Categorie: "Onderwijs"

Bezwaren tegen nieuwe Michel de Ruyterschool verminderd

Vijftien groepslokalen, een speellokaal, twee ruimten voor naschoolse opvang, een gymnastiekzaal en een peuterspeelzaal met bijbehorende buitenruimte. Daaruit zal het nieuwe complex bestaan van de Michiel de Ruyterschool aan Laan Rozenburg. Het bouwplan ligt nu zes weken ter inzage. Dat is een nieuwe fase in de procedure om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen. In de eerste fase daarvan, toen het ging om vaststelling van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied, kwamen er 66 reacties. 

GroenLinks tegen lagere erfpacht internationale school

GroenLinks heeft als enige fractie in de gemeenteraad tegen de forse verlaging gestemd die de internationale school in het vervolgd aan erfpacht moet betalen. In plaats van 47,6 duizend, wordt in het vervolg nog maar 15,4 duizend euro per jaar betaald. Maar de betalingstermijn gaat langer duren. De gemeente komt de school tegemoet, omdat die geld nodig heeft voor uitbreiding. "Gemeenschapsgeld naar een particuliere instelling is niet de taak van de gemeente," zei GL-raadslid Maarse. Hij was niet overtuigd van de noodzaak en vond dat de school maar iets aan de inkomstenkant moet doen. PvdA en ChristenUnie zeiden schoorvoetend akkoord te gaan. Het moet wel een unicum blijven, zo'n regeling, betoogden die.

BBA tegen fusie Amstelveen College met provinciale stichting

Burgerbelangen (BBA) wil dat het Amstelveen College niet opgaat in de stichting Dunamare, die nu al 22 scholen in Noord-Holland heeft. Door de fusie is het openbare karakter van het Amstelveense voortgezet onderwijs niet meer gegarandeerd, vreest de fractie. Ook zou de democratische controle door de gemeenteraad erop verminderen, onder meer doordat het zicht op de benoeming van het bestuur verdwijnt. De fractie meent ook dat de lokale betrokkenheid verdwijnt. Ouders, personeel en leerlingen zijn gebaard bij een school die ook bestuurlijk dichtbij hen staat, vindt BBA. Zij heeft de gemeenteraad voorgesteld de fusieplannen van B&W niet te laten doorgaan.

 

VIP-bezoek leerlingen Amstelveen College aan Schiphol

Een VIP-behandeling krijgen ze, de leerlingen uit de tweede klas van het Amstelveen College, die maandag  (1 september) een bezoek aan Schiphol brengen. Wat dat inhoudt, blijft voor hen nog even een verrassing. Het groepje van 24 Havo- en VWO-scholieren wonnen een prijs in een door de luchthaven uitgeschreven wedstrijd. De opdracht was in groepjes een nieuwe oplossing te bedenken voor het van de start- en landingsbanen weg houden van vogels. De natuurvriendelijke oplossing moest worden verwerkt in een flyer. De prijswinnaars namen aan de wedstrijd deel in het kader van het door de school aangeboden programma plusprofiel Natuurtalent. Dat wordt gekozen door leerlingen die al interesse hebben voor de natuur en natuurwetenschappen, graag proefjes doen, willen onderzoeken en ontdekken. De school is bovendien vorig jaar ook Universumschool geworden. Zij kreeg subsidie om de exacte en technische vakken beter en interessanter te kunnen aanbieden.

Erfpacht internationale school met tweederde omlaag

Omdat de gemeente veel waarde hecht aan blijvende vestiging van de International School of Amsterdam, heeft zij de erfpacht voor dat instituut drastisch verlaagd. De raad moet overigens nog toestemming geven. De jaarlijks te betalen erfpacht wordt tot minder dan een derde van de huidige terug gebracht. Hij gaat van 47,6 naar 15,3 mille en wordt met 2,5 procent per jaar geïndexeerd. Het jaarlijkse structurele tekort op de begroting moet komen uit de post ‘structureel onvoorzien.' Tegenover de verlaging staat wel dat er nu ook na 2051 nog inkomsten voor de gemeente uit de erfpacht zullen voortvloeien. In het huidige contract staat dat na dat jaar tot 2093 helemaal niet meer zou behoeven te worden betaald. Het lagere bedrag moet nu tot 20093 (geïndexeerd) worden doorbetaald.

