Burgerbelangen: ‘CU negeert scheiding kerk en staat’

De ChristenUnie (CU) erkent de scheiding tussen kerk en staat niet, vindt de fractie van Burgerbelangen (BBA) in de gemeenteraad. Zij doelt daarmee op het pleidooi van CU-raadslid Jacqueline Koops voor het respecteren van de gewetensvrijheid van ambtenaren die op grond van hun geloof bezwaar hebben tegen het voltrekken van huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. ‘In feite stelt Koops dat door discriminatie te verbieden, er ook sprake van discriminatie zou zijn. Daarnaast drijft de ChristenUnie met haar opstelling eerder een wig tussen religies en denkwijzes, dan dat ze mensen tot elkaar wil brengen,' vindt BBA.

 

De fractie herinnert er aan dat Nederland de scheiding tussen overheid en religie kent en meent dat die door Koops niet wordt erkend. Ambtenaren zijn volgens BBA in hun functie ‘niet politiek of religieus, maar vertegenwoordigers van de overheid.' De fractie wijst er op dat er voor wie dat wenst naast het burgerlijke een kerkelijk huwelijk valt te sluiten, om ‘ook de eigen religieuze belevenis een plek' te geven.

Dat er volgens Koops bij het dwingen van ambtenaren ook homohuwelijken te sluiten geen ruimte meer bestaat voor gewetensbezwaarde ambtenaren vindt BBA ‘een vreemde redenering.' Dat Nederland het huwelijk heeft opengesteld voor homo's en lesbiennes weet elke ambtenaar die voor dat ambt kiest, vindt BBA. En ambtenaren mogen niet discrimineren, redeneert de fractie. Beweren dat het discriminatie is geen ambtenaren toe te laten die weigeren homo's te trouwen, is volgens BBA omdraaiing van de feiten, die ‘kant nog wal raakt.'

Ook in het beginselprogramma van de ChristenUnie wordt volgens BBA scheiding tussen kerk en staat niet erkend. De fractie baseert dat op de opvatting van de ChristenUnie dat de overheid bijbelse normen zou moeten hanteren voor publieke gerechtigheid. ‘Daarmee staat de ChristenUnie in haar opvattingen niet open voor andersdenkenden, maar wil zij haar 'geloofselementen' in de politiek opdringen aan anderen. Dit brengt met zich mee dat niet-gelovigen en mensen van andere religieuze stromingen (of minder praktiserenden) in de maatschappij tegen elkaar worden uitgespeeld,' aldus BBA. ‘Andersom kunnen gelovigen er gerust op zijn dat de overheid nooit gelovigen in hun religieuze vrijheid wil beperken.' Op die manier zorgt de ChristenUnie volgens de fractie voor ‘onnodige fricties en tegenstellingen in politiek en maatschappij.'

Lees ook:College vraagt kabinet niet om schrappen ruimte trouwambtenaar
Lees ook:ChristenUnie tegen ‘homodruk’ op trouwambtenaar
Lees ook:College van B&W verdeeld over trouwen op zondag
Lees ook:GroenLinks: Gewetensbezwaar geen reden weigering homohuwelijk
Lees ook:ChristenUnie ontstemd over gemeentelijke steun hindoefeest op Stadsplein

27 reacties op “Burgerbelangen: ‘CU negeert scheiding kerk en staat’

 1. Eric

  Ik ben het volkomen eens met BBA.

  Misschien moet ik maar eens gaan solliciteren bij de gemeente Amstelveen en dan uit gewetensbezwaren weigeren Christenen te trouwen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Johan Th. Bos

