Handhavers maken schutter pistool afhandig

 

Herbert Raat

Herbert Raat

Hoewel dat eigenlijk een politietaak en niet de hunne was, hebben twee gemeentelijke handhavers donderdagavond eigenhandig iemand een vuurwapen afhandig gemaakt. De twee zogenoemde BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) deden dat op de Nesserlaan, tijdens hun avonddienst. Wethouder Herbert van Handhaving zegt in een brief aan de gemeenteraad trots te zijn op het optreden van het tweetal. Burgemeester Van ’t Veld zal deze week de beide medewerkers ontvangen.

Zij melden donderdagavond, toen zij een man met een automatisch vuurwapen zagen schieten, de politie. Maar omdat er sprake was van een gevaarlijke situatie – er liepen en fietsten mensen over de Nesserlaan – hebben zij niet gewacht tot die er was. Zij besloten zelf in te grijpen. Maakten de man, die werd vergezeld van een andere man en een vrouw, het wapen afhandig. En hielden het trio kennelijk zodanig vast dat de politie ken kon arresteren bij aankomst. Die nam de verdachten mee naar het bureau voor verhoor.

Het drietal schoot voor zover de handhavers konden nagaan op objecten aan de overkant van de weg. Politie en justitie hebben de zaak in onderzoek. “Onze handhavers hebben in deze uitzonderlijke situatie gehandeld in het belang van de veiligheid van onze inwoners”, schrijft Raat. “We zijn er trots op dat onze mensen een einde aan deze gevaarlijke situatie hebben gemaakt. Het toont maar weer eens aan hoe belangrijk handhaving en toezicht op straat zijn. Intern zullen we deze zaak evalueren en kijken wat we hier voor de toekomst van kunnen leren”.

De wethouder heeft contact gezocht met beide medewerkers en één van hen telefonisch gesproken. “Vanzelfsprekend staan wij klaar voor verdere begeleiding van beide medewerkers dit wensen”, laat hij de raad weten.

Lees ook:Skimmers gepakt door oplettendheid handhavers gemeente
Lees ook:Handhavers krijgen body-camera’s
Lees ook:Strenge verkeerscontroles bij scholen
Lees ook:Gemeente houdt alleen toezicht op wat er toe doet
Lees ook:Jongeren voetballen tegen politici en handhavers

54 reacties op “Handhavers maken schutter pistool afhandig

 1. Robert van Waning

  Bedreigden de schutters andere mensen? Weigerden zij hun wapens af te geven? Verzetten zij zich tegen hun aanhouding? Waren het gevaarlijke criminelen of domme en onverantwoordelijke sportschutters die de regels niet kenden of daaraan maling hadden?

  Herbert Raat weet als oud-voorlichter hoe hij publicitair voordeel uit dit voorval kan halen. Als het hem niet uitkomt, vindt hij handhaving en toezicht op straat zijn helemaal niet belangrijk. Dit blijkt o.a. uit de niet-handhaving van het scooterverbod in het Stadshart. Als raadslid had hij daarvoor nog gepleit, maar dat was alleen om wethouder te worden. Van enige handhaving van het verbod om alcohol op straat te drinken, te hard te rijden in woonwijken, door rood licht te rijden, op rijwielpaden te scooteren en om afval op straat te gooien, etc. is ook niet veel te merken.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Ah. We dachten al, wanneer wordt die oude plaat weer opgezet. U kent ook het hart van Raat dus. Weet wat zijn diepste motieven waren als raadslid: wethouder worden. Dat er van geen enkele handhaving sprake is, zoals u beweert, wordt overigens weerlegd in rapportages. Maar misschien is het onvoldoende. Mede door een tekort aan politie en gemeentelijke handhavers op straat. Maar ja, in elke straat een aantal politiemensen zetten om werkelijk alles in de gaten te houden, zoals in politiestaten mogelijk gebruikelijk, kost ook een veelvoud van het nu beschikbare budget.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    U beantwoordt niet de voor de hand liggende vragen maar u uit wel kritiek op degene aan die ze stelt.

    Het gaat niet om het hart van Herbert Raat maar om zijn woorden en daden, destijds als raadslid en nu als wethouder.

