

  Drs. M. Duyx schrijft onder de namen Tante Truus/Marion/Sigarettenpeuk/ Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Van de Swaffelaer/ Joop

    /   Beantwoorden  / 
 179. bruin sterretje

  oh ronnie, wij zijn ook te vinden op google. via “pino bruin sterretje”
  wat leuk zeg, aan de andere kant moeten we maar niet uitweiden over
  onze seksuele escapades op blogs.
  dat kunnen we beter via e-mail doen.

    /   Beantwoorden  / 
 180. Ronlad Pino

  Het bovenstaande werd geschreven onder verantwoordelijkheid van Drs. M Duyx, medewerker UVA, lid van de SP, bestuurslid van de SP Amstelveen-Meerlanden die zijn vuilspuiterij ondersteunt. Ik heb de webmaster niet om verwijdering gevraagd teneinde het karakter van de geestesziekte van Drs. M. Duyx aan belangstellenden te kunnen etaleren.

    /   Beantwoorden  / 
 181. Ronald Pino

  (gecorrigeerde tekst):

  Het bovenstaande werd geschreven onder verantwoordelijkheid van Drs. M Duyx, medewerker UVA, lid van de SP, bestuurslid van de SP Amstelveen-Meerlanden die zijn vuilspuiterij ondersteunt. Ik heb de webmaster niet om verwijdering gevraagd teneinde het karakter van de geestesziekte van Drs. M. Duyx aan belangstellenden te kunnen etaleren.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Tante Truus

   Als ik u was heer Pino zou ik juist heel snel naar de webmaster schrijven en vragen of hij alle topics die dit soort belachelijke taal bevatten te verwijderen. Dat kon u wel eens een hoop ellende besparen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ronald Pino

    @ Drs. M. Duyx (Google: Drs. M. Duyx via google.nl) Ik Ronald Pino vraag me dit af. Hoe is het mogelijk dat een aan de UVA verbonden wetenschappelijk medewerker ( lid OR UVA) zich achter maskers als Tante Truus/Marion/Sigarettenpeuk/ Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Van de Swaffelaer/ Joop verbergt alleen maar om laster, vuile taal en dreigementen te verspreiden? Dat moet toch een teken van waanzin zijn. Of heb ik Ronald Pino het mis Drs. M. Duyx? Truus ben je vergeten dat jouw zoals Drs. M. Duyx dat noemt ‘nick name’ al lang doorgeprikt is? Ik vraag de webmaster niet om verwijdering – ik verzamel de SP vuiligheid om bij gelegenheid te publiceren.

      /   Beantwoorden  / 
 182. Henk

  Ik denk dat Marion (tante Truus) en die meneer Duyx een keer samen naar het huis van Pino moeten gaan, met hun paspoorten in hun hand en dan voor eens en voor altijd dat belachelijke waanidee van Pino uit de wereld helpen. Nodig dan wel de pers uit, want ik wil dat wel lezen. Wat zal hij afgaan zeg.

  P.s. was ie lekker strak, Bruin sterretje? Of al een beetje uitgelubberd?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Hans van der Liet

   Dat durven Tante Truus en meneer Duyx dus niet aan, want dan zou blijken dat zij een en dezelfde persoon zijn.

     /   Beantwoorden  / 
 183. Mooij

  Marja Tuindoor, zo schijn je te heten volgens Ronald Pino, weet jij dat jullie praktijken nzai praktijken zijn ?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Maarjadoor

   @Mooi. Je schijnt volgens jouzelf Poep te heten. Weet jij wat je in het ABN geschreven hebt? Ik niet – maar daar zullen wel veel mensen last van hebben.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Maarjadoor

    MAARJADOOR – Indo voor ‘ga maar door.’ Leuke naam nietwaar? speciaal voor Poep ontworpen. Poep noemt zich Mooi maar dat is omdat hij zijn naam niet kan schrijven.

      /   Beantwoorden  / 
 184. Peter O.

  @Drs. M. Duyx. Drs. M Duyx, medewerker UVA, lid van de SP, bestuurslid van de SP Amstelveen-Meerlanden moet wel een ernstig gestoord seksueel leven hebben. Is hij ook niet lid van de OR van de UVA?

    /   Beantwoorden  / 
 185. Teun

  ja laten we google gek maken. Ronald Pino is iedereen al bekend met uw seksuele escapades met Drs Duyx ? Twee psychologen die hetzelfde bed delen? Proberen intelligent over te komen op je eigen blog en een ander zijn blog vervuilen met schelden? Nou Ronald Pino hoe kunt u zo’n houding uitleggen? Vertel dat eens aan het volk Ronald Pino.

  Laat ons raden, nu gaat u weer schelden he Ronald Pino? Of gaan uw creaties Peter O,IJ.K en Marjadoor het voor je opnemen want die kunnen dat heerlijk anoniem doen.

  Dus speciaal voor google Ronald Pino is Peter O,IJK en marjadoor.

    /   Beantwoorden  / 
 186. Ronald Pino

  @Drs. M. Duyx, SP, UVA. :) @Teun we hebben nooit met elkaar te maken gehad en toch schrijf je al helmaal als Drs. M. Duyx van de SP, lid OR van UVA, Tante Truus/Marion/Sigarettenpeuk/ Feniks/Henk Stalknecht/Van den Manakker/Sigmund/Van de Swaffelaaer/ Joop. :)

  Google wordt nooit gek, Google maar Ronald Pino en Drs. M. Duyx zul je zien dat google.nl alleen maar braaf registreert.
  :)

    /   Beantwoorden  / 
 187. Mooij

  Hoi!! Gaan jullie nog schelden?? De linkjes deze kant op gaan binnekort hun vruchten afwerpen:).

    /   Beantwoorden  / 
 188. Ronald Pino

  @ Drol Mooi ook bekend als Poep (de naam die hij zichzelf heeft geschonken) is gelieerd met Drs. M. Duyx, SP, UVA en verschijnt dan ook samen met hem als je Drs. M. Duyx googelt.
  Google vervolgens Ronald Pino en je ziet het verschil in kwaliteit tussen alle hier genoemden.

    /   Beantwoorden  / 
 189. Mooij

  Ronald Pino scheldt en schrijft hier ook onder de naam Marjadoor , IJ.K , Peter O. en Roberto.

    /   Beantwoorden  / 
 190. Johan Bos

  Dames en heren, ik sluit hiermee de discussie, die volgens mij weinig nieuws meer kan opleveren en ook nogal veraf staat van de inhoud van het bericht. Het gaat om enkelingen die met elkaar strijden over een identiteit, waarbij over en weer steeds dezelfde beschuldigingen en scheldwoorden worden geuit in een naar mijn smaak eindeloos welles-nietes spelletje. Overigens verbaast mij soms het niveau van het taalgebruik van naar ik begrijp hoog opgeleide lieden. Ik verzoek u dus niet meer op dit bericht
  te reageren. Mochten er nog reacties komen, dan zal ik die verwijderen.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.