Categorie: "Milieu"

Raad wil van college nieuw toekomstbeeld voor Elsenhove en milieueducatie

De gemeenteraad blijft wel bij een bezuiniging van 170 duizend euro op natuur- en milieueducatie (NME) per 1 januari 2007, maar heeft B en W opgedragen ruim voor die tijd met een uitgewerkt toekomstbeeld voor Elsenhove te komen. Hij naam daartoe een amendement aan van VVD, CDA, PvdA en Burgerbelangen, dat door D66 en GroenLinks werd verworpen.

Actie bij scholen tegen zwerfvuil (boete: 75 euro)

Bij de middelbare scholen aan Zetterij, Startbaan en Benderslaan wordt donderdag (9 februari) een handhavingsactie tegen zwerfvuil gehouden. De boete voor wie een leeg blikje of ander afval op straat gooit is verhoogd van 50 tot 75 euro. Het gebied om en nabij deze middelbare scholen is één van de zogenaamde hotspots, plaatsen die bekend staan om grote hoeveelheid zwerfafval.

Afval iets beter gescheiden

Gemiddeld 474 kilo huishoudelijk afval per huishouden zamelde de gemeente vorig jaar in, alles bij elkaar ruim 37 duizend ton, ongeveer net zoveel als in 2004. Het afval werd volgens de gemeente iets beter gescheiden: nu gebeurde dat bij 44 procent (42 in 2004) van de vuilnisberg.

Expositie duurzame energie in raadhuis

‘Hé Watt-je!!’ heet de vrijdag (3 februari) door wethouder Rien Alink in het raadhuis – in aanwezigheid van leerlingen van de Willem Alexander basisschool – geopende tentoonstelling over duurzame energie. Er worden vragen beantwoord over onder meer de stroomproductie van windmolens, bio-energie en het broeikaseffect.

‘Voortbestaan Elsenhove staat niet ter discussie’

Het voortbestaan van speelboerderij Elsenhove staat niet ter discussie. Dat heeft wethouder Tiemessen – hij verving zijn collega Alink – dinsdag (31 januari) gezegd tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Alle fracties uitten daar hun zorg over het feit dat de bezuiniging op natuur- en milieueducatie (NME), waartoe de raad besloot, naar nu blijkt vooral Elsenhove zal treffen.

PvdA vreest teloorgang Elsenhove

De PvdA is bang dat Elsenhove ten onder gaat, doordat de noodzakelijke bezuiniging van 170 duizend euro op natuur- en milieueducatie (NME) vooral op die speelboerderij zal worden afgewenteld. De gemeentelijke afdeling NME helpt het (basis) onderwijs met lessen op over natuur, milieu en aanverwante onderwerpen. De gemeenteraad heeft wel besloten daarop te bezuinigen, geeft de PvdA toe, maar dat was voor die fractie ‘alleen acceptabel wegens de toezegging door B en W dat met de resterende middelen een expertisecentrum voor natuur- en milieueducatie op speelboerderij Elsenhove zou worden gestart.’