Woningen op Opellocatie

Op de plaats van de Opengarage aan de Vlielandstraat willen B en W huizen bouwen. In een Nota van uitgangspunten wordt uitgegaan van 25 woningen. De garage wil verhuizen naar Amsterdam. Woningbouw op de vrijkomende locatie past in het ‘verdichtingsbeleid’ van het college voor de stad.

Tramlijn 5 lijkt gered

De gemeenteraden van Amstelveen en Amsterdam lijken met tramlijn 5 hun zin te krijgen. B en W van de hoofdstad hebben hun besluit die in 2007 te stoppen bij het WTC blijkbaar ingeslikt. Zij besloten nu de tram naar Amstelveen te laten rijden tot de Noord-Zuidlijn daarheen is doorgetrokken. Formeel moet de Amsterdamse raad er nog over beslissen.

Andere locaties voor sportclubs onvindbaar

Na meer dan twee jaar ellende en dreigende dakloosheid, verhitte discussies en fel verzet tegen de plannen van B en W, mogen de sportverenigingen Martinus en ODIN toch weer terug naar hun oude accommodaties aan Zonnestein en Ouderkerkerlaan. Hoewel de gemeente lang heeft volgehouden dat er andere locaties beschikbaar zouden komen en efficiënter gebruik van haar panden zou kunnen worden gemaakt, slaagde zij er blijkbaar niet in die ook werkelijk te vinden. Burgerbelangen en VVD, de oppositie in de gemeenteraad, heeft geen goed woord over voor het beleid van sportwethouder Alink. De lokale sportwereld ook (en al lang) niet, trouwens. ODIN mag nu opeens nog minstens vijf jaar aan de Ouderkerkerlaan blijven zitten.

Raad wil wel en niet bezuinigen

Hoewel de gemeenteraad zélf al lang geleden heeft ingestemd met een enorme bezuiniging, heeft hij blijkbaar toch moeite met de praktijk die nu door B en W wordt aangediend. Het snijden in cultuur, welzijn en sport voor in totaal 250 duizend euro ligt de politiek zwaar op de maag. Het college wil onder meer de subsidie voor de vakantiekampen hun subsidie helemaal afnemen. De gemeenteraad vraagt zich af waarom de ene vereniging of stichting wel en de andere niet of nauwelijks wordt gekort. B en W willen dat voor de raadsvergadering van 13 juli nog wel eens uitleggen, maar de vraagt voor de politiek blijft natuurlijk: hoe vertel ik het de kiezers bij de volgende ronde. Een partij moet altijd kunnen zeggen het toevallig met die éne bezuiniging niet eens te zijn geweest. Voorlopig wil de raad van B en W weten welke criteria per vereniging zijn gehanteerd.

Nieuwe Boemerang (kringloop) officieel open

De wethouders Tiemessen en Alink verrichten zaterdag 16 juli om 11.00 uur officieel de opening van het nieuwe pand van kringloopwinkel De Boemerang, in de voormalige Seat-garage aan de Maalderij in Bovenkerk. De winkel was voorheen gevestigd aan de Olmenlaan. Daar is nu het tijdelijke wijkcentrum voor Keizer Karelpark gekomen. Op de nieuwe locatie is inmiddels heel wat verbouwd. De Boemerang heeft er veel meer ruimte gekregen. Op de openingsdag kan er trouwens volop worden gekocht.

‘Werkplein’ voor regio in gemeentehuis

Werkzoekenden en werkgevers in de wijde regio kunnen van nu af voor alle vragen over werk en inkomen terecht in het Amstelveense raadhuis. Daar is Werkplein Amstel-Venen gevestigd, waarin Amstelveen, Abcoude, Ronde Venen, Ouder-Amstel, Uithoorn, CWI en UWV samenwerken. De instanties wilden één loket in één gebouw, om burgers optimaal van dienst te kunnen zijn onder het motto ‘werk boven inkomen.’

Amstelveen tegen teveel ruimte voor Schiphol

Onacceptabel vindt Amstelveen het dat Schiphol volgens de Raad voor Verkeer en Waterstaat ongebreideld mag blijven groeien. Normen voor geluid, milieu en veiligheid moeten opgerekt en huizen in de omgeving gesloopt worden, vindt de Raad. Wethouder Paul Regouin van Ruimtelijke Ordening betreurt dat het advies niet eens met de commissie voor regionaal overleg over Schiphol (CROS) is besproken. Daarin participeren ook bewoners en gemeenten. Regouin is bang voor de leefbaarheid in sommige Amstelveense wijken, omdat volgens het advies van de Raad vliegroutes maximaal moeten worden gebundeld. Daardoor zou in het ene gebied de hinder minder, maar in het andere veel ernstiger worden. Bewoners in de ergste lawaaizones kunnen volgens de Raad worden uitgekocht of financiële compensatie krijgen. Dat heeft vreselijke gevolgen voor de ontwikkeling van de gemeente, vreest Regouin. De gemeente blijft pleiten voor bescherming van woongebieden.

Trams rijden weekend 16/17 juli niet

De komende weken worden vier overwegen in de Amstelveenlijnen 5 en 51 in Buitenveldert vervangen. Tot en met 20 september gebeurt dat met in totaal 15 overwegen: bij A.J. Ernststraat, Van Boshuizenstraat, Gijsbrecht van IJsselsteinstraat en Kastelenstraat. Die gaan op 13 juli om 19.00 uur dicht voor voorbereidend werk. In het weekend van 16 op 17 juli vindt de echte vervanging plaats. Lijn 51 rijdt dan niet tussen WTC en Kronenburg, lijn 5 niet tussen WTC en het Stadshart. Er komen dan pendelbussen op hetzelfde traject, met tijdelijke haltes ter hoogte van de tramhaltes. Op 20 juli gaan de overwegen weer open. Meer info bij het gvb (0900-8011) of www.gvb.nl

Veel ouderen weten niet hoe huisartsenpost werkt

Veel ouderen wetem niet wanneer zij de huisartsenpost (HAP) moeten bellenen en/of hoe die werkt. Dat blijkt uit ondervraging van het cliëntenpanel van het Regionaal Patiënten en Consumenten Platform. Een kwart van de respondenten zei niet te zijn geïnformeerd over de recente acties van huisartsen, maar 67 procent van de respondenten had voor die acties wel begrip. Over het algemeen toonde men zich tevreden met zijn huisarts. Voor het cliëntenpanel worden overigens nog deelnemers gezocht. Info: 023 562 20 32. [email protected].

Nieuwe koepel van ouderenbonden

De drie ouderenbonden in Amstelveen willen hechter gaan samenwerken. Aan de besturen is het plan voorgelegd een overkoepelend orgaan te vormen, dat ook contacten met de gemeenteraad moet gaan onderhouden. Over belangrijke gemeentelijke voorstellen kan die koepel bijeenkomsten organiseren. De nieuwe organisatie vervangt min of meer de opgeheven COSBO, maar niet de Seniorenraad, die sinds de invoering van het duale bestuurlijke stelsel alleen B en W adviseert (en niet meer de gemeenteraad). Het nieuwe orgaan, de LSBO, richt zich daarom primair op de gemeenteraad.