Categorie: "Onderwijs"

Eredoctoraat voor Jules Schelvis voor standaardwerk Sobibor

Amstelvener Jules Schelvis, auteur van een goed gedocumenteerde publicatie over vernietigingskamp Sobibor, krijgt een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het wordt op 8 januari 2008 tijdens de Dies Natalis van de UvA uitgereikt, evenals aan de Amerikaanse socioloog Randall Collins. Jules Schelvis overleefde tijdens de Tweede Wereldoorlog het vernietigingskamp. Na zijn pensionering als hoofd personeelszaken bij Het Vrije Volk ging hij erover schrijven. Zijn diepgravende bronnenwerk leidde tot de eerste volwaardige publicatie over het kamp: Vernietigingskamp Sobibor (1993), dat geldt als standaardwerk.

 

VVD: Affaire Velemaschool is lesje voor B & W

Dat de noodlokalen voor de Roelof Venemaschool nu dichtbij het hoofdgebouw komen, is mooi, maar dat besluit had wel eerder genomen mogen worden. Dat vindt de VVD in de gemeenteraad. Eerst was het de bedoeling de noodlokRoelof Venemaschool's noodlokalen komen dichter bij het hoofdgebouw.alen op een grasveld pal voor de flats aan de Vlielandstraat te plaatsen. Daartegen kwam verzet van omwonenden, gesteund door de politiek. Dit laat het college van B&W 25 oktober weten in een officieel persbericht. "Een mooi succes voor de buurt en hun voorzitter Hans Wielink," vindt VVD-raadslid Herbert Raat. Hij pleitte er samen met raadsleden van CDA, PvdA en Burgerbelangen voor het plan te wijzigen.

 

Noodlokalen toch op eigen terrein Venemaschool

Onder druk van politiek en omwonenden hebben B&W besloten de noodlokalen voor de Roelof Venemaschool op een andere locatie te plaatsen dan was gepland. Tijdens een informatieavond over het project kwam er veel verzet tegen plaastsing aan de Vlielandstraat op enige afstand van het huidige hoofdgebouw, dat door nieuwbouw zal worden vervangen. De gemeente trekt nu het indiende verzoek voor bouwvergunning an vier noodlokalen in en start een nieuwe procedure, om ze op het eigen terrein van de school te kunnen plaatsen. Dat wilden politiek en onwonenden.

Politieke steun voor verzet tegen lokalen Venemaschool

De Roelof Venema school  De tegen de plaatsing van vier tijdelijke lokalen voor de Roelof Venemaschool gekante onwonenden hebben forse politieke steun gekregen. Tijdens een inloopavond op het raadhuis kregen de wethouders Tan en Hellendall te horen dat zij hun huiswerk over moeten doen. Zij hebben nu toegezegd naar alternatieve locaties te zullen kijken. Het was de bedoeling dat de lokalen bij de Vlielandstraat zouden komen. "Dat is bijna tegen een flatgebouw aan," zegt raadslid Herbert Raat (VVD). "Ze kunnen best naast de school aan de Laan Rozenburg worden geplaatst, dus min of meer op de huidige locatie. Het is ook beter voor de leerlingen alles zo dicht mogelijk bij elkaar blijft."

 

Brand in basisschool De Triangel

Er is een brand in De TriangelIn basisschool De Triangel aan de Assering heeft woensdagavond (3 oktober) een brand gewoed. Daarom is de school donderdag 4 en vrijdag 5 oktober gesloten. 425 leerlingen van 4 tot 12 jaar hoeven zich beide dagen niet op school te melden. Maandag 8 oktober worden de lessen hervat. De brandweer was het vuur snel meester, maar toch liepen twee van de zeventien lokalen brand- en de overige rookschade op.

 

Pand aan De Ruyschlaan waarschijnlijk naar ‘t Eigen Wijsje

Kinderdagverblijf ’t Eigen Wijsje mag als eerste in gesprek met de gemeente over vestiging in een pand van 440 vierkante meter aan de De Ruyschlaan. De organisatie moet het pand dan kopen en verplicht zich er een kinderdagverblijf in de stichten. Er waren meer gegadigden. Daarom vond een loting plaats. Als de besprekingen niet tot verkoop leiden, worden de besprekingen voortgezet met de volgende gegadigde uit de loting.

Permanent complex bij De Meent voor drie scholen vervangt noodlokalen

Een complex van noodlokalen voor drie scholen aan Orion wordt vervangen door een permanent gebouw. Daarin zal ook ruimte zijn voor drie groepen naschoolse opvang van KinderRijk. B en W hebben de randvoorwaarden voor ontwikkeling van de locatie vrij gegeven voor inspraak (participatie). De huidige noodgebouwen zijn van de Pionier, de Cirkel en de Willem-Alexanderdschool.

 

Volledige nieuwbouw voor Panta Rhei

De vmbo-school Panta Rhei krijgt een volledig nieuw gebouw. B en W stellen de gemeenteraad voor daarvoor bijna zes ton extra uit te trekken. Tot nu toe was het de bedoeling alleen de onderbouw in een nieuw pand te huisvesten en voor de bovenbouw het bestaande aan te houden. Maar dat laatste bleek daarvoor toch niet meer zo geschikt.

 

Vier noodlokalen Roelof Venemaschool

Aan de Rembrandtweg worden vier tijdelijke lokalen voor de Roelof Venemaschool geplaatst. Twee daarvan zijn nodig wegens aanhoudende groei van het aantal leerlingen. De andere twee omdat van de school aan de Vlielansdtraat twee lokalen nodig zijn voor uitbreiding van de huisvesting van naschoolse opvang door KinderRijk. Daardoor moeten twee groepen van de school elders onderdak krijgen. Met de plaatsing van de vier noodlokalen is 150 duizend euro gemoeid.

VVD wil einde aan informatie-doolhof over basisscholen

Om het Amstelveense ouders te helpen bij de keuze van een basisschool voor hun kinderen moeten de informatie over het aanbod duidelijker worden. Dat vindt de VVD, die dat onderwerp in de raadscommissie Burgers en Samenleving aan de orde gaat stellen. Volgens de fractie moeten ouders zich nu door een onoverzichtelijke doolhof van gegevens worstelen om enigszins een beeld van een school te krijgen. "Je moet en zo ongeveer een studie onderwijskunde voor hebben gevolgd om een objectief inzicht te kunnen krijgen in inspectierapporten en andere info," zegt VVD-raadslid Herbert Raat.