Royale begroting door gemeenteraad vastgesteld

De gemeenteraad is donderdagavond (9 november) akkoord gegaan met de begroting 2007, die voorziet in een overschot van bijna een miljoen, dat aan leuke dingen voor de burgers kan worden besteed. Oppositieleider Sander Mager (GroenLinks) gaf toe dat de gemeente er financieel goed voor staat, maar verweet B en W gebrek aan lef en verder kijken dan de bestuursperiode van het huidige college.

Meer geld sportclubs volgens Tabak ‘onbetaalbaar’

D66 heeft in het debat over de begropting 2007 donderdagavond (9 november) haar motie om meer geld voor sportclubs los te krijgen ingetrokken. Zij wilde dat bij grote investeringen door de verenigingen bij voorbaar eenderde van de kosten voor rekening van de gemeente komt. Hetzelfde bedrag zou dan van sponsors moeten komen en nog eens een derde van de club zelf.

Cardanus zoekt mensen met creatieve plannen

Cardanus zoekt creatieve jonge Amstelveners die plannen weten te bedenken om de stad en de wijken levendiger te maken. De stichting denkt aan mensen tussen de 25 en 35 jaar met ideeën op het gebied van kunst en cultuur (muziek, theater, festivals), recreatie, educatie en samenleving (debatten, buurtfeesten en verbetering van de wijk). ‘Cardanus en ik willen deze plannen graag horen en deze samen met jou realiseren,’ meldt sociaal cultureel werker Van Leeuwen in een wervingsfolder. Voorstellen zijn te droppen op: mvleeuwen@cardanus.nl.

Veel vraag naar jaren ’30 woningen Elsrijk

De belangstelling van kopers voor uit de jaren dertig daterende huizen in Elsrijk is enorm. In nieuwbouw is de architectonische stijl van de jaren dertig op het ogenblik heel populair. Dat meldt Brockhoff Makelaars, die verder een stabiel prijsverloop op de Amstelveense woningmarkt signaleert.

Loket maatschappelijke ondersteuning voor alle welzijns voorzieningen

Loket Maatschappelijke Ondersteuning wordt de naam van het loket voor de toepassing van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo). Dat is tijdens een participatiebijeenkomst met onder meer vertegenwoordigende organen van degenen die op het loket zijn aangewezen.

Op 1 januari 2007 start het Loket Maatschappelijke Ondersteuning met het bundelen van de toegang tot voorzieningen in het kader van de Wmo en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat onder meer om indicatiestelling voor rolstoelen, collectief gehandicapten- en ouderenvervoer, maaltijdvoorziening, hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verzorgings- en verplegingshuizen enzovoort. Het Loket Maatschappelijke Ondersteuning moet in 4 jaar uitgroeien tot een centraal punt waar burgers, cliëntenorganisaties en instellingen in de stad informatie en advies kunnen krijgen over alle vragen rond Wonen, Welzijn en Zorg in en rond Amstelveen.

Gemeente krijgt stevige vinger in lokale omroep

De gemeente krijgt blijkbaar een vinger in de pap bij de lokale omroep, die weer van de grond komt. In een communiqué staat dat ‘gemeente en RTV Amstelveen (voorheen Straal) professionaliseren.’ De gemeente heeft een visie op de lokale omroep vastgelegd en RTV Amstelveen heeft een actieplan ingediend. De overheid pompt opnieuw geld in de omroep.

Kerstfamiliedag op Wester-Amstel

Zondag 10 december is er van 14.00 uur af een familiemiddag op buitenplaats Wester-Amstel. Die staat in het teken van kerstmis.

Er is een toneelstuk en er kunnen kerstversieringen worden gemaakt.

Entree: € 3,50. Donateurs: € 2,–. Kinderen gratis

Snelservice gemeente voor bouwvergunning dakkapel

Wie in Amstelveen een dakkapel wil bouwen, is nu volgens de gemeente van veel gezeur over de daarvoor vereiste bouwvergunning af. Er bestaat van woensdag 8 november af een ‘klaar terwijl-u-wacht service’ meldy zij. Binnen een half uur kan de aanvrager zijn vergunning op zak hebben.

Gladheidbestrijders naar antislipcursus

Ter voorbereiding op de winter hebben alle gladheidbestrijders van de gemeente een slipcursus gevolgd bij de bekende Rob Slotemaker in Zandvoort. Alle 24 strooiwagenchauffeurs slaagden er in het antislipcertificaat te halen.