Informatieavonden ROC Nova College

Het regionaal opleidingscentrum (ROC) Nova College houdt in Amstelveen (Pastoor Roozenlaan 37) informatieavonden op 16 en 23 juni en 7 juli. Voor havo/vwo om 19.00 uur en voor vmbo-t om 20.00 uur. Het college verzorgt in diverse plaatsen opleidingen voor (jong) volwassenen. Voor wie in het dagonderwijs geen diploma heeft gehaald is het ROC een nieuwe mogelijkheid. Er kunnen diploma’s worden gehaald met losse certificaten en eventuele vrijstellingen voor vakken waarvoor men al is geslaagd. Er zijn ook schakelcursussen voor de overgang van bijvoorbeeld vmbo-t naar havo of van havo naar vwo.

Janine Boot sluit winkel, blijft woonadvies geven

Woonwinkel De Oude Lantaarn in het Stadshart gaat eind juli dicht, maar eigenares Janine Boot blijft interieuradviezen geven. Dat gebeurt vanuit haar nieuwe vestiging met showroom aan de Koen van Oosterwijklaan 1 (020 6400605). Zij beschikt over een groot netwerk van meubelmakers, stoffeerders, ateliers, meubel-, stof- en andere leveranciers. Zij gaat geregeld workshops en presentaties van nieuwe producten organiseren. Zij zegt elke uitdaging op haar vakgebied te willen aangaan en elk project – groot of klein – van begin tot einde (correcte aflevering!) te begeleiden.

Voorzieningen gehandicapten blijken veel goedkoper te kunnen

Jarenlang liepen de kosten van voorzieningen voor gehandicapten blijkbaar onnodig volledig uit de hand. Door scherpere afspraken te maken met leveranciers blijkt alles opeens vele tonnen goedkoper te kunnen. Vorig jaar liep de overschrijding van het budget voor uitgaven in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten op tot nijna driekwart miljoen euro. Een van de grootste kostenposten was de aanpassing van woningen. Een nieuw contract met de trappenmleverancier bracht uitkomst. Vorig jaar werden rolstoelen fors duurder, maar ook daarbij leide contractverandering tot een forse besparing. De gemeente verwacht dat dit jaar de afwijking van het budget zal schommelen tussen plus en min twee ton.

Extra geld voor kinderen van minima

Voor kinderen in gezinnen met een minimum inkomen gaat de gemeente extra financiële armslag scheppen. Onder meer wordt het pakket van de Amstelveenpas, die recht geeft op allerlei kortingen, uitgebreid. Daardoor krijgen jongeren tot 18 jaar 75 procent korting op de contributie van één sportclub per kind. Hetzelfde geldt voor dans- en muzieklessen en andere creatieve cursussen, zwemlessen, bezoek van een peuterscpeelzaal. Als de prijs van de lokale vakantiekampen omhoog gaat, wegens vermindering van gemeentelijke subsidie, wordt de bestaande korting op het deelnametarief verhoogd. Gezinnen met schoolgaande kinderen krijgen, als de plannen van B en W door de raad worden goedgekeurd, ook 120 euro internetvergoeding. Voor brugklassers komt er dan een starterspakket ter waarde van 250 euro, bedoeld om kosten van bijvoorbeeld een fiets en een bureau, rekenmachine en sportkleding of computer enigszins op te vangen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen uit gezinnen met weinig geld op school veelal slechter presteren dan anderen. De gemeente vindt dat kinderen niet levenslang de dupe mogen worden van de financiële situatie van hun ouders.

Strijd om tramlijn 5 duurt voort

Tegen de vurige wens van de Amstelveense gemeenteraad in blijft Amsterdam bij het plan die in 2007 niet verder dan tot het World Trade Center (WTC) te laten lopen. B en W van Amstelveen pleiten in een brief aan het Amsterdamse college voor instandhouding van de lijn. Wethouder Van der Horst van Amsterdam (vervoer) voelt daar niets voor, blijkt uit een notitie. Die wil de lijn bij station Zuid afbreken. De Amstelveense gemeenteraad vindt dat lijn 5 in elk geval moet blijven tot de Noord-Zuiidlijn er is. Dat gaat nog jaren duren. In elk gevalm tot 2012 en – naar men vreest op het raadhuis – mogelijk tot 2018. Meer

Rozenteelt van Pouw failliet

De rozenproductiebedrijven van de bekende Pouw groep in De Kwakel zijn falliet. Het faillissement was door de onderneming zelf aangevraagd. De groep gaat alleen verder met veredeling en vermeerdering, respectievelijk onder de namen De Ruiter en Anton Verbeek. Met de teloorgang van de teeltbedrijven P.R. Roses(snijbloemen) en Pouw Rozen (potplanten) en hun dochters A.A.Pouw en Pouw – alle gevstigd in De Kwakel – verdwijnen zestiga arbeidsplaatsen.

