Categorie: "Onderwijs"

Schilderij kinderen Westwijzer op vuilniswagen

Het schilderij dat leerlingen van basisschool Westwijzer maakten voor het kunstproject in Bovenkerk-Oost is nu ook te zien op een vuilniswagen. Loco-burgemeester Tan onthulde dat donderdag (21 juni). Op het schilderij staan pinguïns en ijsberen. Het werd voor de wagen gekozen omdat de ballon met daarop het nummer van het nummer ervan is gevonden in Dreisen in Duitsland en daarmee de langste afstand aflegde.

 

Michiel de Ruyterschool: beste verkeersexamen

De Michiel de Ruyterschool heeft een wisselbeker gekregen voor de beste prestaties van de leerlingen van groep acht bij het praktisch verkeersexamen op 23 en 24 mei. Aan dat examen, georganiseerd door de regiobale afdeling van Veilig Verkeer Nederland, dede 318 leerlingen mee, die alleen slaagden. De deelnemers van de Miciel de Ruyterschool fietsten het parcours bijna geheel foutloos.

 

Nieuwe De Ruyterschool bijna 3000 m2 groot

De nieuwe Michiel de Ruyterschool aan Laan Rozenburg krijgt een bruto vloeroppervlak van 2850 vierkante meter en moet passen in de bebouwing van de omgeving. Het pand wordt daarom aan de westkant even laag als de woningen aan de overkant aan de Henegouwselaan (maximaal acht meter) en kan oplopen tot 4 bouwlagen (maximaal 16 meter) aan de oostkant, waar ook flats staan. Dat staat in de randvoorwaarden voor de locatieontwikkeling (RLO).

Overeenkomst brede school getekend

De feestelijke ondertekening plaats van het convenant over de Brede School vindt maandagmiddag (21 mei) om 15.00 uur plaats in het raadhuis. Het convenant wordt ondertekend door de schoolbesturen van Amstelwijs en Amstelland, de Stichting Vrije School Amstelveen, Stichting Cardanus, Kinderrijk, Kindercentrum De Stoel en de gemeente Amstelveen. Het is de start van de verdere uitwerking van de plannen, die in overleg met alle partijen tot stand kwamen.

 

Raamwerk brede school toch door raad aanvaard

Een kader waarbinnen ‘het veld' aan de slag kan om de brede school in Amstelveen van de grond te krijgen. Zó moet de gemeenteraad de nota van wethouder Yeter Tan zien, herhaalde zij woensdag (25 april) nog maar eens. Het was een boodschap die bij Burgerbelangen, ChristenUnie en Oudercombinatie (OCA) blijkbaar niet over kwam. Zij stemden tegen, omdat zij concreter wilden weten wat er gaat gebeuren. Eerder hamerden ook andere fracties daarop. Met de nu aangevulde nota ging de raad in meerderheid akkoord.

 

 

Overblijven op school gaat veel held kosten

De kosten voor het tussen de middag op school overblijven van kinderen gaan fors omhoog. Dat leidt sterk stijgende, soms wel een verdubbeling, van de ouderbijdragen. De PvdA in de gemeenteraad maakt zich daar ernstig zorgen over en wil vooral de minima die ontwikkeling besparen. De kostenstijging heeft te maken met de verplichting van rijkswege van scholen ook voor na- voor- en tussenschoolse opvang te zorgen. Met andere woorden: de kinderen moeten van vroeg tot laat kunnen worden opgevangen. Daarvoor is zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs in ze gegaan met aanbieders van die opvang. En dat kost geld.

Groen licht van politiek voor brede school

Nadat wethouder Yeter Tan van de raadscommissie Burgers en Samenleving eerder haar huiswerk zo ongeveer had moeten overdoen, was die woensdag (11 april) veel milder over haar beleid en plannen met de zogenaamde brede school. De eerder gepresenteerde nota, waarin de commissie geen visie van de gemeente kon ontdekken, is inmiddels uitgebreid met een ‘kopnotitie', waarin alsnog die visie is aangegeven. Maar het gaat om een raamwerk, betoogde Tan. Daarbinnen moeten de instanties de ruimte krijgen voor uitvoering en eigen inbreng.

 

 

Directeuren Cardanus en Kinderrijk woedend op politiek

De lokale politiek had de gemeentelijke visienota over de zogenaamde ‘brede school' en daarmee verantwoordelijk wethouder Yeter Tan niet zo mogen afkraken. Dat is de kern van een open brief, waarin de directeuren van Cardanus en Kinderrijk zich beklagen over de raadscommissie Burgers en Samenleving (BS). Die kon in de door B en W gepresenteerde nota geen visie ontdekken en  vond dat de wethouder haar huiswerk moest overdoen. De twee directeuren vinden dat de politici zich teveel met de uitwerking bemoeien en het proces vertragen.

Kinderen planten 1300 bomen

Honderveertig leerlingen van de basisscholen Martin Luther King, Willem Alexander, De Schakel en stichting DWRP planten op de nationale Boomfeestdag – 21 maart – 1300 boompjes en struiken. Dat gebeurt langs de Noordelijke Poeloever, de Grutterij en de Noordammerweg in Bovenkerk. De kinderen worden geassisteerd door medewerkers van de gemeente. Het assortiment bestaat uit onder meer haagbeuk, berk, els, hulst en taxus.

 

 

Website in strijd tegen vroege schoolverlating

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren voortijdig met hun vervolgopleiding stoppen, wordt donderdag (15 maart) de website www.kiesvoorlater.nl gelanceerd. Een initiatief van de regionale instantie voor het melden van voortijdige schoolverlaters. De site adviseert en stimuleert door te gaan met school en geeft raad over eventueel zoeken van andere mogelijkheden om verder te leren.