    Ik ken ook niet uw hart niet, maar ik trek wel mijn conclusies uit wat u schrijft.

    Als raadslid bepleitte Herbert Raat een strenge aanpak van scooterovertredingen en overlast. Als wethouder heeft hij wel een scooterverbod in het voetgangersgebied van het Stadshart in gesteld, maar hij heeft dit nooit gehandhaafd. Ze rijden er nog steeds en staan ook overal, zelfs tot pal voor de ingangen van winkels en banken(!).

    Als de sportschutters gewoon de komst van de politie hebben afgewacht en zich braaf hebben laten arresteren, zie ik weinig reden om de (nuttige) handhavers tot helden te verheffen. Zij konden immers niet veel minder doen dan wat zij hebben gedaan.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Jan Demming

     Natuurlijk vindt er wel handhaving plaats in deze gemeente, maar helaas in onvoldoende mate. In elke gemeente trouwens. Dat dit mede zou komen door een tekort aan politie en gemeentelijke handhavers op straat, zoals Johan veronderstelt, vind ik vreemd. Zeker omdat de partijgenoot van Herbert Raat, minister Ivo Opstelten, 2.5 jaar geleden in al zijn wijsheid meende te kunnen beslissen dat de wijkagent 80% van zijn tijd op straat zou vertoeven en nog maar 20% achter zijn schrijfmachine, in plaats van andersom. Wie daar iets van gemerkt heeft mag het zeggen! Opstelten belooft trouwens wel meer dingen, die hij op geen enkele manier waar kan maken.

       /   Beantwoorden  / 
 2. W. Anhoop

  Het liet even op zich wachten, maar daar gaan we weer met het Raat bashen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. W. Anhoop

  Bij Dichtbij bleek, via een stiekem stukje tekst in het originele artikel (dus niet via een “update”)
  dat het om speelgoed ging.

  Dan is die heldhaftigheid toch wel zeer discutabel.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Robert van Waning

  Wanhoop, het was kennelijk een echt vuurwapen dat leek op een bekend model van een bekend merk. Volgens Dichtbij-verslaggever Gerritsen was het een ‘dummy’, maar dat is een namaakpistool of -geweer oid waarmee niet kan worden geschoten.

  In dit artikel staat dat de handhavers het drietal schutters zodanig vasthielden dat de politie hen kon arresteren. Werden zij geboeid of met de armen op de rug geklemd vastgehouden? Of stonden die domme sportschutters gewoon geduldig te wachten tot de politie kwam?

  Dat zijn toch dingen die je als lezer en burger graag wilt weten maar die niet worden verteld. De lokale journalistiek moet kritische vragen stellen en niet alleen persberichten en -verklaringen overschrijven, en zeker niet van oud-voorlichter Herbert Raat. Kritische journalistiek is des te belangrijker als kritische burgers dmv censuur en verbanning tot zwijgen worden gebracht, zoals in Amstelveen.

  “Weg met alle voorlichters,” zei Rob Oudkerk als ervaringsdeskundige.

    /   Beantwoorden  / 
 5. W. Anhoop

  “en niet alleen persberichten en -verklaringen overschrijven”

  Nou, nou, jij bent de enige grootmeester in het kopieren van andermans gedachtengoed en dat van jezelf natuurlijk. Gezien de enorme veelheid aan herhalingen die je te berde brengt.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Persoonlijke aanvallen zouden alleen onder de eigen naam mogen gebeuren. Het speelveld ligt dan tenminste gelijk. Beide partijen hebben dan gelijke mogelijkheden om de ander persoonlijk te beschadigen. Daar gaat het immers om bij persoonsgerichte aanvallen. Nu moet ik mij telkens verweren tegen laffe aanvallers met bivakmutsen op.

   Persoonsgerichte aanvallen vertroebelen overigens de discussies en zij hebben niet veel nut.

   Ik zie geen bezwaar tegen citaten met eerlijke en duidelijke bronvermelding. Beweringen dienen immers te worden gestaafd en onderbouwd met controleerbare feiten en deugdelijke argumenten.

   Om het weer over Amstelveen en dit voorval te hebben: Ik heb geen kritiek op Herbert Raat persoonlijk maar wel op zijn functioneren als bestuurder met veel macht en invloed (zoals ook hierbij weer blijkt. Het valt mij op dat de lokale journalistiek een beschermend cordon om hen heen trekt. In democratisch opzicht is dat een merkwaardige situatie.

