Burgemeester: illegale wietteelt blijft voorlopig

Alle inspanningen ten spijt is het omslagpunt in de illegale wietteelt in Amstelveense woningen nog niet bereikt. Dat blijkt uit het antwoord van burgemeester Mirjam van ‘t Veld op schriftelijke vragen van GroenLinks. Het uit de criminaliteit trekken van de wietproductie door niet alleen de verkoop te gedogen maar ook de inkoop te regelen (met gecertificeerde productie) is volgens haar geen lokale aangelegenheid.

Zij ziet er dan ook weinig in, omdat Europese en overige internationale regelgeving het verbiedt. Van ‘t Veld lijkt zich niet aan te sluiten bij het initiatief van de Limburgse burgemeesters, die in een brandbrief aan minister Opstelten vroegen bij wijze van experiment te mogen gaan werken met door de overheid geproduceerde cannabis.

‘Minister Opstelten heeft al eerder uitgesproken dat Nederland niet kan kiezen voor het reguleren van hennepteelt. Internationale juridische verplichtingen op het gebied van drugsbestrijding verhinderen dat. De uitkomsten van een uitgevoerd onderzoek door een onafhankelijke derde, de Radboud Universiteit Nijmegen, naar de internationale (VN en EU) drugsverdragen en regelgeving, bevestigen dit’, aldus de burgemeester.

 112 plantages

Tussen 1 januari 2010 tot 21 augustus 2014 zijn 112 hennepplantages (groot en klein) ontmanteld. Dat blijkt uit politiecijfers. Tussen oktober 2012 en 21 augustus 2014 zijn in Amstelveen 32 panden via een besluit van de burgemeester gesloten. De ambtelijke inzet is geraamd op een gemiddelde van € 2.400 per zaak. Dit betekent dus in totaal een investering van € 76.800.

Volgens de burgemeester is de ambtelijke inzet vooral gericht op het vergroten van het veiligheidsgevoel van omwonenden in een straat of een buurt. ‘Daarnaast wordt gewerkt aan het ontmoedigen van initiatiefnemers om een hennepplantage te starten. Ook worden eigenaren bewust gemaakt van de risico’s van het exploiteren van een hennepplantage zoals brandgevaar en schade aan eigendommen,’ zegt ze.

Elke hennepplantage kan volgens haar een potentieel gevaar zijn voor de veiligheid of de oorzaak van stank en/of wateroverlast. Van ’t Veld denkt intussen niet dat de verhevigde inspanningen tegen wietteelt tot een structurele afname van het aantal plantages in woningen heeft geleid.

Woningmarkt

‘De druk op de woningmarkt is en blijft namelijk groot in de regio en ook in Amstelveen’, zegt ze. ‘Dit is een belangrijke factor die leidt tot het toenemend illegaal gebruik van woningen. Het gaat bijvoorbeeld om koopwoningen die niet verkocht worden en daarom worden verhuurd aan derden. Vaak via woonbemiddelaars die huurders onvoldoende screenen. Daarnaast zijn particulieren die hun woning verhuren niet altijd op de hoogte van de risico’s die ze lopen of zich bewust van de gevaren van het verhuren van een woning aan een onbekende derde.  De huidige aanpak richt zich op het ontmoedigen van het exploiteren van hennepplantages. Maar het omslagpunt is nog niet bereikt.

Mede om die reden wil ik een meer projectmatige aanpak van illegale woonvormen en hennepteelt. De hennepteelt staat niet op zichzelf. Er is vaak sprake van georganiseerde criminaliteit waarbij ander crimineel gebruik van woningen en bedrijfspanden zich voordoet. Bijvoorbeeld illegale prostitutie, mensenhandel en witwaspraktijken. Een actieprogramma op dit gebied is in voorbereiding.’

