GroenLinks wil meer ‘lucht’ voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren moeten de komende jaren meer aandacht krijgen, vindt GroenLinks. Een verkiezingsbelofte die de partij er vrijdag (3 februari) toe aanzette zich met een groot luchtkussen bij de Willem Alexanderschool in Middenhoven te melden onder het motto ‘Genoeg luchtkastelen, nu actie!’. Volgens GL-kandidaat Albert Maarse heeft de politiek kinderen en jongeren te lang verwaarloosd, onder meer doordat steeds meer grond is bebouwd.

VVD in verzet tegen terrasbelasting

De VVD verzet zich tegen de hoogte van de terrasbelasting die B en W in het vervolg, op basis van een nieuwe precarioverordening, bij de horeca wil gaan heffen. Het college wil 25 euro per vierkante meter bij de horecaondernemers gaan heffen en in het Stadshart 35 euro. Dat staat nogal haaks op het door datzelfde college beleden streven naar het aantrekkelijker maken van het Stadshart.

D-66 caravaan naar Groenhof

D66 trekt zaterdag (11 februari) met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen naar de winkelcentra in Groenelaan, Bankras en Kostverloren. Lijsttrekker Rien Alink en andere kandidaten zijn van 11.00-12.00 uur aanwezig in Groenhof, van 12.30-13.30 uur in Bankras- en van 14.00-15.00 uur in Kostverlorenhof.

Expositie duurzame energie in raadhuis

‘Hé Watt-je!!’ heet de vrijdag (3 februari) door wethouder Rien Alink in het raadhuis – in aanwezigheid van leerlingen van de Willem Alexander basisschool – geopende tentoonstelling over duurzame energie. Er worden vragen beantwoord over onder meer de stroomproductie van windmolens, bio-energie en het broeikaseffect.

‘Voortbestaan Elsenhove staat niet ter discussie’

Het voortbestaan van speelboerderij Elsenhove staat niet ter discussie. Dat heeft wethouder Tiemessen – hij verving zijn collega Alink – dinsdag (31 januari) gezegd tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Alle fracties uitten daar hun zorg over het feit dat de bezuiniging op natuur- en milieueducatie (NME), waartoe de raad besloot, naar nu blijkt vooral Elsenhove zal treffen.

CDA verkiezingsavond Waardhuizen

Verkeer, de Bovenkerkerpolder, jeugd en veiligheid zijn de onderwerpen waarover het CDA dinsdag 14 februari komt praten met de inwoners van Waardhuizen en Middenhoven. Een (verkiezings) bijeenkomst in De Meent (Orion 3) begint om 20.30 uur. Er kan natuurlijk ook over andere in de wijk levende zaken worden gesproken.

PvdA vreest teloorgang Elsenhove

De PvdA is bang dat Elsenhove ten onder gaat, doordat de noodzakelijke bezuiniging van 170 duizend euro op natuur- en milieueducatie (NME) vooral op die speelboerderij zal worden afgewenteld. De gemeentelijke afdeling NME helpt het (basis) onderwijs met lessen op over natuur, milieu en aanverwante onderwerpen. De gemeenteraad heeft wel besloten daarop te bezuinigen, geeft de PvdA toe, maar dat was voor die fractie ‘alleen acceptabel wegens de toezegging door B en W dat met de resterende middelen een expertisecentrum voor natuur- en milieueducatie op speelboerderij Elsenhove zou worden gestart.’

Hondenplaag in Bos gevreesd door uitlaatcentrales

In het Amsterdamse Bos wordt een hondenplaag verwacht, veroorzaakt door uitlaatcentrales. Daarom heeft de bosleiding aan de gemeente Amstelveen gevraagd limieten te gaan stellen het aantal per vergunning uit te laten honden. Omdat een dergelijke beperking voor zulke bedrijven ook al door de recreatiegebieden Spaarnwoude, Twiske en Groengebied Amstelland is ingesteld, vreest men dat er nu een run op het Amsterdamse Bos zal ontstaan. B en W hebben nu besloten dat het hoofd van dat bos (het is eigendom van Amsterdam, maar ligt op Amstelveens grondgebied) bevoegd is maximaal vijftien vergunningen voor uitlaatcentrales uit te geven. Dat aantal is nu al bereikt. De gemeente en de boswachterij vrezen overlast voor de recreanten als nog meer bedrijfsmatig uitlaten wordt toegestaan. Wie zich nog aanmeldt met een centrale komt op een wachtlijst. Er mogen maximaal drie hondenuitlaters per centrale worden toegelaten. Per persoon mag men maximaal vijf honden bij zich hebben. Dat geldt ook voor hondenbezitters.

PvdA naar Bankras en Kostverloren met ‘nog veel te doen’

Ook de PvdA trekt, zoals de meeste andere partijen, de wijken in met het oog op de komende verkiezingen. Elk weekend kiest zij een andere wijk, in het laatste weekend voor de verkiezingen is zij in het Stadshart. Zaterdag (4 februari) bezoeken lijsttrekker Gerben Drost, wethouderskandidaat Yeter Tan en andere kandidaten van 10 tot 12.00 uur de winkelcentra Kostverlorenhof en Bankrashof. Zij willen dan met de wijkbewoners in gesprek. De PvdA presenteert de kiezers de tien hoofdpunten uit haar programma voor 2006 tot 2010 onder het motto ‘veel gedaan, maar nog veel te doen.’

D66 trekt Westwijk, Waardhuizen en Middenhoven in

Lijsttrekker Rien Alink en andere D66-kandidaten voor de raadsverkiezingen trekken zaterdag (4 februari) de wijken Westwijk, Waardhuizen en Middenhoven in om daar met bewoners te praten. Zij zijn om 11.00 uur in het winkelcentra van Westwijk aanwezig. Om 12.30 uur en om 14.00 uur melden zij zich in respectievelijk de winkelcentra van Waardhuizen en Middenhoven.