Categorie: "Onderwijs"

HWC krijgt leerlingenparlement op kosten van gemeente

Er komt een leerlingenparlement op het Herman Wesselink College, voorlopig op kosten van de gemeente. Die trekt daarvoor de komende vier jaar zesduizend euro (1500 per jaar) uit. Ook krijgt het HWC nog eens bijna zeven mille om een schoolkrant te kunnen uitgeven. Het geld is beschikbaar dankzij een twee jaar geleden door de gemeenteraad aangenomen motie, waardoor elk jaar 25 duizend euro voor dergelijke projecten wordt gereserveerd. Overigens kwam er nog nooit een aanvraag voor subsidie. Het HWC is de eerste die een beroep op het fonds doet. De school meent dat met de twee projecten leerlingen meer bij het konderwihnjs kunnen worden betrokken.

B&W bemoeien zich niet met omvang klassen Westwijzer

David de Jong

De gemeente kan zich niet bemoeien met de indeling van groepen op scholen. B&W antwoorden dat op schriftelijke vragen van David de Jong van Burgerbelangen (BBA), Herbert Raat (VVD), Rien Alink (D66) en Marga van Herteryck (CDA) hebben gesteld. De vragenstellers betreuren het dat op de school Westwijzer, door vermindering van het aantal groepen 7, aanzienlijk grotere klassen ontstaan. Het aantal leerlingen stijgt van 21 naar 32. Maar B&W zeggen daar geen oordeel over te willen ventileren. Het is een zaak van de school zelf. De Westwijzer moest óf een combinatieklas vormen óf van drie groepen er twee maken. Er is voor dat laatste gekozen, in overleg met de medezeggenschapsraad. De juiste procedure, vinden B&W. Zij zien geen aanleiding voor een gesprek met het schoolbestuur over de kwestie.

Afscheid twee leraren HWC

Bij het Herman Wesselink College (HWC) hebben conrector Aart Appelhof en lerares Duits Loes Lemonnier afscheid genomen. Beiden gingen met (vervroegd) pensioen. Appelhof kreeg de gemeentelijke bronzen legpenning wegens zijn verdiensten voor de Amstekveense gemeenschap. Hij was onder meer actief in de Kruiskerkgemeente en voor de uitwisseling van jongeren met Villa El Salvador in Peru, waarmee Amstelveen een stedenband heeft. Lemmonier gaf niet alleen Duits op het HWC, maar speelde ook een belangbrijke rol in de organisatie van skireizen van de school naar het Oostenrijkse Uttendorf.

Burgemeesters willen vervroeging krokusvakantie wegens verkiezingen

Burgemeester Van Zanen stemt...

De burgemeesters van Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben een dringend beroep op de schoolbesturen gedaan volgend jaar de krokusvakantie niet in de eerste week van maart te houden. Dat zou namelijk schadelijk kunnen zijn voor de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. De laatste vier jaar hebben de scholen in de Amstelland-gemeenten en Amsterdam regionale afspraken gemaakt over de krokusvakantie. Die zou steeds worden gehouden in de week waarin ook 1 maart valt. Daarmee week men de laatste twee jaar overigens af van de landelijke richtlijn. De raadsverkiezingen zijn op 3 maart 2010. Het zou betekenen dat dan mogelijk veel ouders met kun kinderen op vakantie gaan. In Amsterdam hebben de scholen inmiddels besloten van de regionale afspraak af te wijken en de krokusvakantie te  vervroegen. De burgemeesters vragen de scholen in hun gemeenten hetzelfde te doen.

GroenLinks: online zwartboek over slechte onderwijshuisvesting

GroenLinks stelt een zwartboek samen over problemen in de onderwijshuisvesting. De fractie kondigde dat woensdag aan bij de behandeling van de kadernota 2010 (voorloper van de begroting) door de gemeenteraad. Op de site www.amstelveen.groenlinks.nl/onderwijs kan iedereen met klachten over achterstallig onderhoud en bouwkundig verval van scholen  terecht. Op die manier wil GroenLinks de volgens alle politieke partijen erbarmelijke situatie van de onderwijshuisvesting in kaart brengen. Sinds 2004 ligt het plan PIA1 (Programma Integraal Accomodatiebeleid) klaar om daar verandering in de brengen, maar de uitvoering daarvan dreigt nu door bezuinigingen verder te worden vertraagd. Het gaat om nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen. Sommige scholen hebben een of twee dependances, zodat de leerlingen soms over drie locaties zijn verdeeld.

