Brandes: ‘Mensen maken AV’ moet breder

Jeroen Brandes

“Ik ga liever in een andere vijver vissen”, zegt wethouder Jeroen Brandes. Hij doelt op de campagne ‘Mensen maken Amstelveen’, volgens hem voortgekomen uit de door de gemeenteraad vastgestelde notitie over participatie, maar in de praktijk sterk gebonden aan de persoon van de vetrokken burgemeester Mirjam van ’t Veld. Bij alle met het project gepaard gaande evenementen, zag men dezelfde gezichten van bekende Amstelveners. Zodat de vraag rees wélke mensen maken Amstelveen nou eigenlijk?

Volgens Brandes, die kennelijk het stokje van de vertrokken burgemeester overnam zag je eeuwig en altijd de kunstenaars, Stadsdichter, leidende figuren in het vrijwilligerscircuit enzovoort. “Zo is het niet bedoeld”, zegt hij. In een brief aan de gemeenteraad vertelt hij wat er tot nu toe onder de noemer van de campagne is gebeurd (“we zijn voortvarend van start gegaan’), waarbij hij herinnert aan de tour door de wijken met de koffiebus en aan het project van het bekroonde ‘beste idee van Amstelveen’, resulterend in een meer aangekleed centraal plein op de campus Uilenstede, overigens ook weer door de onvermijdelijke bekende Amstelveners als jury gekozen.

De komende twee jaar wil Brandes de campagne verbreden en in de wijkcentra, die volgens hem geregeld vol zitten, mensen aan het woord laten. Het gaat om meer concretisering van de participatie. Hij spreekt over een nuanceverschil. “Ik sta elke week bij Roda, maar van alle mensen die daar komen, zie ik eigenlijk nooit iemand uit het bekende kringetje”, zegt hij.

Thermometer

Tot wijken, verenigingen en sporten wil hij het fenomeen verbreden. “Mensen Maken Amstelveen is misschien een thermometer, maar die moet veel pragmatischer worden gebruikt. Ik wil van alle inwoners weten wat zij nou echt willen, niet alleen van steeds hetzelfde kringetje. Dan denk ik bijvoorbeeld ook aan de ontwikkeling van ICT bij de gemeente, waarvoor ik verantwoordelijk ben.” Maar hij denkt ook aan het welzijnswerk in de wijken, gestalte krijgend in de enkele duizenden bezoekers die ’s avonds in de centra daar zijn te vinden. “Aan de normale Amstelveners, om in de terminologie van de regering te blijven. Die zorgen voor de cohesie.

 Koffietoer

Met de koffietoers door de wijken gaat de gemeente wel door en daar kunnen ook raadsleden met inwoners praten. Niet alleen het beste, maar alle 43 door inwoners ingediende suggesties worden benaderd, schrijft hij aan de gemeenteraad. “Om te kijken of de gemeente hen in contact kan brengen met andere partners in de stad om de ideeën alsnog te kunnen realiseren.”

Er staan volgens hem nog een flink aantal acties op de agenda voor dit jaar, ook intern in het raadhuis. Er worden sessies georganiseerd voor ambtelijke medewerkers, die volgens B&W kunnen “leren van elkaars ervaring of juist de krachten bundelen om een initiatief uit de samenleving te realiseren.”

Ronde tafelgesprek

Op 21 november is er een ronde tafel gesprek waarbij het college wat dieper in gesprek wil gaan met “een aantal Amstelveners om antwoord te krijgen op onze belangrijkste vragen binnen deze campagne: wat wilt u zelf doen om onze stad leefbaar te houden en hoe wilt u meedenken en doen met gemeentelijke plannen.”

Waarbij de vraag natuurlijk is of weer niet dezelfde Amstelveners als altijd het woord komen voeren. Als het aan Brandes ligt kennelijk niet, maar de praktijk blijkt vaak wispelturig. Woensdag 1 november om 12.00 uur staat de kofgfie bus in elk geval bij Basisschool De Linde een de Lindenlaan 334 en zaterdag 4 november om 10.00 uur bij Sportvelden Escapade.

