Raat: ‘Vleermuizen regeren dit land’

Herbert Raat

Herbert Raat

“Dit land wordt blijkbaar geregeerd door twee vleermuizen”, zegt wethouder Herbert Raat. Hij is er woedend over dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) de sloop heeft stilgelegd van de voormalige M.L. Kingschool, omdat zich in die bouwval twee dor de Flora- en Faunawet beschermde vleermuizen bevinden.

Raat wil dat de Tweede Kamer zich over de kwestie uitspreekt en neemt in elk geval contact op met zijn eigen VVD Kamerfractie, maar ook met coalitiegenoot PvdA. B&W willen nu alsnog een ontheffing aanvragen. Met het ministerue is afgesprtoken dat die aanvraag met spoed zal wrden behandeld. Gaat het toch te lang duren, dan stapt de gemeente naar de rechter.

Raat overtrad deze week bewust de wet door de sloop te gelasten, zodat daarna direct met de bouw van de nieuwe school kan beginnen. Hij had ontheffing van wet kunnen vragen, maar die procedure duurt zestien weken. Door de vertraging zou de nu op twee tijdelijke locaties huizende school nog langer op een nieuw pand moeten wachten. Volgens Raat gaat het belang van het onderwijs boven dat van de twee vleermuizen, waarvoor overigens speciale kasten voor huisvesting in de omgeving zijn geplaatst.

.

Behalve onderwijsbelang speelde ook de onveilige situatie een rol. Ruiten werden ingegooid, deuren geforceerd, brandgevaar dreigde, waardoor asbest zou vrij komen. En de buurt verloedert door de sloopschool, die een mikpunt van vandalisme is geworden. Raat heeft de inspecteurs van het ministerie op de gevaren gewezen. “Maar ze vinden dat wij er dan maar dag en nacht twee agenten bij moeten zetten”, verzucht de wethouder.

Hij is ook kwaad dat in deze crisistijd, waarin iedereen klaagt dat er te weinig wordt gebouwd, een bouwproject wordt vertraagd. “Als het zo moet in dit land, begrijp ik nog weinig van de politiek”, zegt hij.

Inmiddels heeft ook de Partij voor de Dieren in Amsterdam tegen de sloop geageerd. Die vindt dat de gemeente wegens de wetsovertreding moet worden aangeklaagd. Bij een korte doorlooptijd van de ontheffingsaanvraag  wordt aan de procedure alsnog recht gedaan zonder dat daardoor onaanvaardbare veiligheidsrisico’s ontstaan, schrijf Raat aan de gemeenteaad.

‘ Het ministerie kiest voor een eenzijdige benadering van deze situatie vanuit het belang van de beide vleermuizen’, voegt hij er aan toe. ‘ Dat doet geen recht aan de ingewikkelde situatie waarin wij ons bevinden met tegenstrijdige wettelijke opdrachten vanuit Flora en Faunawet en borging van de veiligheid voor onze inwoners. Wij blijven van mening dat de situatie onacceptabel is, dat was ook de reden om in strijd met de Flora- en Faunawet tot sloop over te gaan, en daarin is niets veranderd. De vertraging die optreedt door de maatregel van het Ministerie is voor ons onverteerbaar.  Als het college uit oogpunt van veiligheid de doorlooptijd te lang vindt zullen wij schorsing en voorziening vragen.’

Lees ook:Ministerie vindt sloopschool toch ook gevaarlijk
Lees ook:Sloop ‘vleermuizenschool’ is hervat
Lees ook:VVD: ‘Sloop veermuizenschool snel hervatten’
Lees ook:Gemeente wacht niet op vleermuizen met sloop school
Lees ook:GroenLinks blijft (vleer) muisstil

6 reacties op “Raat: ‘Vleermuizen regeren dit land’

 1. Jan Demming

  Ook ik begrijp weinig (meer) van de politiek. Maar als twee vleermuizen beschermd moeten worden, dan zal deze soort waarschijnlijk met uitsterven bedreigd worden. En dat komt dan al net zo waarschijnlijk door de mens, die uiteindelijk op de een of andere manier alles en iedereen weet uit te roeien, inclusief deze aarde.

    /   Beantwoorden  / 
 2. els

  Raat speelt Batman voor het onderwijs!

    /   Beantwoorden  / 
 3. gerben

  De TK is met reces.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Jan Demming

  Overigens zou het beter zijn dat een stel vleermuizen ons land regeert dan het zootje ongeregeld dat nu in Den Haag de scepter zwaait en de ene na de andere blunder begaat!

    /   Beantwoorden  / 
 5. gerbenu

  Overleg was natuurlijk beter geweest dan de wet te overtreden.
  Is er een kenner die de vleermuizen in hun nekvel kan pakken en in die gloednieuwe kast zet?

    /   Beantwoorden  / 
 6. gerben

  Zijn ze al weg?

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.