Strijd gemeenten tegen identiteitsfraude janboel

Mirjam van ‘t Veld (midden) met andere ondertekenaars.

Met het digitaliseren neemt ook de identiteitsfraude toe, maar om die te bestrijden – als zij het al doen – werken overheidsinstellingen volstrekt langs elkaar heen. Dat bleek donderdag bij de ondertekening op het Amstelveense raadhuis van een convenant erover door de burgemeesters van talloze gemeenten en vertegenwoordigers van andere instanties in Noord-Holland.

Daarmee wordt vooruit gelopen op een landelijk convenant en voorlopig het model van een werkgroep in Oost Nederland gebruikt. Namens een werkgroep daar meldde Harry Balke van de gemeente Enschede dat hij zuchtend de wanorde ontdekte bij het opsporen en tegengaan van de fraude met identiteitspapieren. Hij ontdekte bijvoorbeeld dat rijbewijzen, die vaak worden gebruikt als ID-bewijs, niet eens voorkomen in de gemeentelijke basisadministratie. “De werkgroep in Oost Nederland is ontstaan uit frustratie”, zei hij. Als de politie al langs kwam na een aangifte van identiteitsfraude, hoorde men er nooit meer wat van. Mede omdat eigenlijk elke gemeente er een eigen aanpak op nahield. Het gevolg van de volledig zonder gevolgen blijvende aangifte betekende dat balie-ambtenaren nog nauwelijks op die fraude wilden letten. Men is zich toen af gaan vragen wie de ketenpartners waren en met hen om tafel gaan zitten, zoals de IND.

Balke: “Niet alle gemeenten namen het probleem serieus. En de politie had kritiek op hen omdat zij het allemaal anders of totaal niet aanpakten. En omgekeerd hadden wij weer kritiek op de politie.”

In Noord-Holland lijkt het niet anders te zijn dan in de rest van Nederland. Naar het voorbeeld van Oost Nederland, is ook in deze provincie een werkgroep voor het tegengaan van identiteitsfraude ontstaan, waarvan de Amstelveense burgemeester Mirjam van ’t Veld ambassadeur is. Voorzitter Petra Kras, manager Burgerzaken bij de gemeente Purmerend, vertelde dat nog meer gemeenten in de provincie willen aanhaken. “We zijn nog niet helemaal klaar, maar dit is een start”, zei ze. Samenwerking, kennis delen en mensen opleiden is het doel van de overeenkomst.

Een deel van identiteitsfraude wordt veroorzaakt door onjuiste inschrijvingen in de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP). Die is sinds 1 januari 2010 de aangewezen registratie van persoonsgegevens voor de gehele overheid en de afnemers zijn verplicht deze gegevens te gebruiken. Gaat het mis bij die inschrijving in de BRP, dan ondervinden de afnemers waaronder bijvoorbeeld de belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank of het Centraal Justitieel Incassobureau daar hinder van.

Andere dingen

Het is in elk geval bijzonder dat er via de werkgroep al zoveel partners zijn gevonden, die het convenant donderdag ondertekenden, vond Van ’t Veld. Volgens haar is identiteitsfraude bij toenemende digitalisering een onderwerp voor de toekomst. De efficiency die men digitaliseren gepaard gaat, betekent niet dar er minder mensen nodig zijn, zei ze. “We hebben alleen mensen nodig die andere dingen kunnen. De mensen gaan zich van een andere taak kwijten om te kunnen handhaven.” Onder meer wietplantages hangen vaak samen met identiteitsfraude, maar ook kunnen mensen zogenaamd gescheiden zijn en beiden gebruik maken van uitkeringen en andere gemeentelijke voorzieningen. Volgens Van ’t Veld is omscholing van veel medewerkers nodig.

Behalve gemeenten zijn politie, marechaussee, IND, dienst wegverkeer en OM ondertekenaars van de overeenkomst. Fraude wordt zowel preventief als repressief bestreden. Bij het vermoeden ervan wordt altijd aangiften gedaan bij de politie, kwamen de partijen overeen, die elkaar informatie willen verstrekken, adviseren en steunen bij het voeren van juridische procedures. Onderlinge diensten worden niet bij elkaar in rekening gebracht, spraken de partijen af, die eenmaal per jaar bij elkaar komen om de voortgang te evalueren. Het convenant is aangegaan voor de duur van twee jaar en kan stilzwijgend telkens met een jaar worden verlengd.

 

 

Lees ook:Convenant tegen identiteitsfraude
Lees ook:Gemeente ziet woonwagencentra als ‘vrijplaatsen’
Lees ook:Keurmerk Veilig Ondernemen voor Groenhof
Lees ook:Donkere dagen actie tegen inbraak
Lees ook:Wijkplatform Bankras vormt werkgroep voor overleg A9 met gemeente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.