 

Lees ook:Dit jaar al 18 wietwoningen gesloten
Lees ook:Van ‘t Veld: EU-aanpak wietteelt nodig
Lees ook:Zeven plantages in twee weken opogerold
Lees ook:Illegaal gebruik woningen neemt toe
Lees ook:Weer twee woningen gesloten wegens wietteelt

12 reacties op “Burgemeester: illegale wietteelt blijft voorlopig

 1. gjzn

  Dweilen met de kraan open.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Softdrugs Ontmoediger

  De oorzaak van dit alles is de geldstroom via de achterdeur van de coffeeshops naar de “softdrugsbendes”. Kort door de bocht samengevat kun je zelfs spreken van “subsidiëring” van de “softdrugsbendes”. Immers als een coffeeshop iets meer betaald voor de inkoop van softdrugs dan hoeft een coffeeshop minder belasting te betalen, tevens betalen de “softdrugsbendes” geen belasting (in jargon ook wel bekend als belastingnomaden).

  Het gevolg is hard dweilen met de kraan open, heel stoer maar weinig effectief.

  Er is pas spake van een echt integrale aanpak, als de geldkraan naar de “softdrugsbendes” als de geldkraan naar de “softdrugsbendes” wordt dichtgedraaid.

  De overheid kan kiezen, of doorgaan met hard dweilen met de kraan open, of de geldkraan dichtdraaien en dan effectief gaan dweilen.

  Het fenomeen dat de overheid zich achter “regeltjes” verschuilt (het kan niet), is te soft voor woorden. Er is een groot probleem en dat moet opgelost worden, daarbij geldt waar een wil is, is een weg.

  Groet de initiatiefnemers van het voorstel ‘Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid’.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  Poetsvrouwtje Mirjam dweilt liever met de kraan wijd open dan dat zij moet nadenken over effectief beleid. Haar symptoombestrijding is wel liberaal. Die moedigt namelijk (illegaal) ondernemerschap van producenten en handelaars aan. Door het opruimen van wietplantages wordt de marktprijs van wiet kunstmatig hoog gehouden. Zodoende blijft de productie en handel lucratief.

  Die internationale juridische verplichtingen op het gebied van drugsbestrijding die de burgemeester als excuus gebruikt, heeft Nederland vrijwillig op zich genomen op verzoek van instanties die zonder de zinloze en uitzichtloze ‘war on drugs’ werkloos zouden worden.

    /   Beantwoorden  / 
  1. l.roos

   Geachte heer Waning
   Wat u schrijft vraagt om een reactie, uw denigrerende opmerking vind ik misplaats en getuigd van geen respect voor onze Burgemeester.
   Kijk naar haar CV die zegt voldoende, wat is Uw CV?

     /   Beantwoorden  / 
 4. Robert van Waning

  @l.roos, u heeft gelijk. Ik had dat niet moeten schrijven. Dat vond ik zelf meteen ook al, maar je kunt hier helaas niet zelf een tekst corrigeren. Ik heb trouwens nog niet erg veel respect voor deze burgemeester, maar dat is nog geen reden om beledigend te worden. Mijn excuses.

    /   Beantwoorden  / 
  1. l.roos

   Geachte heer van Waning,
   Ik stel uw excuses zeer op prijs, maar ik denk dat u uw excuses aan onze Burgemeester moet richten, bij voorbaat dank

     /   Beantwoorden  / 
 5. Robert van Waning

  Hoogleraar criminologie en oud-politie-inspecteur Cyrille Fijnaut probeert de politieke patstelling te doorbreken. Binnenkort verschijnt zijn boek De Derde Weg, waarin hij uitlegt waarom zowel radicale voor- als tegenstanders van het drugsbeleid ‘kortzichtig, naïef en onbezonnen’ zijn.

  Interviewer: “U vindt dat cannabis moet worden gelegaliseerd.”

  Prof. Fijnaut: “Ik vind dat we ons dezelfde vraag moeten stellen als bij de Drooglegging in Amerika: hoe lang kun je wetgeving in stand houden die grootschalig wordt overtreden, die onvoldoende draagvlak heeft bij bevolking en politiek en die heeft geleid tot een grote illegale markt waarop criminelen veel geld verdienen? Zo’n wet is niet meer houdbaar, die moet je herzien.’

