Categorie: "Overheid"

Bredere handhavingstaak voor parkeerwachters

Parkeerwachters gaan zich steeds meer ook bezighouden met het handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zij krijgen daartoe van B en W de bevoegdheid. Het heeft te maken met de intensivering van de handhaving. Als buitengewoon opsporingsambtenaren worden zij daartoe formeel aangewezen als toezichthouders. Ook met andere ambtenaren van de gemeente gebeurt dat.

 

College vraagt kabinet niet om schrappen ruimte trouwambtenaar

B en W gaan niet bij het kabinet aandringen op schrappen uit het regeerakkoord van het tegemoet komen aan ambtenaren die moeite hebben met het sluiten van huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. Zij antwoorden dan op vragen van GroenLinks. Die fractie wil dat in Amstelveen iedere trouwambtenaar elk huwelijk sluit, al dan niet in strijd met zijn persoonlijke geloofsovertuiging. Zodat ook christenen tegen hun wil homohuwelijken zouden moeten sluiten.

 

 

Rekenkamercommissie: raad te weinig alert bij mislukte fusie sociale diensten

De gemeenteraad heeft de kans op vorming van een gemeenschappelijke sociale dienst van Amstelveen en Haarlemmermeer min of meer door de vingers laten glippen. Die conclusie valt te trekken uit een zojuist verschenen rapport van de Rekenkamercommissie over de mislukte fusie. Het kwam nu als een verrassing dat Haarlemmermeer op het laatste moment afhaakte.

 

 

Raadsleden en wethouders moeten financiele belangen melden

Leden van de gemeenteraad moeten in het vervolg financiële belangen melden bij de gemeentesecretaris. Burgemeester en wethouders moeten dat doen bij de griffie van de raad. Ook bij een geringe verdenking van een bestuurder of ambtenaar van fraude of corruptie wordt dat gemeld bij het raadspresidium. Als B en W besluiten aangifte te doen van fraude of corruptie door een ambtenaar of bestuurder wordt dat gemeld aan de gemeenteraad. Dat zijn enkele onderdelen van de nieuwe gedragscodes voor college en raad.

 

GroenLinks: Gewetensbezwaar geen reden weigering homohuwelijk

Ook als zij daar godsdienstige gewetensbezwaren tegen hebben, moeten ambtenaren van de burgerlijke stand worden verplicht homohuwelijken te sluiten. Zij mogen dat niet weigeren. Die opvatting heeft GroenLinks (GL), zo blijkt uit schriftelijke vragen van fractielid Dorien Mijksenaar aan B en W. Zij vraagt het college of het bereid is bij het kabinet aan te dringen op verandering van het regeerakkoord, waarin nu staat dat ambtenaren met gewetensbezwaren mogen weigeren homohuwelijken te sluiten.

B en W: Regelgeving al drastisch verminderd

Volgens Burgemeester en wethouders gelden voor Amstelveners steeds minder gemeentelijke regels. Het streven van het college naar deregulering begint gestalte te krijgen, vindt het zelf. Het is de bedoeling de komende jaren 25 procent van de regelgeving te schrappen en de rest zoveel mogelijk te vereenvoudigen.

Gemeente geeft vijf mille aan Wereldwinkel

Burgemeester Van Zanen geeft een cheque overhandigd aan de vice-voorzitter Kuis van de Wereldwinkel, als symbool voor een eenmalige subsidie van 5000 euro. De gemeente kent dit bedrag toe omdat de Wereldwinkel volgens haar een bijdrage levert aan mondiale bewustwording. Ook vergroot de winkel het draagvlak voor internationale samenwerking, vinden B en W.

Gemeente spendeert drie ton aan onderhoud raadhuis

De gemeente gaat weer voor ruim drie ton investeren in onderhoud aan het raadhuis.Er komt onder meer een nieuwe installatie die het klimaat regelt. Die kost 264 duizend euro, veertig mille meer dan was begroot.

Verder worden de vijvers voor 35 duizend euro gerenoveerd en voor 18 mille de kooitoegang van de liften aan arbo-eisen aangepast. De vervanging van de deklaag op de vloer van de garage kan nog even worden uitgesteld. Dat scheelt 80 mille, die nu voor de gebruikt voor de duurdere klimaatinstallatie en de kooitoegang.

Gemeentelijk concept elektronisch werken politici bekroond

Raymond van Trirum en Erik Kogenhop van het gemeentelijke team voor informatie en communicatie technologie (ICT) hebben de Ewerkprijs gewonnen. Voorzitter Bernard Wientjes van de werkgeversvereniging VNO/NCW reikte die vrijdag uit. Het duo heeft een beveiligde elektronische werkplek voor Amstelveense politici bedacht. 

Begrotingsvrijheid college bij reconstructieprojecten wordt niet uitgebreid

B en W krijgen niet meer ruimte om afwijkingen in de begrotingen voor grondexploitaties en de (her) ontwikkeling van gebieden niet onverwijld aan de gemeenteraad de melden. Tot nu toe moeten zij onmiddellijk naar de raad als er een afwijking van een ton dreigt. Het college wilde dat bedrag verhogen naar twee ton, maar een amendement van de ChristenUnie stak daar een stokje voor.