Categorie: "Overheid"

Eneco: 24 gezinnen afgesloten van water

Wie pertinent weigert te betalen, wordt afgesloten van het waterleidingnet. Op 4 augustus zouden nog 24 huishoudens afgesloten zijn geweest. Schuldhulpverlening is dikwijls geen oplossing. Dat blijkt uit antwoorden van B en W op vragen van PvdA en Burgerbelangen. Als afgesloten Amstelveners in een traject van schuldhulpverlening zitten, is dat voor Eneco geen reden om die automatisch weer aan te sluiten.

Het bedrijf, dat voor Waterleidingbedrijf Amsterdam (WLA) incasseert, gaat vaak niet akkoord met voorstellen van de hulpverleningsinstantie Balans, gefinancierd uit bijstandsgelden.

In de praktijk sluit Eneco pas weer aan als de hele schuld is betaald. Daarmee zou Balans een precedent scheppen t.o.v andere schuldeisers. WLA heeft B en W laten weten nu met Eneco te gaan praten over een socialer beleid. Het college zegt van Eneco op grond van privacywetgeving niet de namen van de afgesloten gezinnen te krijgen.

Gemeente wil af van wirwar adviesorganen

De gemeente zegt burgers meer bij de ontwikkeling van haar beleid te willen betrekken en wil daarom af van de adviezen van allerlei raden en commissies, zoals Senioren-, Cliënten- en Groenraad, de participatiegroep gehandicapten, de Dorpsraad Nes aan de Amstel en de Vrouwenadviescommissie. In plaats daarvan komt er een kennisadviescentrum, dat per aanvraag wordt geformeerd en waarin dan van elk orgaan één deskundige participeert. Dat blijkt een participatienota, waarvan de inhoud als basis voor een nieuwe verordening moet dienen.

Gemeente zoekt oplossing voor waterafsluitingen

Dat tientallen gezinnen in Amstelveen door Eneco van het waterleidingnet zijn afgesloten, heeft landelijk weerzin opgewekt. Het probleem was aangezwengeld door de SP, die overigens niet in de gemeenteraad zit. De gemeente is officieel geen partij, maar is nu toch maar met Waterleidingbedrijf Amsterdam gaan praten over een oplossing. De watervoorziening wordt verzorgt door Amsterdam, maar Eneco factureert en sluit bij niet betalen dus blijkbaar af. Wethouder Tiemessen overlegt met het waterleidingbedrijf hoe in de toekomst situaties als de huidige (53 gezinnen afgesloten) zijn te voorkomen. Ook adviseert de gemeente gedupeerden zich te wenden tot Balans Schuldhulpverlening.

Kapvergunning alleen nog voor ‘waardevolle’ bomen nodig

Voor het kappen van een boom is binnenkort geen vergunning meer nodig. De kapverordening verdwijnt. Uitzondering vormen ‘monumentale’ particuliere bomen die op een nog aan te leggen lijst komen te staan. De regeling ondergebracht in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Groenambtenaren, leden van de Groenraad en mogelijk vertegenwoordigers van de Bomenstichting gaan de lijst opstellen. Die wordt voorgelegd aan de wijkplatforms, zodat bewoners bomen kunnen toevoegen. Maar ze moeten wel ‘waardevol’ en ‘monumentaal’ zijn. Wat dat is maakt de gemeente uit. Tot nu toe bleek 92 procent van de aanvragen voor kapvergunningen te worden gehonoreerd, maar het duurde wel minstens 14 weken voordat er kon worden gekapt. De vereenvoudiging bespaart de gemeente 37 duizend euro per jaar.

Amstelveen heeft toptarief bouwleges

Bijna de hoogste bouwleges van het land worden in Amstelveen betaald. Alleen in Rijnwoude is een bouwvergunning nog duurder, meldt de Vereniging Eigen Huis na onderzoek in 140 gemeenten. Bij plaatsing van een dakkapel van tien mille eist Amstelveen bijna 400 euro. Het landelijke gemiddelde is 228 euro. Voor een bouwwerk van 45 mille moet hier ruim 1800 euro, elders gemiddeld 1000 euro worden betaald. De leges zijn de laatste jaren fors gestegen, omdat B en W vergunningen kostendekkend wil versrekken. Onduidelijk is of het ambtelijke apparaat hier zoveel duurder is dan elders. Overigens bleek inmiddels dat er nu door Amstelveen stevig op de vergunningen wordt verdiend, zodat de leges waarschijnlijk volgend jaar weer omlaag gaat.

