Categorie: "Onderwijs"

Geen bezwaren burgers tegen uitbreiding KKC

Tegen het bouwplan voor uitbreiding van het Keizer Karel College (KKC) zijn geen bezwaren van omwonenden gerezen. Het plan heeft ter inzage gelegen. Omdat de bebouwing niet past in het huidige bestemmingsplan is vrijstelling daarvan nodig. De gemeente wil die verlenen. Ook dat vrijstellingsbesluit wordt zes weken ter visie gelegd.

Basisschool Pionier wint milieuprijs

Groep 8 van basisschool de Pionier geeft de wijdstrijd ‘Afval, wat doen we ermee?’ gewonnen. Die was verbonden aan de gelijknamige les. Wethouder Yeter Tan overhandigde alle leerlingen dinsdag (27 juni) een rekenmachine op zonne-energie. De afvalles wordt jaarlijks georganiseerd door het team Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Amstelveen voor alle groepen 7 en 8 van de Amstelveense basisscholen.

Gemeente wil vijf ‘brede scholen’

Het nieuwe gemeentebestuur wil dat er in 2010 vijf en ‘brede scholen’ zijn in Amstelveen. In 2008 moeten het er al twee zijn. Dat staat in het collegeprogramma. Onderwijswethouder Yeter Tan zei bij de presentatie, donderdag (22 juni), dat bij het onderwijs wel bereidheid bestaat voor het opzetten van zulke scholen, maar dat een krachtige regie tot nu toe heeft ontbroken. Die wil de gemeente nu op zich nemen.

Keizer Karel College wordt groter

Het gebouw van het Keizer Karel College (KKC) aan Elegast wordt uitgebreid. Het gedeelte links van de hoofdingang, dat nu uit een bouwlaag bestaat, wordt gesloopt en in twee lagen herbouwd en krijgt daarbij ook een grotere oppervlakte. Rechts achter de school komt een nieuwe gymnastiekzaal van 440 vierkante meter en ruim zes meter hoog.

College heeft geen moeite met niet honoreren schoolkeuze van leerlingen

Dat er voor sommige Amstelveense jongeren geen plaats is op de school van hun keuze (en die van hun ouders) voor voortgezet onderwijs, vinden B en W blijkbaar geen probleem. Als ze maar wel op een Amstelveense school terecht kunnen. Die opvatting blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de VVD-fractie in de gemeenteraad.

Peuterspeelzalen (weer) aan regels gebonden

Hoewel het nieuwe college de hoeveelheid regelgeving drastisch zegt te willen verminderen, heeft het al weer een nieuwe verordening aan de gemeenteraad voorgesteld. Voor peuterspeelzalen. De vorige gemeenteraad besloot vorig jaar daar juist van af te zien.

Onderzoek naar behoefte naschoolse opvang

Omdat basisscholen waarschijnlijk van 1 januari af ook vóór en na schooltijd verantwoordelijk zijn voor opvang van leerlingen, zijn van die scholen in Amstelveen zich daarop aan het voorbereiden. Van 10 april af wordt onder al hun leerlingen een vragenlijst verspreid.

Kinderdagverblijf in uitbreiding Westwijk

Kindercentrum De Stoel heeft toestemming gekregen een kinderdagverblijf te bouwen in de uitbreiding Westwijk Zuid-oost. De Stoel zou eerst een kinderverblijf in Kronenburg, op het voormalige A3-tracé, bouwen. Dat ging niet door, onder meer als gevolg van de recessie, waardoor de ook tot het project behorende appartementen niet werden verkocht. Het plan in Kronenburg lag lang stil.

Directeur Panta Rhei stapt op

Directeur Ingrid Janssen van Panta Rhei stapt over naar de scholengemeenschap Bijlmer, waaraan zij leiding gaat geven. Tot de zomervakantie neemt het managementteam bij PR haar taken over. Het bestuur heeft de ouders beloofd dat er daarna een nieuwe directeur is. Onder Janssen steeg het aantal leerlingen bij Panta Rhei gestaag.

Elsenhove blijft bestaan

Ondanks € 170.000 aan bezuinigingen op natuur- en milieu educatie (NME) blijft speelboerderij Elsenhove bestaan. Eerder dreigde die te moeten verdwijnen. De boerderij wordt verbouwd om te voldoen aan wettelijke eisen. B en W hebben daartoe een voorstel aan de raad voorgelegd. Er komt een volwaardig, door de raad gewenst, NME expertisecentrum op Elsenhove. Dat bleek niet mogelijk in combinatie met zware bezuinigingen. Om die toch te bereiken wordt het NME-aanbod afgeslankt.