Zeven ton voor verbouwen Elsenhove

B en W hebben de gemeenteraad voorgesteld ruim zeven ton euro beschikbaar te stellen voor het verbouwen en gedeeltelijk nieuw bouw op speelboerderij Elsenhove. Het geld gaat naar de afdeling Vastgoed van de gemeente en wordt weer gefinancierd door een hogere interne huur.

Watersportvereniging blijft aan Handweg

Watersportvereniging Amstelveen (WSA) kan aan de Handweg gevestigd blijven. De Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van de oostelijke Poeloever is door B en W aangepast. Het vorige college wilde zowel de Radboudgroep (water scouting) als de WSA naar de Noordelijke Poeloever (het gebied rond het voormalige gelijknamige zwembad) laten verhuizen, maar de ruimte daar was daar volgens beide verenigingen veel te krap.

CDA juicht over begroting 2007

Hoewel de CDA-raadsfractie blij is met de ruimschoots sluitende begroting voor 2007, maakt zij zich zorgen over de leefbaarheid langs de A9. Maar door de door B en W geplande vorming van een mobiliteits- fonds geeft het college van B en W volgens fractievoorzitter Ben Jonker ‘een voorzet om werk te maken van het verbeteren van de leefbaarheid en welvaart binnen Amstelveen.

Weer tekorten bij Sportbedrijf

Het Sportbedrijf Amstelveen (SAS) mag dan – via een weg vol obstakels, struikelingen en een doorstart – zijn verzelfstandigd, het blijft voor de gemeente gewoon een bodemloze put. Met ingang van volgend jaar gaat de gemeente weer een ton meer subsidie betalen.

CU-bestuur vernieuwd en uitgebreid

Het bestuur van de Amstelveense afdeling van de ChristenUnie (CU) is gewijzigd en uitgebreid. Jacqueline Koops heeft haar functie van secretaris neergelegd, omdat zij raadslid is geworden en beide functies niet meer kon combineren. Zij is opgevolgd door Edith van Driel.

Gemeente voteert bijna zes ton om Amstelveen op de kaart te zetten

De gemeente gaat 560 duizend euro uittrekken om Amstelveen internationaal op de kaart te zetten. Die zogenoemde citymarketing is primair gericht op het binenhalen van bedrijven, onder het motto dat het in het ‘ groene, leefbare en veilige’ Amstelveen goed wonen en werken is. Er zal een reclamebureau worden ingehuurd om een campagne voor de stad te ontwikkelen.