Klachten bij Onbudsman gemeente blijven toenemen.

Het aantal klachten bij de gemeentelijke Ombudsman over het gedrag van de lokale ambtenarij blijft toenemen. Vorig jaar waren het er 422 (tegen 234 in 2003 en 416 in 2002). Dat blijkt uit jet jaarverslag. Overigens treedt de Ombudsman steeds vaker op als bemiddelaar. In 2003 in een kwart van alle gevallen, vorig steeg dat aandeel tot 38 procent. Steeds meer burgers weten hem te vinden, sinds zijn aanstelling in 2002. Er wordt ook steeds meer advies of een andere vorm van hulp aan hem gevraagd. Iedereen die zich meldt wordt te woord gestaan. De gemiddelde leeftijd van de klagers is 53,5 jaar. Blijkbaar komen dus vooral senioren in de knel bij de lokale overheid. Overigens kan men bij de Ombudsman niet klagen over politici (raads- en collegeleden) nen de gemeentesecretaris. Daarvoor moet men bij de burgemeester zijn, zodat zo’n klacht niet verder komd dat het college. En een klacht over de burgemeester? Daarvoor moet de burger naar de loco-burgemeester, een wethouder. Wordt dus óók binnen dat kringetje afgehandeld. Bij de Ombudsman kan men terecht met klachten over traagheid of onzorgvuldigheid van medewerkers van de gemeente. Of over een onheuse bejegening. Telefoonnummer van de Ombudsman: 020 5404740. Email: [email protected]

VVD en PvdA willen meer steun voor biomarkt

Een groot succes lijkt de wekelijke biomarkt op dinsdag in het Stadshart nog niet te zijn. VVD en PvdA vinden dat de gemeente het bezoek er aan moet stimuleren. Ze zijn aangeslagen over het feit dat wethouder Theo Tiemessen publiekelijk het succes van de markt in twijfel heeft getrokken. Hij was al bij de start bang dat Amstelveen niet massaal op macro biotisch voedsel enzovoort zou afkomen. B en W zouden later dit jaar beslissen of het experiment moet worden voortgezet en de twee fracties in de gemeenteraad zien de bui blijkbaar al hangen. Daarom willen de toezegging dat B en W alles zullen doen om het voort te zetten. Wie het daarmee eens is kan reageren op dit bericht.

Geen blindgangers in Bovenkerk

Zonder gevaar voor een explosie kan de bouw in Bovenkerk Centrum beginnen. De melding van een Bovenkerker (in januari dat er een niet ontplofte bom onder de grond ligt, was volgens de gemeente loos alarm. Zij heeft archiefonderzoek gedaan en alle beschikbare gegevens van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bekeken. Ook is met oudere bewoners uit de buurtschap gepraat, die er ook tijdens WO II al woonden. Geen zogenaamde blindgangers dus. Wel blijft het mogelijk dat er brandbommen op de Noorddammerweg zijn gevallen. Maar zijn volgens de gemeente, zeker op grote diepte, niet gevaarlijk. Gaat u maar rustig slapen, is dus haar boodschap.

Informatieavond over groenbezuinigingen Elsrijk, Patriminium en Randwijck

In Elrsijk, Patrimonium en Randwijck zijn de gemeentelijke bezuinigingen op openbaar groen een paar jaar uitgesteld, maar in 2007 gaat ook daar de beuk er in. Dan verdwijnen er onder meer nogal wat bomen. De wijken hebben het uitstel bewerkt door ‘hun’ geld uit de kwaliteitsimpuls (opbrengst van de kabelverkoop) voor behoud van het groen te bestemmen. Wat er precies allemaal na 2007 verandert, inclusief de ingrijpende renovatie van het Broersepark, wordt uitgelegd op een informatieavond op 14 juni (20.00 uur) in het Raadhuis. Wethouder Rien Alink heeft de bewoners daarvoor in een brief uitgenodigd. Hij komt zelf ook. Van 21.00 uur af is er een informatiemarkt. Daar zijn de bezuinigingen op tekeningen goed te zien. Vragen over de bezuinigingen? Reageer. Ook kan de afdeling Wijk en Beleid bij de gemeente worden gebeld: 020 5404278.