‘Landelijke politiek domineert raadsverkiezingen’

David de Jong

Terwijl velen menen dat de uitspraken van Wouter Bos over Afghanistan, die tot de val van het kabinet leidden, vooral in het licht van de PvdA-campagne voor de gemeenteraad moeten worden gezien, vraagt de lokale partij Burgerbelangen (BBA) zich af wat de ideologieën van de landelijke partijen eigenlijk met plaatselijk beleid hebben te maken. De gemeenteraadsverkiezingen worden teveel gedomineerd door landelijke zaken, die niets te maken hebben met de verkiezingen van 3 maart, vindt BBA. Het gaat volgens die partij dan voor Amstelveen over zaken als de (tram)lijnen 5 en 51, schoolgebouwen, behoud van groen, (sociale) woningbouw, het A9-project, het stadshart en hoe de in IJsland verdwenen miljoenen terug te halen. Maar door de debatten tussen landelijke politieke leiders lijkt het wel of de raadsverkiezingen gaan over Irak, Afghanistan, AOW, de zorg en het landelijk begrotingstekort, constateert BBA.  Er wordt volgens die partij voorbij gegaan aan het lokale karakter van de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook aan lokale politieke partijen. BBA-raadslid en kandidaat voor de volgende raadsperiode David de Jong: “Gemeenten moeten voortaan zelf kunnen bepalen wanneer ze raadsverkiezingen houden. Er is eigenlijk geen reden te verzinnen waarom alle gemeenten in Nederland op dezelfde dag hun lokale verkiezingen moeten houden. Als er gespreide verkiezingen zouden zijn, komt het lokale aspect veel beter tot zijn recht. Als de lokale regering, Burgemeester en Wethouders, valt, moet de gemeenteraad zichzelf kunnen ontbinden en de kiezer laten bepalen hoe verder.”

Bezoekjes van landelijke politici als Ab Klink, Andre Rouvoet en  Mariette Hamer hebben niets te maken met dat wat in Amstelveen speelt, vindt BBA. De Jong: “Als bovendien Wouter Bos de ene dag procedeert tegen Amstelveen en de andere dag met Amstelveense PvdA-wethouders bier wil tappen, is dat weinig serieus te nemen.”

Lees ook:VVD blijft ook in Amstelveen grootste partij
Lees ook:VVD in bolwerk Amstelveen nog nipt grootste
Lees ook:VVD en CDA winnen, PvdA verliest
Lees ook:D66 en PVV in Amstelveen grote winnaars
Lees ook:Provocateur van de Arbeid

29 reacties op “‘Landelijke politiek domineert raadsverkiezingen’

 1. Hans van der Liet

  Een vreemde opvatting. Alsof Wouter Bos niet enerzijds PvdA-partijleider is (in welke hoedanigheid hij bier zou komen tappen) en anderzijds minister van Financiën (in welke hoedanigheid hij tegen de gemeente procedeert); curieus dat de doorgaans intelligente David de Jong meent dat dit dan niet serieus te nemen is. Het is niet de persoon Wouter Bos die procedeert tegen de gemeente, maar de Staat der Nederlanden, in rechte vertegenwoordigd door zijn Minister van Financiën, die toevallig Wouter Bos is.
  Ik denk dat BBA als lokaal partijtje gewoon jaloers is op de publiciteit die landelijke kopstukken van echte (ik zou haast zeggen: serieuze) politieke partijen genereren.
  Bovendien moet ik er niet aan denken, aan al die extra verkiezingen die er dan komen: 40% van de wethouder haalt de eindstreep niet. Al zou slechts in een kwart van de gevallen nieuwe verkiezingen voor de raad volgen, dan nog hebben we het over 50 extra gemeenteraadsverkiezingen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. David de Jong

  Hans: als Wouter Bos niet had willen procederen tegen Amstelveen, had hij dat niet gedaan!

    /   Beantwoorden  / 
 3. Hans van der Liet

  Nee, maar het was dus niet Wouter Bos die procedeerde, maar`de Staat der Nederlanden!

    /   Beantwoorden  / 
 4. Harald

  Jammer dat Burgerbelangen vindt dat de landelijke politiek de gemeenteraadsverkiezingen overheerst. Ik ben het daar niet mee eens. De SP is in Amstelveen volop bezig met plaatselijke onderwerpen. Zo wordt duidelijk dat het wel degelijk iets uitmaakt op welke partij mensen stemmen op 3 maart. Hieronder een indruk van de plaatselijke onderwerpen waarvoor de SP zich in Amstelveen inzet.

