Raat wil discussie in Kamer over praktijk onderwijsvrijheid

Herbert Raat

Mede namens zijn ambtgenoten in Amsterdam, Geldermalsen, Aalsmeer, Tytsjerksteradiel en Ouder-Amstel heeft Amstelveens onderwijswethouder Herbert Raat bij de Kamercommissie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) aangedrongen op een discussie over de vrijheid van onderwijs. Hij deed dat naar aanleiding van een verzoek van de (islamitische) Stichting Cosmicus te Rotterdam, die hier een algemeen bijzondere basisschool wil stichten. Daarom vroeg zij die op het Amstelveense scholenplan te plaatsen. Maar volgens B&W is de behoefte aan een dergelijke school niet gebleken en zou die haar miljoenen extra kosten. Gemeenten zijn namelijk verplicht een onderwijsinstelling te huisvesten als de aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet. De gemeenteraad heeft de aanvraag afgewezen, maar in de brief aan de Kamercommissie constateert Raat dat gemeenten weinig beleidsruimte hebben om behoefte van ouders of plaatselijke omstandigheden bij de beoordeling te betrekken.Volgens Raat hebben ook andere gemeenten behoefte aan een discussie over de toepassing van de vrijheid van onderwijs, waaraan in de praktijk onredelijke financiële gevolgen voor hen kunnen kleven. De wethouders zeggen de vrijheid van onderwijs te onderschrijven. ‘Binnen de grenzen van de wet en de financiële mogelijkheden van de gemeenten moeten ouders de ruimte hebben voor hun kinderen een onderwijsrichting te kiezen die bij hun overtuiging past,’ schrijven zij. Maar in de praktijk gebruiken sommige schoolbesturen die vrijheid als een ‘wittevlekkenanalyse.’ Op grond daarvan worden gemeenten geconfronteerd  met willekeurige aanvragen. Met andere woorden: schoolbesturen proberen in tal van gemeenten tegelijk een school  van hun signatuur opgericht te krijgen als die er nog niet is, zonder dat een duidelijke lokale behoefte daaraan blijkt. Die behoefte door de aanvrager alleen indirect te worden gemeten. Hij kan volstaan met prognoses van verwachte aantallen leerlingen. Een vraaggerichter meting van de behoefte is wenselijk, vinden Raat en zijn collega’s. Bijvoorbeeld een enquête onder ouders. Door aandacht van de Kamercommissie voor het probleem te vragen willen zij de discussie erover op gang brengen en bevorderen dat meer recht wordt gedaan aan plaatselijke omstandigheden en behoeften van ouders.

Lees ook:Raat: AV ontkomen aan Turkse onderwijsstrijd
Lees ook:College stelt raad voor huisvesting nieuwe school te weigeren
Lees ook:Voorrang op scholen voor kinderen in zelfde wijk
Lees ook:‘Islamitische stichting wil school dicht bij Amsterdam’
Lees ook:College weert Turkse ‘elitaire’ basisschool

2 reacties op “Raat wil discussie in Kamer over praktijk onderwijsvrijheid

  1. Bakker bik

    Bijzondere scholen misbruiken ook vaak hun identiteit om hun onwelgevallige groepen leerlingen te weren of juist aan te nemen.

      /   Beantwoorden  / 
  2. gerben

    Raat opent schoolstrijd anno 2010? Mogen wij de mening dienaangaande vernemen van onze volksvertegenwoordigers in ons Amstelveense!

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.