Filmmiddag en voorlezen in Open Hof

"De schippers van de Kameleon" heet de film die wordt vertoond op woensdagmiddag 3 mei (14.00 uur) in wijkcentrum ’t Open Hof. Van tevoren wordt een stuk uit het gelijknamige boek voorgelezen door een ‘voorleesmoeder.’ Bedoeld voor kinderen van 6 tot 9 jaar. Kosten: € 1,65, inclusief consumpties.

Tassenmuseum naar Amsterdam

Amstelveen is er niet in geslaagd het tassenmuseum Hendrikje te behouden. Het verhuist na jarenlang gesteggel met de gemeente naar de Herengracht in Amsterdam. Het wordt daar door een sympathisant getrakteerd op 1200 vierkante meter expositieruimte. Het museum – tot medio juli nog aan Zonnestein – is volgens deskundigen op het gebied design en mode internationaal unie. In onderhandelingen met de gemeente liep de ene na de andere optie op niets uit.

Nieuw KPMG pand nog groter

Het nieuwe KPMG gebouw in Langerhuize (bij het ziekenhuis) wordt 5700 vierkante meter vloeroppervlak groter dan eerst was gepland. De onderneming heeft B en W gevraagd de tien procent vrijstelling voor tien procent extra uitbreiding te verlenen, waarover het college zelf kan beslissen. Overigens moet het al vastgestelde bestemmingsplan nog wel door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland worden goedgekeurd.

Tegemoetkoming energiekosten voor minima

Van de € 70 miljoen die het kabinet beschikbaar wil stellen voor de laagste inkomensgroepen, komt dit jaar 90 mille naar Amstelveen. B en W stellen de gemeenteraad voor daarvan de huishoudens met een minimum inkomen een tegemoetkoming in de sterk gestegen energiekosten te geven. Het rijk keert 35 miljoen uit voor bijzondere bijstand en stelt een zelfde bedrag beschikbaar voor een extra kinderkorting.

Glasservies voor deponeren in glasbak

Wethouder Tabak reikte donderdag (13 april) een achttiendelig glasservies van Royal Leerdam uit aan inwoonster Nora Hamawandi. Het was beschikbaar gesteld door de Stichting Promotie Glasbak in het kader van de actie Glas voor Glas, om gebruik van glasbakken landelijk te stimuleren. De actie is een soort loterij. Een notaris loot voor elke week een gemeente in waar een servies ‘valt.’ Dat krijgt dan de eerste glasbakgebruiker die na een tevoren afgesproken tijdstip glas in de bak gooit.

Circusdag voor kinderen in De Laagte

In de komende mei(school)vakantie zijn er extra activiteiten voor kinderen in wijkcentrum ’t Open Hof (Burg. Haspelslaan) en De Laagte. Op 2 mei is er voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar een circusdag (van 11.00 tot 17.00 uur) in De Laagte: eerst kennismaken en oefenen met allerlei circusattributen en daarna een voorstelling geven voor de ouders. Kosten: € 15, inclusief lunch. Vooraf inschrijven en betalen, tot uiterlijk 25 april, aan de balie van De Laagte, Alleman of ‘t Open Hof.

Cobra Museum beide Paasdagen open

Het Cobra Museum is op beide Paasdagen geopend, evenals op zondag 30 april. Omdat koninginnedag dit jaar op een zondag zou vallen, wordt die verplaatst naar de zaterdag (29 april). Die dag is Cobra dicht. Kunstenaar Armando is tweede Paasdag tussen 14.00 en 15.00 uur in het museum op er de catalogus van zijn overszichtsexpositie te signeren.

SP wil studenten in sloopflat Carmenlaan

Tijdelijke huisvesting van studenten en starters op de woningmarkt ziet de Socialistische Partij (SP) als een mogelijkheid om de te slopen flat aan de Carmenlaan nog nuttig te maken, nu de oorspronkelijke bewoners vertrekken. Het gebouw wordt gesloopt en vervangen, maar de nieuwbouwplannen staat voorlopig op een laag pitje, omdat de locatie volgens de gemeente ook belangrijk is voor het openbaar vervoer.

Gemeente roep exploitant parkeergarages ter verantwoording voor incidenten

De gemeente gaat de exploitant van parkeergarages in het Stadshart, Q-park, ter verantwoording roepen voor twee incidenten van vorige week. Dinsdagmiddag (4 april) konden een paar honderd auto’s drie uur lang de garage aan het Handelsplein niet uit, omdat de deur door stroomstoring niet helemaal open ging. Door de brandweer aangeboden hulp werd door Q-park afgewezen, omdat daar een prijskaartje aan hing. Tijdens de koopavond (6 april) ontstond een wachttijd van een uur in de garage van het Vervoerscentrum, omdat daar een slagboom – wegens misverstanden van Schouwburgbezoekers over het gebruik van hun uitrijkaart – niet open ging. Volgens het Amstelveens Weekblad hield tenslotte iemand langdurig de boom met de hand open, waardoor een lange file naar buiten kon. De politiek heef hartgrondig geklaagd over de situatie, die zij als antireclame voor het Stadshart beschouwt.