Raad onderzoekt waarom inspraak niet werkt

Recente poging burgers te laten meepraten over zorg

De burger mag dan inspraak hebben, soms ontaardend in massale opkomst bij raadscommissies, maar per saldo doen overheid en politiek toch gewoon waar zij zin in hebben. Die opvatting lijkt breed onder de bevolking te leven. Dat formeel geregelde meepraten over wat er in de stad moet gebeuren, heet participatie. Maar dat die nou bijdraagt aan een breder draagvlak voor besluiten van de gemeente gelooft de gemiddelde burger niet. Die is er blijkbaar van overtuigt dat  de lokale bureaucratie onmiddellijk in haar ivoren toren in de hoogmoedige verdediging springt als de burgers kritiek op de daar bedachte plannen durven uiten.

Wie in het Stadshart vraagt of alle participatie inspanningen van de bewoners daar hebben geleid tot een algemeen aanvaard parkeerbeleid wordt hard uitgelachen. Nou ja, toen de deining de spuigaten uitliep bij de plotseling uit de lucht gevallen plannen voor uitbreiding van het winkelcentrum en er een B&W-crisis dreigde, werden die ijlings ingetrokken. Maar of dat nou de participatie is waarop men zit te wachten, is ook weer de vraag.

Tijd voor weer eens een onderzoek dus. Deze maand start de Rekenkamercommissie van de gemeenteraad dat. Centrale vraag: Hoe kan participatie bijdragen aan betere overheidsbesluiten en meer draagvlak bij de burgers? Antwoord van die burgers lijkt voor de hand te liggen: Beter naar ons luisteren en van transparantie, waarvan de lokale overheid altijd de mond vol heeft, meer maken dan een loze kreet.  ’Transparantie is een van de meest misbruikte woorden van de afgelopen vijf jaar’, schreef Youp van ‘t Hek onlangs in NRC.

Het onderzoek, waarvan de uitkomst waarschijnlijk gewoon neerkomt op wat de gemiddelde burger nu al weet, wordt uitgevoerd door bureau Parners + Pröpper uit Vught. Begin volgend jaar worden de resultaten verwacht.

Volgens de gemeenteraad doen B&W en ambtenaren hun best en zijn zij bereid serieus om de gaan met de participatie, maar keer op keer eindigen alle pogingen daartoe in teleurstelling en verongelijktheid bij de bestuurden. De laatste tijd voelen veel inwoners zich over allerlei zaken roependen in de woestijn. En ja, met de raadsverkiezingen voor de deur, wil de politiek natuurlijk wel even duidelijk maken dat ieders mening serieus meetelt, al gelooft  buiten de politieke arena vrijwel niemand dat.

‘Hoe komt het, vraagt de Rekenkamercommissie zich af, dat – ondanks een positieve instelling van burgers en gemeente –  participatietrajecten soms geen gelukkig eind kennen?’ Dat is volgens een gemeentelijk persbericht ook zo’n kernvraag. Er zijn allerlei formele regels voor die participatie, maar die lijken nauwelijks te werken. En ze kosten ook nog eens veel geld. Ook dat steekt de Rekenkamer blijkbaar. Het is dus van belang, vindt die, na te gaan  ‘of en wanneer welk soort participatie bij welk soort overheidsbesluiten zinvol is?’

Ofwel: hoe kan participatie tot voor iedereen bevredigende resultaten leiden?  Het onderzoek richt zich niet op wettelijk voorgeschreven inspraakprocedures, waaraan inwoners soms met de moed der wanhoop deelnemen, maar op participatie die juist niet wettelijk verplicht is. Waarschijnlijk is daarvoor de creativiteit nodig die de gemeente niet of nauwelijks in huis heeft. De Rekenkamercommissie zegt een basis te willen bieden voor discussie en het in gang zetten van verbeteringen. Voorlopig blijft nog even de vraag hoe het bureau de inwoners laat participeren in het onderzoek.

 

 

Lees ook:Participatie hoeft niet beter maar moet beter…
Lees ook:Invloed burgers runnen blijft amateuristisch
Lees ook:Rekenkamer zoekt suggesties voor onderzoek
Lees ook:‘Raad moet meer regie regio-organen krijgen’
Lees ook:Rekenkamercommissie: raad te weinig alert bij mislukte fusie sociale diensten

4 reacties op “Raad onderzoekt waarom inspraak niet werkt

 1. Ab Wiegman

  De kop van dit stukje is al veelzeggend. De raad gaat onderzoeken waarom inspraak niet werkt. Dat wil zeggen dat de raad wil weten waarom zij niet luisteren naar de burgers die een mening hebben, maar vooral waarom ze altijd hun eigen mening doorzetten. Gekker kunnen we het niet maken. Ik kan begrijpen dat niet altijd kan worden voldaan aan de wensen van ons burgers, maar dan moet men toch in staat zijn om duidelijk te maken waarom niet. Er zijn zoveel voorbeelden te noemen. Het vuilnisophaal onderzoek, de Amsterdamse weg mast , het bezoekersparkeren in het stadshart, de ombouw van lijn 51 en ga zo maar door. Dat de meeste van die zaken zijn doorgedrukt en zijn plots het succes van de betreffende wethouder. Je moet maar durven. Als nu de raadsleden zich afvragen waarom ze niet willen luisteren naar anderen moeten ze geen bureau een onderzoek laten doen maar eens goed nadenken over hun eigen beweegredenen. Ook de klankbordgroepen die de gemeente wil formeren kenmerken zich door dit overmatige gevoel van eigenwaan.Immers men mag geen vragen beantwoorden over onderwerpen waar men verstand van heeft. Besturen is kennelijk uitsluitend een zaak van beslissen waar anderen zich aan moeten houden. Dames en heren raadsleden bezint eer gij begint en laat ons ruim voor de verkiezingen weten of onze mening telt of niet.
  Ab Wiegman

    /   Beantwoorden  / 
 2. gerben

  Het antwoord moet dit jaar te vinden zijn. Tempo, zet de sokken er in.

    /   Beantwoorden  / 
 3. gerben

  VVD eist inzet van werklozen!
  Het volk wil de schurken achter de tralies. Die groot fraudeurs in bankieren, wonen, etc.

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   Helemaal mee eens en dan gaan we nog wel eens verder kijken.

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.