Categorie: "Openbaar vervoer"

Actie gratis openbaar vervoer van start

Gezin Rolfes en wethouder Tabak (rechts)

Om de bewoners van de nieuwe wijk Westwijk Zuidoost wordt hen dat tijdelijk gratis aangeboden. De actie is een initiatief van gemeente, Connexxion, GVB en Stadsregio. Wethouder Joss Tabak (Verkeer en Vervoer) gaf het startschot door de eerste gratis OV-chipkaart te overhandigen aan de familie Rolfes.  Daarmee kan twee maanden worden gereisd op tramlijn 51 en de buslijnen 170 en 199 van en naar hun wijk. Maar ook van al het andere openbaar vervoer vin de regio. Volgens Tabak gaat m

 

eer dan de helft van alle aangeschreven huishoudens gebruik maken het actie-aanbod. 

BBA vraagt regiobestuur investering in Amstelveenlijn

Linda Roos

Wat is het standpunt van het Stadsregiobestuur over de enorme vertraging in de uitvoering van de Noord-Zuid(metro)lijn? Dat is een van de schriftelijke vragen die de fractie van Burgerbelangen (BBA) in Amstelveen, samen met de Onafhankelijke fractie in de regioraad aan dagelijks bestuur heeft gesteld. Het ziet er niet naar uit dat de lijnvoor 2017 klaar is, waarschijnlijk nog later, en tot die tijd moet het openbaar (noord-zuid) vervoer wel op peil blijven, redeneren de vragenstellers. Een van hen is BBA-fractievoorzitter Linda Roos.  Zij wijst er op dat de kwaliteit van het materieel op de lijnen 50, 51, 53 en 54 achteruit holt en wil dat er investeringen plaats vinden om die de komende negen jaar op een verantwoord niveau te houden.

Gemeente weigert gratis OV voor ouderen

De gemeente weigert ouderen gratis openbaar vervoer aan te bieden. De landelijke koepel van ouderenbonden LSBO had om een proef daarmee gevraagd. Diverde andere gemeenten, waaronder Amsterdam, bieden die mogelijkheid. Amstelveen zou ermee bijdragen aan de koopkracht, zeker nu de meste pensioenfondsen de pensioenen niet indexeren, zegt LSBO. Maar volgns de gemeente is haar beleid, evenals dat van de Stadsregio, gericht op het aanbieden van openbaar vervoer aan automobilisten, op filegevoelige trajecten. Er loopt een pilot van twee maanden voor gratis vervoer uit Westwijk Zuid-oost naar Amsterdam.  De ouderenkoepel koppel het verzoek aan de invoering van de OV Chipkaart, waarmee haar achtervan moet leren omgaan.

BBA: Regioraad moet zomerstop lijn voorkomen

De Stadsregioraad moet ervoor zorgen dat in de zomermaanden tramlijn 51 blijft rijden. Dat vindt Burgerbelangen (BBA). Volgens het GVB valt de tram in de zomers van dit jaar en 2011 zeven weken lang uit wegens werkzaamheden aan de Noord/Zuid-lijn. De BBA-fractie in de gemeenteraad gaat de Amstelveense leden van de regioraad oproepen een initiatief tot goede verbindingen in de zomer te steunen. De Stadsregio Amsterdam is opdrachtgever van het Openbaar Vervoer. Verantwoordelijk Amstelveens wethouder Tabak wil dat in elk geval deze zomer de tram blijft rijden. Volgens het GVB is dat technisch niet haalbaar. Maar dat kan er bij BBA-raadslid De Jong niet in.

 

‘Openbaar vervoer Amstelveen moet niet dupe worden van Noord-Zuidlijn’

Als de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen wordt doorgetrokken, moet die een verbetering voor het openbaar vervoer in de gemeente opleveren en in elk geval geen verslechtering. En tot die metrolijn er is, moet de nu achteruit hollende kwaliteit van de lijnen 5 en 51 op peil worden gehouden. Daarover zijn zo ongeveer alle partijen in de gemeenteraad het eens, bleek dinsdag (20 januari) in de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur (RWN). Die kwam tot de conclusie dat er een besluit van de gemeenteraad moet komen, waarin de eisen staan, die B&W bij de Stadsregio kunnen inbrengen. “Een stevig frame zijn, waarmee wij wethouder Tabak op pad kunnen sturen,” vatte Sander Mager van GroenLinks de bedoeling samen.