Politiek verzet tegen grotere klassen Westwijzer

Marga van Herteryck

Burgerbelangen (BBA), VVD, CDA en D66 in de gemeenteraad willen dat B&W gaan praten met Amstelwijs, de koepel van het openbaar basisonderwijs, om te voorkomen dat de klassen van groep 7 op Westwijzer fors groter worden. Dat blijkt uit door de fracties gezamenlijk aan het college gestelde schriftelijke vragen. Doordat het aantal klassen voor groep 7 in het volgende leerjaar wordt teruggebracht, zou het aantal leerlingen per klas van 21 stijgen naar maximaal 32. Onder ouders is daarover onrust ontstaan. Die van zeven leerlingen hebben er in een brief aan B&W hun zorg over geuit. De fracties sluiten zich daar nu bij aan. Zij wijzen er op dat de schoolgaande kinderen inmiddels zes jaar lang over drie klassen waren verdeeld. De klassen zouden nu dus met de helft worden vergroot. De vragenstellers willen van het college weten wat het daarvan vindt.

‘Geen gefaseerde nieuwbouw scholen’

Evenals onder meer VVD en D66 wil ook de ChristenUnie niets weten van gefaseerde uitvoering van de al jaren bestaande plannen voor nieuwbouw en verbouwing van scholen. Het zogenoemde programma integrale accommodaties voor het onderwijs (PIA 1)  is een samenhangend geheel en daar mogen wat de CU betreft geen gaten in worden geschoten. De huidige huisvesting van vooral de scholen Het Palet-Noord, 1e Montessori-school en de Roelof Venemaschool kan echt niet worden gehandhaafd, vindt CU-fractievoorzitter Jacqueline Koops. Zij bezocht vrijdag de Roelof  Venema school en zegt geschokt te zijn door wat zij daar zag. “Het college zou eens met eigen ogen de noodlokalen van de Roelof Venemaschool moeten bekijken. De toiletten, óók van het noodgebouw dat vorig jaar werd geplaatst, zijn zo slecht dat zelfs die op een eenvoudig strand beter zijn. Daar valt niet meer tegen aan te poetsen. Dat onze kinderen daar dagelijks naar toe moeten, is een schande.”

Koninklijke onderscheiding voor scheidend KKC-rector

Bij zijn afscheid als rector van het Keizer Karel College (KKC) heeft Hans Oosterling dinsdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Van Zanen reikte vrijdag (19 juni) in de school de daarbij behorende versierselen aan hem uit. Oosterling (64) gaat met pensioen, na 37 jaar aan het KKC verbonden te zijn geweest. Hij was achtereenvolgens schoolleider, conrector en rector. Hij kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn inzet voor de kwaliteit van het onderwijs in Amstelveen in het algemeen en op het KKC in het bijzonder.

Schoolbesturen willen onverkorte uitvoering huisvestingsplan

De besturen van zowel het openbaar als het bijzonder basisonderwijs willen onverkorte uitvoering van alle geplande aanpassingen aan en nieuwbouw van schoolgebouwen. Zij vinden dat de Amstelveense  politiek hen daarin moet steunen. Van vertraging kan volgens de beide koepels, Amstelwijs en Amstelland, alleen sprake zijn als het onderwijs er niet onder lijdt. Maar dat is volgens hen bij uitstel van de plannen voor sommige scholen wel degelijk het geval. “Al bij de start van het PIA (het integrale huisvestingsplan voor het onderwijs, jthb) in 2004 is vastgesteld dat de huisvestingsituatie van de scholen Michiel de Ruyter, Roelof Venema,  Martin Luther King,  1e Montessori, Palet Noord, Piet Hein, 2e Montessori, Wereldbol en Orion 1B/C slecht is. Nog verder uitstel is absoluut niet verantwoord,” zeggen de schoolbesturen in een persbericht.

De Wending naar Westwijzer

Wethouder Dolf Veenboer

De school voor speciaal onderwijs De Wending verhuist naar de nog leegstaande lokalen in basisschool Westwijzer. Het pand wordt een vestiging van Ons Tweede Thuis. Dat heeft onderwijswethouder Veenboer aan de raadscommissie Burgers en Samenleving meegedeeld. Over de deplorabele toestand waarin het gebouw van De Wending zich bevindt, hebben vrijwel alle politieke partijen in de gemeenteraad geklaagd. Zij vonden de huisvesting onaanvaardbaar geworden door zwaar achterstallig onderhoud. Bij verhuizing is ook de Jan Hekmanschool in Ouderkerk betrokken.