VVD-wethouder vindt groenbezuiniging nu ‘kwaliteitsverbetering’

De door bezuinigingen in de vorige raadsperiode doorgevoerde renovatie van het openbaar groen in de gemeente heeft volgens de nu daarvoor sinds kort verantwoordelijke wethouder Joss Tabak (VVD) tot veel verbeteringen geleid. Onder meer zijn veel plekken veel veiliger geworden. Zij zei bij de presentatie van het collegeprogramma daarover veel complimenten te horen.

Nieuw college noemt zich ‘ambiteus en open’

Ambitieus en meer naar buiten tredend dan het vorige college. Zo afficheert het huidige college van B en W zich graag, dat overigens – anders dan het vorige – tot stand kwam in achterkamertjes en voor de vorming waarvan de coalitie de aangekondigde openbare onderhandelingen afgelaste. Het presenteerde onder de titel ‘Samen werken aan kwaliteit voor Amstelveen’ donderdagmiddag (22 juni) zijn programma van uitvoering van de eerder gepubliceerde politieke agenda.

Gemeente wil schulden burgers sneller opsporen

De gemeente wil huishoudens met betalingsachterstanden eerder opsporen en die eerder opnemen in budgetbeheer. Dat heeft ook de cliëntenraad van de Sociale Dienst geadviseerd. Het staat in het verslag van de schuldhulpverlening 2002 tot 2006, waarvan het concept eerst aan de cliëntenraad is voorgelegd. Die adviseerde, evenals eerder al de politiek, een signaleringssysteem op te zetten in samenwerking met woningbouwcorporaties, Nuon en Eneco. Betalingsachterstanden daar zouden al binnen twee weken bij de gemeente bekend moeten zijn.

Wachthuisje kost twee ton

De bouw van een wachthuisje bij het openbare parkeerterrein aan de Saskia van Uylenburgweg gaat bijna 200 duizend euro kosten. En dat is dan nog een vereenvoudigd ontwerp, volgens de gemeente. Het terrein is bestemd voor auto´s van medewerkers van bedrijven in Kronenburg. De parkeerders worden in een busje naar hun bestemming gereden.

Scholier wint ontwerpwedstrijd met golvende afvalbak

Maurits Ridder, leerling van het Herman Wesselink College, heeft de ontwerpwedstrijd voor een afvalbak voor zwerfvuil gewonnen. Wethouder Tabak overhandigde hem maandag (19 juni) een portable play station, nadat op het raadhuis drie genomineerden hun ontwerp hadden toegelicht. Dat van Ridder was een blauwe bak, met een verticale golf, de zogenoemde wave.

Hoogbouw voor senioren

Bij het nieuw te bouwen zorgcentrum De Luwte – en daaraan gekoppeld – in het Wimbledonpark gaat Woongroep Holland een complex flats voor senioren realiseren. Het wordt 36 meter hoog en krijgt 52 appartementen met drie kamers. Op de begande grond komen algemene ruimtes. B en W hebben groen licht gegeven voor de inspraakprocedure voor omwonenden. Er is vrijstelling van het huuidige bestemmingsplan nodig. Het college wil die geven. Aan Gedeputeerde Staten wordt ontheffing gevraagd in het kader van de Wet gehuidhinder.

Keizer Karel College wordt groter

Het gebouw van het Keizer Karel College (KKC) aan Elegast wordt uitgebreid. Het gedeelte links van de hoofdingang, dat nu uit een bouwlaag bestaat, wordt gesloopt en in twee lagen herbouwd en krijgt daarbij ook een grotere oppervlakte. Rechts achter de school komt een nieuwe gymnastiekzaal van 440 vierkante meter en ruim zes meter hoog.

Burgerinitiatieven tegen golfcentrum in september in raadscommissie

Op de agenda van de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur prijken in september al de voorstellen van actiecomité Golfodrama en de in oprichting zijnde stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk. Daarna komen zij op de agenda van de gemeenteraad. De twee burgerinitiatieven, de eerste in de geschiedenis die door de raad worden behandeld, voldoen aan alle eisen, hebben commissievoorzitter en raadsgriffier laten weten.

B en W willen mobiliteitsbelasting op bouwwerken

Er dreigt een soort lokale mobiliteitsheffing voor bedrijven en instellingen te komen. B en W hebben de raad voorgesteld te onderzoeken of er een ‘gemeentelijk mobiliteitsfonds’ kan worden gesticht. Dat zou moeten worden gevoed door bij het ontwikkelen van vastgoed een financiële bijdrage voor de infrastructuur van de gemeente te eisen. Het plan maakt deel uit van de aangepaste visie op de A9 en de daaraan gekoppelde opwaardering van de N 201 tot rijksweg.

Oude school Nes wordt hotel

De voormalige school aan de Amsteldijk Zuid in Nes aan de Amstel wordt een hotel. Tot voor kort hadden kunstenaars er hun ateliers, maar die zijn als gevolg van niet beleid onder het vorige college weggesaneerd. Het pand is nu blijkbaar eigendom van H.J.R. Horn, die er horecabedoelingen mee heeft en het daartoe ook wil uitbreiden. B en W zijn bereid het vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen, dat nu niet in de nieuwe bestemming voorziet.