  Wat een gammel verhaal. Slaat echt helemaal nergens op. Overtuigde christenen onder de burgers hoeven op Burgerbelangen niet te rekenen. Zij neemt het de CU kwalijk in haar beginselprogramma te hebben gezet waar zij voor staat. Ik zou het kwalijk vinden als zij dat niet deed. Alsof andere partijen niet ook een ideologie in hun programma’s hebben, zoals het socialistische of liberale evangelie. Dat mag blijkbaar allemaal, maar zodra het een christelijke opvatting is, mag dat niet. Natuurlijk zou de SP bijvoorbeeld het liefst een socialistische (of was het maoistische?) staat hebben en ook de PvdA geeft de voorkeur aan een op Marx gestoelde overheid. Maar die partijen worden er nooit van beschuldigd hun ‘geloof’ aan anderen te willen opleggen, terwijl toch ook zij stevig op de promotionele trom slaan. De nu ontstane hetze behoort overigens christenen wel te sterken in hun overtuiging dat zij in deze wereld op fanatieke tegenstand, woede, discriminatie en verdrukking moeten rekenen, hoewel dat laatste hier gelukkig bijzonder meevalt. Maar het kan veranderen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Johan Th. Bos

  ad 1) Ik denk dat christenen die van een dergelijk geweten op de hoogte zijn ook liever niet door u zullen worden getrouwd. Moet gewoon kunnen, er zijn waarschijnlijk atheisten genoeg die de klus kunnen klaren.
  Iedereen blij.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Eric

  Over een gammel verhaal gesproken, blijkbaar heeft u voor uw eigen verhaal allerlei hoogdravende beweringen nodig over maoistische en socialistische staten nodig om de aandacht af te leiden van het feit dat de betreffende ambtenaren gewoonweg weigeren het werk uit te voeren dat zij behoren te doen en rommelen aan de scheiding van kerk en staat.

  Het is helemaal een gotspe dat u vervolgens ook nog een huilerig verhaal afsteekt over vreslijke discriminatie en verdrukking van Christenen, is dat soms een goed excuus om vervolgens zelf ook maar af te rekenen met gelijkheidsbeginselen?

    /   Beantwoorden  / 
 5. Hans van der Liet

  “Daarmee staat de ChristenUnie in haar opvattingen niet open voor andersdenkenden, maar wil zij haar ‘geloofselementen’ in de politiek opdringen aan anderen.” Aldus BBA. Ik zou durven beweren dat het juist de BBA-ers zijn die hun geloofselementen willen opdringen aan gewetensbezwaarde ambtenaren. In plaats dat homo’s er genoegen mee nemen dat zij getrouwd worden door een willekeurige ambtenaar, waarmee hun doel is bereikt (het huwelijk), eisen zij dat ze getrouwd worden door iemand die daar vanuit zijn diepste geloofsovertuiging ernstige problemen mee heeft. Dàt is dus precies het “opdringen van je je eigen (geloofs) elementen aan anderen”.
  Straks krijgen we nog, dat burgers gaan eisen dat ze hun nieuwe paspoort uitsluitend door blanke ambtenaren uitgereikt willen krijgen!

    /   Beantwoorden  / 
 6. Johan Th. Bos

  Hoezo huilerig? U ontkent blijkbaar de christenvervolging in diverse delen van de wereld. Er zijn er ook die de holocaust ontkennen. Wat is er hoogdravend aan er op te wijzen dat de meeste partijen – terecht – in hun beginselprogramma hebben staan wat hun ideologische uitgangspunten zijn. Als zij niet het liefst zouden willen dat het land overeenkomstig die opvattingen zou worden geregeerd, lijkt mij dat nogal vreemd. Als een ambtenaar persoonlijk (door een wetswijziging!) in gewetensconflict komt met een deel van zijn (gewijzigde) taak, heeft dat niets te maken met scheiding tussen de instituten kerk en staat. Er wordt niet meer gevraagd dan een beetje tolerantie. Maar wie geen geweten heeft kan daarmee ook niet in conflict komen en zal dus van de ambtenaren in kwestie niets begrijpen. Ik ben het eens met de (met een man getrouwde) Paul de Leeuw. Hij vindt het een discussie van niks, omdat het aantal getrouwde homostellen minimaal is en men daarvoor echt niet per se een ambtenaar hoeft te kiezen die er moeite mee heeft. Hij is kennelijk toleranter dan u.

