College: Kernvoorraad sociale woningen blijft op peil

Ondanks tegenvallers, zoals het feit dat de gesloopte flats aan de Carmenlaan voorlopig niet worden vervangen, blijft de kernvoorraad van 9000 sociale woningen toch op peil. Dat zegt wethouder Remco Pols op basis van een voortgangsrapportage over de uitvoering van de gemeentelijke Woonvisie. "Ik ben een gelukkige wethouder."

Verkiezing Dorpsraad Nes 23 mei

Burgemeester Van Zanen maakt op 23 mei 's avonds de uitslag bekend van de die dag te houden verkiezing van de nieuwe Dorpsraad van Nes aan de Amstel. Inwoners kunnen tussen 07.30 en 21.00 uur hun stem uitbrengen in dorpshuis De Nesse. Daar wordt ook de uitslag bekend gemaakt, naar verwachting rond 22.00 uur4. Er zijn twaalf kandidaten in de race.

Kinderjury Bibliotheek wijst beste kinderboeken aan

Zesentachtig kinderen lazen als leden van de Amstelveense kinderjury 585 boeken. Het kiezen van de beste kinderboeken 2007 was opnieuw georganiseerd door de Bibliotheek. ‘Het geheim van de circusdief' van Annele Scholtens kwam in de categorie tot 9 jaar als winnaar uit de bus, gevolgd door ‘Een pittig klasje' van Mirjam Oldenhave (2) en ‘Meester Jaap houdt van iedereen! (meestal)' van Jacques Vriens (3).

 

 

PvdA wil ‘groene golf’ op Beneluxbaan

Flitspalen plaatsen is niet voldoende om de veiligheid op de Beneluxbaan te verhogen, vindt de PvdA-raadsfractie. In de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur gaat Roeland Smits er voor pleiten te onderzoeken of een ‘groene golf' valt in te voeren. Verkeer kan dan met een constante snelheid van 50 kilometer beter doorstromen, met minder ongelukken, denkt hij.

 

Gemeentelijk belastingtean functioneert slecht

De reorganisatie bij de gemeentelijke belastingen, bedoeld om die beter en tegen lagere kosten te laten functioneren, is goeddeels mislukt. De doelstellingen zijn maar zeer ten dele gehaald, constateert de Amstelveense Rekenkamercommissie in haar rapport ‘Uitvoering wet WOZ bekeken.' Zij deed onderzoek naar de afhandeling van bezwaarschriften tegen de waardebepaling 2005 woningen en bedrijfsgebouwen voor de onroerende zaakbelasting.

 

‘Golfcentrum in politieke achterkamers bekokstoofd’

In duistere politieke achterkamertjes is de bouw van het golfcentrum allang in kannen en kruiken en de burgers kunnen in feite helemaal hun invloed niet meer doen gelden. Dat beweert het tegen de komst van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder strijdende actiegroep Golfodrama. ‘Voor de oprecht democratisch denkende burger is het duidelijk dat dit zaakje stinkt,' zegt het comité in een open brief aan B en W.

 

Nieuwe griffier gemeenteraad

Pascale Georgopoulou (41)wordt vrijwel zeker per 1 september de nieuwe griffier van de gemeenteraad. Een selectiecommissie uit de raad heeft dat voorgesteld. Zij volgt de overleden Cor Heij op. Pascale Georgopoulou is nu nog griffier van de gemeenteraad van Weesp.

Brandweer zoekt vrijwilligers

De vrijwillige brandweer heeft een te krappe bezetting en is daarom een campagne gestart om vrijwilligers te werven. Er zijn er nog dit jaar minstens veertien nodig. In de omgeving van de kazerne worden flyers en posters verspreid. Bij de aftrap van de actie is maandag (14 mei) burgemeester Van Zanen aanwezig.

Galamaskers maken voor meisjes

Voor meisjes van 8 tot 12 jaar is er donderdag 24 mei weer Fun for Girls in De Laagte (Henegouwselaan 2). Van 15.30 tot 17.00 uur kunnen zij er een gala masker komen maken. Voor een feestje of de disco. Kosten: € 1,50. Een strippenkaart voor vier van die creatieve happenings kost  € 5,00.