D66 wil glazen overkapping A10-Oost

De gemeente wil de A9 op haar grondgebied overkappen en D66 wenst een dergelijke oplossing voor de A10-Oost. Maar dan met een glazen dak. Provinciaal lijsttrekker Joke Geldhof gaat dat plan woensdagavond (21 februari) presenteren op een bijeenkomst van de afdeling Ouder-Amstel van haar partij, in het Dorpshuis te Duivendrecht (20.30 uur).

 

 

Wijkcentrum Keizer Karelpark op plaats van Panta Rhei

Het multifunctionele wijkcentrum voor Keizer Karelpark komt aan de Hortensialaan, op de plaats waar nu nog de Panta Rhei school staat. Dat is een van de onderdelen van de Nota van Uitgangspunten voor herontwikkeling van die omgeving. De inspraak heeft niet geleid tot enige verandering in het concept voor de nota, zodat die nu ongewijzigd door B en W aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

 

 

Provinciale lijsttrekkers PvdA, CDA en VVD in debat over A9 en Schiphol

De overkapping van de A9, de uitbreiding van Schiphol, woningbouw en ruimtelijke ordening. Daarover gaan de lijstrrekkers van PvdA, en CDA en VVD voor de Noord-Hollandse Satenverkiezingen met elkaar in debat op dinsdag 27 februari in P60 aan het Stadsplein. Van hen wordt verwacht dat ze ook gaan uitleggen wat Amstelveen met hun diverse programma's zou opschieten. De verkiezingsbijeenkomst begint om 20.15 uur.

 

 

‘Brede school moet spil van de wijk worden’

De zogenaamde Brede School moet een begrip gaan worden in de Amstelveense wijken, om daar de ontwikkelingskansen voor kinderen tot twaalf jaar te vergroten. Daarom moet hij een meer structurele vorm krijgen dan tot nu toe. Die visie leggen B en W aan de gemeenteraad voor. Het heeft die samen met de betrokken partijen geformuleerd. Er staat ook in hoe de diverse organisaties zich er samen voor kunnen inzetten.

Gemeente investeert fors om jongeren te laten bewegen

Jaarlijks gaat de gemeente 150 duizend euro investeren om jongeren tussen de vier en achttien jaar meer aan het bewegen te krijgen. Dat gebeurt de komende drie jaar via vijf wijkgerichte samenwerkingsprojecten. Het zogenoemde BOS-programma (Buurtwerk, Onderwijs en Sport) moet de gezondheid van de jongeren verbeteren, verveling tegengaan en sociale contacten versterken.

 

 

Kinderen weten aardig wat over milieuprobleem

Kinderen blijken veel te weten over het klimaat en het milieu. Die indruk kreeg wethouder Yeter Tan althans, toen zij vrijdag (16 februari) ter gelegenheid van de landelijke ‘warme truiendag' – initiatief van het klimaatverbond Nederland – in gesprek ging met groep 8 van de basisschool De Triangel. Met de dag werd aandacht gevraagd voor klimaat en energie.

 

 

Ook Bovenkerk heeft nu kinderdagverblijf

Bovenkerk heeft eindelijk een kinderdagverblijf. De derde vestiging van 't Eigen Wijsje werd daar donderdag 15 februari geopend door wethouder Yeter Tan. Acht jaar geleden ging de eerste vestiging open van door Monique Bizzo en Zahra Azadmanesh opgerichte organisatie. De nieuwe locatie is gevestigd in de nieuwbouw aan de Noordammerlaan.

 

Vrijwilligers gezocht voor Sinai Centrum

Samen met stichting Cardanus wil het Sinaï Centrum de daar begeleid wonende verstandelijk gehandicapten vrijetijdsbesteding aanbieden. Daarvoor zoekt Cardanus vrijwilligers die met de bewoners bijvoorbeeld willen knutselen, dansavonden houden, boodschappen doen, naar de kapper gaan of muziek maken. Ook wordt een gastkok gezocht die af en toe samen met de bewoners kosjer kan koken op de woonlocatie. Aanmelden bij [email protected] of
bel 06- 23 53 68 07

 

 

Buurtfeesten toegenomen door subsidie

Het aantal buurtfeesten is sinds daarvoor subsidie kan worden aangevraagd flink gegroeid. Sinds 2004 kan voor een buurtfeest subsidie worden aangevraagd. De regeling was bedoeld om de onderlinge ‘burenbekendheid' te stimuleren. Er is gretig gebruik van gemaakt. B en W willen nu structureel jaarlijks 15.000 euro uit het budget wijkbeheer beschikbaar stellen voor buurtfeesten.

 

 

Gemeente stemt in met beleid bedrijventerreinen noordelijke Randstad

Amstelveen stemt wel in met de strategie van de gezamenlijke regio's in de noordelijke Randstad voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantoorlocaties, maar weet nog niet of het kan voldoen aan de daarin opgenomen snelle aanleg van bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (aan de omgelegde N 201). Dat hebben B en W duidelijk gemaakt op de Zesde Noordvleugelconferentie. Daar ondertekende de gemeente die strategie van het Platform Bedrijfsterreinen en Kantoorlocaties (Plabeka).