    /   Beantwoorden  / 
 7. M. Jansen

  Toen ik trouwde, vroeg de ambtenaar ons of we er bezwaar tegen hadden dat hij ons zou trouwen. In eerste instantie begreep ik niet waarom. Het bleek te zijn omdat hij zwart was. Je mag blijkbaar wel weigeren je te laten trouwen door iemand wiens huidskleur je niet bevalt. Andersom heeft de ambtenaar dus geen keuze.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Hans van der Liet

  Ach, alleen als het aan de intolerante mensen in zekere kringen ligt. Niet als het aan CDA en CU ligt. De ambtenaren weten nu dus, op wie ze moeten stemmen morgen!

    /   Beantwoorden  / 
 9. David de Jong

  BBA wijst op het beginselprogramma van de ChristenUnie om duidelijk te maken waar deze voor staat. Natuurlijk mag dat, nergens is gesteld door bovengetekende dat dat uitgangspunt niet ‘mag’, maar het is wel zo eerlijk dat te melden. Je opmerkingen over de SP en PvdA mbt Marx en Maostische staat gaan wel een beetje ver, en ja er zijn ook wel lieden die ze daar van beschuldigen, maar dat terzijde. Op basis van inhoudelijke argumenten is mijn brief geschreven niet op basis van een hetze. Ik teken overigens nog aan dat de brief ook met name een reactie is op de stellingname van de ChristenUnie dat christenen het liefst door christelijke ambtenaren en atheisten door atheistische ambtenaren gehuwd zouden wensen te worden in een burgelijk huwelijk. Welnu ambtenaren zijn ambtenaren in mijn optiek en niet vanuit hun ambtelijke functie actief als protestants-christelijk/katholiek/gereformeerd/joods/moslim/boedhistische ambtenaren….

  HvdL: BBA heeft als politieke lokale partij geen religie.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Johan Th. Bos

  Eerlijker dan er melding van maken in het openbare beginselprogramma lijkt mij nauwelijks mogelijuk. En natuurlijk bedrijft de CU vervolgens politiek in lijn met dat programma. Wat is daar nou oneerlijk aan? Heb je wel eens een huwelijksvoltrekking op Urk meegemaakt trouwens? Daar praat de ambtenaar heel open over het geloof van de echtelieden. Ik heb ook meegemaakt dat de plechtigheid met een door de ambtenaar uitgesproken gebed begon. Daar is volgens mij wettelijk niets tegen, al zullen hele horden het tegendeel beweren. Maar wat is er tegen als het lokale ambtelijke apparaat min of meer de lokale gemeenschap reflecteert? Wat BBA betreft: het gaat er niet om of BBA zelf religieus is, maar om de vraag of BBA enige tolerantie op kan brengen voor gewetensbezwaarde medeburgers die ambtenaar zijn. Nee dus.

    /   Beantwoorden  / 
 11. David de Jong

  “Eerlijker dan er melding van maken in het openbare beginselprogramma lijkt mij nauwelijks mogelijk.” Als je dan in de krant een dergelijk stuk schrijft, is het wel zo eerlijk te melden waarom je dat vindt…verder draait de auteur van bovenstaande reactie de zaken om. Ik teken aan dat er een overgrote meerderheid in de Nederlandse samenleving waarneembaar die ook haar weerslag vindt in de politieke geledingen die de door door mij ingenomen stellingen onderschrijven, als je de discussies uit de publieke opinie volgt. (PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SP, etc).

    /   Beantwoorden  / 
 12. Hans van der Liet

  Interessant is het dus ook te vernemen hoe BBA staat tegenover (aspirant)ambtenaren die weigeren mannen (of vrouwen, de islam is daar zoals gezegd kenenlijk heel ambivalent in) de hand te schudden.

    /   Beantwoorden  / 
 13. David de Jong

  Wat hier ook interessant aan is, is dat de CDA Amstelveen voorzitter zich actief mengt in het politieke debat jegens andere partijen en stellingen inneemt. Is jouw standpunt ook het standpunt van de CDA fractie? Jouw stelling dat ‘de islam’ (als die al als unitaire religie bestaat, wat niet het geval is) ambivalent is in het schudden van handen van mannen of vrouwen kan ik in die zin niet volgen, anders dan dat je alles in deze bij dit onderwerp over een kam scheert.

