GroenLinks gaat ‘polderen’ in buitengebied

GroenLinks gaat zaterdag (11 februari) ‘polderen’ ter wille van haar verkiezingscampagne: een fietstocht door het Amstelveense buitengebied. De partij wil daar met bewoners praten over recente en toekomstige ontwikkelingen als de golfbaan, het voorstel van VVD, CDA en PvdA om te bouwen in de polder, de aanleg van meer natuur en recreatie, de verkeersveiligheid en het toekomstperspectief van agrariërs.

Koninklijke onderscheiding voor H.J. Nobel

Loco-burgemeester Theo Tiemessen reikte zaterdag (4 februari) aan H.J. Nobel een koninklijke onderscheiding uit. Hij is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Het gebeurde op de dag van het tienjarige bestaan van computerclub Esc@pe, waarvan hij medeoprichter en bestuurslid is.

GroenLinks wil meer ‘lucht’ voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren moeten de komende jaren meer aandacht krijgen, vindt GroenLinks. Een verkiezingsbelofte die de partij er vrijdag (3 februari) toe aanzette zich met een groot luchtkussen bij de Willem Alexanderschool in Middenhoven te melden onder het motto ‘Genoeg luchtkastelen, nu actie!’. Volgens GL-kandidaat Albert Maarse heeft de politiek kinderen en jongeren te lang verwaarloosd, onder meer doordat steeds meer grond is bebouwd.

VVD in verzet tegen terrasbelasting

De VVD verzet zich tegen de hoogte van de terrasbelasting die B en W in het vervolg, op basis van een nieuwe precarioverordening, bij de horeca wil gaan heffen. Het college wil 25 euro per vierkante meter bij de horecaondernemers gaan heffen en in het Stadshart 35 euro. Dat staat nogal haaks op het door datzelfde college beleden streven naar het aantrekkelijker maken van het Stadshart.

D-66 caravaan naar Groenhof

D66 trekt zaterdag (11 februari) met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen naar de winkelcentra in Groenelaan, Bankras en Kostverloren. Lijsttrekker Rien Alink en andere kandidaten zijn van 11.00-12.00 uur aanwezig in Groenhof, van 12.30-13.30 uur in Bankras- en van 14.00-15.00 uur in Kostverlorenhof.

Expositie duurzame energie in raadhuis

‘Hé Watt-je!!’ heet de vrijdag (3 februari) door wethouder Rien Alink in het raadhuis – in aanwezigheid van leerlingen van de Willem Alexander basisschool – geopende tentoonstelling over duurzame energie. Er worden vragen beantwoord over onder meer de stroomproductie van windmolens, bio-energie en het broeikaseffect.

‘Voortbestaan Elsenhove staat niet ter discussie’

Het voortbestaan van speelboerderij Elsenhove staat niet ter discussie. Dat heeft wethouder Tiemessen – hij verving zijn collega Alink – dinsdag (31 januari) gezegd tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Alle fracties uitten daar hun zorg over het feit dat de bezuiniging op natuur- en milieueducatie (NME), waartoe de raad besloot, naar nu blijkt vooral Elsenhove zal treffen.

CDA verkiezingsavond Waardhuizen

Verkeer, de Bovenkerkerpolder, jeugd en veiligheid zijn de onderwerpen waarover het CDA dinsdag 14 februari komt praten met de inwoners van Waardhuizen en Middenhoven. Een (verkiezings) bijeenkomst in De Meent (Orion 3) begint om 20.30 uur. Er kan natuurlijk ook over andere in de wijk levende zaken worden gesproken.

PvdA vreest teloorgang Elsenhove

De PvdA is bang dat Elsenhove ten onder gaat, doordat de noodzakelijke bezuiniging van 170 duizend euro op natuur- en milieueducatie (NME) vooral op die speelboerderij zal worden afgewenteld. De gemeentelijke afdeling NME helpt het (basis) onderwijs met lessen op over natuur, milieu en aanverwante onderwerpen. De gemeenteraad heeft wel besloten daarop te bezuinigen, geeft de PvdA toe, maar dat was voor die fractie ‘alleen acceptabel wegens de toezegging door B en W dat met de resterende middelen een expertisecentrum voor natuur- en milieueducatie op speelboerderij Elsenhove zou worden gestart.’

Hondenplaag in Bos gevreesd door uitlaatcentrales

In het Amsterdamse Bos wordt een hondenplaag verwacht, veroorzaakt door uitlaatcentrales. Daarom heeft de bosleiding aan de gemeente Amstelveen gevraagd limieten te gaan stellen het aantal per vergunning uit te laten honden. Omdat een dergelijke beperking voor zulke bedrijven ook al door de recreatiegebieden Spaarnwoude, Twiske en Groengebied Amstelland is ingesteld, vreest men dat er nu een run op het Amsterdamse Bos zal ontstaan. B en W hebben nu besloten dat het hoofd van dat bos (het is eigendom van Amsterdam, maar ligt op Amstelveens grondgebied) bevoegd is maximaal vijftien vergunningen voor uitlaatcentrales uit te geven. Dat aantal is nu al bereikt. De gemeente en de boswachterij vrezen overlast voor de recreanten als nog meer bedrijfsmatig uitlaten wordt toegestaan. Wie zich nog aanmeldt met een centrale komt op een wachtlijst. Er mogen maximaal drie hondenuitlaters per centrale worden toegelaten. Per persoon mag men maximaal vijf honden bij zich hebben. Dat geldt ook voor hondenbezitters.