  Mensen

  Het is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Daarvoor is een goede uitvoering nodig van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet regelt een aantal zaken die mensen in een kwetsbare positie (zoals ouderen, gehandicapten) nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Denk aan hulp in de huishouding, een rolstoel of aanpassingen zoals een traplift.

  Wonen

  De SP zal strijden voor goede sociale woningbouw. Met speciale aandacht voor:
  - gezinnen die op de wachtlijst voor sociale woningen staan;
  - senioren die willen doorstromen naar aangepaste woningen;
  - jongeren en studenten die een eerste woning zoeken/
  De door de gemeente beloofde, maar nooit gebouwde woningen aan de Carmenlaan komen terug als het aan de SP ligt.

  Het is noodzakelijk om duidelijke keuzes te maken voor de leefomgeving en het woonplezier van de Amstelveners. De SP kiest ervoor om het groene karakter van de gemeente te behouden.

  A9

  Als enige partij in de provinciale staten van Noord-Holland en in de gemeenteraad van Amsterdam stemde de SP tegen het verbreden van de snelwegen rondom Amsterdam, waarvan het tunnelplan A9 een onderdeel is. Zelfs GroenLinks stemde voor het verbreden van de snelwegen. De SP vindt extra asfalt geen oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem in de Randstad. Meer, sneller en betrouwbaarder openbaar vervoer is dat wel. Het ondertunnelen van de A9 is gekoppeld aan het verbreden van de snelweg. De SP vindt het verbreden van de snelweg ongewenst.

  Buurten

  Buurthuizen of wijkcentra zijn het centrale punt voor de veiligheid in de wijk. Hier zijn buurtagent en maatschappelijk werkers te vinden. De SP wil meer toezicht op straat – vooral ‘s avonds – door wijkagenten of toezichthouders in plaats van camera’s, mosquito’s en gebodsborden.

  Culturele activiteiten bevorderen de integratie in de samenleving, en kunnen sociaal isolement helpen voorkomen. Daarom dienen culturele activiteiten buurtvoorzieningen te zijn.

  Mobiliteit

  Meer asfalt is geen oplossing voor een betere bereikbaarheid op de langere termijn. Beter openbaar vervoer en maatregelen die de fiets aantrekkelijker maken zijn wel echte oplossingen.

  De SP wil dan ook dat Amstelveen dáár de komende vier jaar op inzet. De SP wil de bereikbaarheid van Waardhuizen, Groenelaan en Lindenlaan-Oost verbeteren door het invoeren van een nieuwe buslijn en het weer in gebruik nemen van de haltes die opgeheven zijn door het verdwijnen van lijn 66. Tram 5 en sneltram 51 moeten behouden blijven, inclusief alle haltes.

  Democratie

  Om werkelijke invloed van bewoners te garanderen moet de gemeente bij de ontwikkeling van gemeentelijke plannen bewoners in een vroeg stadium betrekken. Zo creëert het gemeentebestuur vroegtijdig draagvlak bij inwoners voor ingrijpende veranderingen.

  Onderwijs

  De zelfstandigheid van scholen dient gewaarborgd te worden. Schaalverkleining is goed voor de individuele leerling. Een gezonde leeromgeving houdt in dat leerlingen les krijgen in een goed geventileerd gebouw dat aan de geldende normen voldoet. Iedereen heeft recht op werk en een fatsoenlijk inkomen.

  Sociaal

  De gemeente zorgt voor een ruimhartige uitvoering van sociaal beleid. Naast een soepele uitvoering van rijksbeleid benut de gemeente haar eigen beleidsruimte om het beleid zo sociaal mogelijk vorm te geven. Jongeren moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in deze samenleving. De SP zal jongeren stimuleren deze verantwoordelijkheden te willen nemen.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Hans van der Liet

  Jammer dat de SP maar door blijft gaan met die leugen dat de gemeente beloofd zou hebben woningen aan de Carmenlaan te bouwen. Maar zo doet de SP dat: liegen om maar in de raad te kunnen komen.

  En ondertussen laten ze aan de Maritsa een rotzooi achter nadat ze daar langs zijn getrokken met de reclame-karavaan. Het is een grof schandaal!

    /   Beantwoorden  / 
 6. Hans van der Liet

  Een klerezooi is het! Is dat het goede voorbeeld geven aan die kinderen?!?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Hans van der Liet

   Dat deed Balkenende ook met Irak. Mar dan gaat dus je kop eraf. Nu is het bijltjesdag voor de SP. Jammer dan.

