Scan circulaire economie

Peter Bot

Om ook uit het oogpunt van duurzaamheid een ‘Smart City’ te worden, start de gemeente nu een scan circulaire economie. Zeg maar een analyse van hoe het er op dat gebied voor staat en wat er nog kan worden gedaan. Die is in mei naar verwachting klaar.

Bij een circulaire economie worden grondstoffen hergebruikt, doceert de gemeente. En door grondstoffenstromen in de stad te analyseren, ‘kan worden bekeken waar het nodig en mogelijk is grondstoffen in de kringloop te houden’, meldt zij. De gemeente voert de scan uit in samenwerking met zogenoemde ‘duurzaamheidspartners’, zoals corporatie Eigen Haard, Rabobank, Gideon Goudsmit en Ondernemersvereniging Amstelveen.

Eerder stelde de gemeente een Economische Agenda en de Aanpak Duurzaamheid vast.

Volgens D66 wethouder Maaike Veeningen van Economische Zaken) beseffen steeds meer ondernemers dat grondstoffen eindig zijn en zien zij kansen voor circulaire productieprocessen, het gebruik van onuitputtelijke energie – zoals wind- en zonne-energie – en het benutten van reststoffen. “Door samen met een aantal duurzaamheidspartners en andere Amstelveense ondernemers een scan uit te voeren, maken we inzichtelijk waar kansen liggen.” De gemeente financiert de scan.

Wethouder Peter Bot (Duurzaamheid/BBA) benadrukt dat afvalproducten uit het ene proces in een circulaire economie grondstoffen voor een ander productieproces zijn. “Het schaarser worden van grondstoffen dwingt ons te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Dit kan de gemeente niet alleen. Na de scan maken we samen met Amstelveense deelnemende bedrijven keuzes uit díe sectoren waar goede resultaten te behalen zijn. Vervolgens bepalen we een aantal pilots die ondernemers zelf, of met hulp van de gemeente kunnen gaan doen,” zegt hij.

Het resultaat van de scan is een voorstel voor concrete acties waarin ondernemers samenwerken aan het behoud van economische waarde in hun bedrijvigheid.

 

 

Lees ook:Digitale nieuwsbrief voor ondernemers
Lees ook:Evenement over meer energie voor minder geld
Lees ook:Provinciaal program duurzaam ondernemen
Lees ook:Netwerken op raadhuis voor startende ondernemers
Lees ook:Gemeente wil fonds stichten voor duurzaamheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.