B&W willen citymarketing ook op MKB richten

Maaike Veeningen

Hoewel personeel, met uitzondering van bovenmodaal betaalde expats, er niet kan wonen, blijft de gemeente zoveel mogelijk bedrijven naar Amstelveen halen. Nieuw is dat zij zich nu meer op Nederlandse bedrijven – inclusief het MKB – gaat richten, hoewel B&W natuurlijk ook rond de wereld blijven reizen om internationale ondernemingen hierheen te lokken. De andere pijler van de zogenoemde citymarketing is promotie voor toerisme. 

B&W hebben dat via de digitale achterkamer raadsweb aan de gemeenteraad laten weten. Eerder dit raad sprak die zich uit voor drie pijlers van citymarketing: promotie voor toerisme en als vestigingsplaats voor bedrijven en steun via een zogenoemd innovatiebudget voor het ondernemerschap. Omdat dat laatste erbij komt, wordt de totale reservering voor citymarketing verdubbeld van  € 50.000 tot een ton.

Nationale bedrijven ‘binden en boeien’ noemt wethouder Maaike Veeningen (D66) van economische zaken het. Volgens haar heeft Amstelveen ‘veel in huis’ als vestigingsplaats voor bedrijven en zij wil de stad op beter op de kaart zetten, waarnaar met name VVD en D66 als voorlopers allang streven. Amstelveen kan nog meer profiteren van de aanpak van Amsterdam om toeristen in de regio te spreiden, omdat de stad zelf overloopt. Toeristen moeten meer gaan profiteren van ‘alles wat Amstelveen heeft te bieden’ vindt ze.

De promotie voor het toerisme gaat de gemeente waarschijnlijk uitbesteden. De ‘specifieke behoeften die leven bij de raad’ vormen volgens B&W het kader voor de opdracht. In de zoveelste geheime vergadering van de raadsleden – die eufemistisch ‘informele sessie’ heet – wordt de zaak donderdag (19.00 uur) met met Amsterdam Marketing besproken.

Bedrijfsleven

De gemeente zegt in het kader van de citymarketing de promotie voor Amstelveen als aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemingen  af te stemmen met het bedrijfsleven. De ambtelijke team van economische zaken gaat daarvoor zorgen. Het werd onlangs uitgebreid met accountmanagers MKB. Dat geldt ook voor het speerpunt ‘innovatiebudget versterking ondernemerschap’. Voor dit laatste geldt dat dit uiteraard afhankelijk is van de initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Die wil de gemeente dan financieel steunen als zij bijdragen aan het versterken van het vestigingsklimaat.

Voor elk van de drie speerpunten wordt een klankbordgroep opgericht, bestaande uit mensen van de gemeente en externe belanghebbenden en deskundigen. Die klankbordgroepen komen enkele keren per jaar bijeen en hebben tot doel initiatieven van markt en overheid goed af te stemmen. Uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk aan te sluiten bij initiatieven vanuit de markt, zeggen B&W.

Reclame

Het is de bedoeling is onder meer folders en op talloze andere manieren de reclame voor de stad ter hand te nemen. Daarbij worden in de visie van de gemeente Amstelveense bedrijven als ambassadeurs ingezet, het ‘netwerk’ van ondernemers versterkt en de dienstverlening en communicatie in hun richting verbeterd.  ”Hier moet echt sprake zijn van co-creatie met het Amstelveense bedrijfsleven”,. laten B&W aan de raad weten. Ofwel: Alles kan niet alleen van de gemeente komen. Vandaar de inzet die van ambassadeurs in ondernemersland wordt gevraagd.

Voor volgend jaar wordt dus een proefbudget van vijftig mille beschikbaar gesteld voor versterking van het ondernemerschap. Elk kwartaal kunnen initiatieven van ondernemers worden ingediend bij de kersverse Accountmanagers Bedrijven. Die gaan de initiatieven dan toetsen en voorleggen aan de respectieve klankbordgroep. Aan de hand van nog op te stellen gemeentelijke criteria en het beschikbare budget bepaalt de klankbordgroep aan het begin van het daaropvolgende kwartaal welke initiatieven kansrijk zijn en of er een (deel van) de gevraagde bijdrage beschikbaar komt.

Versterking

De initiatieven moeten bijdragen aan de versterking van de economische structuur van Amstelveen en/of aan de positionering van Amstelveen als vestigingsplaats voor bedrijven. Uitgangspunt is dat de helft van het benodigde geld uit het bedrijfsleven komt.  Maar “mocht een initiatief niet financieel gehonoreerd worden, dan kan uiteraard altijd in de promotionele sfeer aandacht gegeven worden aan het initiatief’, haast de wethouder zich erbij te zeggen. Overigens wordt volgend jaar bekeken of het zogenoemde ‘innovatiebudget’ uitgebreid kan worden naar een ondernemersfonds. Dat bestaat volgens B&W ook in diverse andere gemeenten.

 

 

 

 

Lees ook:Gemeente onderzoekt nu zelf aantrekkelijkheid voor bedrijfsleven
Lees ook:Gemeenteraad: Visie city-marketing ontbreekt’
Lees ook:Stichting internationale evenementen richt zich nog alleen op Japan
Lees ook:Ondernemers verwachten veel van nieuw college
Lees ook:Digitale nieuwsbrief voor ondernemers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.