Categorie: "Milieu"

Milieuregels beter nageleefd

De naleving van milieuregels is in Amstelveen het laatste jaar verbeterd. Dat blijkt uit een evaluatierapport over de milieuhandhaving. Voorlichting en strengere handhaving zijn de oorzaken van de verbetering, staat in het rapport. Ook is door cursussen het kennisniveau van de ‘handhavers’ en daarmee de handhaving zelf verbeterd, zegt de gemeente.

Scholier wint ontwerpwedstrijd met golvende afvalbak

Maurits Ridder, leerling van het Herman Wesselink College, heeft de ontwerpwedstrijd voor een afvalbak voor zwerfvuil gewonnen. Wethouder Tabak overhandigde hem maandag (19 juni) een portable play station, nadat op het raadhuis drie genomineerden hun ontwerp hadden toegelicht. Dat van Ridder was een blauwe bak, met een verticale golf, de zogenoemde wave.

Alleenstaanden gaan minder betalen voor huisvuilafvoer

Eenpersoonshuishoudens gaan volgend jaar minder betalen voor de inzameling van hun huisvuil. Burgemeester en Wethouders hebben tot een nieuw tariefstelsel besloten, waardoor niet meer alle huishoudens hetzelfde betalen. Voor meerpersoonshuishoudens blijft het huidige tarief van 208 euro per jaar gehandhaafd, voor alleenstaanden zakt het naar 170 euro. De tariefdifferentiatie stoelt op het principe dat de vervuiler betaalt. De gemeenteraad moet zich er overigens op 12 juli nog over uitspreken.

College wil inhaalslag leefbaarheid rond Schiphol

Voordat Schiphol verder mag groeien, moet eerst de leefbaarheid in de omgeving sterk worden verbeterd. Er is op dat punt een inhaalslag nodig. Dat zeggen B en W in reactie op het in april naar buiten gebrachte standpunt van het kabinet, waarover zij al eerder hun teleurstelling uitspraken. De aanbevelingen van het college, die tot doel hadden de leefbaarheid in Amstelveen te waarborgen, bleken in dat standpunt niet te zijn overgenomen.

Drie scholieren genomineerd in ontwerpwedstrijd afvalbak

Twee leerlingen van het Hermann Wesselink College, Maurits Ridder en Jesper Haverkamp, en een groepje leerlingen van het Amstelveen College (AC) zijn genomineerd voor de prijs in een gemeentelijke ontwerpwedstrijd. De drie genomineerden, gekozen uit 34 inzendingen, maakten een ontwerp voor een afvalbak. Het is een van de activiteiten van de gemeen te tegen zwerfafval. Op 19 juni verdedigen zij hun inzending tegenover een jury onder voorzitterschap van wethouder Joss Tabak.

Gedeputeerde tegen meer banen Schiphol

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers vindt dat Schip er geen banen bij moet krijgen en er aan vijf wel genoeg heeft. Äls er een nieuwe komt dan ter vervanging van een bestaande,” zegt hij in een interview met de Weekmediabladen, waaronder Amstelveens Weekblad. Hij is overigens blij verrast dat staatssecretaris nu heeft gezegd dat er geen zesde baan moet komen, nadat het kabinet een half jaar geleden aan de provincie vroeg daarvoor ruimte te reserveren.

GroenLinks vindt college tweeslachtig over Schiphol

De landelijke politieke partijen in de gemeenteraad moeten hun Tweede Kamerfracties blijven wijzen op de problemen die Amstelveen ondervindt door de aanhoudende groei van het aantal vluchten op Schiphol. Wethouder Remco Pols kwam met die suggestie in reactie op de door de raad geuite zorgen over het kabinetsbesluit het aantal te laten stijgen van 400 naar 500 duizend, met nog eens een uitloop naar 600 duizend.

CDA over Schiphol: ‘zo kan het niet doorgaan’

Niet betrouwbaar, noemt CDA Amstelveen de manier waarop kabinet en Haagse politiek met Schiphol en de bevolking in de omgeving ervan omgaat. Zij gaat het college tijdens de raadsvergadering van woensdag (26 april) vragen te onderzoeken hoe het aantal vluchten is te verminderen. De partij zegt verbaasd te zijn over het jongste kabinetsbesluit de luchthaven van 400.000 naar 500.000 vluchten te laten groeien, met nog een uitbreiding tot 600.000 op termijn.

Gemeente teleurgesteld over extra ruimte voor Schiphol

Het Amstelveense college B en W is teleurgesteld over het vrijdag (21 april) ingenomen kabinetsstandpunt over Schiphol. Doordat de luchthaven verder mag groeien, kan de bouw van duizenden woningen in de Legmeerpolder toch weer niet doorgaan. Van de aanbevelingen van het gemeentebestuur is in de visie van het kabinet niets terug te vinden. Zij waren bedoeld om de leefbaarheid in Amstelveen te waarborgen.