Meerderheid gemeenteraad tegen softdrugs in jongerencentra

Een meerderheid in de gemeenteraad wil dat jongerencentra drugsvrij zijn. Dat bleek tijdens een vergadering van de raadscommissie Burgers en Samenleving. Het onderwerp was door de ChristenUnie op de agenda gezet. Die sprak pleitte al eerder voor het weren van (soft) drugs uit de jongerencentra. Zij kreeg nu steun van VVD, Burgerbelangen, CDA en Oudercombinatie. Op het ogenblik wordt gebruik van softdrugs in de centra toegestaan. Dat is de vijf partijen een doorn in het oog. Het jongste gemeenteraadslid, Nachson Rodrigues Pereira van de PvdA, wist te vertellen dat ook jongerenwerkers blowen, maar ziet daarin geen kwaad.

Gemeente subsidieert bedrijven bij reïntegratie bijstandtrekkers

De gemeente gaat meer geld beschikbaar stellen om inwoners aan het werk te krijgen. Zij richt zich daarbij zowel op reguliere banen als vrijwilligerswerk en doet dat in regionaal verband samen met andere gemeenten. Wethouder Groot (Sociale Zaken) is met een plan gekomen om eind vorig jaar door de gemeenteraad vastgesteld beleid uit te werken. De voorgestelde maatregelen zijn: loonkostensubsidie voor werkgevers die langdurig werklozen in dienst nemen, onkostenvergoedingen voor vrijwilligers en een verzekering (voor werkgevers) voor doorbetaling bij loon bij ziekte van via de nieuwe regeling in dienst genomen medewerkers.

 

Schooltuinen bestaan een halve eeuw

De school- en kindertuinen in Amstelveen bestaan vijftig jaar. Ter gelegenheid daarvaan verscheen een kookboekje met recepten met groenten die kinderen in hun tuintjes kweken. Ook bevat het een teken- en verhalenwedstrijd. Het werd uitgegeven door de stichting School- en Kinderwerktuinen. Zaterdag 30 augustus wordt het jubileum gevierd met een kijkmiddag (13.30-15.30 uur). De kinderen showen hun tuintjes met bloemen en groenten. Iedereen is er welkom, in het bijzonder mensen die vroeger als kind zelf een tuintje hadden op één van de complexen. In de week van 30 augustus staan trouwens veel activiteiten op het programma. Meer informatie: [email protected]

 

Johannes van Dam schreef voor Zorgvlied boek ‘culinair rouwen’

‘Een hele troost' heet het boek dat boek van culinair journalist Johannes van Dam, dat 19 juni (15.30 uur) ten doop wordt gehouden op Zorgvlied. Hij schreef het samen met Jeannette Diepenbroek, in opdracht van Zorgvlied. Het gaat over de multiculturele culinaire rouwrituelen van Amsterdammers en Amstelveners op Zorgvlied. Tijdens de presentatie van het boekje kunnen de gerechten die erin beschreven staan op twee plekken worden geproefd. Een Surinaamse rouwband begeleidt de bezoekers van de ene plek naar de andere. Ook zijn aangepaste draaiorgelmuziek, harpmuziek en op het Pothoofd gamelan muziek te horen. Bij het graf van Peter Giele kan men met zijn weduwe Inez de Jong picknicken.

 

Brede politieke steun voor ‘buurtkamer’ van ChristenUnie

De ChristenUnie krijgt hulp van het gemeentelijke apparaat om haar voorstel voor een pilot met een ‘buurtkamer' in Patrimonium verder uit te werken. In de raadscommissie kreeg het voorstel steun van alle politieke partijen. Een buurtkamer is een kleinschalige ontmoetingsruimte voor ouderen, waar zij terecht kunnen om de krant te lezen, een kop koffie te drinken of een praatje te maken. De ChristenUnie zegt de ‘schrijnende eenzaamheid onder ouderen' te willen bestrijden. Alle partijen noemden het een sympathiek voorstel. De meeste vonden wel dat het verder moet worden uitgewerkt. Daar krijgt de CU nu dus hulp bij. De afdeling Beleid van de gemeente zal zich inzetten op dit project. De CU doet haar best om haar voorstel in het najaar naar de raad te kunnen zenden.

