Geheimzinnigheid onderwijsreserves duurt nog even voort

Onderwijswethouder Veenboer wil wel eens met de twee schoolbesturen voor het basisonderwijs gaan praten over hun enorme financiële reserves, maar zal zich daarbij terughoudend moeten opstellen. In die trant reageerde hij in een raadscommissie op een vraag van VVD-er Herbert Raat. De twee besturen, voor respectievelijk openbaar en bijzonder basisonderwijs, hebben samen acht miljoen euro in reserve. Raat wil weten of die niet beter aan verbetering van het onderwijs kunnen worden besteed. Overigens heeft de gemeente een sterkere link met de koepel van de openbare scholen, Amstelwijs,  dan met die van de bijzondere (protestants en rooms katholiek).

Ook in de medezeggenschapsraad van Amstelwijs is de kwestie aan de orde geweest. Daar verbaasde men zich er bijvoorbeeld over dat herhaaldelijk grote voor onderhoud aan de Michiel de Ruyterschool bestemde, maar niet uitgegeven, bedragen in de centrale kas terecht kwamen. B&W lijken er weinig voor te voelen de financiën van het onderwijs in het openbaar te behandelen, hoewel dat met de begroting en overige jaarstukken wel zal moeten. Paul Regouin (GRoenLinks) wees er op dat sinds de negentiger jaren het streven is geweest afstand tussen overheid en onderwijs te brengen. Achter de reserves van de onderwijskoepels kan volgens hem een meerjaren strategie schuilgaan. Hij vond het lastig een verband tussen de kwaliteit van het onderwijs en de financiële veerkracht te zien. “Dan moet je aantonen dat het onderwijs slechter is op scholen met grote reserves,” zei hij.

Veenboer wil geen oordeel vellen over een teveel of te weinig in de onderwijsspaarpot. Hij zei wel met de besturen te willen praten, maar geen openbare discussie over hun financiële beleid. “Ik wil mij niet op de financiën concentreren.” Wel is hij bereid een aparte vergadering met besturen en onderwijs te houden, maar die zal dan waarschijnlijk achter gesloten deuren plaatsvinden. En daar voelt Burgerbelangen (BBA) in elk geval wat het openbaar onderwijs betreft niet zoveel voor. Over openbaar onderwijs moet ook in het openbaar kunnen worden gesproken, vindt die fractie.

Geheimzinnigheid lijkt intussen troef bij Amstelwijs. Volgens Raat heeft hij na zijn constatering dat de besturen goed in hun slappe was zitten een reactie van Amstelwijs-directeur Heitel gekregen die er ongeveer op neer kwam dat hij zich er niet mee moest bemoeien. “Maar wij hebben als raad en als onderwijs instellingen allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Ik wil gewoon dat transparant wordt hoe die financiën in elkaar zitten. Het gaat om gemeenschapsgeld,” aldus Raat. “Als er grote reserves zijn, moeten we gewoon eens kunnen vragen waarom dat zo is. Ik wil openheid van beide besturen.”

Daar is D66 het in grote lijnen wel mee eens, meldde raadslid Alink, al houdt die het voor mogelijk dat er best goede redenen kunnen zijn voor een buffer. Maar die moet dan wel duidelijk worden.

Het CDA wil wel de wethouder met de schoolbesturen gaat praten, maar hem niet op pad sturen met de boodschap: jullie zijn te rijk. “Maar we mogen ze wel aanspreken op hun verantwoordelijkheid,” zei CDA-er Lustenhouwer. Hij voelt er overigens weinig voor over de reserves in het openbaar te praten.

Lees ook:Schoolbesturen in Amstelveen schatrijk
Lees ook:‘Raad moet controle op openbaar onderwijsgeld houden’
Lees ook:Interim-directeur voor openbaar basisonderwijs
Lees ook:Openbaar baisonderwijs moet financiële buffer vormen
Lees ook:Gemeenteraad wil ingreep bij De Wending

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.