     /   Beantwoorden  / 
 6. frank bikker

  RvW weet nu al dat het “sportschutters”zijn. Hij had op die braderie moeten staan van afgelopen weekend als zijnde iemand die contact heeft met het “bovennatuurlijke” en wordt die plaat met scooters ook weer opgezet. Geeuw, Gaaap!

    /   Beantwoorden  / 
 7. frank bikker

  Geachte hr. Waning
  Op uw eigen site/blog berijdt u allemaal uw eigen stokpaardjes. Dat mag want we leven in een democratisch land, maar wat ik me wel afvraag is het volgende:
  Waarom laat u geen ruimte over voor tegengeluiden op uw site, terwijl u dat WEL diverse andere lokale media verwijt? Ziet u de splinter in iemands anders oog, maar niet de balk( om niet te zeggen de steunbeer) in uw eigen ?
  Voor de rest verwijt u de hr. Raat het bedrijven van populisme en propaganda. Dat heet PR, hr. Waning en daar maakt elke politicus zich aan schuldig. En dat kan ie heel wat beter dan u met uw fotootjes van rondzwervende blikjes en een rijdend brommertje.
  Daarnaast verkettert u iedereen die het niet met u eens is. Ik weet niet wat ondemocratischer is, hoor.
  U heeft het al tegen de hr. PC, le Chouffe, waarschijnlijk de hr. Bos.
  Iedereen is tegen u, de grote Waning, de drs die alles weet.
  Weet u hr. van Waning, we hebben vanmiddag heerlijk gezellig gelachen om iemand onder het genot van een pint.
  Namen wil ik hier niet noemen, want dat wordt lullig.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Frank, het email adres [email protected] wordt vermeld op de website. Inhoudelijke kritiek is welkom. Persoonsgerichte smaad en laster niet, want die krijg ik hier en elders al genoeg naar mijn hoofd.

   Wat een nonsens, trouwens, dat ik anderen mijn mening zou opdringen. Dat kan toch helemal niet? Ik geef hier mijn mening en ik nodig anderen uit om daar inhoudelijke kritiek te geven. In plaats daarvan schimpen en schelden jullie alleen maar. Dat is geen discussie.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank bikker

    Op uw site staat ook reclame voor scooters!!!!!!!
    Smaad en laster krijgt u al genoeg over u heen.
    Voelt u zich geen Messiaans Figuur, die het volgende gebed heeft Maria, wees gegroet en verlos ons van de scooters en Peter PC. enz.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Robert van Waning

     Frank, overdrijf niet telkens zo en geef gewoon antwoord op mijn normale vragen, als je die tenminste weet. Zo niet, dan heb je weer eens niets on-topic te melden.

     Waar staat op mijn website reclame voor scooters? Misschien is die wel gehackt.

       /   Beantwoorden  / 
 8. Robert van Waning

  Nog steeds geen antwoord op de normale vragen die ik aan het begin stelde. Wel allerlei persoonsgerichte opmerkingen waar niemand wijzer van wordt.

  Zo weten we nog steeds niet of het onverantwordelijke sportschutters waren of mensen met kwalijke bedoelingen.

  Eigenlijk hadden jounalisten die vragen moeten stellen, maar die hebben het te druk met het ophemelen en – waar nodig – verdedigen van wethouder Raat (VVD).

    /   Beantwoorden  / 
  1. W. Anhoop

   Volkomen overbodige vragen. Op het moment van aanhouding is niets duidelijk, verder onderzoek zal klaarheid brengen.

   Dat rvw het artikel gebruikt als aanloopje om Raat voor de zoveelste keer te bashen en daarna roept zijn functioneren aan de kaak te stellen is een leugen. De aversie van rvw tegen Raat is er een die is ontstaan vanwege onvoldoende genoegdoening m.b.t. een klacht bij de RvJ.

   Na het belasteren van de redactie van Dichtbij (slechte journalistiek, 2 handen op 1 buik met Raat), ga je dit nu doen met de heer Bos?