  Bron: ‘Hoogleraar bepleit besloten cannabisclubs in ‘verlammende’ drugsdiscussie’, de Volkskrant 9/9/2014.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3744450/2014/09/09/Hoogleraar-bepleit-besloten-cannabisclubs-in-verlammende-drugsdiscussie.dhtml

    /   Beantwoorden  / 
 6. OpenDiscussie

  OpenDiscussie

  Is onze nieuwe burgemeester gekozen of benoemd? Dacht benoemd….dus geen enkele democratische legitimering.

    /   Beantwoorden  / 
 7. gjzn

  En nog voorzitter van de Gemeenteraad. Zo’n grote Raad zou dat voorzitterschap uit democratisch oogpunt uit en door zichzelf moeten vervullen A.D. 2014.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Robert van Waning

  @lroos, de burgemeester volgt ongetwijfeld de discussies op de lokale discussiefora. Zodoende heeft zij hier niet alleen mijn excuses voor mijn betiteling ‘poetsvrouwtje’ gelezen maar ook mijn opmerkingen over haar veelvuldige buitenlandse reizen, over haar receptiebezoeken en over de domme dingen die zij in haar herdenkingstoespraak zei.

  Ik ben benieuwd naar uw opvattingen en standpunt mbt het legaliseren, reguleren en controleren van wietteelt, -handel en -gebruik. Als u de link van peterpc heeft gevolgd, heeft u gelezen dat de Global Commission on Drug Policy de volgende aanbeveling aan bestuurders en politieke leiders heeft gedaan:

  “The Commissioners call for an end to the criminalization and incarceration of users together with targeted prevention, harm reduction and treatment strategies for dependent users.
  In order to reduce drug related harms and undermine the power and profits of organized crime, the Commission recommends that governments regulate drug markets and adapt their enforcement strategies to target the most violent and disruptive criminal groups rather than punish low level players. The Global Commission’s proposals are complementary and comprehensive. They call on governments to rethink the problem, do what can and should be done immediately, and not to shy away from the transformative potential of responsible regulation.”

  Als u niet alleen dat ene woord heeft gelezen maar ook de rest van mijn inhoudelijk discussiebijdragen over dit onderwerp op Amstelveen.blog en Dichtbij, dan weet u dat ik dit standpunt herhaaldelijk heb verdedigd. Wat zijn de opvattingen en ideeën van onze bestuurders en raadsleden? Alleen het (alweer een beetje domme) standpunt van de burgemeester is nu bekend en dat belooft niet veel goeds.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Rob

  We weten allemaal dat hennepkwekerijen een gevaar zijn rond de veiligheid en leefbaarheid. Aan burgers wordt via media enz, gevraagd hennepteelt in haar directe omgeving te melden. Massaal verstrekt lokale gemeenten coffeeshop vergunningen, en jawel dit zijn er 700 in Nederland. Alleen Amsterdam heeft al 230 vergunningen verstrekt. Coffeeshops hebben geen inkoopbonnetjes van de ingekochte wiet. Dus geen aftrekposten rond te vorderen BTW, maar wel verkoopbonnetjes met een direct 100% resultaat aan BTW naar de staatskas. Een boekhoudkundige controle zal voor de fiscus best lastig zijn! Een overheid welke een hennepbeleid opstelt, em vervolgens zwaar gaat handhaven op allemaal woningen en bedrijfspanden. Een vastgoedsector met 400 miljoen aan schade afschrijvingen gaat weer naar de verliesrekening als aftrekpost. Een energiemaatschappij welke jaarlijks 160 miljoen aan energiediefstal, gewoon weer doorberekend aan de nette burgers om zo de derving weg te schuiven. De verzekeraars welke bij een hennepbrand niet uitkeren aan verhuurders en ga zo maar door. Maar nu, de overheid stimuleert door haar hennepbeleid criminaliteit en brengt vervolgens burgers in levensgevaar! Wanneer vallen er doden door een uitslaande hennepbrand! Heeft een gemeente en een overheid niet de taak om burgers te beschermen, waar worden deze dan blootgesteld aan dit hennepbeleid. Een gemeente welke als laatste redmiddel bestuursdwang toepast en met grote poespas panden sluit. Is iedereen een huisjesmelker, zijn er soms geen goede verhuurders meer te bekennen in Nederland of gaat het hier om de noemer gedragsverandering stimuleren!

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.