    /   Beantwoorden  / 
 14. Hans van der Liet

  Beste David, of mijn standpunt zich dekt met dat van de CDA-fractie-leden moet je aan de fractie-leden vragen, niet aan mij. Jij ziet ze waarschijnlijk ook vaker dan ik, dus dat moet geen probleem
  opleveren :-)

  Behalve dat ik in mijn vrije tijd voorzitter ben van het lokale CDA, ben ik ook nog overtuigd christen (rooms-katholiek, om het nog wat nader te preciseren). En mijn bijdrage schrijf ik ditmaal in die hoedanigheid.

  Wel weet ik dat de fractie-voorzitter van het CDA mijn mening deelt (of ik die van hem, liever gezegd) en zoals bekend legt onze fractie-voorzitter in de meningsvorming binnen het CDA een niet onaanzienlijk gewicht in de schaal.

  Maar nu terug naar BBA: wat vinden jullie nu? Als er een sollicitant komt bij de gemeente Amstelveen en die weigert op grond van zijn geloofsovertuiging om – laten we het dan zó simpel houden dat je het wél kan volgen – vrouwen de hand te schudden, moet de gemeente die sollicitant dan weigeren?

    /   Beantwoorden  / 
 15. David de Jong

  Interessant om te weten dat je je actief mengt in politieke discussies terwijl je zelf (vrije tijd of niet) voorzitter bent van CDA Amstelveen. Dacht dat het politieke dagelijks werk in ons stelsel vooral bij de fracties ligt en het niet aan een partijvoorzitter is om zich daar actief met andere partijen mee bezig te houden, maar dat kan aan mij liggen. Maar goed, ik discusseer hier dus met Hans van der Liet, in zijn vrije tijd CDA-voorzitter Amstelveen en hier dus als katholiek.

  Ik teken daarbij dat laatste aan dat de ChristenUnie vooral een bepaald deel van de protestants-christelijke/gereformeerde schare vertegenwoodigt, maar zeer zeker niet de katholieke volksdeel, zie ook hoe zij (vooral niet) vertegenwoordigt zijn in Noord-Brabant en Limburg alwaar als het gaat om de christelijke stromingen vooral de katholieke stroming van belang is, maar dit terzijde.

  Ik kan aangaande jouw vraag mbt het sollicitatiebeleid van de gemeente me voorstellen dat als het bij zijn/haar bepaalde rol ambtenaar hoort handen te schudden, dit ook van een ambtenaar te verwachten. Maar goed dit is een heel ander onderwerp dan het hier oorspronkelijk om ging.

    /   Beantwoorden  / 
 16. Hans van der Liet

  Om met het laatste te beginnen: het weigeren van een sollicitant die weigert handen te schudden is dus door de Commissie Gelijke Behandeling scherp veroordeeld! Grappig dat jij daar lak aan hebt.

  Wonderlijk het schisma dat jij probeert te zien tussen CU en CDA. Hoewel sommige zaken ons scheiden, is er ook veel dat ons verbindt. Laat het erkennen van gewetensbezwaren nu net een punt zijn waar zowel veel katholieken als veel protestanten warme overeenstemming over hebben.

  Wat betreft Brabant, Limburg en de CU: ik heb horen fluisteren dat er op de kandidatenlijst van de CU in Limburg katholieken staan! Dat zal je wereldbeeld wel ernstig schokken.

  En dan nog even over mijn voorzitterschap en de dagelijkse politieke gang van zaken.
  Op de allereerste plaats vind ik het al dan niet ruimte laten voor gewetensbezwaren geen zaak waar iedere gemeente een eigen mening over zou moeten hebben. Dit is m.i. rijksbeleid. Ik vind het ook enigszins aanmatigend om te verlangen, dat ons college van b en w de regering zou moeten verzoeken om iets te schrappen wat na Haagse onderhandeling is bereikt en waarover drie Tweede Kamerfracties hun zegen hebben uitgesproken: hovaardigheid noem ik dat of “the mouse that roared”!