     /   Beantwoorden  / 
 9. Robert van Waning

  Op het moment van aanhouding was het toch duidelijk of de schutters andere mensen bedreigden, of zij weigerden hun wapens af te geven, of zij zich tegen hun aanhouding hadden verzet en of het ging om vuurgevaarlijke criminelen of om domme en onverantwoordelijke sportschutters? Er is toch geen reden om zo te keer te gaan tegen iemand die die vragen stelt? Of is nieuwsgierigheid ook al verboden?

  @Anonieme Wanhoop, je gaat weer off-topic met je persoonsgerichte opmerkingen. Hoe kom je erbij dat ik Johan Bos zou belasteren? De werkelijke reden van mijn verbanning door Dichtbij is mij niet verteld. Jou wel, kennelijk. Het was in ieder geval niet omdat ik enige regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden had geschonden. Jantine doet er inderdaad alles aan om kritiek op de redactie te smoren, maar kritiek is nog geen laster.
  Kijk nu maar eens hoe veel bijdragen op Dichtbij worden verwijderd omdat zij in strijd zijn met de huisregels. Toch wordt verder niemand verbannen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. W. Anhoop

   Anoniem? Zo heet ik gewoon. Willem Anhoop. Met een beetje pech ga je die naam ook op de internets openbaar make,.

   Ik heb zo eens die discussie gevolgd tussen jou en de heer Chouffe, en dat was toch wel heel raar. Ook heb ik gezien iets van jodenvervolging dat je ophing aan peterpc.

   Een google op “van waning” antisemiet, gaf leuke ? (resultaten) over de broers van waning.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    Alles mag hier. Ga gerust je gang. Beschuldigen staat vrij. Verweer is zinloos en zelfs verdacht. Art 10 van het EVRM blijkt zo een holle frase, want daarin wordt de waarde van iemands goede naam nog gerespecteerd.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Wanhoop, nu Johan Bos jouw beschuldigende suggestie heeft laten staan, wil je misschien wel eens vertellen wat jij onder `antisemiet` verstaat. En waarom jij mij daarmee in verband brengt?

    Is dat volgens jou iemand die kritiek uit op de Israelische beroving, etnische zuivering, onderdrukking en discriminatie van de oorspronkelijke Arabische bevolking van Palestina? Dat doe ik namelijk, maar dat is geen antisemitisme.

    Of is een antisemiet volgens jou iemand die bezwaar heeft tegen een religie, cultuur en politiek die niet alleen mensen van elkaar onderscheidt op grond van hun afkomst maar hun om die reden ook verschillende rechten en maatschappelijke mogelijkheden toekent? Ook dat doe ik ook, en wel op basis van onze Grondwet, van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en van de Universele Verklaringen op dit gebied. Dat heet echter antiracisme en geen antisemitisme.

      /   Beantwoorden  / 
    1. W. Anhoop

     van waning, ik beschuldig niemand. Ik geef alleen weer wat de internets bevatten m.b.t. jouw persoon. Of is dat verboten?
     Met klachten moet je bij Google zijn en bij al die sites/personen waar jij een nare smaak hebt achtergelaten.

       /   Beantwoorden  / 
 10. Jean Marie la Chouffe

  Kwam via deze blog te weten dat dhr. van Waning ook een blogje heeft. Heb geprobeert om te reageren op een van zijn artikelen, maar kon niet vinden hoe. Kan iemand dit mij uitleggen? Of duldt dhr van Waning geen tegenspraak?

    /   Beantwoorden  / 
 11. Robert van Waning

  Chouffe, alle onderwerpen waarover ik een tijd geleden op mijn website http://www.amstelveenkanbeter.nl heb geschreven, komen regelmatig ter sprake op websites en platforms die wel gelezen worden, zoals Dichtbij en dit weblog van Johan Bos. Daar krijg ik alle tegenspraak en kritiek die je mij toewenst, inclusief aantijgingen, beledigingen en pure laster.

  Ik ben te vaak van huis om een discussieforum te monitoren.
  Op dit moment zijn wij ook weer elders.

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   Nou breekt m’n klomp! Tegen mij zeg je dat ik wel kan reageren op je blog en nu zeg je tegen hr. leChouffe dat u geen tijd ervoor heeft, maar ondertussen gaat u wel in op elke mierenscheet op andere blogs! U bent misschien wel 10x drs en 10x slimmer dan ik, maar de logica en consequent handelen ontgaat mij hier totaal met mijn boerenslimheid.

