Categorie: "Onderwijs"

Groen licht van politiek voor brede school

Nadat wethouder Yeter Tan van de raadscommissie Burgers en Samenleving eerder haar huiswerk zo ongeveer had moeten overdoen, was die woensdag (11 april) veel milder over haar beleid en plannen met de zogenaamde brede school. De eerder gepresenteerde nota, waarin de commissie geen visie van de gemeente kon ontdekken, is inmiddels uitgebreid met een ‘kopnotitie', waarin alsnog die visie is aangegeven. Maar het gaat om een raamwerk, betoogde Tan. Daarbinnen moeten de instanties de ruimte krijgen voor uitvoering en eigen inbreng.

 

 

Directeuren Cardanus en Kinderrijk woedend op politiek

De lokale politiek had de gemeentelijke visienota over de zogenaamde ‘brede school' en daarmee verantwoordelijk wethouder Yeter Tan niet zo mogen afkraken. Dat is de kern van een open brief, waarin de directeuren van Cardanus en Kinderrijk zich beklagen over de raadscommissie Burgers en Samenleving (BS). Die kon in de door B en W gepresenteerde nota geen visie ontdekken en  vond dat de wethouder haar huiswerk moest overdoen. De twee directeuren vinden dat de politici zich teveel met de uitwerking bemoeien en het proces vertragen.

Kinderen planten 1300 bomen

Honderveertig leerlingen van de basisscholen Martin Luther King, Willem Alexander, De Schakel en stichting DWRP planten op de nationale Boomfeestdag – 21 maart – 1300 boompjes en struiken. Dat gebeurt langs de Noordelijke Poeloever, de Grutterij en de Noordammerweg in Bovenkerk. De kinderen worden geassisteerd door medewerkers van de gemeente. Het assortiment bestaat uit onder meer haagbeuk, berk, els, hulst en taxus.

 

 

Website in strijd tegen vroege schoolverlating

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren voortijdig met hun vervolgopleiding stoppen, wordt donderdag (15 maart) de website www.kiesvoorlater.nl gelanceerd. Een initiatief van de regionale instantie voor het melden van voortijdige schoolverlaters. De site adviseert en stimuleert door te gaan met school en geeft raad over eventueel zoeken van andere mogelijkheden om verder te leren.

Kinderen weten aardig wat over milieuprobleem

Kinderen blijken veel te weten over het klimaat en het milieu. Die indruk kreeg wethouder Yeter Tan althans, toen zij vrijdag (16 februari) ter gelegenheid van de landelijke ‘warme truiendag' – initiatief van het klimaatverbond Nederland – in gesprek ging met groep 8 van de basisschool De Triangel. Met de dag werd aandacht gevraagd voor klimaat en energie.

 

 

Herstructurering ‘onderwijshoek’ Pandora gestart

Wethouder Yeter Tan sloeg woensdagmorgen (31 januari) de eerste paal voor de uitbreiding van de Joost van den Vondelschool. Daarmee begon de totale herstructurering van Pandora, waar zich een complex van onderwijsvoorzieningen bevindt. Het was voor Tan binnen twee weken ook de tweede officiële handeling voor het starten van projecten in het kader van het Programma integraal accomodatiebeleid (PIA). Eerder opende zij de uitbreiding van het Herman Wesselink College.

 

De Jong: ‘VVD draait en volgt nu BBA in visie op huisvesting scholen’

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) vindt dat de VVD nu met de eer gaat strijken hoedster te zijn van de accommodaties van basisschool Het Palet. Bij de nieuwbouw voor die school zou, anders dan de gemeente heeft gepland, een gymzaal moeten komen, vinden de liberalen nu. Maar in november stemden zij nog – zoals de hele coalitie (met CDA en PvdA) tegen een BBA-motie waarin in dezelfde richting werd gepleit, constateert BBA-raadslid David de Jong.

 

Gemeente bindt strijd aan tegen schoolverzuim en voortijdig afbreken onderwijs

Door samenwerking met alle instanties en personen die er maar bij betrokken kunnen zijn, wil de gemeente het voortijdige schoolverlaten door Amstelveense jongeren terugdringen. Het gaat, behalve om scholen, om ouders, jeugdzorg, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg, politie en justitie. De gemeente wil schoolverzuim en daar soms achter liggende problemen zo snel mogelijk opsporen en aanpakken. Dat staat in het jaarverslag over de uitvoering van de Leerplichtwet.

 

 

Nieuwbouw Wesselink College geopend

Wethouder Yeter Tan opende maandag (22 januari) officieel de nieuwbouw van het Herman Wesselink College. Dat project maakt deel uit van het zogenaamde gemeentelijke Programma Integraal Accommodatiebeleid (PIA), waarmee de gemeente de onderwijshuisvesting wil verbeteren. Er worden tientallen miljoenen in geïnvesteerd.

Fracties willen analyse schoolkeuze en onderwijskwaliteit

Vijf fracties willen in de raadscommissie Burgeres en Samenleving een onderwijsdebat over het feit dat dit jaar zestig kinderen in Amstelveen niet terecht konden op de middelbare school van hun keuze. Vaak was er ook heen plek op de school van hun tweede keuze. Ook vrezen de fracties een dreigend lerarentekort. Zij verwachten van B en W een analyse van de beide problemen.