Categorie: "Overheid"

Speciale ‘hoorcommissie’ voor bezwaren tegen bestemmingsplannen

Een speciale ‘hoorcommissie’ gaat in het vervolg naar indieners van bezwaarschriften tegen bestemmingsplannen luisteren. Zij is een afvaardiging van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Tot nu toe konden burgers dáár inspreken, maar als gevolg van een wetswijziging is het niet meer verplicht bezwaarden in de gelegenheid te stellen een mondelinge toelichting geven bij de raad(scommissie).

Oppositie bestrijdt noodzaak vijfde wethouder

Dat er een vijfde wethouder komt, is volgens fractievoorzitter Sander Mager van GroenLinks volstrekt overbodig. Hij zei dat woensdag (5 april) tijdens de raadsvergadering waarin de door de nieuwe coalitie (VVD, CDA en PvdA) voorgedragen kandidaten als wethouders werden benoemd.

Oppositieleider Mager (GL) waarnemend raadsvoorzitter

De gedoodverfde oppositieleider Sander Mager wordt waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. Het betekend dat hij bij afwezigheid van de burgemeester de raad voorzit. Mager is fractievoorzitter van GroenLinks en heeft al laten weten keihard oppositie te gaan voeren tegen de nieuwe coalitie, waar zijn partij – evenals D66 – buiten is gevallen. Die twee partijen vormden de vorige coalitie, samen met PvdA en CDA. Die twee laatste partijen zijn nu met de VVD in zee gegaan.

Evenementenbeleid doorgeschoven naar nieuwe raad

In zijn laatste vergadering besloot de ‘oude’ gemeenteraad woensdagavond (15 maart) de nota Evenementenbeleid toch maar door te schuiven naar zijn opvolger, die een dag later zou aantreden. De VVD en Burgerbelangen (BBA) drongen er, met sten van de overige fracties, bij B en W op aan de nota maar van de agenda te halen.

Stadshart mag in nieuw evenementenbeleid niet teveel bruisen

Het nieuwe evenementenbeleid maakt de stad en vooral het Stadshart niet bruisender. VVD-raadslid Joss Tabak begrijpt weinig van de vele beperkingen in het nieuwe evenementenbeleid voor feesten en andere happenings op en rond het Stadsplein. Er mag niet te vaak en niet te lang levende muziek klinken en voor meerdaagse evenementen is nauwelijks ruimte.

Gemeenteraad riskeert ingreep rechter met haastig besluit

De kans bestaat dat een op 15 maart door de gemeenteraad te nemen besluit over het lokale fietsbeleid later door de rechtbank wordt vernietigd. Dat zei raadsgriffier Cor Heij woensdagavond in een gezamenlijke vergadering van de drie vaste raadscommissies. Die besloten het betreffende voorstel toch op de agenda voor de raad te laten staan. Alleen Burgerbelangen (BBA) was daar tegen.

Nevenfuncties gemeentebestuurders aan banden

Leden van de gemeenteraad en het college van B en W kunnen in het vervolg een aantal nevenfuncties niet meer vervullen. In een aanvulling op de gedragscode, waarover de raad nog een besluit moet nemen, staat dat zij de gemeente niet meer kunnen vertegenwoordigen in besturen van privaatrechtelijke organen als stichtingen, vennootschappen en verenigingen. Dat is een uitvloeisel van de perikelen die ontstonden rond de wethouders Theo Tiemessen en Rien Alink.

Regouin: huishoudboekje en activa gemeente eindelijk inzichtelijk

“Wij bieden de volgende gemeenteraad een ordentelijk doorkijkje,” zegt wethouder Paul Regouin. Hij doelt daarmee op de maandag (20 februari) gepresenteerde nota over de door B en W doorgevoerde herijking van het gemeentelijke activabeleid. Het huidige college heeft sinds het aantrad een nieuw financieel beleid doorgevoerd, waardoor de gemeente minder afhankelijk werd van inkomsten uit rente over haar reserves.

Burgers vinden gemeentebestuur en dienstverlening matig

Dat het gemeentebestuur zich druk maakt om de burgers, wordt door veel Amstelveners betwijfeld. Zij hebben ook niet de indruk dat de bestuurders veel doen om hen bij de gang van zaken te betrekken. Ook hebben velen geen hoge pet op van de gemeentelijke dienstverlening en blijken veiligheid en de krappe woningmarkt in de ogen van inwoners als knelpunten te worden beschouwd. Verder vinden zij Amstelveen wel een prettige woongemeente. Het zijn allemaal conclusies op basis van de tweejarige ‘stadspeiling’ onder burgers van 18 jaar en ouder.

Belangenorganen mogen vroeger meepraten over gemeentebeleid

Om Amstelveners meer bij haar beleid te betrekken, gaat de gemeente advies van meer belangenorganen vragen en in een vroeger stadium van besluitvorming. B en W willen bijvoorbeeld Seniorenraad, Cliëntenraad (van uitkeringsgerechtigden) en de participatiegroep van gehandicapten niet meer aan het einde, maar van het begin af bij beleidstrajecten betrekken. Ook de wijkplatforms krijgen daarin een vaste plaats.