     /   Beantwoorden  / 
  2. peterpc

   “Op dit moment zijn wij ook weer elders.”

   Dat is te merken op Dichtbij. Weer andermans IP adres misbruiken om daar te reageren. Walgelijke lafheid.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    `Walgelijke lafheid`? Het wordt steeds erger. Ik schrijf tenminste nog onder mijn eigen naam in plaats van met zo`n laffe bivakmuts op.

    Peter van Faassen (peterpc) heb je ook bezwaar tegen wat ik schrijf, of vind je dat ik helemaal niet mag schrijven?

    Jij bent niet zo`n voorstander van het universele en fundamentele recht van vrije meningsuiting. Dat zonder dat recht en die vrijheid en die mogelijkheid ook geen sprake kan zijn van democratie, interesseert jou kennelijk niet.

      /   Beantwoorden  / 
    1. peterpc

     Volgens mij schrijf je tijdens het misbruiken van andermans ip adres niet onder je eigen naam.

     En mij hoor je niet zeggen dat je niet mag schrijven, maar als je dan weerwoord krijgt blijkt dat anderen dan niet die vrijheid van meningsuiting mogen hebben. Want dan is het stalken, schelden, schimpen etc.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Robert van Waning

      Ivm mijn onterechte verbanning kan ik op Dichtbij inderdaad alleen nog soms onder een schuilnaam meedoen aan de discussies over mijn directe woonomgeving, het Stadshart.

      Tegenspraak en kritiek zijn juist welkom omdat zij goed zijn voor de discussie en dus voor de lokale democrateie en poltiek. Persoonlijke beledigingen, valse beschuldigingen, smaad en laster dragen daaraan echter niet bij.

        /  
 12. Robert van Waning

  Frank, moet jullie werkelijk alles drie keer uitgelegd worden? Chouffe heeft hier kunnen lezen dat men per email kan reageren op de dingen die ik een paar jaar geleden op mijn website Amstelveenkanbeter.nl had geschreven.

    /   Beantwoorden  / 
 13. Jean Marie La Chouffe

  Beste hr. van Waning. U wilde weten wat een antisemiet is?
  Dat kunt U het beste aan Uw vriendin Gretta Duisenberg vragen, want die zei ooit in 2010 in een interview dat het woord antisemiet een eretitel is. Dus naast de titel van Drs. heeft U er nu vanaf vandaag er nog eentje bij.

    /   Beantwoorden  / 
 14. Robert van Waning

  Chouffe, dat is een ernstige beschuldiging. Je maatje Wanhoop kwam daar ook al mee. Waar is jullie aantijging op gebaseerd? Zonder fundering is het pure laster en dus strafbaar. Het lijkt mij ook in strijd met de huisregels van dit forum, maar Johan Bos vindt het kennelijk allemaal prima.

  Er staan vele honderden teksten van mij op het internet. Uit welke uiting of gedraging blijkt dat ik Joden minacht, discimineer of wellicht zelfs zou haten vanwege hun afkomst, dus louter omdat zij Joods zijn?

  Wie stelt, moet bewijzen. Ik ben benieuwd, maar ik denk dat jullie alleen maar proberen om mij het zwijgen op te leggen. Op Dichtbij is jullie dat al gelukt.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Ik begrijp dat Dichtbij in uw ogen een te krap en ik een te ruim toelatingsbeleid hanteer. Het is ook nooit goed.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    Als u valse beschuldigingen en persoonlijke beledigingen bewust toelaat, dan vind ik dat inderdaad te ruim. Laster is strafbaar en is daarom ook volgens uw eigen gebruiksvoorwaarden niet toegestaan.

    Jantine van Dichtbij had niet het recht om mij permanent te verbannen zonder dat ik enige regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden had geschonden. Lees art 7 van het EVRM: ‘No punishment without law.’

