Klagers ‘bunker-monument’: Raat misleidt

Onzorgvuldigheid, machtsmisbruik, misleiding, omzeilen van de wet, bevoordelen van en onder één hoedje spelen met fotograaf Anco Stoffels, uitholling van het democratische proces en gebrek aan enige financiële onderbouwing. Dat zijn enkele van de talloze bezwaren die omwonenden in een lijvig bezwaarschrift hebben ingebracht tegen de monumentale status van de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg.

De omwonenden, die de vereniging ‘Sloop de Bunker’ hebben opgericht, waarvan de naam ook haar doel weergeeft, verwijten met name wethouder Herbert Raat een reeks van fouten.

Er zou, voorafgaande aan het bestuur, onder meer op geen enkele wijze met belanghebbenden zijn gepraat, onder wie ook vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Raat heeft na het besluit door B&W met het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) en het door de gemeente gesubsidieerde Amstelveen Oranje gesproken, maar dat was achteraf om alsnog steun uit die hoeken te krijgen. Het CIDI spreekt trouwens niet namens Joden in Nederland, maar richt zich op informatie over Israël, meldde eerder de directeur in onder meer Het Parool.

Het advies van de monumentencommissie de status van de bunker op te schalen kwam nadat Raat daarom had gevraagd, zegt de vereniging, die de suggestie lanceert dat de wethouder min of meer nu alleen uitvoert wat de commissie wilde. Overigens is dat niet helemaal terecht, want Raat heeft herhaaldelijk verklaard pas het advies te hebben gevraagd toen hij zelf aan een monument had gedacht.

 ’Beschamend’

De omwonenden noemen het besluit beschamend een controversieel. Voor het opknappen van de bunker – door de gemeente consistent ‘Paulusbunker’ genoemd, met bijna een verbod op de door de vereniging gebruikte term ‘nazibunker’ (hoewel hij in 1943 door Duitsers werd gebouwd – is € 150.000 gereserveerd. De coalitie (VVD, PvdA, Burgerbelangen en D66) heeft daar al mee ingestemd en een motie van de oppositie verworpen. Daarin werd gezegd dat de raad moest beslissen over de aard van eindbestemming, de kosten van de renovatie duidelijk moesten zijn, de bunker deel moet gaan worden van een breder gedenken van oorlog en vrede en geen commerciële bestemming krijgen. Daarmee zou verhuur aan een fotograaf van de baan zijn.

Volgens de bezwaarden heeft Raat gehandeld in strijd met de Algemene wet bestuursrecht door niet, voorafgaande aan de beslissing van de bunker een monument te maken, alle informatie van belanghebbenden te verzamelen. In plaats daarvan zou hij machtsmisbruik hebben geplaagd door wetgeving te omzeilen, een ondernemer-fotograaf (met wie hij een vriendschappelijke relatie onderhoudt) te willen helpen en een commerciële fotostudio op kosten van de gemeenschap te willen renoveren.

Bestemmingsplan

Onder meer past een monument niet in het geldende bestemmingsplan, zeggen de klagers. Om snel te kunnen handelen heeft Raat de procedure voor een wijzing van dat plan omzeild door de ‘truc’ van toepassing van de Monumentenwet, vinden zij.

Verder is er volgens hen sprake van belangenverstrengeling. Uit het bezwaarschrift: “De mogelijke belangenverstrengeling zou volgens wethouder Raat afwezig zijn en/of opgelost kunnen worden met een beheerdersovereenkomst, alsof een dergelijke overeenkomst dat probleem ondervangt. Ondertussen verklaart Stoffels dat hij op de een of andere manier betrokken wil blijven bij de bunker (het is immers zijn plan!).”

Een monument maken van de bunker was, zegt de vereniging, een mogelijkheid om Stoffels te faciliteren. Onder meer met een verwijzing naar de situatie in Roermond (voormalig wethouder Van Rey is veroordeeld) had in dit verband elke schijn van vriendjespolitiek vermeden moeten worden. De omwonenden verwijten de gemeente misleiding.

Historisch besef

Herbert Raat vindt dat de bezwaren niet opwegen tegen het historisch besef dat in Amstelveen zou moeten groeien. Die opvatting wordt volgens hem door velen, ook in de Joodse gemeenschap, gedeeld. Er is naar zijn mening in Amstelveen te veel gesloopt.

Hij maakt er geen geheim van pas door Stoffels op de aanwezigheid van de bunker te zijn gewezen, op de gedachte kwam er een monument van te maken en daarover advies te hebben gevraagd aan de Monumentencommissie. “Die vond dat een monument van de bunker maken zinvol zou zijn. Ook Amstelveen Oranje juichte dat toe en de hele gemeenteraad, op de SP na, die tegen de kadernota stemde, heeft met de reservering van € 150.000 voor dat doel ingestemd.”

Vrijdag dient een verzoek tot schorsing van uitvoering van het gemeentelijke besluit bij de Amsterdamse rechtbank. “Als wij niet verder mogen, zien wij het wel”, zegt Raat. “Iedereen heeft het recht ons besluit aan de rechter voor te leggen. “

 

 

 

 

Lees ook:Geen instantie ziet ‘zaak’ in protest tegen bunker
Lees ook:Omwonenden bunker vragen sloop aan rechter
Lees ook:Bunker
Lees ook:Anti-bunkerclub: Raat vertelt onwaarheid
Lees ook:Raat verwacht eind 2017 voorstel bunker

3 reacties op “Klagers ‘bunker-monument’: Raat misleidt

 1. Robert van Waning

  Raat misbruikt zijn macht door wetgeving te omzeilen, zeggen de omwonenden. Nu horen jullie het eens van een ander..

    /   Beantwoorden  / 
 2. Rotary-vriendje

  Treffender dan de eerste zin kan Raats optreden niet omschreven worden.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Frank Bikker

  Een stapje te ver voor meneer Raat? Dat komt er nu van als een bestuurder zich omringt met bestuurlijke nitwits.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.