Categorie: "Openbaar vervoer"

B&W: lijn 51 moet tot Centraal station blijven rijden

Wethouder Joss Tabak

Ook B&W willen niet dat metrolijn 51 gaat stoppen bij de Spaklerweg in plaats van het Centraal Station. Zij hebben dat aan dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam geschreven in reactie op een concept Programma van Eisen voor de vervoersconcessie Amsterdam. “Het is voor ons onbespreekbaar dat bij de Spaklerweg wordt gestopt,” zei vervoerswethouder Joss Tabak dinsdag tegen de raadscommissie Wonen Ruimte en Natuur (RWN). Het college ondersteunt daarmee het standpunt dat diverse politieke partijen in de gemeenteraad al eerder naar buiten hebben gebracht. Volgens de Stadsregio heeft de verkorting van de lijn te maken met veiligheid in de metrobuis, waarin de capaciteit zal worden verminderd. Maar voor Amstelveen ontstaat een onaanvaardbare situatie, vinden B&W. Die sluit volgens hen ook niet aan bij de regionale visie op het openbaar vervoer, waarin overstappen  wordt geconcentreerd op OV knooppunten, wat de Spaklerweg niet is.

Protest van BBA tegen naderend inkorten lijn 51

De fractie van Burgerbelangen (BBA) in de gemeenteraad protesteert fel tegen het plan van de Stadsregio Amsterdam sneltram 51 in 2012 in te korten. Die zou dan niet meer doorrijden naar het Centraal Station in Amsterdam, maar eindigen bij de Spaklerweg, c.q. de Bijlmerbajes.  Zij heeft daarover vragen gesteld aan B&W. Het is allemaal nogal onzinnig vindt BBA, want dan zou de snelste verbinding tussen Amstelveen, dat toch al geen eigen station op het spoornet heeft, en Amsterdam CS ook nog eens komen te vervallen. Uit een programma van eisen van de Stadsregio voor het openbaar vervoer blijkt volgens BBA dat het bestuursorgaan Stadsregio het GVB de opdracht geeft lijn 51 in te korten.

Gemeente tegen samenvoeging buslijnen naar Aalsmeer

B&W vinden dat de buslijnen 171 en 172 op termijn niet moeten worden samengevoegd tot één route. Beide rijden op het traject Amsterdam-Aalsmeer, via Amstelveen en spelen een belangrijke rol in het toekomstige hoogwaardige openbaar vervoer (HOV), met een knooppunt bij de Carmenlaan. De Stadsregio deelt overigens de mening van B&W (of omgekeerd) en vindt ook samenvoeging niet juist, ook al zou die voor een hogere frequentie kunnen zorgen. De wens scheiden verbindingen aan te houden is onder meer versterkt door het nu in aanbouw zijnde Greenpark Aalsmeer, de uitbreiding van de veiling en de woningbouw in Westwijk en Bovenkerk.

Raad wil duidelijkheid over Amstelveense kosten doortrekken NZ-lijn

Nora Tang ...liever de tram...

Met de fracties van Burgerbelangen (BBA) en Ouderencombinatie (OCA) raadslid Ben Jonker (CDA) tegen, ging de gemeenteraad woensdag (1 april) akkoord met kaders voor de doortrekking van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen. Onder meer vindt de raad dat er duidelijkheid moet komen over de financiële bijdrage van de gemeente, die ook bij haar draagkracht moet passen. Zolang de NZ-lijn er niet is, moeten lijn 5 en 51 op peil blijven. De Amstelveenlijn zal in de stad minstens tien haltes moeten krijgen en het tracé mag niet ten kosten gaan van het totale openbaar vervoer. Burgerbelangen en OCA vonden de besluitvorming te voorbarig, maar steunden – evenals de andere partijen –  merkwaardigerwijs wel een amendement daarop. Daarin werd bepaald dat er in principe geen nieuwe Amstelveenlijn op palen mag komen.

Raad eist op peil houden sneltram

Van Bergen

De gemeenteraad heeft B&W dringen gevraagd er bij de Stadsregio en GVB op aan te dringen te investeren in sneltramlijn 51, zodat de kwaliteit daarvan verbetert. De vervanging van die tram door de verlengde Noord-Zuidlijn duurt nog minstens tot 2019. Het kan niet zo zijn dat al die jaren niet meer in onderhoud en waar nodig vervanging van het nu nogal gebrekkige en vaak haperende materieel op tramlijn wordt geïnvesteerd, vindt de raad. Die steunde unaniem een namens alle fracties door  VVD-er Van Bergen ingediende motie. Als regiobestuur of GVB onvoldoende gehoor geeft aan de wens van de raad, moeten B&W met passende oplossingen komen, aldus de motie. Binnen drie maanden verwacht de raad een rapportage van het college over de kwestie.

