Japans koken in De Laagte

In wijkcentrum De Laagte, Henegouwselaan 2, gaat een kokkin les geven in Japans koken. Die zin heeft typische Japanse hapjes te maken en daarnaa gezamenlijk op te eten kan daar op 15 april (18.30 uur) terecht in een workshop. Die dag gaat het speciaal om de teriyaki en miso soep. Er kan een groep van maximaal zestien personen worden toegelaten. Kosten: € 10, exclusief drankjes. Aanmelden bij [email protected] of 06-23536572.

Jan Knol over Spinoza bij boekhandel Venstra

Theoloog en filosoof Jan Knol houdt woensdag 16 april bij boekhandel Venstra (Binnenhof) een lezing over de 375 jaar geleden geboren Spinoza. Die was volgens Knol zijn tijd ver vooruit en zijn gedachtegoed gaat nu pas leven onder een breder publiek dan alleen filosofen en andere intellectuelen. De lezing begint om 20.00 uur, de deur gaat om 19.30 uur open. Spinoza's godsbeeld was geworteld in ecologisch denken en hield er een sobere, milieuvriendelijke leefstijl op na, die aansluit bij het huidige streven naar duurzaamheid. Spinoza zag de mens en diens gedrag als onderdeel van de natuur. Politiek moest volgens hem zoveel mogelijk voor vrede en veiligheid zorgen. Spinoza's wereldberoemde motto was Deus sive Natura, God of de Natuur.

 

BBA-fractievoorzitter sympathiseert met Verdonk

Fractievoorzitter Linda Roos van Burgerbelangen Amstelveen (BBA) lijkt politiek achter Trots op Nederland (TON) van Rita Verdonk te staan. Zij hoorde althans bij het selecte gezelschap dat er 500 euro voor over had om op een cruiseschip in de nabijheid van de ijzeren lady te mogen dineren. Tussen het feestgedruis aan boord werd Roos gefotografeerd door De Telegraaf. Het gebeurde allemaal voorafgaand aan de presentatie van het programma van TON in de Amsterdamse Passengers Terminal. Haar fractie is er blijkbaar niet onverdeeld gelukkig mee en BBA-raadslid David de Jong meldt persoonlijk geen enkele sympathie te hebben voor de opvattingen van Verdonk. Volgens Roos was het dure etentje een privé uitstapje en is ze wel vaker op bijeenkomsten van andere partijen geweest. "Bijvoorbeeld ook bij de SP in oprichting."

 

Bewonersgroepen brengen vlieglawaai per wijk in kaart

Vier zogenaamde ‘focusgroepen' gaan voor diverse wijken de geluidshinder door vliegtuigen in kaart brengen. In elke groep zitten bewoners en een vertegenwoordiger van het wijkplatform. De bewoners zijn gekozen uit degenen die tijdens een vorig jaar gehouden microklimaatavond vragen hebben gesteld. De gemeente wil dat Schiphol alleen mag groeien als de hinder wordt beperkt. Maar in de prakrijk blijkt dat het meetbare lawaai vaak niet overeenkomt met hoe bewoners het ervaren. Gemeente en Luchtverkeersleiding Nederland hebben de groepen gevraagd een hinder top 5 op te stellen voor hun woongebied.

Misdaadschrijver Rene Appel in bieb Middenhoven

In de bibliotheek Middenhoven geeft René Appel woensdag 16 april (20.15 uur) een kijkje in de keuken van de misdaadliteratuur, waarvan hij zelf een bekende auteur is. "In mijn boeken komt altijd een moord voor, maar ik schrijf geen traditionele misdaadromans," zei hij eens in Het Parool. "In een traditioneel boek wordt de moord al op een van de eerste bladzijden gepleegd, bij mij doorgaans veel later. De vraag is niet: wie heeft het gedaan? Maar: wie gaat het doen? En hoe en wanneer?" In de bibliotheek zal hij vragen beantwoorden als hoe een schrijver aan zijn onderwerpen komt, wat het belang is van research en spanning wordt opgebouwd.