  Jammer tenslotte dat mijn veelzijdigheid je zo parten speelt: behalve katholiek en voorzitter van het CDA-Amstelveen ben ik ook nog gewoon lid van het CDA en ik zie niet in waarom ik mij van een politieke discussie afzijdig moet houden. Of wil jij beweren, dat bestuursleden van lokale afdelingen gemuilkorfd moeten worden?

    /   Beantwoorden  / 
 17. David de Jong

  HvdL:
  Ik heb slechts gemeld dat ik met dat kan voorstellen en dat het te verwachten is. Ik heb geen zin om op deze basis met jou door te discusseren waarbij je er slechts op uit bent om valkuilen neer te leggen omdat je het beter wenst te weten, overigens is dat je goed recht, maar het is ook mijn recht om daar niet per se op in te hoeven gaan als je op valkuilen leggen, uit bent. Ik teken aan dat de commissie gelijke behandeling een adviesoordeel geeft en niet – zoals een rechter – een bindend juridisch oordeel.

  Het schokt mijn wereldbeeld niet dat er in Noord-Brabant en Limburg met katholieken op de lijst van de ChristenUnie wordt getracht daar een voet aan de grond te verkrijgen, maar de ChristenUnie is in feite opgezet als partij die voortkomt en een fusieprodukt is van de GPV en RPF. Oftewel van het meer strikte gereformeerde/protestante volksdeel.

  Aangaande hetgeen GroenLinks gesteld heeft in haar ex artikel 33 vragen (mbt regering aanspreken), daarvoor moet je niet bij mij zijn, maar bij GroenLinks. Sja en verder je rol als CDA Amstelveen voorzitter, het leek mij correct dat er bij te vermelden aangezien dat wel zo helder is vanuit welke optiek en rol je spreekt. Ik kan me niet voorstellen dat je alleen op bepaalde momenten CDA Amstelveen-voorzitter bent. Maar goed dat is verder niet aan mij, en natuurlijk mag je vanalles vinden, daar zal ik je nooit op aanvallen, alleen wel is het duidelijk te melden wie je bent en namens wie je spreekt als je zo’n rol vervult. Hier laat ik het verder bij.

    /   Beantwoorden  / 
 18. Johan Th. Bos

  Nou David, je vergeet de enorme inbreng van de snel groeiende evangelische beweging in die partij. Daartoe behoort ook jouw collega Jacqueline Koops.

    /   Beantwoorden  / 
 19. Hans van der Liet

  David, een oud-collega van mij zou gezegd hebben: you fold together like a cheap suitcase. Ik heb jou helemaal niet gevraagd om te reageren en met mij in discussie te gaan, dus is dat verongelijkte toontje van jou zeer misplaatst. Misschien moet je er aan wennen dat er behalve de CDA-fractie-leden in Amstelveen nog meer mensen rondlopen die er een mening op nahouden (Clint Eastwood heeft daar een mooie one-liner over, die ik fatsoenshalve vóór mij zal houden).

  Wat wil je nu toch betogen met dat verhaal over de CU? Dat het katholieken verboden is om er op bepaalde terreinen dezelfde mening op na te houden als CU-ers?

  Tenslotte: jij schrijft toch ook niet in je bijdrage dat je raadslid bent voor BBA? Ik vind dat verder ook niet zo relevant. Of ik nu optreed als gewoon CDA-lid, als katholiek, als rechtshandige jurist, als man met grijs-blauwe ogen of als voorzitter van de lokale afdeling van het CDA: mijn mening is hetzelfde en heeft op deze site net zoveel (of zo weinig) te zoeken als die van jou. Het zou me wat moois worden als alleen raadsleden zich op deze site mogen roeren!

    /   Beantwoorden  / 
 20. ghostrider

  Ja ja ja, probleem voor de Jong is dat ie zich nog steeds niet weet te gedragen.

