Gemeente pakt miljoenenverlies op bedrijventerrein

Herbert Raat

De gemeente heeft vorig jaar een verlies van 5,7 miljoen euro geleden. Dat is, als gevolg van zowel mee- als tegenvallers, een ton nadeliger dan eerder was voorzien. Vooral het afwaarderen met 4,4 miljoen euro van de verwachte grondopbrengsten van het nieuwe bedrijventerrein De Loeten hakt er in. De ge3meenteraad moet zich in april nog uitspreken over de jaarrekening 2012.   Over het bedrijventerrein, waarvan de opbrengst was bedoeld om de bijdrage aan de N201 op te brengen, is veel deining geweest. Vooral de zogenoemde exploitatiebijdrage van wie er wilde bouwen viel bij ondernemers verkeerd. Die behelsde dat zelfs mensen die op eigen grond wilden uitbreiden daarvoor moesten betalen.

Volgens wethouder Herbert Raat (VVD) van financiën heeft de economische situatie nu eenmaal gevolgen voor de financiële positie van Amstelveen. “Waar we in het verleden veel verdienden aan de verkoop van grond laat dit nu zeer te wensen over. Sinds de jaarrekening 2009 zijn we al bezig schoon schip te maken. In totaal is nu 18 miljoen euro aan verlies genomen op de grondexploitaties. Daarmee is de pijn tijdig weg genomen en niet naar de toekomst verschoven.”

 Ook de ontvangsten uit bouwleges lieten een tekort van 1,4 miljoen euro zien en aan schuldhulpverlening en bijzondere bijstand moest de gemeente 400.000 euro meer uitgeven. Daarnaast ontstond door het faillissement van Phanos een tekort van 0,7 miljoen euro, omdat de Onroerend Zakenbelasting (OZB) niet geheven kon worden. Het college kon ook een aantal meevallers noteren. Zo werd 2,2 miljoen euro minder uitgegeven aan de Wet Werk en Bijstand en kon op een paar grondexploitaties nog wel winst gemaakt worden.

Voor het bouwen van scholen is de komende jaren nog 10 miljoen euro nodig. Ook dat zou de gemeente halen uit grondverkoop. Maar of dat gaat lukken, is de vraag. Toch wil het college de geplande scholenbouw door laten gaan. Bij de Kadernota 2014, waarin de contouren voor de volgende begroting staan, wordt op basis van bijgewerkte kosten- en opbrengstenramingen gekeken of het nodig is met aanvullende voorstellen te komen. Dat geldt ook voor de gemeentelijke bijdrage aan de A9. In de programmarekening is hier daarmee nog geen rekening mee gehouden, omdat nog geen duidelijkheid bestaat over de uitkomst van de onderhandelingen die de gemeente met het rijk voert. 

 

Lees ook:Voorbereiding A9-tunnel opgeschort wegens geldgebrek
Lees ook:Bezuiniging wegens ‘IJsland’ niet nodig, vindt CDA
Lees ook:Gemeente heeft 49 miljoen voor opvangen risico’s
Lees ook:Gemeente: dit jaar verlies van ruim 8 miljoen
Lees ook:Geen ‘na ons de zondvloed’ begroting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.