 Olievlek

Brandes in zijn brief aan de raad: “In het kader van Mensen maken Amstelveen hebben we getracht middels een olievlekwerking mensen te bereiken die normaal gesproken niet expliciet met de gemeente meedenken. In Amstelveen is (net als in vele andere gemeenten) een kleine kern zeer actief. Deze kern van mensen is ontzettend waardevol voor de gemeente. Het idee was via deze kern ook andere partijen in de stad te bereiken en via zichtbaarheidsacties (posters op driehoeksborden et cetera) mensen naar de website te geleiden om daar goede initiatieven uit te vergroten en anderen te inspireren. Dit is een lastige exercitie gebleken.”

Innovatie

De campagne wordt anders ingerichte om meer mensen te kunnen bereiken, zodat de gemeente ook leert hoe mensen die zich niet als de bekende VIP’s laten horen over participatie denken. “Daarom richten we ons de komende maanden meer op innovatie van bewonersparticipatie en de ondersteuning van initiatieven uit de stad”, schrijft Brandes, die toegeeft dat tot nu toe niet altijd de juiste keuzes zijn gemaakt door de gemeente.

Aan de raad: “In het kader van deze innovatie oriënteren we ons op methodieken die een digitale dialoog mogelijk maken met een brede groep Amstelveners. Hiermee richten we ons op die Amstelveners die wel degelijk een goede inbreng of mening hebben, maar zich niet laten horen, omdat de bestaande participatiestructuren niet aansluiten bij hun levensstijl.”

Bestaande groepen

Overigens blijven de bestaande participatiestructuren wel bestaan, voegt hij er aan toe. Omdat hij de expertise daarvan niet wil missen. “De bestaande groepen zoals de participatieraden, wijkplatforms en initiatiefgroepen worden zeer gewaardeerd en blijven betrokken bij de gemeente. De vraag ‘hoe Amstelveners met elkaar om willen gaan’ wordt niet door ons beantwoord. Deze vraag was ook onlosmakelijk met Burgemeester van ’t Veld verbonden. We richten ons meer expliciet op het onderzoeken van wat mensen van de gemeente verwachten bij participatie en wat zij zelf voor hun stad willen doen.”

Voor hem is blijkbaar duidelijk dat een groot deel van de actievelingen in de stad niet wordt bereikt via de notoire kanalen, vol gezichten van mensen die zich belangrijk vinden. Zij die zich in de kleine kring hebben gewerkt van degenen die men op alle recepties ziet. Waarmee Brandes niet wil zeggen dat onder hen geen goede initiatiefnemers zitten. Maar zij moeten de rest van de inwoners niet gaan demotiveren om ook eens wat te zeggen.

 

Lees ook:Brandes naar alle wijkcentra
Lees ook:Start campagne ‘scholen weer begonnen’
Lees ook:Mensen maken AV, mits uit vaste kringetje
Lees ook:Cardanus zoekt mensen met creatieve plannen
Lees ook:Raat wil straat naar Henk Godthelp noemen

2 reacties op “Brandes: ‘Mensen maken AV’ moet breder

  1. Rotary-vriendje

    Als Jeroen niet telkens dezelfde gezichten wil zien – hij heeft gelijk in – waarom vraagt hij Herbert Raat dan niet ?

      /   Beantwoorden  / 
  2. 🤡

    Heeft de hr. Brandes dat al eens aan zijn partijgenoot de hr. Bleekemolen gevraagd? De man die zich werkelijk overal op de voorgrond tracht te dringen en daarbij volop ruimte laat voor andere wijkbewoners. Het valt ook op dat hij de medebewoners in zijn wijk volop helpt met de organisatie van allerlei activiteiten.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.