ChristenUnie wil toch busbuis in A9-tunnel

Jacqueline Koops

ChristenUnie, GroenLinks en Ouderencombinatie (OCA) in de gemeenteraad willen toch een extra buis in de A9-tunnel voor openbaar vervoer. Dat bleek dinsdag tijdens het debat in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur over de Noord-Zuiidlijn. Aanleg van een OV-buis zou betekenen dat de toch al verbrede rijksweg door een nog bredere tunnel moet gaan lopen, wat alsnog sloop van de Annakerk zou inhouden. Ook zouden veel woningen in het Oude Dorp tegen de vlakte moeten. Maar GroenLinks-raadslid Hans Koot vindt dat om dat te voorkomen de weg dan maar smaller worden. “Ik heb er geen moeite mee als ik in de Zuidtangent langs auto’s in de file in de tunnel kan doorrijden,” zegt hij. Koot verwacht, zoals GroenLinks sinds jaar en dag doet, dat minder asfalt mensen beweegt voor openbaar vervoer te kiezen en vanzelf tot minder files leidt.

Politiek eist op peil houden sneltramlijn

Jochai van Bergen

Wethouder Joss Tabak

Alle onzekerheden rond de aanleg in Amsterdam ten spijt, blijven B&W ervan uitgaan dat de Noord-Zuid(metro)lijn een verlenging krijgt tot minimaal de Amstelveense Westwijk. Dat bleek dinsdag (17 maart) in de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur (RWN). Maar omdat de aanleg van die lijn telkens opnieuw vertraging oploopt, zal die waarschijnlijk pas tegen 2020 operationeel zijn. Tot die tijd moet lijn 51 wel blijven, wat betekent dat investering in materieel en onderhoud nodig is. De VVD wil met een motie in de raad komen die het college opdraagt dat van het GVB te eisen. De fractie kan daarvoor op brede politieke steun rekenen. De meeste fracties vinden de kwaliteit van de huidige tramstellen en het onderhoud daaraan tot het minimum gedaald. Volgens VVD-er Van Bergen verkeren die in “een erbarmelijke staat.”

Jonker: ‘Niet met volgepropte lijn 51 in Book of Records’

Jonker:

Volgens CDA-fractievoorzitter Ben Jonker loopt tramlijn 51 op zijn laatste benen, wegens verouderd materiaal en slecht onderhoud ervan. Zijn fractie heeft dat al eerder gemeld en noemde de tramlijn toen een soort paardentram. Maar nu moet er wat gebeuren, vindt zij. “We hebben ons heel lang zoet laten houden door het perspectief van de Noord-Zuidlijn, maar nu moeten de bakens echt worden verzet. De lijn wordt geplaagd door uitval van treinstellen en is in de spits daardoor soms onverantwoord vol met reizigers. Het GVB verwacht daarbij ook nog 38 procent groei van het aantal reizigers tot 2020. Dat grenst met het huidige materieel aan het onmogelijke,” zegt Jonker. Hij wil van het GVB een investeringsplan zien.

Burgerbelangen: nog geen Amstelveense besluiten Noord-Zuidlijn

Voorlopig maar eens even niks doen met die Noord-Zuidlijn. Dat vindt de raadsfractie van Burgerbelangen (BBA). Zij is het er dan ook niet mee eens dat B&W begin april al een besluit van de gemeenteraad willen over bijvoorbeeld het tracé van de Amstelveenlijn, de verlenging van de Noord-Zuidlijn naar Westwijk. Het college wil al vast studies laten verrichten naar de manier waarop plannen voor de Amstelveenlijn zijn uit te werken. Nogal voorbarig allemaal, vindt BBA. Eerst maar eens afwachten wat er in Amsterdam gaat gebeuren. Daar is een onderzoekscommissie onder leiding van Cees Veerman aan de slag gegaan om de problemen en consequenties ervan in kaart te brengen.

Burgerbelangen bang voor onveilige NZ-metrotunnel

David de Jong

Wordt die tunnel voor de Noord-Zuidlijn van de metro eigenlijk wel veilig. De commissie die alle problemen rond het project gaat onderzoeken, onder leiding van voormalig LNV-minister Cees Veerman,  moet ook daar aandacht aan besteden, vindt Burgerbelangen (BBA). Die fractie wijst erop dat bestuurders van cementwagens melden soms meer dan twee uur te moeten wachten voordat zij hun lading kunnen storten aan de Vijzelgracht. En daar komt de rijtijd dan nog eens bij. Terwijl anderhalf uur – van wegrijden tot en met storten – het maximum is om betrouwbare kwaliteit cement te behouden. BBA heeft vragen gesteld aan de Stadsregioraad Amsterdam.