College: slopen betaalbare huurflats niet asociaal

Burgemeester en wethouders delen niet de mening van de Socialistische Partij (SP) dat het slopen van betaalbare huurwoningen asociaal en funest voor de sociale volkshuisvesting is. Zij antwoorden op vragen die de partij aan de gemeenteraad en het college had gesteld naar aanleiding van het uitstel van de sloop van de flats aan de Carmenlaan.

Controle op uitkeringsfraude efficiënter

De gemeente wil mensen met een bijstandsuitkering zowel efficiënter als klantvriendelijker op frauderen gaan controleren. Zij gaat onder meer gegevens uitwisselen met instanties als de Rijksdienst voor het Wegverkeer (want wie in de bijstand zit, mag niet het genoegen smaken van een oude auto, ook niet als hij bereid is daarvoor droog brood te eten) en de Belastingdienst.

Amstelveen scoort weer hoog als aantrekkelijke woongemeente in jaarlijkse index

In de jaarlijkse sociaal economische index in de zogenaamde Atlas voor gemeenten, is Amstelveen opnieuw als eerste geëindigd. Als aantrekkelijkste woongemeente staat zij op de derde plaats. Lage werkloosheid, weinig armoede en arbeidsongeschiktheid en aanwezigheid veel economische groeisectoren – zoals ICT – zorgden voor de toppositie in de index.

Seminar over Nieuwe Bijbelvertaling in Westend

In wijkcentrum Westend (Westwijkplein 3) wordt donderdagavond 11 mei om 19.45 uur een seminar gehouden over de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), die vorig jaar door het Nederlands Bijbel Genootschap is uitgebracht, meteen een bestseller werd en al bekroond is met De als ‘interactieve workshop’ aangekondigde bijeenkomst wordt georganiseerd door de Volle Evangelie Gemeente ‘De Wijngaerdt,’ die ook haar zondagse diensten in Westend houdt.

GroenLinks vindt college tweeslachtig over Schiphol

De landelijke politieke partijen in de gemeenteraad moeten hun Tweede Kamerfracties blijven wijzen op de problemen die Amstelveen ondervindt door de aanhoudende groei van het aantal vluchten op Schiphol. Wethouder Remco Pols kwam met die suggestie in reactie op de door de raad geuite zorgen over het kabinetsbesluit het aantal te laten stijgen van 400 naar 500 duizend, met nog eens een uitloop naar 600 duizend.

Overbodig

(Door Johan Th. Bos)

Het kan dus altijd nog erger. Na vier decennia de lokale politiek te hebben gevolgd, denk je alles wat die aan ontluistering kan bieden wel te hebben meegemaakt. Nee dus. De nieuwe collegecoalitie zorgde voor een historisch dieptepunt. Een aanfluiting voor alles wat ook in de verte nog maar iets met democratie heeft te maken. De als coalitieleider fungerende fractievoorzitter van de VVD, Hans Bulsing, maakt er geen geheim van de voorkeur aan geheimzinnigheid te geven. Zijn schaamteloze pleidooien voor gekonkel in achterkamertjes blijkt een virus dat ook PvdA en iets minder het CDA heeft aangetast.

PvdA: ‘wij gaan nooit meer openbaar onderhandelen’

De nieuwe collegecoalitie van VVD, CDA en PvdA liet er woensdag (26 april) geen enkele twijfel over bestaan een hekel te hebben aan openbaarheid. De PvdA is op dat punt blijkbaar volledig bekeerd. De oppositie hekelde de drie partijen over het feit dat de onderhandelingen over de vorming van een nieuw college – anders dan vier jaar geleden – vrijwel volledig achter gesloten deuren zijn gevoerd. En nu de politieke agenda op tafel lag ter bespreking voor de gemeenteraad blokkeerde de coalitie in feite opnieuw het openbare debat door op de aangedragen kritiek niet te reageren.