Yeter Tan kandidaat wethouder

Het Amstelveense afdelingsbestuur van de PvdA wil dat Yeter Tan, nu fractievoorzitter in de gemeenteraad, in de volgende zittingsperiode wethouder wordt. Het bestuur ziet in raadslid Gerber Drost de nieuwe lijsttrekker. Yeter Tan werkt bij de gemeente Amsterdam en staat op de onverkiesbare 19e plaats van de voorlopige kandidatenlijst en oud-wethouder Wim Cornellisse op de 18e plaats, als ‘lijstduwers.’ Op 24 november stemmen de leden van de afdeling over de definitieve lijst. Drost is vier jaar afdelingsvoorzitter geweest en de laatste jaren lid van de raadsfractie. Hij is werkzaam bij het College voor Zorgverzekeringen. Verkiesbare nieuwkomer op de lijst is Harry van de Bergh, op de tweede plaats. Hij was ooit Tweede Kamerlid voor de PvdA en is nu voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland en van Joods Maatschappelijk Werk. De huidige fractieleden Remco Pols, Dolf Veenboer en Guido Dennebroek staan respectievelijk op nummer 3, 6 en 7. Verder staan op de lijst: Theo Houwink ten Cate (4), Roeland Smit (5), Eesther Veenboer (8), Jeroen Doorman (9), Otto Schildknegt (10), Nachson Rodrigues Pereira (11), Wijnand Stoeckart (12), Lei Ye (13), Geraldine van Calcar (14), Koos Boering (15), Herman Schepers (16) en Maartje Boekestein (17).

B en W heel tevreden over zichzelf

Tegelijk met de laatste begroting van hun zittingsperiode (volgend voorjaar zijn er verkiezingen) leggen B en W verantwoording af voor het gevoerde beleid. Zij blijken heel tevreden over wat er allemaal is bereikt, al beseffen zij dat de gemeenteraad – waarin de coalitie op de uiterst krappe meerderheid van één zetel steunt – daarin een cruciale rol heeft gespeeld. Zonder instemming van de raad zou er niet zoveel van het collegeprogramma zijn uitgevoerd. ‘Wij zijn er trots op dat het is gelukt dit zeer omvangrijke programma grotendeels uit te voeren,’ schrijft het college aan de raad, al geeft het meteen toe dat een aantal zaken niet is gelukt. Zo heeft de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zijn beslag nog niet gekregen en is de uitvoering van het huisvestingsplan van de welzijnsinstellingen nog niet rond.

Woonlasten stijgen 2 procent

De woonlasten stijgen volgend jaar met twee procent. Dat verwacht wethouder Paul Regouin, die het percentage ‘zeer aanvaardbaar’ vindt. De tarievennota van het college moet overigens nog komen. In elk geval gaan de bouwleges omlaag, nadat die eerst drastisch zijn verhoogd, omdat B en W ze kostendekkend wilde maken. Inmiddels blijkt er stevig winst te worden gemaakt en behoren de Amstelveense leges tot de allerhoogste in het land. Overigens gaat er de komende tijd veel nieuw worden gebouwd, wat dus automatisch tot legesinkomsten leidt.

Burgemeester: “College is met stad begaan team’

‘Een politiek unicum,’ noemt financiënwethouder Paul Regouin het dat B en W bij de laatste begroting van hun zittingsperiode verantwoording afleggen voor hun beleid. Dat was primair gebaseerd op de zogenaamde ‘Bouwstenen,’ het collegeprogramma van de in 2002 gevormde nieuwe coalitie van CDA, D66, GroenLinks en PvdA. (meer)

PvdA-bijeenkomst over veranderingen in de zorg

De PvdA Noord-Holland houdt op 10 oktober 2005 (20.00 uur) een regionale bijeenkomst over de op stapel staande veranderingen in de zorg. Voor de pauze wordt uitgelegd wat de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) inhoudt. Na de pauze is er discussie met de zaal en zorgverleners uit de regio. Een PvdA-raadslid uit Huizen en haar partijgenote in de Tweede Kamer Gerdi Verbeet voeren het woord. Plaats: De Dobber, Meenthof 46, Kortenhoef.

