Categorie: "Onderwijs"

Politiek vindt actie Amstelveen College ‘walgelijk’

Smakeloos en walgelijk. Zo denkt de lokale politiek over de actie van het Amstelveen College om te protesteren tegen nieuwbouw voor die school aan de Sportlaan. Het AC wil liever een nieuw pand aan de Startbaan, ongeveer tegenover het huidige. Het vindt de door de gemeente gekozen locatie te verkeersonveilig voor de leerlingen en zocht de publiciteit met foto's en een persbericht over een geënsceneerd ongeluk, dat twee zwaargewonden zou hebben opgeleverd.

Politiek wil geen nieuwe discussie Amstelveen College

De lokale politiek voelt er niets voor de verzelfstandiging van het Amstelveen College, waarin het totale openbare voortgezet onderwijs wordt ondergebracht, opnieuw ter discussie te stellen. Burgerbelangen (BBA) had dat gewild. Er is in het verleden bewust voor verzelfstandiging en de marsroute daarvoor gekozen, vertolkte Paul Regouin van GroenLinks in de raadscommissie Burgers en Samenleving het standpunt van de meeste fracties. "We hebben nu niet het recht opeens van koers te veranderen. Ik heb geen enkele behoefte aan een nieuwe fundamentele discussie daarover," aldus Regouin. Volgens David de Jong van BBA is een nieuwe situatie ontstaan rond het AC, maar die mening werd door de meerderheid van de commissie niet gedeeld.

Raadslid Rodrigues Pereira geeft gastles over respect

Ter gelegenheid van de Dag van Respect geeft PvdA-raadslid Rodrigues Pereira donderdag 15 november een gastles op de Michiel de Ruyterschool. Hij is zelf oud-leerling van die basisschool. De Dag van Respect is een landelijk initiatief, vooral gericht op de groepen 7 en 8 van de basisschool. Honderden politici, acteurs en sporters geven gastlessen over wat respect voor hen betekent en op welke manieren zij met (een gebrek aan) respect in aanraking zijn gekomen. Er worden ook debatten en concerten georganiseerd.

 

Eredoctoraat voor Jules Schelvis voor standaardwerk Sobibor

Amstelvener Jules Schelvis, auteur van een goed gedocumenteerde publicatie over vernietigingskamp Sobibor, krijgt een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het wordt op 8 januari 2008 tijdens de Dies Natalis van de UvA uitgereikt, evenals aan de Amerikaanse socioloog Randall Collins. Jules Schelvis overleefde tijdens de Tweede Wereldoorlog het vernietigingskamp. Na zijn pensionering als hoofd personeelszaken bij Het Vrije Volk ging hij erover schrijven. Zijn diepgravende bronnenwerk leidde tot de eerste volwaardige publicatie over het kamp: Vernietigingskamp Sobibor (1993), dat geldt als standaardwerk.

 

VVD: Affaire Velemaschool is lesje voor B & W

Dat de noodlokalen voor de Roelof Venemaschool nu dichtbij het hoofdgebouw komen, is mooi, maar dat besluit had wel eerder genomen mogen worden. Dat vindt de VVD in de gemeenteraad. Eerst was het de bedoeling de noodlok alen op een grasveld pal voor de flats aan de Vlielandstraat te plaatsen. Daartegen kwam verzet van omwonenden, gesteund door de politiek. Dit laat het college van B&W 25 oktober weten in een officieel persbericht. "Een mooi succes voor de buurt en hun voorzitter Hans Wielink," vindt VVD-raadslid Herbert Raat. Hij pleitte er samen met raadsleden van CDA, PvdA en Burgerbelangen voor het plan te wijzigen.

 

Noodlokalen toch op eigen terrein Venemaschool

Onder druk van politiek en omwonenden hebben B&W besloten de noodlokalen voor de Roelof Venemaschool op een andere locatie te plaatsen dan was gepland. Tijdens een informatieavond over het project kwam er veel verzet tegen plaastsing aan de Vlielandstraat op enige afstand van het huidige hoofdgebouw, dat door nieuwbouw zal worden vervangen. De gemeente trekt nu het indiende verzoek voor bouwvergunning an vier noodlokalen in en start een nieuwe procedure, om ze op het eigen terrein van de school te kunnen plaatsen. Dat wilden politiek en onwonenden.

Politieke steun voor verzet tegen lokalen Venemaschool

De tegen de plaatsing van vier tijdelijke lokalen voor de Roelof Venemaschool gekante onwonenden hebben forse politieke steun gekregen. Tijdens een inloopavond op het raadhuis kregen de wethouders Tan en Hellendall te horen dat zij hun huiswerk over moeten doen. Zij hebben nu toegezegd naar alternatieve locaties te zullen kijken. Het was de bedoeling dat de lokalen bij de Vlielandstraat zouden komen. "Dat is bijna tegen een flatgebouw aan," zegt raadslid Herbert Raat (VVD). "Ze kunnen best naast de school aan de Laan Rozenburg worden geplaatst, dus min of meer op de huidige locatie. Het is ook beter voor de leerlingen alles zo dicht mogelijk bij elkaar blijft."

 

Brand in basisschool De Triangel

In basisschool De Triangel aan de Assering heeft woensdagavond (3 oktober) een brand gewoed. Daarom is de school donderdag 4 en vrijdag 5 oktober gesloten. 425 leerlingen van 4 tot 12 jaar hoeven zich beide dagen niet op school te melden. Maandag 8 oktober worden de lessen hervat. De brandweer was het vuur snel meester, maar toch liepen twee van de zeventien lokalen brand- en de overige rookschade op.

 

Pand aan De Ruyschlaan waarschijnlijk naar ‘t Eigen Wijsje

Kinderdagverblijf ’t Eigen Wijsje mag als eerste in gesprek met de gemeente over vestiging in een pand van 440 vierkante meter aan de De Ruyschlaan. De organisatie moet het pand dan kopen en verplicht zich er een kinderdagverblijf in de stichten. Er waren meer gegadigden. Daarom vond een loting plaats. Als de besprekingen niet tot verkoop leiden, worden de besprekingen voortgezet met de volgende gegadigde uit de loting.

Permanent complex bij De Meent voor drie scholen vervangt noodlokalen

Een complex van noodlokalen voor drie scholen aan Orion wordt vervangen door een permanent gebouw. Daarin zal ook ruimte zijn voor drie groepen naschoolse opvang van KinderRijk. B en W hebben de randvoorwaarden voor ontwikkeling van de locatie vrij gegeven voor inspraak (participatie). De huidige noodgebouwen zijn van de Pionier, de Cirkel en de Willem-Alexanderdschool.