Aantal klachten Bugerraadsman daalt

De Burgerraadsman van de gemeente, waar men terecht kan met klachten over (bejegening door) ambtenaren, nam vorig jaar 170 meldingen in behandeling. De meeste ervan (68%) werden binnen twee weken afgehandeld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de burgerraadsman, waarin overigens niet staat hoeveel klachten er gegrond werden geacht en of de klagende burgers tevreden waren na de afhandeling.

Het aantal klachten is overigens ten opzichte van 2013 (217) gedaald, nadat de dalende lijn van de laatste jaren in 2012 weer werd doorbroken door een toename.   

Overigens kan men niet klagen bij de gemeentelijke burgerraadsman over politieke ambtsdagers. Klachten over gemeenteraad en college ban Burgemeester en Wethouders blijven een beetje binnen het interne old boys network. Men kan er mee naar de burgemeester stappen. En wie over haar wil klagen, moet naar de loco-burgemeester. Collega’s onder elkaar dus, die klachten van burgers over elkaar behandelen.

Overigens is ook burgerraadsman Wim Beckers gewoon een ambtenaar, die dus klachten over dienstverlening en houding van zijn collega’s op het raadhuis oordeelt. Wie over een ambtenaar klaagt, maar niet tevreden is over de afhandeling, kan naar de nationale Ombudsman stappen. Vorig jaar deden 16 mensen dat. In niet één geval werd vield diens oordeel overigens anders uit dan dat van de burgerraadsman.

Daling

Overigens is het aantal klachten over medewerkers van de gemeente de laatste tien jaar fors gedaald. In 2004 waren het er nog 422. Uit het jaarverslag blijkt dat er vorig jaar maar 18 klachten betrekking hadden op de afdeling Publiekszaken (waar men o.m. terecht kan voor uittreksels uit het gemeentelijke register, paspoorten, rijbewijzen, parkeervergunningen etc. Die trekt jaarlijks 130.000 bezoekers en krijgt 200.000 telefoontjes.

De burgerraadsman zegt dikwijls als bemiddelaar tussen een in het bureaucratische doolhof verdwaalde burger en de ambtenarij. Sinds 2012 werkt hij voor zowel Amstelveen als Aalsmeer, als gevolg van de ambtelijke fusie der beide gemeenten.

Ruim een derde van de klachten betrof sociale voorzieningen en de afdeling erl en Inkomen. Daarna kwam veiligheid en handhaving met 25 klachten.

[email protected]

 

Lees ook:Helft klagers ombudsman gemeente niet of matig tevreden over afhandeling
Lees ook:Burgerraadsman: elke dag een klacht
Lees ook:Ambtelijke traagheid bovenaan klachtelijst burgers
Lees ook:Nieuwe Burgerraadsman
Lees ook:Iets meer klachten over ambtenaren dan vorig jaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.