Provincie juicht ‘sparen vooraf’ toe

De provincie Noord-Holland heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten de voor komende jaren uitgezette koers van structureel ‘sparen vooraf’ goed te vinden. De brief is door de raadsgriffie kennelijk via de digitale achterkamer raadsweb naar raadsleden doorgezonden.

Het fenomeen is overigens in lokale politieke een eigen leven gaan leiden. Blijkbaar beseft niet ieder raadslid wat er nou precies mee wordt bedoeld en raadslid Gerard Hulsman (CDA) zei donderdag in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) dat men zich beter bezig kan houden met nu te financieren projecten dan eindeloos te leuteren over de buffer voor de toekomst.

In de brief aan de gemeenteraad zeggen Gedeputeerde Staten van de provincie eerder te hebben gemeend dat een beperkte analyse van de begroting 2017 voldoende was. Op basis daarvan constateren zij nu dat Amstelveen er financieel gezond voorstaat en weinig financiële risico’s heeft.

Anticiperen

GS constateren met de gemeente dat die een omslag van groeien naar beheren maakt. “Dit is door uw gemeente onderkend en hierop wordt geanticipeerd in de koers voor de langere termijn met daarbij oog voor het consolideren van de bestaande gezonde financiële positie”, schrijven zij.

GS zeggen toe te juichen dat voor te verwachten nieuwe investeringen een veilig stellen van het voorzieningenniveau vooraf wordt gespaard. “Deze tijdige omslag in het financiële beleid vinden wij een goede zaak.”

Gestuurd

Hoewel formeel de gemeenteraad daartoe besloot, is die duidelijk gestuurd door B&W, in casu financieel wethouder Herbert Raat (en diens ambtelijke staf). Zodat raadsleden blijkbaar niet helemaal goed weten waar het sparen vooraf nou precies voor dient en hoe dat zich verhoudt tot de algemene reserve. Volgens Kees Noomen (VVD) komt het gewoon neer op het hebben van een harde en minder harde reserve. Er moet, vindt de gemeente, altijd een buffer blijven bestaan van € 15 miljoen. “Wat daar bovenop komt kunnen wij gebruiken en daarover beslissen wij met z’n allen”, zei hij.

Noomen was tegenstander van allerlei gelabelde potjes, zoals bijvoorbeeld GroenLinks wil en ChristenUnie willen. Los daarvan staat volgens hem het spaarvarken ‘sparen vooraf’ met geld voor enkele grote projecten, zoals de A9 en de Amstelveenlijn.

 

Lees ook:ChristenUnie wil geld sparen voor wijken
Lees ook:ChristenUnie: Motie van treurnis over ‘sparen vooraf’
Lees ook:D66 wil nog eerder sparen dan Raat
Lees ook:Gemeentebegroting: sparen voor toekomst
Lees ook:Rijkdom Amstelveen niet eeuwig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.