GroenLinks geeft ‘mager zesje’ voor collegeplan schone lucht

‘Een mager zesje' geeft GroenLinks het plan van B en W voor verbetering van de luchtkwaliteit. Net aan voldoende. Er moet veel méér gebeuren, vindt GL-raadslid Albert Maarse. "Het college moet er duidelijk voor kiezen het maximale voor de luchtkwaliteit te doen,"zegt hij. Zijn fractie is het wel eens met de voorgestelde maatregelen, maar vindt dat de gemeente haar nek verder moet uitsteken.

PvdA: parkeren duurder voor energiebelastende auto

Voor auto's die extra belastend zijn voor het milieu, zoals voertuigen met dieselmotoren, moet in de toekomst het parkeren in Amstelveen duurder worden dan voor andere wagens. Dat vindt de Partij van de Arbeid. De PvdA-gemeenteraadsfractie wil dat gebruik wordt gemaakt van het kabinetsvoornemen het mogelijk te maken gemeentelijke parkeertarieven te differentiëren op grond van milieukenmerken van voertuigen. Dat blijkt uit schriftelijke vragen aan B en W.

 

Amstelveen gaststad nationaal damesteam volleybal

Het gouden Nederlandse Dames Volleybalteam speelt zaterdag (15 september) in de Emergohal een oefenwedstrijd tegen Kroatië. Voorafgaand daaraan tekenen sportwethouder Joss Tabak en vice voorzitter van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) Jaap Boom om 17.00 uur eenm convenant voor samenwerking op het gebied van topvolleybal en daarbij horende evenementen. Met ingang van 1 september 2007 is Amstelveen gaststad voor de nationale vrouwen volleybalselectie.

 

PvdA tegen cameratoezicht en preventief fouilleren

De Partij van de Arbeid ziet voorlopig niets in cameratoezicht en preventief fouilleren, als reactie op de recente overvallen, waarvan een met dodelijke afloop. De gemeenteraadsfractie ziet in die maatregelen een inbreuk op de privacy. Zij beseft wel dat het grensgebied met Amsterdam, bij de Kalfjeslaan (waar onlangs de avondwinkelier werd gedood), als onveilig wordt ervaren door veel buurtbewoners. Dat moet wat haar betreft primair worden opgelost door meer toezicht (stadswachten en politie).

 

College blij met aandacht voor Amstelveen in urgentieprogramma Eurlings

Dat in een door minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat uitgebracht urgentieprogramma een planstudie naar de ontwikkeling van de verbinding A6/A9 is opgenomen, wordt door B en W van harte toegejuicht. Het is ook verheugd dat de ontwikkeling van Schiphol in het programma is opgenomen. Het college heeft laten weten tegen bovengrondse verbreding van de A9 te blijven, omdat daardoor de overlast toeneemt.

 

Permanent complex bij De Meent voor drie scholen vervangt noodlokalen

Een complex van noodlokalen voor drie scholen aan Orion wordt vervangen door een permanent gebouw. Daarin zal ook ruimte zijn voor drie groepen naschoolse opvang van KinderRijk. B en W hebben de randvoorwaarden voor ontwikkeling van de locatie vrij gegeven voor inspraak (participatie). De huidige noodgebouwen zijn van de Pionier, de Cirkel en de Willem-Alexanderdschool.

 

Sluiting en sloop Ufot wegens dreigend parkeerprobleem

Het ver buiten de grenzen van Amstelveen bekende Ufot, de uitgaansgelegenheid voor singles, houdt vrijwel zeker op te bestaan. Het moet vluchten voor de nieuwbouw van de school Panta Rhei. De gemeente betaalt, als de raad ermee akkoord gaat, vier miljoen euro voor het gebouw om het vervolgens te slopen. Zij doet dat om de dreigende verkeers- en parkeerchaos aan Pandora te voorkomen. Panta Rhei wordt gebouwd op grond die nu als parkeerterrein voor Ufot dient.

 

Ook minister Cramer (Vrom) tegen golfcentrum

Minister Cramer van VROM maakt zich grote zorgen over het in de Bovenkerkerpolder geplande golfcentrum. Zij heeft dat gezegd tijdens het algemeen overleg over de Nota Ruimte, in antwoord op vragen van GroenLinks-kamerlid Wijnand Duyvendak. Cramer zij te zoeken naar mogelijkheden om de Amstelveense plannen stop te zetten. Zij vindt ook dat de gemeente "de kernkwaliteiten van het gebied niet goed heeft gedefinieerd."

 

‘Openbare lessen’ over Rooms Katholieke Kerk

Op vier woensdagavonden gaan Amstellandse rooms katholieke pastores in informatieve lezingen uitleggen wat hun geloof inhoudt. De bijeenkomsten onder het motto ‘Katholiek van huis uit – Wat geloven we?' worden op 26 september en 3, 10 en 17 oktober (20.00 uur) gehouden in de zaal achter de Annakerk (Amsterdamseweg 20). Nu alom religie weer onderwerp van gesprek is, vinden de pastores het zinvol ook maar eens duidelijk te maken waar de Rooms Katholieke Kerk voor staat.