Overbodig

(Door Johan Th. Bos)

Het kan dus altijd nog erger. Na vier decennia de lokale politiek te hebben gevolgd, denk je alles wat die aan ontluistering kan bieden wel te hebben meegemaakt. Nee dus. De nieuwe collegecoalitie zorgde voor een historisch dieptepunt. Een aanfluiting voor alles wat ook in de verte nog maar iets met democratie heeft te maken. De als coalitieleider fungerende fractievoorzitter van de VVD, Hans Bulsing, maakt er geen geheim van de voorkeur aan geheimzinnigheid te geven. Zijn schaamteloze pleidooien voor gekonkel in achterkamertjes blijkt een virus dat ook PvdA en iets minder het CDA heeft aangetast.

PvdA: ‘wij gaan nooit meer openbaar onderhandelen’

De nieuwe collegecoalitie van VVD, CDA en PvdA liet er woensdag (26 april) geen enkele twijfel over bestaan een hekel te hebben aan openbaarheid. De PvdA is op dat punt blijkbaar volledig bekeerd. De oppositie hekelde de drie partijen over het feit dat de onderhandelingen over de vorming van een nieuw college – anders dan vier jaar geleden – vrijwel volledig achter gesloten deuren zijn gevoerd. En nu de politieke agenda op tafel lag ter bespreking voor de gemeenteraad blokkeerde de coalitie in feite opnieuw het openbare debat door op de aangedragen kritiek niet te reageren.

Grimmige confrontatie coalitie en oppositie in raad

De bespreking van de politieke agenda van de nieuwe collegecoalitie (VVD, PvdA en CDA) liep woensdag (26 april) uit op een grimmige confrontatie met een hechte oppositie. De coalitie weigerde ook maar iets van de via zes amendementen en een motie door de andere partijen aangedragen voorstellen in het programma op te nemen. VVD en PvdA weigerden ook daarvoor inhoudelijke argumenten aan te dragen.

CDA over Schiphol: ‘zo kan het niet doorgaan’

Niet betrouwbaar, noemt CDA Amstelveen de manier waarop kabinet en Haagse politiek met Schiphol en de bevolking in de omgeving ervan omgaat. Zij gaat het college tijdens de raadsvergadering van woensdag (26 april) vragen te onderzoeken hoe het aantal vluchten is te verminderen. De partij zegt verbaasd te zijn over het jongste kabinetsbesluit de luchthaven van 400.000 naar 500.000 vluchten te laten groeien, met nog een uitbreiding tot 600.000 op termijn.

Gemeente teleurgesteld over extra ruimte voor Schiphol

Het Amstelveense college B en W is teleurgesteld over het vrijdag (21 april) ingenomen kabinetsstandpunt over Schiphol. Doordat de luchthaven verder mag groeien, kan de bouw van duizenden woningen in de Legmeerpolder toch weer niet doorgaan. Van de aanbevelingen van het gemeentebestuur is in de visie van het kabinet niets terug te vinden. Zij waren bedoeld om de leefbaarheid in Amstelveen te waarborgen.

Professionele handel verboden op vrijmarkt Koninginnedag

Aan de vrijmarkten tijdens de viering van Koninginnedag (zaterdag 29 april) mogen geen professionele handelaren mee doen, met uitzondering van verkopers van etenswaren met een zogenaamde CRK-kaart (die zij bij controle moeten kunnen tonen). Dat is een van de vele spelregels die de gemeente voor (de vervroegde) Koninginnedag heeft opgesteld.

Twee woningen nu wél toegestaan op ‘Sitting Bull’ terrein

Nadat eerst het succesvolle restaurant Country Cantina daar door de gemeente juridisch is weggewerkt, mag op die locatie aan de Bankrasweg 7 nu gebeuren wat de restauranthouder Casper Ramaker had gewild maar maar niet mocht. De huidige eigenaar van het complete terrein van het voormalige aan de Indiaanse cultuur gerelateerde Sitting Bull Camp, Maria Henneman, krijgt toestemming voor haar stalhouderij twee dienstwoningen te bezitten. Dat was volgens de gemeente tot nu toe in strijd met het bestemmingsplan.

Filmmiddag en voorlezen in Open Hof

"De schippers van de Kameleon" heet de film die wordt vertoond op woensdagmiddag 3 mei (14.00 uur) in wijkcentrum ’t Open Hof. Van tevoren wordt een stuk uit het gelijknamige boek voorgelezen door een ‘voorleesmoeder.’ Bedoeld voor kinderen van 6 tot 9 jaar. Kosten: € 1,65, inclusief consumpties.

Tassenmuseum naar Amsterdam

Amstelveen is er niet in geslaagd het tassenmuseum Hendrikje te behouden. Het verhuist na jarenlang gesteggel met de gemeente naar de Herengracht in Amsterdam. Het wordt daar door een sympathisant getrakteerd op 1200 vierkante meter expositieruimte. Het museum – tot medio juli nog aan Zonnestein – is volgens deskundigen op het gebied design en mode internationaal unie. In onderhandelingen met de gemeente liep de ene na de andere optie op niets uit.