    /   Beantwoorden  / 
 21. Toevallige CU voorbijganger

  Beste mensen,

  Bij toeval hier passerend las ik de discussie die zich hier heeft ontsponnen.
  Over de Noord Brabant en Limburg issue van de ChristenUnie:
  Het is nog altijd zo dat er mensen zich vrijwillig en met hart en ziel moeten willen inzetten om een kiesvereniging op te zetten en mensen te werven. In Limburg en is het wonderwel gelukt om mensen bereid te vinden. Helaas is het niet gelukt om in Limburg een lid voor Provinciale Staten te leveren (500 stemmen te weinig, ze hadden er bijna 7000). In Noord Brabantse provincie zit al vele jaren een statenlid en deze heeft mede dankzij de inkrimping van de staten geen tweede lid erbij kunnen krijgen. (wel een bijna verdubbeling procentueel van aantal stemmen).

  Met betrekking tot de gewetensbezwaarde ambtenaren: het is een discussie die is opgelaaid naar aanleiding van een afspraak tussen coalitiepartners, maar die al vele jaren bestond. Het is spijtig wanneer ambtenaren nu ontslagen worden ondanks goed functioneren en veel plezier in het werk omdat er mensen eenvoudigweg intolerant zijn geworden. Ik persoonlijk vind het een forse smet op de pogingen van homosexuelen om meer gelijkheid na te streven. Tolerantie moet niet van een kant komen. Als lid van de ChristenUnie kan ik ook slechts onbegrip opbrengen voor de intense haast die lijkt te zijn ontstaan bij veel gemeenten om de maatregelen vanuit het rijk te blokkeren en mensen alvast de laan uit te sturen.
  Het kenmerkt het intolerante van liberalisme en het vrijheid blijheid beginsel. Vrijheid zolang ik maar alles kan doen. Zodra daar beperkingen aan worden gesteld moeten die beperkingen direct worden opgeruimd.
  Erg jammer. Mijn hoop is dat de sociale wind die nu aan het aanwakkeren is voor een cultuursverandering kan zorgen.

    /   Beantwoorden  / 
 22. Eric

  Een vraagje aan dhr. Johan Th. Bos:

  Bent u dezelfde Johan Th. Bos als de schrijver van het boekje ‘Ik ben niet meer zo. Getuigenissen van een genezen homoseksueel’ ?

    /   Beantwoorden  / 
 23. M. Jansen

  22. Ene Johan Th. Bos is de redacteur – niet de schrijver – van dat boekje. Kwestie van het Google-zoekresultaat dat u waarschijnlijk ook hebt gevonden, eventjes aanklikken.

    /   Beantwoorden  / 
 24. Johan Th. Bos

  Ik zak jullie uit de droom helpen: ik was de schrijver van die bestseller. De helft van het boek schreef ik over opvattingen in kerk en psychologie etc., waardoor het boekje veel opschudding veroorzaakte. Het tweede deel als ghostwriter van Johan van der Sluis, de ex-homo in kwestie, die later tientallen jaren bij ‘Tot Heil des Volks werkte’ en inmiddels is gepensioneerd.

    /   Beantwoorden  / 
 25. H. Jansen

  volgens mij is er een principieel verschil tussen de scheiding van kerk een staat en geloofsovertuiging (religie) en politiek

    /   Beantwoorden  / 
 26. Johan Th. Bos

  Juist. Socialisten bedrijven ook politiek op basis van een bepaald geloof (al noemen zij het anders). Het communisme is / was gewoon een religie, zij het zonder God of god. Hoewel: in alle communistische staten is het de bedoeling dat een dictator als god wordt aanbeden. Liberalisme en geloof in marktwerking lijkt mij ook een religieuze dimensie te hebben. Dus dat angstvallige geleuter over kerk en staat, is onzin. Bedoeld wordt: je mag in alles geloven en op grond daarvan politiek bedrijven, als het maar niet in de God van de Bijbel is.

    /   Beantwoorden  / 
 27. PriolaliB

  Cool affair, I did not thought this would be so amazing when I read the title with link.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.