FNV in beroep tegen stop ‘vogelvrijheid’ PMA

Wil Roode

Vakbond FNV en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) gaan in hoger beroep tegen ontbinding door B&W van de Participatieraad Minima Amstelveen (PMA). Die was een officieel adviesorgaan van het college, maar het had blijkbaar met de kritische instelling ervan. Als redenen voor de opheffing voerden B&W onder meer aan zich niet te herkennen in een kritisch rapport van PMA, strubbelingen binnen die raad en het streven naar één cliëntenraad voor het gehele sociale domein, waarin ook andere organen, zoals de Seniorenraad, moesten opgaan. 

Wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) zei desgevraagd geen commentaar te hebben op het persbericht. “We kijken wel hoe het loopt en wachten af”, zegt hij.

De rechtbank gaf de leden van de PMA, die zich verzetten tegen de opheffing, geen gelijk. Zowel FNV als LCR vechten dat vonnis nu aan. Het lijkt er volgens hen op dat – gelet op de uitspraak van die rechtbank – cliëntenraden vogelvrij zijn en geen bescherming hebben. “Als een cliëntenraad kritisch is en zijn werk goed doet, kan een gemeente via een verordening zo’n hele raad eenvoudig laten ontbinden en een andere instellen met door haar zelf gekozen leden”, zeggen zij. “Dat lijkt ons niet de bedoeling van de Participatiewet, die juist inspraak van belanghebbenden regelt.”

Toetsing

Het hoger beroep is de eerste grote rechtszaak om de kaders van de Participatiewet te toetsen, zeggen FNV en LCR. In de wet is geregeld dat er inspraak moet zijn van cliënten. Maar hoe die inspraak eruit ziet, is daar niet in geregeld. De leden van de raad moeten in elk geval de belangen behartigen van de doelgroep.

“Een cliëntenraad is op basis van de Participatiewet ingesteld als tegenmacht voor de zittende macht, in dit geval gemeente Amstelveen”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV. “De gemeente vond de cliëntenraad niet functioneren, maar het is niet aan haar de samenstelling ervan te bepalen. Feit is dat deze cliëntenraad een kritisch onderzoeksrapport heeft opgeleverd, met daarin misstanden rond re-integratietrajecten van de gemeente Amstelveen en bijvoorbeeld machtsmisbruik van een klantmanager. Daaruit blijkt dat deze raad prima haar taak vervulde.”

Geen ervaringsdeskundige

Volgens Else Roetering van LCR zit in de nu bestaande participatieraad in Amstelveen, waarin de leden van de oude cliëntenraad drie zetels zouden krijgen, niet één ervaringsdeskundige of iemand met een minimum inkomen. “Deze leden ervaren dus niet zelf de gevolgen van het gevoerde beleid van gemeente”, zegt zij. “Volgens het VN-verdrag Handicap moet je met en niet over mensen praten. Dat schendt deze gemeente door zelf de ballotage te doen en te bepalen wie er in de raad komt die als haar eigen tegenmacht moet dienen.”

Toezegging geschonden

De lokale cliëntenraad stond te boek als lastig en kritisch, zegt Wil Roode van de opgeheven PMA. “Maar als de gemeente beslissingen neemt die van negatieve invloed zijn op het leven van bijstandsgerechtigden of andere minima, is het onze taak daarover te berichten en onderzoek te doen. Ons was beloofd dat we automatisch lid zouden worden van de nieuwe commissie. Die toezegging is geschonden en dat vechten we aan bij de rechter.”

Bescherming

Binnen de cliëntenraad was een intern onderzoek gestart naar de handelswijze van twee leden, die volgens Roode vervolgens anoniem hebben geklaagd bij de gemeente. Die zou de klachten hebben aangegrepen om de hele raad te laten ontbinden en een nieuwe voor de minima in te stellen. Daarbij is de eerdere toezegging genegeerd dat de leden van de cliëntenraad daar zonder sollicitaties zitting in konden nemen, zegt Roode.

Voor de FNV en LCR gaat het om het principe dat leden van een cliëntenraad beschermd moeten worden. Een raad mag volgens beide eisers als collectief niet zomaar ontbonden worden omdat individuele (ex)leden zich niet naar behoren hebben gedragen. Deze raad deed naar hun mening zijn werk goed en was ook bezig met het oplossen van hun interne problemen. Over de collectieve ontbinding zal de gemeente in ieder geval inzichtelijk moeten maken en aantonen dat de cliëntenraad haar taken heeft veronachtzaamd, zeggen zij. Dat is volgens hen tot nu toe niet gebeurd, zodat de leden met steun van de FNV en LCR hoger beroep hebben aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

 

 

Lees ook:Gemeente komt nu met PMA-stukken
Lees ook:Ook Clientenraad gooit handdoek in de ring uit woede over inspraakregeling
Lees ook:Een jaar ‘verboden’ cliëntenraad minima
Lees ook:Voormalige PMA: ‘Nieuwe AV-pas gemiste kans’
Lees ook:FNV veroordeelt opheffing PMA door B&W

4 reacties op “FNV in beroep tegen stop ‘vogelvrijheid’ PMA

 1. CeeBee

  Het kan natuurlijk zijn dat ik iets gemist heb -en heb daarom alle berichtgeving er nog maar even op nageslagen- maar het valt mij op dat geen enkele politieke partij in Amstelveen het (openlijk) opneemt voor de PMA. Noch ter linker, noch ter rechterzijde. Ik krijg ook steeds meer het idee dat mevrouw Roode in haar eentje een strijd voert, met de FNV en LCR weliswaar nu aan haar zijde, maar ik zie verder geen enkele merkbare politieke steun. Zelfs niet van haar eigen partij, de PvdA. Het maakt mij nieuwsgierig, want onderwerpen als deze zouden partijen als de PvdA en de SP toch aan het hart moeten gaan lijkt me. Iemand een idee? Of zit ik er volkomen naast met mijn observatie?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Elias.

   PvdA zit in de coalitie en doet niets wat de andere partijen daarin niet leuk vinden. Maar het PMA-rapport schijnt nu weer achter gesloten deuren door raadsleden te worden behandeld. En dat werd dan weer door de SP bekend gemaakt in Het Parool

     /   Beantwoorden  / 
   1. CeeBee

    De inhoud van het ‘onderzoek’ zoals zij dat zelf noemen is nog een verhaal apart. Ook daarover heb ik trouwens betrekkelijk weinig ophef gemerkt. Afgezien daarvan vind ik het een tamelijk onleesbaar stuk, waar ik als gemeente ook weinig mee zou kunnen.

    Het gaat mij met name om de PMA als orgaan dat door de gemeente is opgeheven. Alle protesten komen -niet geheel onlogisch natuurlijk- van de PMA zelf en dan ook nog eens van één persoon, die daartoe ook ruimschoots media-aandacht en spreektijd in de raadscommissies heeft gekregen. Echter geen enkele partij -links noch rechts zoals geschreven- is voor het bestaan van de PMA in haar toenmalige vorm in de bres gesprongen. Althans, ik heb het niet echt kunnen ontdekken. En dat vind ik toch een beetje raar als ik moet geloven welk onrecht de PMA naar eigen zeggen is aangedaan.

      /   Beantwoorden  / 
 2. Melanchton

  B&W streven naar één cliëntenraad voor het gehele sociale domein, schrijft Johan Bos.

  Eigenlijk heeft het college ook het liefst te maken met een gemeenteraad die uit één partij (VVD) bestaat. Daar lijkt het nu al op, maar er klinken toch soms kritische geluiden en daar houden b&w niet van.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.