Gemeente vindt risico A9 aanvaardbaar

Hoewel het door de A9 veroorzaakte zogenaamde groepsrisico voor het gebied Langerhuize (omgeving van het ziekenhuis) iets boven de norm ligt, vinden B en W dat de ontwikkeling daar toch moet doorgaan. In het licht van de ‘grote maatschappelijke belangen’ is dat volgens het college aanvaardbaar. Het gebied wordt geherstructureerd. Alle zorginstellingen breiden er uit en er komen meer kantoren, waaronder een groot nieuw complex van KPMG. Door TNO zijn risico reducerende maatregelen voorgesteld, die bij de verdere ontwikkeling van Langerhuize worden betrokken. De A9 is een van de twee oost-west rijkswegen in het noorden van de randstad voor transport van gevaarlijke stoffen. De andere is de A10, maar die vervalt op termijn wegens de ontwikkeling van de Zuidas.

Stationsgebouw staat te koop

Het voormalige stationsgebouw aan de Stationsstraat is te koop. De gemeente wil het kwijt. In het uit 1912 daterende pand aan de vroegere spoorlijn van Amsterdam-Uithoorn is nu een cadeau- annex antiekwinkel gevestigd, waarvan de exploitante heftig tegen de verkoop heeft geprotesteerd. De eerste en tweede verdieping is woonruimte, waarin nu een kraakwacht huist. Het pand lijkt geschikt voor horeca en woondoeleinden. Om die mogelijk te maken is een bestemmingswijziging nodig (nu nog openbaar vervoer). Overigens staat het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst. Er wordt gedacht aan openbare verkoop bij inschrijving.

Gipsafval in vervolg hergebruikt

Op het gemeentelijke afvalstation, Grutterij 26 (bedrijventerrein Legmeer), worden in het vervolg ook gipsplaten en –blokken hergebruikt. Tot nu toe kon gips alleen worden gestort. Dat is duur en milieuonvriendelijk, vindt de gemeente. Gips Recycling Nederland BV heeft een methode voor recycling ervan ontwikkeld. Daarvan maakt de gemeente gebruik. Gips wordt verwerkt tot poeder en vervolgens weer als grondstof voor de gipsplatenindustrie. De overeenkomst met het bedrijf betekent dat er 200 minder Amstelveens afval hoeft te worden gestort. Het afvalstation is dagelijks (ook zaterdag) open van 08.30 tot 16.00 uur. Info: 5404888.

Toch rampalen voor winkels

Het heeft even geduurd voordat de gemeente zover was, maar er mogen nu toch rampalen voor winkels worden geplaatst, om forcering van voorpuien met zware voertuigen tegen te gaan. Winkeliers, vooral kuxe kledingzaken en juweliers, kunnen een overeenlkomst daarvoor sluiten met de gemeente, die de helft van de kosten (maximaal 1000 euro) betaalt. Er is voor de subsidie in totaal 25 mille beschikbaar. Dat geld komt uit de Kwaliteitsimpuls (opbrengst van de kabelverkoop). Het voorkomen van ramkraken is gedeeltelijk ook de zorg van de ondernemers, vinden B en W. De winkeliersorgnaisaties dringen al heel lang aan op toestemming voor en medefinanciering van rampalen.

Betere vervoervergoeding gehandicapten

Van 1 oktober af krijgen gehandicapten en ouderen die gebruik maken van regiovervoer ook voor langere ritten een vergoeding van de gemeente. Nu nog wordt maar betaald tot en met de derde zone. Daar komen nu de zones vier en vijf bij. De gemeenteraad dwong dat af van B en W door middel van een amendement. Volgens Anke Smit (D66), die de motie indiende, handels Amstelveen niet in overeenstemming met het protocol Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), dat is ondertekend door Rijk, VNG en Centrale Gehandicapten Raad. De nieuwe regeling duurt voorlopig tot 1 juli 2006. Verwacht dat dan de nieuwe Wet Maatschappelijke Zorg wordt ingevoerd.