 

Onderzoek naar wensen buitenlanders in Amstelveen

De gemeente gaat onderzoeken hoe buitenlandse werknemers van internationale bedrijven, zogenaamde expats, Amstelveen als woonplaats ervaren. Er wonen hier bijna 8700 mensen met een buitenlandse nationaliteit, op de 79 duizend inwoners. Er worden drie groepen mensen met een buitenlands paspoort onderzocht: bij een (internationaal) bedrijf werkende hoog opgeleiden, die binnen vijf jaar weer vertrekken, laagopgeleide arbeiders (zoals schoonmakers en werkerts in de kassen) en buitenlandse studenten. De gemeente wil weten hoe zij wonen en wat hun woonwensen zijn, hoe zij de voorzieningen en gemeentelijke dienstverlening waarderen, wat zij daaraan vinden ontbreken, wat zij van het internationaal onderwijs vinden en of zij contact hebben met de overige bevolking.

 

Vrijstelling bestemmingsplan voor appartementenbouw Zonnestein

Ondanks bezwaren van omwonenden, gaat de bouw vaneen appartementengebouw op de plaats van de voormalige muziekschool aan Zonnestein door. De opbrengst ervan is van de grond is trouwens nodig voor de uitvoering van het gemeentelijke nieuwbouw- en renovatieprogramma voor het onderwijs (PIA 1). B en W willen het vrijstelling van het bestemmingsplan verlenen, waarin appartementen nu niet passen. Het concept vrijstellingsbesluit ligt zes wegen ter inzage op het raadhuis. Daartegen kan opnieuw bezwaar worden gemaakt. De omwonenden zijn ervan op de hoogte gesteld. Het ingediende bouwplan voldoet volgens het college aan de in een programma van eisen opgestelde normen.

‘Verkeersdrempels Nesserlaan: meer versiering dan rem’

Weggegooid geld. Een fiasco. Dat vindt men in Waarhuizen en Middenhoven van de op de Neserlaan aangebrachte verkeersdrempels. Die zijn gefinancierd uit de zogenaamde kwaliteitsimpuls, het door de verkoop van het kabelbedrijf gevormde fonds. Dat geld werd aan de burgers teruggegeven en ging goeddeels naar de wijken. De bewoners mochten daar zelf kiezen waar zij het aan wilden besteden. In Waardhuizen en Middelhoven stonden de verkeersdrempels in de top drie. Het duurde lang, maar eindelijk liggen ze er. Een waardeloze misinvestering, vindt de redactie van wijkblad Gondelkoerier. Uiterst laag en lang, zo'n drempel. Zodat een automobilist nauwelijks merkt dat hij erover rijdt.

 

Eerste starterslening voor koopwoning uitgegeven

Wethouder Remco Pols overhandigde donderdag (3 april) de eerste starterslening aan Imed Labidi. De gesubsidieerde lening is een middel om in Amstelveen, met zijn torenhoge huizenprijzen, voor starters op de woningmarkt een koopwoning nog enigszins bereikbaar te maken. In maart werd de gemeentelijke regeling van kracht, die het verschil tussen de aankoopprijs en het bedrag dat iemand maximaal kan lenen overbrugt. De aanvraag van Labidi is de eerste die werd gehonoreerd. Wethouder Pols overhandigde hem het toekenningsbewijs, samen met bloemen en een kluspakket voor zijn toekomstige woning.

 

Gratis compost te halen bij gemeente

Iedere Amstelvener kan zaterdag 12 april, de landelijke compostdag, weer gratis vier zakken compost van twintig liter halen bij het gemeentelijke afvalstation aan de Grutterij 26. De gemeente wil op die manier haar inwoners bedanken voor het gescheiden aanleveren van groete-, fruit- en tuinafval (gft). Wie van het aanbod gebruik wil maken, moet wel een legitimatiebewijs bij zich hebben. En ‘op is op' waarschuwt de gemeente. Ook inwoners van een wijk, straat of flat waar gft-afval niet gescheiden wordt ingezameld, kunnen compost ophalen.