PvdA voluit achter verzelfstandiging Amstelveen College

Esther Veenboer

Anders dan Burgerbelangen, staat de Partij van de Arbeid vierkant achter de verzelfstandiging en  nieuwbouw van het Amstelveen College. Zij dringt er bij de andere politieke partijen op aan dat ook te doen. PvdA-raadslid Esther Veenboer doet dat woensdagavond (20 januari) ook in de raadscommissie Burgers en Samenleving. “Het zou voor het vervolg van het proces goed zijn als de gemeenteraad deze beslissingen eensgezind neemt,”zegt ze. De nieuwbouw en de verzelfstandiging zijn volgens haar geen eenvoudige processen. “Een groot draagvlak, ook in de politiek, is daarvoor essentieel.” De gemeenteraad neemt naar verwachting op 3 februari een beslissing over de door onderwijswethouder Dolf Veenboer (ook PvdA, geen familie van Esther overigens) gedane voorstellen inzake het Amstelveen College.

Het is volgens de fractie voor het Amstelveen College van het grootste belang dat er een nieuw gebouw komt. Op dit moment huist de school in twee gebouwen, wat tot hogere onderhoudskosten leidt. “Dat geld kan beter besteed worden aan het onderwijs en de leerlingen,” vindt Esther Veenboer. Zij verwacht ook dat de kwaliteit van het onderwijs op één locatie beter zal worden. De verzelfstandiging, die tegelijk met de plannen voor de nieuwbouw op de agenda staat, is het resultaat van een lang traject, constateert Veenboer.“Er is beslist niet over een nacht ijs gegaan en dit besluit wordt breed gedragen door alle geledingen binnen de school.”

 Volgens Veenboer krijgt een autonome openbare school voor voorgezet onderwijs meer slagkracht krijgt, maar houdt het AC toch een sterke band met de gemeente. Veenboer: “De gemeente behoudt  nu eenmaal op langere termijn een aantal wettelijke taken, zoals het benoemen van bestuursleden, wijzigen van statuten en de financiën.” Zij vindt dat alle partijen gezamenlijk de politieke moed moeten kunnen opbrengen, om de voorstellen van het college te steunen.

Lees ook:Burgerbelangen: ‘Amstelveen College verliest openbaar karakter’
Lees ook:‘Nieuwbouw Amstelveen College is historisch besluit’
Lees ook:PvdA: Laat Ouder-Amstel betalen aan uitbreiding AC
Lees ook:Raad akkoord met verzelfstandiging openbaar basisonderwijs
Lees ook:Amstelveen College draait financieel slecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.