    Als moderator lijkt u partij te kiezen. Wees daar open en erlijk in.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Ik kies geen partij en juist dat neemt u mij kwalijk. U vindt dat ik achter u moet staan, c.q. door u vermeende aantastingen van fatsoen (waaronder blijkbaar niet hoort dat u Israel beschuldigt van roof, etc), moet weren. Ik besef wel dat ik nu opnieuw een tirade van citaten uit grondwet, internationale en Europese wetboeken en dergelijke om de oren van u krijg, maar de ruimte die ik bied is kennelijk niet de uwe. Het zij zo. Nogmaals: zullen wij nu weer gewoon naar Amstelveen terug keren? Er is, met de slachtoffers van de vliegramp als actualiteit, wel iets beters te doen dan het gemekker over wie zich nou wel en niet beschuldigd voelt van wat dan ook. En als u wilt, mag u mij van partijdigheid beschuldigen. Heel politiek Amstelveen zal er om lachen (sorry, de politiek speelt natuurlijk volgens u onder één hoedje met de lokale journalistiek), maar uw opvatting is gebaseerd op het feit dat ik géén partij kies. Want als ik niet de uwe kies, kies ik dus per definitie voor de tegenpartij. Het zij zo. Over naar Amstelveen nu (verzoek mede gericht aan de anderen die op Van Waning reageren).

       /   Beantwoorden  / 
     1. Robert van Waning

      Ik heb als enige inhoudelijk op uw artikel gereageerd met een paar vragen die nog steeds niet beantwoord zijn omdat iedereen het liever over en tegen mij heeft, inclusief u.

      U heeft nog niet een keer mwt mij ingestemd maar wel telkens met degenen die mij belasteren zonder dat zij hun beschuldigingen kunnen staven.

        /  
     2. Johan Bos

      Nee hoor, ik heb tot nu toe bij mijn weten met niemand ingestemd. Inderdaad ook niet met u, wat u waarschijnlijk het meest dwars zit. Op de vragen die u stelde heb ik nog geen antwoord (al komen er als ik die wel heb, natuurlijk weer nieuwe vragen van u, want u vertrouwt wethouder Raat niet, wat van mij mag, want ik kom nog uit de school die leerde dat een journalist argwanend tegenover de overheid moet staan). U hebt blijkbaar nooit mijn columns gelezen, maar dat terzijde.

        /  
     3. peterpc

      Jawel Johan, helemaal met je eens. Het is mooi geweest. Nu maar weer zoals je stelde terug naar de pikzwarte werkelijkheid.

        /  
 15. Robert van Waning

  De werkelijkheid is dat handhavers door wethouder Raat worden opgehemeld en een heldenontvangst bij de burgemeester krijgen terwijl de sportschutters braaf op de komst van de politie hadden gewacht. Of niet, dan? Ik wou dat er een journalist was die kritische vragen durfde te stellen en dat bugers niet alles voor zoete koek zouden slikken.

    /   Beantwoorden  / 
 16. peterpc

  Mijnheer Bos, het is hoog tijd dat deze verwrongen geest toch echt wel verbannen dient te worden.

    /   Beantwoorden  / 
 17. Robert van Waning

  Doe je best, Van Faassen, bij Dichtbij is het je ook gelukt nadat jij daar had geschreven dat ik in de oorlog niet te vertrouwen was geweest. Ik maakte daar bezwaar tegen, en hup, ik lag er uit. Je hebt ondertussen geen enkele on-topic bijdrage aan deze discussie geleverd maar alleen zitten schimpen en schelden op mijn persoon, terwijl ik toch heus niet het onderwerp van het artikel was. Maar het is een feit dat jij meestal je zin krijgt.

