GroenLinks: ‘De beuk erin’

Onder het motto ‘Kerstboom eruit, de beuk erin’ gaat GroenLinks zaterdag aandacht vragen voor het groene karakter van Amstelveen en voor een groener Stadsplein in het bijzonder. Dat plein is dan ook de locatie waar om 16.00 uur de verkiezingscampagne voor de raadsverkiezingen van start gaat. Eerder al presenteerde de partijafdeling haar programma ‘Een Linkse Lente.’

Onvoldoende expertise bij bouw P60

Bij de bouw van poppodium P60 is de gemeente blijkbaar onvoldoende deskundig tewerk gegaan. Er moet nu, zoals eerder gemeld, voor bijna 1,7 miljoen worden verbouwd om een aantal ‘knelpunten’ weg te werken. Daarover besluit de gemeenteraad op 8 februari, nadat die eerder een motie van de PvdA aannam, waarin op aanpassing van het pand werd aangedrongen. Hoewel pas vier jaar oud, voldoet P60 volgens de gemeente en exploitant Stichting Poppodium Amstelveen, nu al niet meer aan de eisen van de tijd.

PvdA campagne van start

Lijsttrekker Gerben Drost en wethouderskandidaat Yeter Tan geven donderdagavond 12 januari het startschot voor verkiezingscampagne van de PvdA voor de raadsverkiezingen (in maart). Dat gebeurt tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in De Meent, Orion 3-5, om 20.00 uur. Gastspreker is de Amsterdamse fractievoorzitter en lijsttrekker Lodewijk Ascher.

CDA campagneavond in Trefcentrum

Het CDA houdt maandag 16 januari een verkiezingsbijeenkomst en nieuwjaarsreceptie in de wijk Keizer Karelpark (Trefcentrum, Lindenlaan 52 A, 20.00 uur). Aan de orde komen daar de verplaatsing van de winkelstrips in de wijk, de plaatsing van UMTS-masten (waartegen inmiddels D66 bezwaar heeft gemaakt, omdat die slecht zouden zijn voor de gezondheid) en de toenemende verkeersdruk op de A9. De kandidaten voor de CDA-fractie in de gemeenteraad zijn aanwezig en lijsttrekker Ben Jonker zal het woord voeren.

Seniorenraad op laag pitje

Sedert 1 januari 2006 functioneert de Seniorenraad (SR) van de gemeente Amstelveen op een laag pitje. In afwachting van een door het college van B. en W. voorgenomen nieuwe participatie-verordening zijn door de gemeente per die datum geen nieuwe leden in de SR benoemd en nemen enkelen, onder wie de voorzitter en vice-voorzitter, wel afscheid.

Overleg in positieve sfeer tussen een nieuw-aangetreden Dagelijks Bestuur van de SR met de burgemeester en de betreffende wethouder, alsmede met enkele ambtenaren, heeft nog niet geleid tot overeenstemming over de te volgen gang van zaken, met name in de uitvoeringssfeer.

Gebedsavond voor redding Amstelveen

In De Meent wordt maandagavond 9 januari (19.45 uur) een zogenoemde interkerkelijke bidstond gehouden voor Amstelveen. Het is de bedoeling dat christenen uit diverse kerken daar komen bidden dat ‘God Zijn heil over Amstelveen gaat uitstorten.’ Het initiatief komt van twee evangelische geloofsgemeenschappen, de CAMA Gemeente en de Volle Evangelie Gemeente ‘De Wijngaerdt,’ die overigens elke drie maanden bijeen komen voor gezamenlijk gebed voor de stad.

Bouw gemeentewerf uitgesteld wegens protesten

Als gevolg van een protestgolf tegen de bouw van een gemeentewerf aan de Amsterdamseweg is die voorlopig uitgesteld. B en W college zeggen de tijd te willen nemen om de bezwaren uit de wijk zorgvuldig te bekijken. De procedure om vrijstelling aan te vragen voor het geldende bestemmingsplan wordt opgeschort en er komt nieuw onderzoek naar de aanvaardbaarheid van de voor een gemeentewerf. De bezwaarden noemden onder meer het Broersepark en de (oude) Roelof Venemaschool als betere plaats ervoor. In het onderzoek blijft ook de Amsterdamseweg aan de orde. Door het uitstel gaan ook de werkzaamheden aan het parkeerterrein Overburg niet door.

Creatieve workshops voor kinderen

Op 12 januari start de natuurworkshop ‘Winter’ voor kinderen van 5 tot 10 jaar in ’t Open Hof. Elke donderdag 15.45 tot 17.45 uur (6 keer). Kosten: 30,50 euro. Elke woensdag worden daar een creatieve instuif voor 4 tot 9-jarigen gehouden (2 euro, strippenkaart voor 4 keer 6,50 euro). Op 25 januari start er ook een voor 7 tot 10 jarigen (‘Stad van karton’). Die begint steeds om 15.30 uur en kost 25 euro voor vier keer.

Besluit winkels Van der Hoolaan uitgesteld

Onder invloed van de inspraakreacties is de wijkvisie van de gemeente voor Keizer Karelpark, die de kaders aangeeft voor de ontwikkelingen in de komende vijftien jaar, enigszins aangepast. Over de uitbreiding van de winkels aan de Van der Hooplaan bestaat nu nog geen duidelijkheid. Het voor woondoeleinden te gebruiken gebied is verruimd. Daaraan zijn gebieden rond de Acacialaan en de Ambrosiuslaan toegevoegd.

Koopflatjes voor startende singles

Wethouder Paul Regouin slaat 11 januari om 16.00 uur de eerste paal voor 96 starters(koop)appartementen achter de brandweerkazerne. Ze zijn bestemd voor eenpersoonshuishoudens en kosten 122 duizend euro. De verkoop gaat binnenkort van start. De gemeente ontwikkelde de woningen samen met BAG architecten en Woongroep Holland nam ze over. Starters krijgen 20 procent korting op de marktwaarde (die overigens in Amstelveen relatief hoog is). Als de eigenaren de woningen willen verkopen, moeten die terug naar de Woongroep, met wie zij eventuele winst delen. Ook daarna blijft een appartement – inclusief de 20 procent kortingsregeling – beschikbaar voor starters.