Amstelveen heeft toptarief bouwleges

Bijna de hoogste bouwleges van het land worden in Amstelveen betaald. Alleen in Rijnwoude is een bouwvergunning nog duurder, meldt de Vereniging Eigen Huis na onderzoek in 140 gemeenten. Bij plaatsing van een dakkapel van tien mille eist Amstelveen bijna 400 euro. Het landelijke gemiddelde is 228 euro. Voor een bouwwerk van 45 mille moet hier ruim 1800 euro, elders gemiddeld 1000 euro worden betaald. De leges zijn de laatste jaren fors gestegen, omdat B en W vergunningen kostendekkend wil versrekken. Onduidelijk is of het ambtelijke apparaat hier zoveel duurder is dan elders. Overigens bleek inmiddels dat er nu door Amstelveen stevig op de vergunningen wordt verdiend, zodat de leges waarschijnlijk volgend jaar weer omlaag gaat.

Gemeente vindt risico A9 aanvaardbaar

Hoewel het door de A9 veroorzaakte zogenaamde groepsrisico voor het gebied Langerhuize (omgeving van het ziekenhuis) iets boven de norm ligt, vinden B en W dat de ontwikkeling daar toch moet doorgaan. In het licht van de ‘grote maatschappelijke belangen’ is dat volgens het college aanvaardbaar. Het gebied wordt geherstructureerd. Alle zorginstellingen breiden er uit en er komen meer kantoren, waaronder een groot nieuw complex van KPMG. Door TNO zijn risico reducerende maatregelen voorgesteld, die bij de verdere ontwikkeling van Langerhuize worden betrokken. De A9 is een van de twee oost-west rijkswegen in het noorden van de randstad voor transport van gevaarlijke stoffen. De andere is de A10, maar die vervalt op termijn wegens de ontwikkeling van de Zuidas.

Sportweekend met drakenbootraces voor bedrijven

Het jaarlijksebedrijvensportweekend wordt gehouden van 8 tot en met 11 september. Het is een evenement van de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA), bedoeld om bedrijven ongedwongen met elkaar in contact te brengen, met medewerking van de gemeente, die met name de drakenboorraces organiseert. Financieel draagt de gemeente wegens bezuinigingen nog maar 2000 euro aan de races bij. De totale kosten ervan zijn 15 mille, waarvan de KLM 8.000 euro en ABN AMRO 5000 sponsort. De andere onderdelen worden door de bedrijven zelf betaald. Voor de races hebben zich al 20 teams gemeld. Interesse? 020 5404812.

Stationsgebouw staat te koop

Het voormalige stationsgebouw aan de Stationsstraat is te koop. De gemeente wil het kwijt. In het uit 1912 daterende pand aan de vroegere spoorlijn van Amsterdam-Uithoorn is nu een cadeau- annex antiekwinkel gevestigd, waarvan de exploitante heftig tegen de verkoop heeft geprotesteerd. De eerste en tweede verdieping is woonruimte, waarin nu een kraakwacht huist. Het pand lijkt geschikt voor horeca en woondoeleinden. Om die mogelijk te maken is een bestemmingswijziging nodig (nu nog openbaar vervoer). Overigens staat het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst. Er wordt gedacht aan openbare verkoop bij inschrijving.

Gipsafval in vervolg hergebruikt

Op het gemeentelijke afvalstation, Grutterij 26 (bedrijventerrein Legmeer), worden in het vervolg ook gipsplaten en –blokken hergebruikt. Tot nu toe kon gips alleen worden gestort. Dat is duur en milieuonvriendelijk, vindt de gemeente. Gips Recycling Nederland BV heeft een methode voor recycling ervan ontwikkeld. Daarvan maakt de gemeente gebruik. Gips wordt verwerkt tot poeder en vervolgens weer als grondstof voor de gipsplatenindustrie. De overeenkomst met het bedrijf betekent dat er 200 minder Amstelveens afval hoeft te worden gestort. Het afvalstation is dagelijks (ook zaterdag) open van 08.30 tot 16.00 uur. Info: 5404888.

Stadshartconsulente verdwijnt

Omdat de bouw van het Stadshart vrijwel klaar is en – vooral – omdat de gemeente bezuinigt, kan de Stadshartconsulente na vijf jaar wel de laan uit worden gestuurd, vinden B en W. Het centrum met de vele culturele voorzieningen en winkelconcentratie is in de ogen van het college opeens een wijk als alle andere wijken. De consulente was aanspreekpunt voor bewoners. Die moeten zich in de toekomst maar wenden tot de teamleider ‘wijkbeheer’ op het gemeentehuis. Verder is het de bedoeling dat Cardanus de wijk gaat ondersteunen met een opbouwwerker en een wijkconcierge. Zoals alle andere wijken.

‘Handwegkerk behouden als monument’

‘Handwegkerk behouden als monument’

De (voormalige gereformeerde) kerk aan de Handweg mag wel een andere functie krijgen, als het exterieur maar niet verandert. Dat vindt de lokale monumentencommissie. De gemeente heeft plannen om de Poeloever langs de Handweg en de Noorddammerlaan ingrijpend te veranderen. Daardoor worden panden met sloop bedreigd. Ook de voormalige pastorie van de kerk en de onderwijzerswoning moeten volgens de commissie in huidige staat gehandhaafd blijven.

Data koopzondagen Stadshart gewijzigd

De voor 11 september geplande koopzondag in het Stadshart gaat niet door. Daarvoor in de plaats komt een themazondag op 25 september. Er is dan een nostalgische kermis in het centrum. Die zou eerst op 7 augustus worden gehouden. Door de verandering is hetr parkeren in het Stadshart op 11 september vrij. Dat is niet zo op koopzondagen.

Toch rampalen voor winkels

Het heeft even geduurd voordat de gemeente zover was, maar er mogen nu toch rampalen voor winkels worden geplaatst, om forcering van voorpuien met zware voertuigen tegen te gaan. Winkeliers, vooral kuxe kledingzaken en juweliers, kunnen een overeenlkomst daarvoor sluiten met de gemeente, die de helft van de kosten (maximaal 1000 euro) betaalt. Er is voor de subsidie in totaal 25 mille beschikbaar. Dat geld komt uit de Kwaliteitsimpuls (opbrengst van de kabelverkoop). Het voorkomen van ramkraken is gedeeltelijk ook de zorg van de ondernemers, vinden B en W. De winkeliersorgnaisaties dringen al heel lang aan op toestemming voor en medefinanciering van rampalen.

Brandweer Amstelveen ‘leent’ officieren aan buurgemeenten

Amstelveen sluit een convenant met Aalsmeer en Uithoorn, waarin wordt geregeld dat officieren van dienst (OvD) van de Amstelveense brandweer bijstand kunnen verlenen aan de korpsen van de beide buurgemeenten. Amstelveen heeft vier daarvoor gekwalificeerde officieren, de andere twee gemeenten elk maar één. Eenmaal per twee weken gaan de Amstelveense OvD’s voor Aalsmeer en Uithoorn aan de slag. De ovcereenkomst geldt tot het einde van het jaar, maar kan worden verlengd. Een OvD heeft een sleutelrol in de organisatie en coördineert de hulpverlening bij brand en andere calamiteiten.