Categorie: "Overheid"

Donorformulier bij aanvraag rijbewijs

Bij het aanvragen van een paspoort meteen even melden of er na je dood organen uit je lichaam mogen worden gehaald. Dat gaat van 1 november af ook in Amstelveen gebeuren. Dan worden donorformulieren van het Donorregister bij correspondentie over vernieuwing van reisdocumenten verspreid.

Negen ton voor ‘leuke dingen’ in begroting

In de gemeentebegroting 2007 zit 900 duizend euro ruimte voor nieuw beleid. Daaruit willen B en W twee ton extra voor onderhoud van het Cobra Museum financieren, waardoor dat in totaal op drie ton komt. Ook komr er een mobiliteitsfonds en wordt een deel van de lasten voor de burger wordt iets verlicht.

Financiële positie gemeente sterk verbeterd

Na de magere jaren, gaat het blijkbaar financieel weer goed met de gemeente. Met enige trots presenteert het nieuwe college van VVD, CDA en PvdA zijn eerste begroting, waarop een batig saldo van ruim een half miljoen prijkt. Ook de komende jaren wordt een structureel sluitende begroting verwacht.

1,5 ton voor adviezen beveiliging platte daken

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen die op een plat dak van een gemeentelijk gebouw werken eraf vallen, moeten er zogenaamde ‘valbeveiligingen’ op 130 panden komen. Om te bepalen waar dat nodig is en hoe de voorzieningen eruit moeten zien, wordt een adviseur ingehuurd, die naar schatting 150 duizend euro gaat kosten.

Gezeur met pasfoto’s compliment voor gemeente

Dankzij het bij burgers irritaties verwekkende op grote schaal afkeuren van pasfoto’s aan de balies, scoort de gemeente nu landelijk hoog bij de SDU, die de reisdocumenten maakt. En daar gaat het in de ogen van een beetje ambtenaar en bestuurder natuurlijk maar om.

Reclame op vuilnisauto’s

Voor reclame van allerlei gemeentelijke diensten worden zeven vuilniswagens ingezet. Ze krijgen frames aan de zijkanten, waarin doeken met opdruk kunnen worden gespannen kunnen. Ook maatschappelijke organisaties, zonder winstoogmerk, kunnen gebruik maken van dit systeem. Zoals: Schouwburg Amstelveen, P60, musea of de bibliotheek.

B en W willen burgervoorstellen tegen golfodrome van tafel

De twee eerste burgerinitiatieven die ooit bij de gemeenteraad zijn ingediend, worden als het aan Burgemeester en wethouders ligt, niet behandeld. Beide initiatiefvoorstellen waren in feit gericht tegen een golfcentrum in de Boverkerkerpolder. Het college heeft de raad nu gevraagd ze niet verder in behandeling te nemen.

Meer onderzoek naar integriteit bij afgeven vergunningen

Met hoeren en horeca gaat het beginnen: een strakker beleid van de gemeente bij het afgeven van vergunningen aan bedrijven. Dat is het gevolg van de toepassing van de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen (BIBOB), waartoe B en W hebben besloten. Amstelveen gaat samen met Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn een eenduidig BIBOB-beleid voere, dat aansluit bij het nu al bestaande in Aalsmeer en Amsterdam,

Lokale ombudsman wordt ‘burgerraadsman’

De gemeentelijke ombudsman wordt omgedoopt tot burgerraadsman. Dat heeft te maken met nieuwe wetgeving voor behandeling van klachten over de gemeente. Daardoor kwam de bestaande lokale verordening daarover te vervallen. Toch willen B en W in feite niets veranderen aan de procedures.