Tips Vervoerregio veilig naar school fietsen

De vijftien samenwerkende gemeenten in Vervoerregio Amsterdam willen proberen de ongevalspiek na de zomervakantie, als veel kinderen naar een nieuwe school (vervolgonderwijs) gaan, voorkomen. Zij gaan er van uit dat ouders dat ook willen en velen van hen daarom de nieuwe schoolroute met hun kind oefenen. Ouders van kinderen die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan, krijgen voor de vakantie via school een brief met tips waarmee ouders hun kind veilig van en naar school kunnen laten fietsen.

De nieuwe route leidt vaak langs ingewikkelder verkeerssituaties dan de kinderen op de basisschool gewend waren. Voor een enkeling is het zelfs de eerste keer dat zij alleen naar school zullen fietsen.

Gedurende de eerste weken van het nieuwe schooljaar is er elk jaar opnieuw een flinke stijging aan ongevallen, in de leeftijdscategorie 10-14 jaar. Kinderen kunnen van een onverwachte situatie schrikken en daardoor foute beslissingen in het verkeer nemen. Wanneer ouders in de vakantieperiode de nieuwe route oefenen met hun kind, krijgt het kind de kans om zich de nieuwe route eigen te maken.

 Tips

Ouders krijgen de volgende tips om de nieuwe route te oefenen:

Stippel samen met uw kind de meest veilige route uit vanaf uw huis naar de nieuwe school en terug. Fiets deze route een paar keer samen met uw kind.

Geef tijdens de fietsrit heldere aanwijzingen en wijs op mogelijke gevaren. Hierbij is het belangrijk te vertellen wat het gewenste gedrag van het kind moet zijn. Bijvoorbeeld: ‘hier komt een lastig kruispunt, rechts heeft voorrang, dus als er bestuurders van rechts komen, moet je voorrang verlenen’.

Oefen zoveel mogelijk de verkeerssituaties die uw kind lastig vindt. Laat uw kind zelf vertellen wat de veiligste manier is om een moeilijk punt over te steken.

Leer uw kind dat het uit de ‘dode hoek’ moet blijven van vrachtwagens, bussen en bestelbusjes. Gebruik hierbij de vuistregels: ‘blijf er ruim en rechts achter’ en ‘hou meer dan drie meter afstand’.

Ook als uw kind met het openbaar vervoer naar school gaat is het aan te raden een aantal keer samen het traject te rijden. Denk hierbij ook aan de looproutes van en naar de haltes, het overstappen en het bespreken van veilig gedrag bij de halte. Bespreek meteen wat uw kind moet doen als tram of bus onverhoopt niet rijdt of te laat is.

Smartphone en muziek

Het gebruik van de smartphone en het luisteren naar muziek op de fiets is niet verboden, maar het leidt wel af in het verkeer. Veel ongelukken ontstaan doordat het verkeer niet meer wordt gezien of gehoord. Het advies is dan ook om op de fiets geen muziek te luisteren en de smartphone niet te gebruiken.

Ouders kunnen daarover afspraken maken. Bijvoorbeeld dat als het nodig is de telefoon te gebruiken, dat op een veilige plek aan de kant van de weg te doen. Als de verkeerssituatie dat toelaat, zoals op lange, rustige routes, kan men de volgende richtlijn toepassen: volume zacht en alleen het rechter oordopje in.

Een veilige fiets

Om veilig de weg op te gaan, is het belangrijk de fiets regelmatig te controleren op goed werkende remmen, verlichting, een stevige bagagedrager, goede snelbinders en een degelijk slot. School- en sporttassen kunnen het beste worden vervoerd op de bagagedrager of op de rug. Een complete fietscontrolelijst staat op www.verkeerseducatiepunt.nl/checklist-veilige-fiets/.

Weggebruikers wordt erop gewezen met borden en spandoeken langs de weg dat de scholen weer zijn begonnen.  Daarnaast stelt de Vervoerregio Amsterdam voor scholen via de onderwijsbegeleidingsdiensten gratis lesmaterialen beschikbaar op het gebied van verkeer. Voor meer informatie: www.verkeerseducatiepunt.nl

 

Lees ook:Campagne voor verkeer schoolkinderen
Lees ook:Op weg naar heer in het verkeer…
Lees ook:GroenLinks in actie tegen per auto naar school brengen
Lees ook:Bijeenkomst voor ouders van kinderen met dyslexie
Lees ook:ADV: Laat je kind niet vallen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.