GroenLinks wil meer geld voor raadsfracties

Meer geld voor ondersteuning van de fracties in de gemeenteraad, drie virtuele loketten voor betere communicatie met de bevolking, speelstraten, twee nieuwe jongerencentra, een coffeeshop, een bos ten zuiden van de Westwijk en meer betaalbare woningen. Een greep uit het verkiezingsprogramma ‘Een linkse lente’ van GroenLinks (GL).

Smit en Parlevliet (D66) onverkiesbaar

Twee van de drie leden van de huidige D66-fractie keren waarschijnlijk niet in de gemeenteraad terug. Anke Smit en Janet Parlevliet staan vrijwel onverkiesbaar op de vijfde en zesde plaats van de kandidatenlijst. Eerder al was Rien Alink, nu wethouder, als lijsttrekker benoemd. Tweede op de lijst is de huidige fractievoorzitter Catharina de Leur. Zij wordt gevolgd door Maaike Veeningen (3) en Frank Berkhout (4). De zevende tot en met de tiende plaats worden bezet door Rob de Werker, Sanna van Kamp, Benjamin van den Broek en Rob van Kamp.

College wil N201 als brede rijksweg

Een van Badhoevedorp tot Holendrecht door een tunnel lopende A9, waar maximaal 80 kilometer mag worden gereden, beter openbaar vervoer in het zuidelijke deel van de Amsterdamse regio en opwaardering van de om te leggen provinciale N201 tot rijksweg tussen de A4 en de A2. Met die suggesties komen B en W van Amstelveen in hun visie op de A9, waarmee zij een bijdrage willen leveren aan het oplossen van het leefbaarheids- en bereikbaarheidsprobleem van de stad. Dinsdagavond (6 december) spreekt de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur zich erover uit, de gemeenteraad op 21 december.

Gemeente onderzoekt nu zelf aantrekkelijkheid voor bedrijfsleven

Nadat onderzoek van de Rabobank uitwees dat het schrijnende tekort aan woningen Amstelveen minder aantrekkelijk maakt als vestigingsplaats voor bedrijven, gaat de gemeente nu ook zelf maar eens onderzoek doen naar die aantrekkelijkheid. B en W noemen dat het begin van citymarketing, die zij eerder overigens onnodig vonden. Er wordt een klankbordgroep gevormd, waarin het bedrijfsleven is vertegenwoordigd. Begin 2006 worden de onderzoeksresultaten verwacht. Het onderzoek richt zich op zowel (voorheen) geïnteresseerde als al in Amstelveen gevestigde bedrijven.

In de gemeentelijke nota Economisch Beleid 2003 – 2013 staat dat er duidelijkheid moet komen over het beeld van Amstelveen als vestigingsplaats. Die is er nu niet. Het bedrijfsleven in Amstelveen heeft die conclusie bevestigd.

Straal krijgt toch geld van gemeente

Hoewel het klachten regent over de lokale zender Straal wil wethouder Rien Alink, het station nu toch geld geven. Met dat nieuws kwam het Amstelveens Weekblad. Formeel moet de gemeenteraad zich daar nog over uitspreken, maar in achterkamertjes blijkt de zaak al tussen Alink en de fractievoorzitters beklonken. Eerder had de gemeente het huurcontract voor de studioruimte van Straal (Van Heuven Goedhartlaan) opgezegd, omdat er een forse betalingsachterstand was en de medewerkers door andere gebruikers van het pand van asociaal gedrag werden beschuldigd.

GroenLinks vernieuwt fractie

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks wordt na de verkiezingen sterk vernieuwd. Van de huidige vijf fractieleden verdwijnen er drie. Truus de Kraker en Ina Fokkema staan op onverkiesbare plaatsen op de kandidatenlijst, Hester van der Sloot komt daarop niet meer voor. Fractievoorzitter Sander Mager wordt lijsttrekker. Op de tweede plaats staat Paul Regouin, nu wethouder. Raadslid Co de Smalen staat zesde. Nieuwkomers zijn: Hans Koot(3), Dorien Mijksenaar (4), Albert Maarse (5). De plaatsen 6 tot en met 10 worden bezet door Derk Lugt, Rina Steenkamp, Johan Stronkhorst (nu al lid van een raadscommissie) en Bianca Haisma.

D66 tegen reclame Beneluxbaan

De gemeenteraadsfractie van D66 wil geen reclame langs de Beneluxbaan (billboards). Die komt er overigens toch, want de gemeenteraad stemde woensdagavond in met de voorstellen van B en W om meer geld uit reclame in de stad te halen. De exploitatie wordt uitbesteed aan enkele bureaus. Gedacht wordt aan plakplaatsen voor vrije meningsuiting, afficheborden, reclamevitrines en plakzuilen in het Stadshart. D66 vindt reclame op de Beneluxbaan niet passen bij langs de verkeersader aanwezige ‘flora en fauna,’ meldde D66-raadslid Janet Parlevliet.

Gemeente heeft Rekenkamer(commissie)

Amstelveen heeft nu een soort plaatselijke rekenkamer. In maart stelde de raad daarvoor al een verordening vast. Het is eigenlijk niet een zwaar opgetuigd instituut, maar een zogenoemde rekenkamercommissie, die er op toeziet dat geld wordt besteed waaraan het is bestemd. De taak van de commissie is te vergelijken met die van de landelijke rekenkamer. Woensdagavond werden tijdens de raadsvergadering drie externe leden van de commissie beneëdigd: drs.G.T.Wildeman, dr.C.P.Visser en griffier J. in ’t Veld. Verder maken de raadsleden mr. J.G. Bulsing (VVD) en drs. G. Drost (PvdA) deel uit van de commissie. De externe leden ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen 350 euro per maand.

Amstelveen ook in toekomst bij ROA

Amstelveen blijft lid van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) onder een nieuwe wettelijke structuur. De huidige vorm van samenwerking van 17 gemeenten in de regio functioneerde onder een tijdelijke status, die was bedoeld als overgangsfase naar de invoering van stadsprovincies. Het ziet nu daarvan af. Maar op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen-plus (Wgr-plus) krijgt een aantal groepen regionaar samenwerkende gemeenten wel een structurele basis als permanent bestuursorgaan.

Internet voor beginners

Donderdag 2 en vrijdag 3 februari starten cursussen voor beginnende internetters in ’t Open Hof aan de Burg. Haspelslaan. Vier bijeenkomsten (11.45-12.45 uur) om alles te leren over E-mail en andere mogelijkheden van het internet. Kosten van de cursus €87,50.

Op donderdag 12 februari om 20.00 uur begint in Open Hof de serie ‘Mijn kind als spiegel’, vier avonden over bewust opvoeden. Kosten €27. Met vragen als: Op welke wijze spiegelen kinderen zich aan de opvoeder en hoe ontstaan gedragspatronen?