    /   Beantwoorden  / 
 18. Jean Marie La Chouffe

  Geachte hr. van Waning,
  U beticht mij van een ernstige beschuldiging, maar U heeft iets tegen de staat Israel, die de door de terroristische organisatie Hamas bezette Gazastrook beschiet en invalt. De staat Israel bestaat uit het merendeel uit Joden, waartegen U dus een bezwaar zou hebben. Deze Joden bezetten volgens U de Gazastrook en bombarderen die plat. Als U niets tegen de staat Israel zou hebben, dan heeft U iets tegen de Joden en dus bent U net als Uw vrienden van Agt en Duisenberg(schandalig dat zij nog steeds met deze naam rondloopt) een antisemiet met titel weliswaar volgens Uw vriendin Gretta. Uiteraard kunt U mij aanklagen voor smaad, maar ik heb zelfs de verdediging van mijn goede vriend Bram Moskovich hier niet voor nodig omdat ik voldoende artikelen in mij bezit heb die bewijzen dat U iets tegen de staat Israel (joden) heeft.
  Als U niets tegen Joden heeft, kunt U mij hier dan een lijstje plaatsen met 10 joodse vrienden geven, die U heeft? Voor elke 10 plaats ik het meervoudige.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Jean, Peter, Robert etc. Zullen we nu echt stoppen met over en weer discussie over Israel, (anti- of filo) semitisme en weer gewoon naar Amstelveen terug keren. In het kader van de vrijheid van meningsuiting heb ik iedereen zijn gang laten gaan, maar ik vrees dat dit een eindeloze en vruchteloze discussie blijft. Robert beschuldigt mij een de lokale journalistiek ervan klakkeloos doorgeefluik te zijn van Raat en andere bestuurders. Het zij zo. Ik ga me daar niet meer tegen verdedigen. Tegen die kennelijk vast geroeste en keer op keer geventileerde opvatting is niets gewassen, vrees ik. Maar in principe zou ik op deze site toch graag louter Amstelveense items behandelen. Op het gevaar af dat ik weer de tirade over volstrekt niet handhaven in het Stadshart krijg.

     /   Beantwoorden  / 
 19. peterpc

  Johan, je hebt gelijk. Dank voor je exceptionele coulantie.

    /   Beantwoorden  / 
 20. Robert van Waning

  Het recht kent een paar principes zonder welke onze democratie geen rechtsstaat zou zijn:
  1. Wie beschuldigd wordt, moet zich kunnen verdedigen
  2. Wie stelt, moet bewijzen. (Beschuldigingen dienen te worden onderbouwd.)
  3. Een straf mag alleen worden opgelegd als een bestaande rechtsregel werd geschonden. (Nullum crimen sine lege. No punishment without law.)

  Johan Bos, als u toestaat dat mensen mij op uw weblog betichten van antisemitisme, dan dient u als verantwoordelijke beheerder en moderator twee dingen te doen:
  1. Aan de beschuldigers vragen om hun ernstige beschuldigingen te onderbouwen omdat er anders sprake is van (strafbare) laster.

  2. Mij in de gelegenheid stellen om mij tegen de aantijgingen te verweren.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Doe een aanklacht bij de rechter. Die gaat over het recht, dacht ik. Ik ga niet op die stoel zitten en vind uw bewijzen t.a.v. beschuldigingen flinterdun. Maar misschien denkt de rechter er anders over. See you in court.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    U hoeft niet te oordelen, maar u moet zich wel houden aan de regels van onze democratische rechtsstaat en van uw eigen gebruiksvoorwaarden. Niemand kan zomaar doen en laten wat hij wil. Ook u niet.

    Ondertussen oordeelt u wel, want u noemt mijn bewijzen `flinterdun`. Welke bewijzen? En wat zijn de bewijzen van de aanklagers?

    Hoe kan ik bewijzen dat ik iets niet ben als niemand kan aantonen dat ik het wel ben?

    Uw weblog is nu een van de plaatsen op het internet waarop ik word beschuldigd van antisemitisme en die in het vervolg gaat dienen als zoveelste `bewijs` daarvan.

    `Chouffe` noemt mij een antisemiet omdat ik `iets` tegen Israel heb. Dat haal je de koekoek, Israel bezet, berooft, zuivert en blokkeert de restanten van het oorspronkelijke Palestina en ontzegt de oorspronkelijke Arabische bevolking de meest basale volken-, mensen- en burgerrechten. Israel ontneemt die mensen het recht en ook het vooruitzicht op een menswaardig bestaan in een eigen, vrij en onbezet land. Noem dat maar `iets`. Maar dat is geen antisemitisme, maar antiracisme ewn antikolonialisme.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Ik had het over de bewijzen voor het niet handhaven op het Stadsplein.

