Categorie: "Onderwijs"

Nieuw modern ‘Science lokaal’ Amstelveen College

Het Amstelveen College aan de Startbaan heeft maandag (15 december) een nieuw Science lokaal geopend. Het is voorzien van allerlei extra voorzieningen voor de exacte vakken, zoals een wagen met 16 laptops, een digitaal schoolbord en extra gas-, water- en elektra- en computeraansluitingen, die via satelieten in het plafond bereikbaar zijn. Daardoor kunnen lesprogramma’s veel beter worden vormgegeven. Behalve voor de reguliere exacte vakken wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde, wordt het lokaal ook gebruikt voor profielwerkstukken en het project Natuurtalent.

Leerlingen AC in (kerst) actie voor Laos en Amnesty

Leerlingen van het Amstelveen College zetten zich met hun jaarlijkse kerstactie deze keer in voor het sponsoren van waterputten in het Khongdistrict in Laos en voor van Amnesty International. Zij kozen die doelen zelf. De eerste klassen zamelen geld in voor Laos door op 19 december een uur lang, onder leiding van een dansinstructeur, zonder stoppen te dansen. De tweede klassen verdienen die dag geld door zoveel mogelijk rondjes te schaatsen. Een deel van de derde klassen zamelt de komende weken statiegeldflessen in.

 

Parkeerchaos verwacht door nieuwbouw AC

De nieuwbouw voor het Amstelveen College aan de Sportlaan zal voor grote parkeer- en verkeersproblemen zorgen. Dat vreest het zich daartegen verzettende platform Keizer Karelpark. In een brief aan de gemeenteraad zegt voorzitter Paul Stolwijk een chaos te verwachten in de ochtend- en middagspits op het kruispunt met de Van der Hooplaan. Winkeliers aan de Van der Hooplaan verwachten overlast van de 1600 scholieren en mogelijk hoge beveiligingskosten. Op de parkeerplaats bij de school is volgens het wijkplatform plaats voor maximaal tachtig auto’s van leraren en ander personeel van de school. Het betekent dat de overigen en bezoekers in de wijk gaan proberen te parkeren.

 

Amstelveen College draait financieel slecht

Het Amstelveen College verkeert in een penibele financiële positie. Het weerstandsvermogen is minimaal. Dat blijkt uit de begroting van de school, die dezer dagen door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. In de raadscommissie Burgers & Samenleving bleek dat er politie verschillen van inzichten over bestaan. Volgens het college zou het AC, als het wordt verzelfstandigd, een bruidschat mee moeten krijgen om een goede financiële uitgangspositie te hebben. Die mening wordt niet gedeeld door D66. Het is in feite andersom, redeneerde raadslid Alink van die fractie: de school moeten kunnen verzelfstandigen, omdat hij gezond is.

 

 

Uitbreiding KKC officieel open

Het Keizer Karel College (KKC) heeft officieel het nieuwe gedeelte van zijn gebouw aan Elegast in gebruik genomen en heeft daardoor nu plaats voor 1600 leerlingen, in plaats van de huidige 1300. Door de nieuwbouw kon de dependance aan de Dr. Schaepmanlaan worden gesloten en is de hele school weer onder één dak gehuisvest. In de nieuwe vleugel liggen onder meer een gymzaal, lokalen voor biologie en natuur- en scheikunde, een kantine, een computerlokaal en een studiezaal. Er is een loopbrug aangebracht om de (lokalen op de) bovenverdieping rondom de aula met de nieuwbouw te verbinden.

Wethouders gaven respectlessen

De wethouders Groot, Hellendall en Veenboer gaven vanmorgen (donderdag 13 november) gastlessen op respectievelijk Karel Eijkmanschool (Assering). openbare basisschool Michiel de Ruyter (Catharina van Clevepark) en basisschool de Akker (Kringloop 471). De lessen gingen over respect. Op 13 november werd voor de derde keer de landelijke Dag van Respect gehouden, in het leven geroepen door de Stichting Dag van Respect.

Bieb gaat door met ‘voorleescoach’

Het project voorleescoach van Amstelland Bibliotheken en de Onderwijsgroep Amstelland is volgende beide een succes en wordt dit schooljaar voortgezet. Leerlingen van de Joost van den Vondelschool en 2e Amstelveense Montessorischool liepen volgens de bibliotheek hun lees- en taalachterstand er door in. Twee bij de bieb werkende voorleescoaches bezoeken wekelijks de scholen. Zij lezen voor en de leerlingen worden aangespoord het verhaal te verwoorden. Daardoor vergroten zij hun woordenschat en plezier in lezen. In de bovenbouw begeleiden de coaches boekbesprekingen.  

Raad delegeert prcedure nieuwbouw De Ruyterschool niet aan B&W

Voor de bouw van een nieuwe Michiel de Ruyterschool aan Laan Rozenburg mag wel een procedure worden gestart voor vrijstelling van het nu geldende bestemmingsplan, maar die wordt niet volledig gedelegeerd aan B&W. Daartoe heeft de meerderheid van de gemeenteraad besloten door een motie van CDA en VVD aan te nemen. De PvdA, met de twee voor het project verantwoordelijke wethouders (onderwijs en ruimtelijke ordening) in het college, stemde tegen. Ook GroenLinks, ChristenUnie en D66 gaven geen steun aan de motie.

 

Veenboer: fusie AC met Dunamare nog steeds mogelijk

Fusie van het Amstelveen College met de door de ouders en docenten gewraakte stichting Dunamare is volgens onderwijswethouder Veenboer nog steeds een mogelijkheid. Hoewel hij ook andere opties wil bestuderen, houdt hij die schaalvergroting open. Dat blijkt uit een broef die hij aan de raadscommissie Burgers en Samenleving heeft gestuurd. Voor VVD en Burgerbelangen (BBA) lijkt het opgaan van het AC in de Haarlemse onderwijsmammoet (met nu al 22 scholen) niet bespreekbaar. Zij willen dat het AC Amstelveens en zelfstandig blijft. Ook dat is overigens volgens Veenboer bespreekbaar. David de Jong (BBA) en Herbert Raat (VVD) willen de kwestie opnieuw in de raadscommissie aan de orde stellen.

 

Wethouder Veenboer wil zelf regie AC

Wethouder Veenboer zegt de regie in handen te nemen van het Amstelveen College, waar grote deining is ontstaan over de door directie en bestuurscommissie geplande fusie met stichting Dunamare in Haarlem. Ouders en docenten hebben laten weten zich zorgen te maken over de enornme schaalvergroting (Dunamare heeft al 22 scholen) en aantasting van het openbare karakter van de school te vrezen. De medezeggenschapsraad (MR) heeft de raadscommissie Burgers en Samenleving laten weten dat het allemaal te snel en te geheimzinnig gebeurt.