     /   Beantwoorden  / 
 7. Frank Bikker

  Ik vind het prachtig al die punten die Harald opsomde, maar zou het punt langere zomers en kortere winters er ook niet bijkunnen?
  -
  Maar nu even reeel? Hoe had de SP gedacht al deze prachtige zaken te betalen?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Socialisten maken zich nooit druk over betalen. Die zijn meer van beloven en uitdelen. Als ze dan een jaar of wat hebben geregeerd en de schatkist leeg is, mag een andere kleur politiek de eindjes weer aan elkaar knopen en kunnen de eerder genoemde socialisten in de oppositie weer roepen dat het een schande is zo te bezuinigen. Overigens – eerlijk is eerlijk – heeft wat het ledigen van de schatkist betreft de VVD dat gedrag in Amstelveen benaderd.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank Bikker

    Het zou sportief zijn als Harald zelf zou reageren, het standpunt van de hr. HvdL is genoegzaam bekend. Hij staat pal voor een maatschappelijke en sociale “apartheidsheids politiek” wat de gemeente Amstelveen betreft. De gegoede middenklasse hier en de rest elders. Hij vindt dat het toppunt van de CDA-norm. Zum kotzen!! Anderen worden weggezet met een puntige ironische toon. Een koekje van eigen deeg, beste Hans!

      /   Beantwoorden  / 
 8. Hans van der Liet

  Waaraschijnlijk door lastenverzwaring voor burgers en bedrijven.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Hans van der Liet

  Meneer Bos, uw analyse is messcherp dit keer.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Hans van der Liet

  Zo zie je maar, ook Johan Bos heeft zo zijn momenten van helderheid.

    /   Beantwoorden  / 
 11. Hans van der Liet

  Leuk dat je mijn persoonlijke beleidsopvattingen vereenzelvigt met die van het CDA. Was het maar zo, Frank (of is het Kees vandaag?). Men luistert bij het CDA minder goed naar mij dan goed zou zijn voor dit land. Overigens is wat jij apartheidspolitiek noemt gewoon de tucht van de vrije markt.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Frank Bikker

  De tucht van de markt is een dooddoener. Naar luxeappartementen en huizen schijnt helemaal niet zo veel vraag te zijn. Veel meer naar starters en ouderenwoningen, 1 persoons en 2 persoonshuishoudingen, terwijl men in hoofdzaak 1 gezinswoningen bouwt voor 2 verdieners en hun kinderen.

    /   Beantwoorden  / 
 13. Hans van der Liet

  Nou, als er in een nieuw gebouwde wijk huizen worden opgeleverd en te koop worden aangeboden zijn doorgaans de duurste huizen het eerste weg. Dat was laatst ook weer ergens het geval in Amstelveen. Jij noemt het een dooddoener, maar het is gewoon een onomstotelijke realiteit. Straks ga je nog verlangen dat tout Nederland in Amstelveen moet kunnen wonen als het die wens uit! Grenzen trekken, Frank, dat zou voor iemand in jouw beroep core business moeten zijn. Geef jij een leerling die een toets verknalt soms ook een 8 omdat je het anders zo sneu voor hem vindt richting de toppertjes in de klas?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   Van die nieuw gebouwde wijk weet ik niet, dus je kunt gelijk hebben, maar in de buurten Waardhuizen en Middenhoven zie ik steeds meer borden verschijnen met TE KOOP en sommigen staan er al meer dan een jaar. Soms staan die huizen zelfs leeg, terwijl er niets aan mankeert.
   -
   Jij hebt het over grenzen trekken in mijn core business. Ze laten tegenwoordig kleuters al toetsen maken en die worden al ingedeeld in aandachtsgroepen (is niveaugroepen) Ik vind het overdreven, maar dat is tegenwoordig weer de mode. Overigens worden alle groepen in het basisonderwijs 2 keer per jaar doorgelicht naar CITO-normen. De resultaten worden vermeld op de schoolrapporten. Dat zegt iets over de kinderen ,over ons en over de school. Je loopt dus een beetje achter, maar ja het is jouw vak niet. Schoenmaker, houd je bij je leest. ( ook een goed spreekwoord van eigen bodem)

     /   Beantwoorden  / 
 14. Onno

  Slappe redenering Hans, alle huizen in nieuw te bouwen wijken binnen Amstelveen worden razendsnel verkocht of ze nou veel of weinig geld kosten.

    /   Beantwoorden  / 
 15. Onno

  Huizen boven de 400.000 euro vallen in Amstelveen in de groep “meest te koop staande huizen”.
  Er is in deze groep meer keuze dan bijvoorbeeld die tussen de 2 en 3 ton.