       /   Beantwoorden  / 
 21. Jean Marie la Chouffe

  Beste Johan,
  U heeft gelijk.
  Beste hr. van Waning, U zoekt steeds passages op uit het Wetboek van Strafrecht. U antwoord niet op mijn suggesties /vragen.
  Ik vroeg U een lijstje te geven met joodse vrienden, maar die heeft U kennelijk niet, net dat als U met uitzondering van Greta en Dries ook geen andere vrienden heeft.Zielig groepje mensen, die vanaf de zijlijn alles beter schijnen te weten. Ik nodig U uit om op mijn kosten naar de Gazastrip te gaan en met de burgers te praten en dan krijgt U totaal andere gedachten.
  Ik zou zeggen: “Get yourself a life”, ga vrijwilligerswerk doen i.p.v. de hele dag maar te zitten koekeloeren of er iets is wat U met Uw negatieve kritiek aan wil vallen.
  Voor mij is deze discussie over, of het moet zijn dat Robert met een lijstje komt van zijn 10 joodse vrienden of met de mededeling dat hij op de buurtbus als vrijwilliger werk.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Ach, of vrienden Joods zijn of niet, doet er niet zo toe.

     /   Beantwoorden  / 
  2. frank bikker

   Ach beste hr. Waning met uw pedante en autoritaire houding van ik weet het allemaal wel Ik durf te wedden dat u helemaal geen vrienden heeft. U beledigt iedereen die het niet met u eens is en citeert selectief uit allerlei wetsartikelen en legt ze allemaal uit in uw voordeel.U bent gewoon een slappe oh, die een ziekelijke behoefte heeft aan aandacht. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat dichtbij.nl een ban heeft gegeven. Daarnaast is het misschien voor u ook wel een leuk weetje dat de eigenaar van het concept blog een hr. Blog is, die toevallig van joodse komaf is. Deze hr. Blog heeft in het verleden op mijn indicatie wel eens eerder een superantisemiet in de ban gedaan. U moet mij goed begrijpen. Ik zeg niet dat u dat bent, maar gezien uw verleden wordt er wel op u gelet en ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zich rot zullen lachen als u hier ook een ban krijgt. U mag nog van geluk spreken dan de hr. Bos een zeer ruimhartig beleid heeft en daar heeft u mazzel aan.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Wanuing

    Frank, je schreef dat er gezien mijn verleden op mij wordt gelet. Welk verleden bedoel je? Ik heb bij mijn weten nooit iets misdaan.

    Ik onderscheid mensen ogv hun gedragingen en uitingen en niet ogv hun afkomst. Dat kan niet iedereen hier zeggen.

      /   Beantwoorden  / 
 22. Robert van Waning

  Aan het begin, voordat de discussie ontspoorde, stelde ik de volgende vragen:

  “Bedreigden de schutters andere mensen? Weigerden zij hun wapens af te geven? Verzetten zij zich tegen hun aanhouding? Waren het gevaarlijke criminelen of domme en onverantwoordelijke sportschutters die de regels niet kenden of daaraan maling hadden?”

  Is er iemand die deze on-topic vragen kan beantwoorden zonder degene aan te vallen die ze stelde?

    /   Beantwoorden  / 
 23. Jean Marie La Chouffe

  Beste hr. van Waning.
  voordat de discussie ontspoorde ging het inderdaad over schutters op scooters in het Amstelveense stadshart. Zij weigerden niet om hun speelgoedpistolen af te geven, maar vroegen slechts om een scootervrij stadshart. Er zijn geen gevaarlijke scooter of domme scootercriminelen, die het stadshart onveilig maken.
  Kappen nou Robert we zijn je zat met je anti alles opmerkingen ten opzichte van dhr. Raat, Israel etc. Get your self a live. Ik adviseer de heren Bikker, PC, van Faassen, Wanhoop niet meer te reageren, dan bent U snel monddood met Uw reacties. Op vragen van anderen antwoord U niet eens. Ik ben klaar met U, want U bent een soort van tiran die zijn mening aan anderen wil opbrengen.
  Trouwens ook gisteren was U niet bij de anti Israel demonstratie, U bent gewoon bang om daar na toe te gaan en dus heb ik maar de groeten aan Gretta gedaan, met haar pikzwart geverfde haren, zoals een raaf/kraai, maar zeker geen duif.
  Voor mij beeindig Ik hier deze discussie over sportschutters op scooters in het stadscentrum.
  We will meet again.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.