 

CDA en BBA kritisch over Noord-Zuidlijn naar Amstelveen

CDA en Burgerbelangen (BBA) in de gemeenteraad maken zich zorgen over de toekomst van tramlijn 51. De bedoeling is dat die, evenals lijn 5, in de toekomst vervangen door de naar Amstelveen doorgetrokken Noord-Zuid(metro)lijn. Maar dat duurt nog jaren en intussen  veroudert het materiaal op de huidige Amstelveenlijn snel. “Volgens de jongste prognose komt de Noord-Zuidlijn op z’n vroegst in 2018 naar Amstelveen. Tegen die tijd is lijn 51 zo ongeveer een paardentram,” zegt CDA-fractievoorzitter Ben Jonker. BBA staat heel kritisch tegenover de N/Z-lijn en wil dat B&W onderzoeken of niet beter de lijnen 5 en 51 kunnen blijven bestaan.

 

Twee maanden gratis openbaar vervoer Westwijk Zuidoost

Twee maanden lang – maart en april – kunnen bewoners van de nieuwe wijk Westwijk Zuidoost gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Gemeente Amstelveen, Connexxion, GVB en de Stadregio Amsterdam doen gezamenlijk dat aanbod om de wijkbewoners de mogelijkheden van het OV te laten ontdekken. In de wijk is een groot aanbod van openbaar vervoer. Dat maakt hem geschikt voor de pilot. Men kan er met tram 51 en buslijnnen 170 en 199 in de spits, 18 keer per uur vertrekken naar een bestemming in Amstelveen of regio.

 

Nieuwe dienstregeling Connexxion

Per 14 december gaat de nieuwe dienstregeling van Connexxion in. Die houdt onder meer in dat de lijnen 125 (Amstelveen-Utrecht), 144 (Uithoorn-Amstelveen-Amsterdam) en 251 en 272 (beide Uithoorn-Amstelveen) vervallen. De lijnen 142, 170, 272 en 172 worden als alternatieven geadviseerd. Lijn 146 stopt in het vervolg bij alle haltes tussen Amstelveen en Uithoorn en krijgt er meer in Amstelveen, namelijk bij Bankrashof en Grote Beer. Lijn 170 gaat van maandag tot en met zaterdag overdag elke tien minuten rijden tussen Uithoorn en Amsterdam CS. De nachtlijn N71 rijdt voortaan ook op donderdag.

Twaalf gewonden bij botsing tramlijn 5 en bus

Een tramstel van lijn 5 ramde vrijdagmorgen in het Stadshart een bus van Connexxion op lijn 175. De bus kwam vervolgens tegen een kantoorpand aan de Handelsweg. De tram raakte uit de rails. Twaalf mensen raakten gewond, van wie vijf zwaar. Onder de zwaargewonden bevond zich de buschauffeur. Ambulances en traumahelikopters zorgden voor transport naar ziekenhuizen. Ook de brandweer verleende assistentie. De oorzaak van de aanrijding, die voor veel schade zorgde, is nog niet bekend. De omgeving werd onmiddellijk na het ongeluk voor verkeer afgesloten door de politie. Die zoekt overigens nog getuigen: 0900 – 8844.

Andere busroutes naar CS

Van maandag (28 juli) af rijden de buslijnen 142, 144, 170 en 172 een andere route naar het Centraal Station. Dat komt door werkzaamheden aan het Prins Hendrikplantsoen. De haltes Westermarkt Van, Dam en Nieuwe Zijds Kolk vervallen. Wie bij een van die haltes moet zijn, kan het best bij Marnixstraat/Rozengracht overstappen en verder gebruik maken van GVB-lijnen. De aanpassingen duren tot 24 augustus. Zie ook www.connexxion.nl