    /   Beantwoorden  / 
 16. Hans van der Liet

  Dus er worden in het hedendaagse onderwijs geen cijfers meer gegeven, Frank? Misschien niet op die school waar jij doceert dan, maar dat is dan toch een uitzondering hoor. Zowel mijn beide ouders als twee van grootouders waren in het reguliere onderwijs als docenten werkzaam. Uit roeping, niet zoals jij die afgekeurd werd in je eigenlijke beroep en toen maar uit arren moede onderwijzer bent geworden. Dus effe dimmen.
  En je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag of jij een slechte leerling ook een 8 geeft omdat je het anders zo sneu vindt voor hem. Je gaat er gewoon niet op in!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   Wel eens van een LVS gehoord? Hans. Een kind van tegenwoordig weet denk ik beter waar hij staat dan vroeger. Cijfers bestaan niet meer, maar het zijn letters. A en B zijn goed ,C twijfelachtig en D en E onvoldoende. Het is nog wel zo dat vele scholen dit vertalen naar cijfers.
   -
   Als je overigens goed had gelezen zijn de toetsen die de kinderen doen uitgegeven door het Cito. De beoordeling van deze toetsen liggen ook gewoon vast. Dit systeem is pas begin jaren negentig opgekomen en wordt overal toegepast. Het bestond niet eens in de tijd dat je groot(ouders) voor de klas stonden. Toen had men enkel een Cito- eindtoets of eerder nog een IQ toets/ toelatingsexamen (zo ben ik geselecteerd)
   -
   Maw. al zou ik een slechte leerling een 8 geven , dan word ik onmiddellijk op mijn vingers getikt. Het doet mij wel eens pijn, vooral als ik weet dat ze er keihard voor gewerkt hebben en anderen die het met 2 vingers in hun neus hebben gedaan, de les ook nog eens hebben trachten te verzieken een 8 moet geven.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank Bikker

    Waar haal je het eigenlijk vandaan dat ik uit arren moede onderwijzer ben geworden, omdat ik in mijn eigenlijke beroep afgekeurd ben. Een goed nederlands spreekwoord zegt; “Je hebt ergens de klok horen luiden, maar je weet niet waar de klepel hangt.” Daar is geen woord Latijn of Duits bij, begrijpbaar voor iedereen.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Hans van der Liet (de echte)

     Dat heb je zelf ooit gezegd in een onbewaakt ogenblik. Zoals je ook op een moment van onoplettendheid zei dat je het niet zo op zwarte mensen hebt.

       /   Beantwoorden  / 
    2. Hans van der Liet (de echte)

     Begrijpbaar bestaat overigens niet, meneer de onderwijzer. Bedoel je soms begrijpelijk?

       /   Beantwoorden  / 
     1. Frank Bikker

      Je hebt gelijk wat het woord begrijpbaar betreft. Voor de rest zit je weer, zoals gewoonlijk de boel te verdraaien en verkeerd uit te leggen en ga je elke uitwisseling van argumenten hoe ze ook uit elkaar mogen lopen uit de weg. Jammer!!!

        /  
 17. Hans van der Liet

  Maar dat is toch hartstikke onrechtvaardig, dat die slechte leerling van jou geen 8 krijgt? Waarom geef je die niet dan?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   Ga dat aan het systeem vragen, dat vindt dat je een kind van pakweg 7 a 8 jaar al zo snel in een hokje moet drukken. Het is overigens wel zo dat op deze manier snel geconstateerd kan worden of een leerkracht of school steken laat vallen. Een nadeel van dit systeem vind ik dat men zich te veel op de toetsen gaat richten en er zijn zaken die in het basisonderwijs aan de orde komen die niet niet alleen met cognitieve vaardigheden hebben te maken. Het is een keuze, denk ik, die ingegeven is door de grote taalachterstanden in de grote steden. Naderhand is gebleken dat hetzelfde geldt voor grote gedeelten van het platteland.

     /   Beantwoorden  / 
 18. Hans van der Liet (de echte)

  Jammer dat je je niet net zo makkelijk neerlegt bij het systeem van de volkshuisvesting.

    /   Beantwoorden  / 
 19. Hans van der Liet (de echte)

  Hihi, Frank is onderwijzer op een basisschool. Mijn ouders waren leraren (op een middelbare school). Een fijn verschil, maar niet zonder betekenis :-)
  Tsja, ik heb me ook wel eens afgevraagd aan welke school hij lesgeeft en ik ben blij dat ik geen kinderen heb die op die school zitten. Frank heeft namelijk grote hiaten in zijn kennis. Zo dacht hij twee weken terug nog dat een intellectueel iemand is die veel publiceert. Terwijl dat dus helemaal niet hoeft, publiceren, om een intellectueel te zijn. Kijk maar naar mij :-)

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.