 

Schooltuinen bestaan een halve eeuw

De school- en kindertuinen in Amstelveen bestaan vijftig jaar. Ter gelegenheid daarvaan verscheen een kookboekje met recepten met groenten die kinderen in hun tuintjes kweken. Ook bevat het een teken- en verhalenwedstrijd. Het werd uitgegeven door de stichting School- en Kinderwerktuinen. Zaterdag 30 augustus wordt het jubileum gevierd met een kijkmiddag (13.30-15.30 uur). De kinderen showen hun tuintjes met bloemen en groenten. Iedereen is er welkom, in het bijzonder mensen die vroeger als kind zelf een tuintje hadden op één van de complexen. In de week van 30 augustus staan trouwens veel activiteiten op het programma. Meer informatie: [email protected]

 

Amstelveen College aan Sportlaan kost oefenveld

De bouw van het nieuwe Amstelveen College (AC) aan de Sportlaan, in plaats van de Startbaan, kost daar in elk geval één oefen(sport)veld, heeft wethouder Pols tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur gezegd. Het CDA wil meer uitleg over de keuze van B&W voor de Sportlaan. Daartegen hebben zo ongeveer alle betrokkenen geprotesteerd: omwonenden, sportorganisaties en AC zelf. Het CDA vindt de keuze van het college te weinig onderbouwd. Er is alleen gezegd dat de sportorganisaties er niet op achter zullen gaan, wat dus strikt genomen niet helemaal juist is. Evenmin als de mededeling van B&W dat aan alle bezwaren is tegemoet gekomen.

 

Theater over stoppen met schulden

Theatergroep Klassekunst speelt woensdag (11 juni) ‘de verleiding' in de Stadsschouwburg voor VMBO-leerlingen van Amstelveen College en Pantha Rhei. Daarin komen verleidingen uit het dagelijkse leven van jongeren voor, waarbij de focus ligt op bewustwording en anders omgaan met geld De theatervoorstelling is onderdeel van het project Omgaan met geld, wordt aangeboden door de gemeente Amstelveen en uitgevoerd door Balans schuldhulpverlening. Balans biedt hulp bij schulden voor inwoners van Amstelveen. De laatste twee jaar doet zij aan preventieve projecten, onder andere op basisscholen en VMBO.

 

Westwijzer wint prijs voor prijsbewustheid

Wethouder Groot reikt donderdag (5 juni) de eerste prijs uit aan groep 8d van basisschool de Westwijzer voor het lesprogramma ‘Omgaan met geld'. Van de dertien Amstelveense basisscholen die daaraan deelnamen, stelde die het meest prijsbewuste werkstuk samen. De Westwijzer kwam als winnaar uit de bus wegens kostenbewuste aanpak, originaliteit en presentatie. De winnende groep kreeg een beker en iedere leerling een persoonlijke medaille. Daarnaast ontving de groep € 500 voor het uitvoeren van zijn plan: het organiseren van een speurtochtexcursie voor het Ronald MacDonaldhuis van de VU.

B&W negeren alle bezwaren tegen nieuwbouw Amstelveen College Sportlaan

B en W leggen alle bezwaren tegen de nieuwbouw van het Amstelveen College aan de Sportlaan naast zich neer. Ze zeggen die zorgvuldig te hebben gewogen, maar gewoon bij hun oorspronkelijke locatiekeuze te blijven. Protesten tegen die locatie kwamen van de sportverenigingen, het AC zelf en omwonenden. De school zelf wilde het liefst aan de Starbaan blijven. De bezwaarden vinden een gebouw aan de Sportlaan ook uit een oogpunt van verkeersveiligheid verkeerd. En de omwonenden vrezen veel overlast door meer autoverkeer. Het Amstelveen College betwijfelt bovendien of de ruimte aan de Sportlaan wel groot genoeg is. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat de sportverenogiongen aan de Sportlaan er in hun sportbeoefening Volgens B&W is de compensatie voor de sport prima. De herinrichting van de sportvelden wordt in een programma van eisen uitgewerkt.