 

ChristenUnie: hele tekort Sportbedrijf dekken en topsporthal afblazen

Evenals D66 vindt ook de ChristenUnie dat de gemeente het volledige tekort van een kwart miljoen euro hij Stichting Amstelveens Sportbedrijf (SAS) moet dekken. V&W stelden voor niet verder te gaan dan 150 duizend euro en de rest uit tariefsverhogingen te laten komen. Maar dat schaadt de breedtesport, vindt de CU. Tariefsverhogingen komen terecht bij de verenigingen en daarmee in contributies, alsmede bij bezoekers van het zwembad. "Wij willen een laagdrempelige breedtesport,"zegt Jacqueline Koops van de ChristenUnie. "Het betekent allereerst dat de breedtesport voor iedereen betaalbaar moet zijn. Het geeft volgens ons dan ook geen pas de contributies meer dan normaal te verhogen. Wij zullen voorstellen dat de gemeente ook die 100.000 euro aan de SAS betaalt."

B&W: ‘Waarzeggen geen welzijnswerk’

B&W zijn het ermee eens dat het organiseren van een workshops over waarzeggerij geen welzijnswerk is. Zij hebben dat geantwoord op vragen van de ChristenUnie. Fractievoorzitter Jacqueline Koops is tevreden met die expliciete reactie van het college. De cursus was georganiseerd door welzijnsstichting Cardanus. Die wordt weliswaar door de gemeente gesubsidieerd, maar volgens het college valt de waarzeggerijcursus onder de zichzelf bedruipende activiteiten, die naast het gesubsidieerde pakket worden aangeboden. Cardanus heeft daarin overigens meer paranormale activiteiten, die de ChristenUnie op bijbelse gronden een doorn in het oog zijn en volgens haar het welzijn eerder schaden dan bevorderen.

 

Encaustic workshop in De Bolder

In wijkcentrum De Bolder wordt woensdagavond 9 juli (20.00 uur) een startersworkshop "Encaustic" gegeven. Deze oude techniek die reeds beoefend werd door de Grieken en Romeinen, maar is nu in een modern jasje gegoten. Met een strijkijzertje wordt gekleurde bijenwas gesmolten en direct op speciaal hiervoor bestemd Encaustic papier gestreken. Zo ontstaan fantasierijke kaarten en schilderijen. De kosten bedragen € 20 (inclusief materialen). Voor meer informatie: Elly Geelkerken 06-23536572/www.cardanus.nl

 

Arte uit analoog TV pakket

De zender Arte wil, tot treurnis van de lokale programmaraad, besloten niet langer in het analoge programmapakket te blijven. De programma´s zijn alleen nog digitaal beschikbaar. De raad wil voor het komende seizoen het volgende standaardpakket adviseren aan Casema: Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, Één (VRT TV1), Ketnet / Canvas, RTV-NH, versie Amsterdam, RTV Amstelveen (must-carry), ARD, AT5, BBC1, BBC2, Euronews/Het gesprek, TVE International, TV5 en ZDF

Kinderdagverblijf nu aan Van Heuven Goedhartlaan

Het tijdelijke kinderdagverblijf dat van de rechter niet aan Zonnestein mag worden gebouwd, komt nu als het aan B_W ligt aan de Van Heuven Goedhartlaan 933. Er kunnen een paar groepen van omstreeks 12 kinderen komen, inclusief bijbehorende buitenruimte en parkeerplaatsen. De plaatsing van het kinderdagverblijf aan Znnestein werd met succes aangevochten door omwonenden. Bouwvergunning en vrijstelling van het bstemmingsplan werden door de rechter vernietigd. Aan de Van Heuven Goehartlaan waren jongerenwoningen gepland. Die kunnen nu pas later worden gebouwd, als het tijdelijke kinderdagverblijf weer weg is. Dat duurt circa vijf jaar.