Regionale samenwerking afvalwater

Wethouder Levie tekent namens Amstelveen

Om kosten te besparen, kennis uit te wisselen en continuïteit in de waterketen te waarborgen, blijken al een week geleden achttien gemeenten, waaronder Amstelveen, een samenwerkingsovereenkomst te hebben gesloten met het waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. Nu pas komt de gemeente met een persbericht daarover. Bij de ondertekening waren de media, zoals inmiddels gebruikelijk, kennelijk niet welkom.

Volgens wethouder John Levie, die namens Amstelveen tekende, neemt door de klimaatverandering de komende jaren de wateroverlast toe. “Die stoort zich niet aan gemeentegrenzen”, zegt hij.  Er is een hoop te winnen in kosten, waterkwaliteit en de beheersing van risico’s,” zegt hij. De afvalwatercyclus moet effectief worden beheerst, vindt hij. Aalsmeer en Amstelveen werkten al samen. Nu hebben zich nog zestien gemeenten bij een de regionale watersamenwerking gevoegd: Amsterdam, Blaricum, Bussum, De Ronde Venen, Diemen, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Ouder-Amstel, Stichtse Vecht, Uithoorn, Weesp en Wijdemeren.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afvalwater en de rioleringen, het Waterschap voor het zuiveren van afvalwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Doel van de samenwerking is de activiteiten in de keten beter op elkaar af te stemmen. Ook gaan de partijen een aantal projecten samen doen. Eén ervan is een gezamenlijke neerslagmeting om beter te volgen wat van extreme neerslag in de regio de gevolgen zijn voor rioolstelsels, bergbassins, overstorten en zuiveringsinstallaties.

Ook wordt gewerkt aan een gezamenlijk calamiteitenplan, waardoor de deelnemers effectiever kunnen optreden bij bijvoorbeeld vervuilingsincidenten, technische storingen of extreme weersomstandigheden. Verder spraken de partijen af dit jaar verdere samenwerking te onderzoeken. De samenwerking komt voor uit een landelijk akkoord dat rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en de unie van water in 2011 sloten: het zogenaamde bestuursakkoord water.

Lees ook:Samenwerking gemeenten voor beter beheersen afvalwater
Lees ook:Gemeente krijgt ton voor besparing 3 miljoen
Lees ook:Regionale klimaatatlas in strijd tegen water en hitte
Lees ook:Regionale aanpak klimaat
Lees ook:Inkomsten waterschap gestegen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.