Provincie wil balans leefomgeving en economie

  Voor een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid ook in de toekomst naar haar zeggen veilig te stellen hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland de zogenoemde omgevingsvisie NH 2050 vastgesteld, die het gewenste beleid voor de koers bevat.

De provincie Noord-Holland heeft een hoog welvaarts- en welzijnsniveau, zeggen GS. En een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat zegt het provinciebestuur. In de loop van deze maand bepalen Provinciale Staten (PS) de definitieve Koers NH2050.

Ambities

Het beleid is volgens GS gericht op een provincie waarin men zo min mogelijk wordt blootgesteld aan ongezonde en onveilige stoffen. En waar voldoende scholen, ziekenhuizen, sportcomplexen en andere voorzieningen zijn, alsmede voldoende lucht, licht en groen is.

De provincie draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland, zeggen GS. “Om dit te bereiken, moet in 2050 de Noord-Hollandse samenleving volledig klimaatneutraal zijn en de economie duurzaam ingericht. Innovatie is daarvoor een belangrijke motor en we bieden ruimte aan de ontwikkeling van circulaire economie, duurzame landbouw, energietransitie en experimenten.”

Woningbehoefte

Intussen manifesteert zich her en der een grote woningbehoefte. Die wordt volgens GS voornamelijk binnenstedelijk opgelost en duurzaamheid van de totale woningvoorraad is daarbij uitgangspunt. “Zeker in Noord-Holland, waar we bijna aan alle kanten omgeven zijn door water, is het belangrijk dat we beschermd zijn tegen het water. Daarnaast is bereikbaarheid een belangrijk thema. Noord-Hollanders moeten zoveel mogelijk de vrijheid hebben hun eigen vervoerswijzen te kiezen. Of dit nu de auto, fiets of OV is. Ook hier is ruimte voor experiment en innovatie. Tegelijkertijd worden de unieke kwaliteiten van het landschap behouden of zelfs versterkt. Waar mogelijk wordt de bodem-, water-, en luchtkwaliteit verbeterd en de biodiversiteit vergroot.”

Lokaal wat kan

Om de ambities waar te maken, hanteert men in Haarlem het uitgangspunt ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’, waarbij de provinciale opgave centraal staat. “Deze bepaalt het schaalniveau, de samenstelling van samenwerkende partijen en het tijdspad. Altijd vanuit een gedeelde visie op de (bestaande en toekomstige) kwaliteiten van een gebied. Vanuit een groot vertrouwen naar de lokale initiatiefnemers is de provincie terughoudend met het opstellen van regels. Maar als het nodig is om de balans te bewaken en te bewaren pakt de provincie haar rol.”

Omgevingsvisie

De Koers NH2050 formuleert de lange termijnambities die in de Omgevingsvisie NH2050 verder worden uitgewerkt, zeggen GS. “De koers is tot stand gekomen op basis van gesprekken met verschillende stakeholders en inwoners van Noord-Holland. Ook zijn de moties die PS tijdens het debat op 13 november hebben aangenomen er in verwerkt.”

Na het vaststellen van de Koers NH2050 wordt de ontwerp Omgevingsvisie opgesteld, in samenspraak met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties. In deze fase loopt de publiekscampagne ‘Jouw Noord-Holland’ door. Alle Noord-Hollanders worden uitgenodigd in de komende periode hun stem te laten horen. Naar verwachting wordt het ontwerp in juni 2018 ter inzage gelegd.

 

 

 

 

 

 

Lees ook:Gratis cursus Politiek Actief van de provincie
Lees ook:23 miljoen van NH in fietspaden
Lees ook:Provincie wil uitkoop eigenaar golfcentrum in polder
Lees ook:Informatie over onderhoud Legmeerdijk
Lees ook:Provincie verbetert Legmeerdijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.