Start twee cursussen over christelijk geloof

Om mensen vertrouwd te maken met het christelijke geloof start binnenkort, behalve de bekende Alphacursus, ook de zogenaamde Emmaüscursus. Beide worden georganiseerd door de Stadshartkerk en de Nederlands Gereformeerde Immanuëlkerk. Op dinsdag 16 januari (20.00 uur) is er een introductieavond in de Immanëlkerk (De Ruyschlaan 147).

 

Ondernemersvereniging blij met start bedrijvenspreekuur van B en W

In de hoop de relatie met het bedrijfsleven te versterken starten B en W op 16 januari met een maandelijks spreekuur voor ondernemers. Het wordt gehouden door de burgemeester en / of wethouder Jan-Willem Groot (economische zaken) en is bedoeld als aanvulling op de maandelijkse bedrijfsbezoeken van het college. 'Een hoopvol begin van 2007,' reageert de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA), die al jarenlang voor een dergelijk spreekuur pleit.

 

Interkerkelijke gebedsavond in Westend

De driemaandelijkse interkerkelijke gebedsavond voor Amstelveen en haar inwoners wordt gehouden op 15 januari in Westend, Westwijkplein 3. De bijeenkomst is georganiseerd door de CAMA Gemeente en de Volle Evangelie Gemeente ‘De Wijngaerdt' en begint om 19.45 uur.

 

‘Amstelveen is te lief’

De gemeente Amstelveen is bestuurlijk te lief in het overleg met Rijk, Provincie en zéker met Amsterdam en de rest van de regio. Voorzitter Ton Koster van Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) zei dat in zijn nieuwjaarstoespraak. Soms is de gemeente volgens hem totaal afwezig. "Amstelveen lobbyt te weinig."

Dirk Annokkee onderscheiden met Turftrapster

Kunstschilder Dirk Annokkeé is onderscheiden met de Turftrapster. Die werd hem zaterdag 6 januari overhandigd door burgemeester Jan van Zanen, wegens zijn langdurige culturele verdiensten voor Amstelveen. Dat gebeurde bij de opening van de verkooptentoonstelling van werken van zijn leerlingen, in de expositiehal van het ateliergebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan 4 (waar Annokkeé ook zelf zijn atelier heeft).

 

Carmenlaan op agenda wijkplatform Bankras

In de openbare  vergadering van het wijkplatform Bankras/Kostverloren komt woensdag (10 januari) de situatie van de Carmenlaan aan de orde. De sloop van flats is daar nu gaande, maar er is veel onzekerheid over wat er verder gaat gebeuren en wanneer. De vergadering begint om 20.00 uur in wijkcentrum Alleman aan Den Bloeyenden Wijngaerdt.

‘Appels BV’ in Poppentheater

De voorstelling ‘To Have or not to Have’ van het TAM TAM Theater kan zondag 14 januari niet doorgaan. Een van de spelers geeft een blessure aan zijn pols. Twee jonge actrices van het Muziektheater Collectief spelen en zingen in plaats daarvan om 14.30 uur de voorstelling ‘Appels BV’ in het Amstelveens Poppentheater. Voor iedereen van 6 jaar en ouder. 

Bidden voor de stad in Dorpskerk

Met 'Uw koninkrijk kome' als thema wordt in de week van maandag 8 tot en met vrijdag 12 januari in de Dorpskerk elke avond gebeden voor Amstelveen. De gebedsavonden in het kader van een landelijke week van gebed beginnen om 19.30 uur. Aan de diensten werken predikanten van verschillende kerken mee. Er wordt gebeden voor onder meer de lokale samenleving, de kerk en de wereld.