Categorie: "Lokale Omroep"

Groen licht voor TV bij lokale omroep

De gemeenteraad is woensdagavond (19 december) akkoord gegaan met extra investeringen in de lokale omroep. Hij gaf RTV Amstelveen daarmee groen licht voor de start met televisie. GroenLinks, D66, ChristenUnie en Ouderencombinatie stemden tegen. Die wilden onder meer dat eerst de radio uitzendingen en kabelkrant op een hoger kwaliteitsniveau worden gebracht. Maar volgens wethouder Frans Hellendall functioneert de omroep uitstekend, al moest hij de tegenstanders toegeven dat hij zich nog niet optimaal kwijt van zijn wettelijk verplichte informatieve taak via de radio. Dat wordt volgens hem goeddeels door de kabelkrant gecompenseerd. Maar die mening deelde de oppositie allerminst.

 

Politiek verdeeld over nieuwe investeringen RTV Amstelveen

De gemeenteraad is verdeeld over de door B en W voorgestelde nieuwe investeringen in de locale omroep. Dat bleek dinsdag (4 december) in de raadscommissie Burgers en Samenleving. Omdat RTV Amstelveen met televisie wil beginnen en er bovendien (weer) een financiële tegenvaller moet worden weggewerkt, zou er 87 duizend euro op tafel moeten komen. Daarnaast wordt een deel van de bijna zeven ton kostende verbouwing van de bibliotheek in Middenhoven (waar behalve de studio ook Vereniging Historisch Amstelveen onderdag krijgt) in feite ook in de omroep gepompt, rekende Paul Regouin (GroenLinks) het college voor. Daarnaast is er nog eens bijna zeventig nodig voor de aanschaf van Tv-apparatuur. Eerder al pompte de gemeente zeventig mille in radio apparatuur, naast de jaarlijkse structurele subsidie van veertig mille.

 

Gemeente pompt nog meer geld in lokale omroep

B&W willen opnieuw geld pompen in de lokale omroep. Zij stellen de gemeenteraad voor 87 duizend euro extra op tafel te leggen. Daarvan is bijna 48 mille nodig om te kunnen starten met lokale televisie. Verder dekt de gemeente voor dertig mille aan dit jaar opgelopen financiele tegenvallers af. Er ios ook nog eens tuim 69 duizend euro nodig voor de aanschaf van tv-apparatuur, maar dat komt volgens het college uit een al in 2006 door de raad vastgesteld budget. Eerder an voteerde de gemeente 140 duizend euro om de omroep te kunnen laten starten. Ook toen werden voor detig mille 'tegenvallers' gedekt. Daarbaast werd een structurele jaarlijkse subsidie van 40 duizend en een eenmalig krediet van 70 duizend euro beschikbaar gesteld.

 

Huisvesting omroep en VHA kost bijna zeven ton

De gemeente pompt 685 duziend euro in de verbouwing van de bibliotheek in Middenhoven (aan Orion), om daar de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) en RTV Amstelveen te huisvesten. De bibliotheek wil haar filiaal op die locatie verkleinen en herindelen. Om VHA en de omroep er in onder te brengen zijn ‘aanzienlijke bouwkundige en installatietechnische aanpassingen' nodig, melden B en W. Het bruto vloeroppervlak is 1550 vierkante meter, waarvan 780 vierkante meter voor de boek overblijft. VBA krijg 360 en de omroep 250 vierkante meter. Het gebouw is eigendom van de bibliotheek, maar wordt op grond van een overeenkomst waarmee die dat destijds heeft verworven om niet aan de gemeente teruggegeven. De jaarlijkse exploitatielasten bedragen 63 duizend euro. Zij kunnen volgens het college door de instellingen worden betaald. Die komen overigens weer voornamelijk uit gemeentelijke subsidie.

Cardanus zoekt medewerkers voor radioprogramma

Voor het tweewekelijkse radioprogramma ‘Cardanus presenteert' bij RTV Amstelveen zoekt de omroep vrijwilligers. In de uitzending worden de activiteiten van stichting Cardanus belicht. Er zijn presentatoren, redactiemedewerkers, mensen die muziek uitzoeken en voor allerlei andere werkzaamheden nodig. Het programma wordt eenmaal live per twee weken live uitgezonden en tweemaal herhaald. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij affiniteit met radio hebben, Nederlands spreken en niet te verlegen zijn. Per maand moeten zij ongeveer vier uur beschikbaar zijn. [email protected]

 

 

VNF in eerste live ‘verenigingsprogramma’ lokale omroep

De Vereniging Nationale Feestdagen (VNF) staat maandagavond (23 april) van 19.00 tot 20.00 uur centraal in de eerste live uitzending van het wekelijkse aan een vereniging gewijde radioprogramma via RTV Amstelveen. De vaste presentator is Hans Buitendijk. In de eerste aflevering komen twee bestuursleden van de VNF aan het woord. Zij doen ook zelf de muziekkeuze.

In verband met Koninginnedag wordt dit programma een week later op hetzelfde tijdstip herhaald. Het is de bedoeling dat de herhaling van de uitzending op maandag regulier op een ander tijdstip in in de week plaatsvindt. Onduidelijk is nog wanneer dat zal zijn.

Gemeente nu financieel garant voor voortbestsaan lokale omroep

Anders dan voorheen, wil de gemeente nu zonodig met financiële steun voorkomen dat het voorbestaan van de huidige lokale omroep gevaar loopt. Dat blijkt uit de antwoorden van B en W op vragen van GroenLinks. Het college voegt daaraan toe dat het omroepbestuur meent dat van een dergelijk risico geen sprake is. De fractie had gevraagd welke afspraken zijn gemaakt met de directeur van de voormalige directeur van de – onder een andere naam opererende – omroep over vergoedingen en terugbetalingen van door hem gedane investeringen.

 

Trijntje Oosterhuis live bij RTV Amstelveen

In het live radioprogramma Moonlight Melodies van RTV Amstelveen is maandag (2 april) twee uur lang (20.00 tot 22.00 uur) Trijntje Oosterhuis te gast. Met presentator Fred Foeken bladert zij dan door het songbook van de Amerikaanse componist Burt Bacharach en praat zijn over haar laatste cd, The Look of Love.

 

Wekelijks uur radio voor verenigingen bij lokale omroep

Verenigingen krijgen van eind april af de gelegenheid zichzelf te presenteren op RTV Amstelveen. Dat gebeurt dan in een wekelijks ‘verenigingsuur' op de radio. Wethouder Joss gaf er het startsein voor, bij proefuitzending op 22 maart. Die ging over de Amstelveense Boogschutters Club. Het wekelijkse tijdstip van de uitzending is nog onduidelijk. RTV Amstelveen heeft daarover nog geen besluit genomen. Elk programma zal overigens in dezelfde week worden herhaald.

RTV Amstelveen nu ook via de ether

De lokale radiozender RTV Amstelveen is sinds vandaag ook via de ether – dus met elk radiotoestel (in de regio ook in de auto – te ontvangen, via FM 107.2. Eerder al viel het station via de kabel, op 102.8 en het audiokanaal van de kabelkrant. De uitzendingen zijn in stereo. RTV Amstelveen heeft ook een website geopend op http://www.rtvamstelveen.nl