Categorie: "Overheid"

Gemeentewerf toch bij Overburg

De nieuwe gemeentewerf voor het noord westen van Amstelveen komt, als het aan B en W ligt, toch aan de Amsterdamseweg, bij sportpark Overburg. De ontwikkeling ervan was daar door het vorige college stil gelegd, na bezwaren van omwonenden. Op hun aandringen werd onderzoek gedaan naar ook andere mogelijkheden. Dat is nu klaar en geeft volgens het huidige college aan dat de eerst gekozen plek toch de beste is.

Hellendall weet niet waarom wachthuisje twee ton kost

Waarom een wachthuisje bij het parkeerterrein aan de Saskia van Uylenburgweg bijna twee ton moet kosten, terwijl dat volgens de gemeente ook nog eens een vereenvoudigd ontwerp is, kon wethouder Frans Hellendall (Financiën) aan de raadscommissie voor Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) vorige week niet goed uitleggen.

Amstelveen virtuele ‘voorhoede gemeente’

Amstelveen is een van 26 deelnemers aan het project ‘Voorhoedegemeente,’ bedoeld om de gemeentelijke dienstverlening via ICT (informatie en communicatie technologie) te verbeteren. B en W denken door de status van voorhoedegemeente daarmee snel vooruitgang te boeken.

Het motto van het project is ‘afkijken en nadoen’. Behalve van elkaar afkijken kopiëren, werken de deelnemende gemeenten ook intensief samen.

Nieuw college noemt zich ‘ambiteus en open’

Ambitieus en meer naar buiten tredend dan het vorige college. Zo afficheert het huidige college van B en W zich graag, dat overigens – anders dan het vorige – tot stand kwam in achterkamertjes en voor de vorming waarvan de coalitie de aangekondigde openbare onderhandelingen afgelaste. Het presenteerde onder de titel ‘Samen werken aan kwaliteit voor Amstelveen’ donderdagmiddag (22 juni) zijn programma van uitvoering van de eerder gepubliceerde politieke agenda.

Nationale ombudsman wil opheldering gemeentelijke behandeling klacht Golfodrama

De nationale Obudsman vindt dat de gemeente een klacht van de actiegroep Golfodrama tegen het in de Bovenkerkerpolder te bouwen golfcentrum niet naar behoren heeft behandeld. De gemeente moet dat volgens hem alsnog beter doen. Dat im;liceert ook kritiek op de gemeentelijke ombudsman die, in strijd met de lokale verordening waaronder hij functioneert, heeft geweigerd zijn bevindingen over de klacht van de actiegroep op schrift te stellen. “Daar begin ik niet aan,” zou hij volgens Golfodrama hebben gezegd.

Monument aan Amstel houdt dakkapel na 3 jaar strijd

Na eindeloos gesteggel, met opleggen van dwangsommen en

juridische procedures, mag stichting Monument D’Oude Amstel nu toch een dakkapel bouwen op haar pand aan de Amstelzijde 46. Die is er overigens al. Op advies van de commissie voor de bezwaarschriften hebben B en W besloten een bezwaarschrift tegen het besluit geen bouwvergunning en geen monumentenvergunning te verstrekken gegrond te verklaren.

ROA kost ruim twee euro per Amstelvener

De gemeente betaalt ruim twee euro per inwoner aan het regionaal orgaan Amsterdam (ROA). Dat blijkt uit de conceptbegroting van het ROA voor 2007, waarbij B en W overigens geen bestuurlijke kanttekeningen plaatsen. Voor haar eigen begroting gaat de gemeente er voor volgend jaar vanuit dat 2,04 euro per inwoner aan het regionaal orgaan wordt betaald. Dat komt neet op circa 160 duizend euro. In totaal beloopt de ROA-begroting bijna 517 miljoen euro, waarvan ruim 2,2 miljoen nodig is voor de bedrijfsvoering.

Website gemeente in top 50 overheden

Op een ranglijst van websites van overheden is die van de gemeente Amstelveen gestegen van de 300ste naar de 44ste plaats. De site is onlangs vernieuwd en scoort nu volgens de gemeente beter op dienstverlening en gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast bleek uit een peiling op de website dat 81% van de respondenten er positief over is.

Helft klagers ombudsman gemeente niet of matig tevreden over afhandeling

De helft van de klagers bij de gemeentelijke ombudsman was vorig jaar niet of matig tevreden over de afhandeling van hun klachten. Het aantal klachten daalde met 50 ten opzichte van 2004 tot 373. Veel klagers komen meer dan één keer bij hem, waarbij dan – volgens de ombudsman – in feite dezelfde klacht in een steeds ander jasje terug komt. Tot die categorie behoorde 51 klagers, van wie er drie vier keer met een klacht kwamen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de ombudsman.

Vergoeding wegens traagheid gemeente

Wegens haar traagheid gaat de gemeente, als de raad ermee instemt, de juridische bijstand vergoeden van twee burgers die een bezwaarschrift hadden ingediend. Twee bewoners van de Amsteldijk-Zuid hadden bezwaar gemaakt tegen het afwijzen door de raad van hun eis tot planschadevergoeding. Zij vinden dat hun eigendommen in waarde zijn gedaald door het in werking treden van het bestemmingsplan N 201.