Meer mensen gaan profiteren van minimaregelingen

Er gaat nu toch een grotere groep inwoners profiteren de gemeentelijke regelingen voor minima. Daar hebben met name D66, GroenLinks en PvdA jarenlang op aangedrongen, maar ook nu zij zelf ‘regeren’ lieten de financiële perikelen het niet toe. Er komt nu evenwel een beetje lucht in de begroting en die wordt nu voor de minima aangewend. Het komt er op neer dat om voor allerlei voordelige regelingen (onder meet de Amstelveenpas) in aanmerking te komen niet meer een inkomen van maximaal 110 procent van de bijstandsnorm het criterium is, maar 125 procent. Overigens kan niet iedereen met een minimum inkomen van het nieuwe beleid profiteren. B en W kozen voor vier groepen: ouderen (65+), gehandicapten, chronisch zieken en kinderen van minima. “Mensen zonder perspectief op de arbeidsmarkt,” verduidelijkt CDA-wethouder Theo Tiemessen (sociale zaken). “Wie nog wel dat perspectief heeft, moeten we stimuleren te gaan werken.” De gemeenteraad stemt op 10 november over de plannen van het college. Het nieuwe beleid wordt dan per 1 januari 2006 van kracht.

B en W zien ‘zoet’ in 2007 na zure jaren

Na jaren van zwaar bezuinigen en begrotingstekorten breken volgens B en W nu betere tijden aan voor Amstelveen. Bij de laatste begroting, voor het verkiezingsjaar 2006, legt het college verantwoording af voor het gevoerde beleid. Bij het aantreden waren drie van de vier wethouders nieuw, evenals de coalitie: voor het eerst werd de VVD, in het vorige college nog prominent met twee zetels aanwezig, buitenspel gezet en in de oppositie gedreven. (meer)

WDR 3 in radiopakket

De Duitse cultuurzender WDR 3 zit nu definitief in het wettelijke basispakket voor radio. Dat advies heeft althans de lokale programmaraad geveven aan Casema. Door samenvoegen van YAM FM en Juize FM kwam eer frequentie vrij. Die wordt nu gebruikt voor WDR3. In totaal zitten er 31 radiozenders in het pakket

Poppentheater en Halloween in Open Hof

Dinsdag 25 oktober geeft het bekende poppentheater Snater een uitvoering van ‘Zeebenen’ in wijkcentrum ’t Open Hof aan de Burg. Haspelslaan. De voorstelling begint om 14.00 uur en is bestemd voor kinderen van 4-9 jaar. Het is volgens de leiding van ’t Open Hof een echte familievoorstelling. Toegang: € 3 per persoon. Op 28 oktober ie er een Halloween disco, van 16.00 tot 18.00 uur voor kinderen van 6 tot 8 jaar en van 19.00 tot 21.30 uur voor negen- tot twaalfjarigen. Kosten: € 4,50 in de voorverkoop (dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur aan de balie) en € 5,50 op de dag zelf. Zondag (9 oktober) is er van 14.00 tot 16.30 uur weer vrij stijldansen op afwisselende muziek (toegang 1,50 euro).

Herfstlunch in De Meent

Een echte herfstlunch is er woensdag 18 oktober in ontmoetingscentrum De Meent. Met drie gangen. Menu: champignonsoep, rode kool met appeltjes, aardappelen en een saucijsje, bitterkoekjesvla (dessert). De kaartverkoop (4,40 euro) is al begonnen. Ook in De Meent speelt theatergroep Brandaan dinsdag 25 oktober (14.00 uur) ‘De koning van Zwart Wit land.´ Een familievoorstelling voor kinderen van 4 jaar en ouder. Niels Cotterink beeldt kruipend, springend en sluipend verschillende sprookjesfiguren uit. Kaarten 3 euro.