Samenwerking gemeenten voor beter beheersen afvalwater

Ondertekening intentieverklaring door wethouders en DB Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Amstelveen is één van de vijftien gemeenten die een intentieverklaring hebben getekend om samen te werken aan inzamelen, transport en zuiveren van afvalwater. Volgend jaar wordt die geformaliseerd door omzetting in een samenwerkings- overeenkomst. Dat is nodig om de efficiency te verbeteren. Behalve onderlinge samenwer- king is daarbij ook het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht betrokken. Door klimaatverandering, met extremere buien, dreigen rioleringen en zuiveringsinstallaties overbelast te raken. Innovatieve technieken maken het mogelijk naast energie ook steeds meer waardevolle stoffen uit afvalwater terug te winnen. Maar daarvoor zijn grote investeringen nodig, omdat veel rioolstelsels en rioolwaterzuiveringinstallaties verouderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalwater en het rioleringnet, het waterschap voor het zuiveren van afvalwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater. De samenwerking die nu ontstaat is bedoeld om die activiteiten beter op elkaar af te stemmen en zo de kosten te beperken.In het gebied van de vijftien gemeenten en het waterschap worden gezamenlijk concrete projecten aangepakt en bekeken hoe ze alle taken rond afvalwater, hemelwater en grondwater in de toekomst het best zijn te organiseren. Eén ervan is een gezamenlijke neerslagmeting en het bekijken van de gevolgen ervan voor rioolstelsels, bergbassins, overstorten en zuiveringsinstallaties in de regio. Ook wordt begonnen aan het opstellen van een gezamenlijk calamiteitenplan, zodat effectiever kan worden opgetreden bij bijvoorbeeld vervuilingincidenten, technische storingen of extreme weersomstandigheden. De andere  deelnemende gemeenten zijn Aalsmeer, Amsterdam,  Bussum, De Ronde Venen, Diemen,  Hilversum, Huizen, Muiden, Naarden, Ouder-Amstel, Stichtse Vecht, Uithoorn, Weesp en Wijdemeren.

Lees ook:Regionale samenwerking afvalwater
Lees ook:Gemeente krijgt ton voor besparing 3 miljoen
Lees ook:KKC-leerlingen onderzoeken waterkwaliteit
Lees ook:Inkomsten waterschap gestegen
Lees ook:Regionale aanpak klimaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.