Categorie: "Lokale Omroep"

RTVA redt het nu zonder 170 mille subsidie

Maaike Veeningen

Hoewel de lokale omroep RTV Amstelveen (RTVA) eerder aankondigde zonder de gevraagde € 170.000 extra gemeentelijke subsidie ten onder te zullen gaan, blijkt zij zich nu te kunnen vinden in de € 82.000 die zij al krijgt. Op de huurschuld van € 22.000 aan de gemeente en € 13.000 aan overige schuldeisers loopt zij in door commerciële producties voor gemeente en andere klanten te maken. De huurschuld blijft overigens voorlopig nog bestaan.

RTVA wilde zelf die complete huurschuld inlossen door voor de gemeente voorlichtingsfilms te maken, maar aan die constructie kleven volgens wethouder Maaike Veeningen van Cultuur (D66) nadelen. Bruto zou er volgens haar 33 mille moeten worden besteed aan producties om een huurschuld van 22 mille weg te werken. Maar de gemeente heeft geen 33 mille aan producties nodig, om binnen een half jaar de huurschuld weg te werken. Zodat de aflossing langer zal duren.

Maar ondanks de nadelen gaat de gemeente toch productioneel in zee met RTVA. Er worden films gemaakt over onder meer A9, Amstelveenlijn en zorg. De netto opbrengsten daaruit worden ingezet om de huurschuld te doen verminderen. De overige inkomsten, bijvoorbeeld door opdrachten voor derden uit te voeren, gaan naar de aflossing van de 13 mille aan overige schulden. Als dat laatste is geregeld, wordt de helft van de opbrengsten gebruikt voor versnelde aflossing van huurschuld en de andere helft voor onderhoud en vernieuwing van apparatuur, schrijft Veeningen aan de gemeenteraad.

Gemeenteraad: lokale journalistiek is omroep

Axel Boomgaars

Lokale journalistiek is voornamelijk RTV Amstelveen, vindt kennelijk de gemeeneraad. Omdat er bij die omroep, waar berichtgeving vrijwel uiitsluitend via tv – met uitsluiting van tot muziek- en hobbyzender verworden radio – plaatsvindt, een financieel probleem is ontstaan, moet er een toekomstscenario voor het station komen. Dat sprak de raad woensdagavond uit door unaniem aannemen van een door GroenLinks ingediende motie.

De omroep had zo ongeveer drie keer zoveel geld van de gemeente gevraagd als de nu toegekende subsidie van 82 mille en niet gekregen. Daarom ziet het er niet goed uit voor de omroep, constateerde GroenLinks.

Een harde klap voor de enige betaalde medewerker, vrijwilligers en stagiairs van RTV Amstelveen die zich heel hard inzetten voor de omroep, vindt GL-fractievoorzitter Axel Boomgaars. Hij zei lokaal nieuws belangrijk te vinden om mensen te laten weten wat er in Amstelveen speelt en politieke besluiten te controleren. “Daarom moet dit conflict zeker niet het einde van lokale journalistiek in Amstelveen betekenen. Wat ons betreft gaan we zo snel mogelijk aan de slag voor hoe het dan wél moet.”

Medewerkers RTVA stoppen

De medewerkers van de lokale omroep RTV Amstelveen stoppen met hun werkzaamheden voor TV en internet. Maar zij stappen volgens eindredacteur Ernst Jan Wilhelmis nog niet op. Er is sprake van opschorting, meldt hij. Het lijkt een dreigement in de richting van de politiek.

Nu wethouder Maaike Veeningen van Cultuur (D66) niet het gevraagde extra geld wil geven, hebben vrijwilligers, stagiairs, de medewerker in vaste dienst (eindredacteur) en de hoofdredacteur geconstateerd hun werkzaamheden ten behoeve van televisie en internet niet langer te kunnen uitvoeren.

Zij melden dat los van het bestuur van de stichting. “Wij willen door, maar zo kan het niet”, zeggen ze. Overigens is onduidelijk of ook de radiomedewerkers stoppen.

De TV- en internetstaf verwijst naar het rapport van journalist Erik van Zwam, voormalig hoofdredacteur van AT5, dat vrij positief was over de zender, maar ook vond dat met de huidige geldelijke middelen doorgaan eigenlijk niet mogelijk was, gelet op de ambities. Ook uit een door de gemeente Amsterdam verricht kijk- en luisteronderzoek bleek dat RTVA kan rekenen op een groot draagvlak en een positieve waardering voor de programma’s, zeggen de medewerkers. “Zoals wij eerder hebben duidelijk gemaakt, is doorgaan dus onmogelijk geworden”.

B&W na rapporten: Toch geen extra geld RTVA

Maaike Veeningen

Ook na twee rapporten op basis van onderzoek, blijven B&W erin volharden dat de lokale zender RTVA geen extra geld krijgt. Dat heeft wethouder Maaike Veeningen van Cultuur (D66) het station persoonlijk laten weten. Ze heeft dat ook in een uitgebreide brief aan de gemeenteraad meegedeeld. Volgens haar staan de rapporten van enerzijds het kijk- en luisteronderzoek en anderzijds dat van journalist Van der Zwam, ingehuurd als expert, op gespannen voet met elkaar wat de waardering voor RTVA betreft.

Het station wilde voor dit jaar 35 mille hebben, om uit de schulden te komen, bovenop de 82 mille die het al kreeg. En voor volgende jaar € 170.000. Terwijl Van der Zwam redelijk positief is over het werk van de lokale omroep, geeft het kijk- en luisteronderzoek – bekeken vanuit het perspectief van de kijkers en luisteraars – een kritischer beeld. Volgens dat laatste is de waardering voor en het bereik van RTVA veel minder dan Van der Zwam meldt.

‘Gemeente verplicht RTVA te bekostigen’

Eigenlijk moet de gemeente de lokale omroep geen subsidie geven, maar gewoon ophoesten wat die kost. Voorzitter Pieter Monkelbaan van RTV Amstelveen zei dat donderdagavond tegen de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM), die de gemeentelijke begroting voor volgend jaar behandelde. Daarin moet een groter bedrag voor de omroep worden opgevoerd, vindt hij. Helemaal wars van extra geld voor RTVA is de complete lokale politiek niet, al hebben B&W een aanvraag van het station afgewezen, maar de tonnen die zij denkt nodig te hebben, vinden de meeste fracties teveel.

Monkelbaan baseerde zich op de Mediawet 2008, waarin staat dat een gemeente de daar aanwezige publieke omroep moet ‘bekostigen’. Op vragen van commissieleden hoeveel geld er dan nodig zou zijn, wist hij geen onderbouwd antwoord te geven.

RTVA: Gemeente overtreedt Mediawet

Maaike Veeningen

De lokale zender RTV Amstelveen vindt dat de gemeente in feite de Mediawet overtreedt door niet meer geld te geven. B&W bestrijden dat. Het station had voor dit jaar om 25 mille gevraagd en van volgend daar af € 170.000 extra bovenop de 82 mille die het al krijgt.

B&W hebben dat geweigerd, maar wel aangeboden twee rapporten te laten maken (kosten € 11.000), die respectievelijk een kijk- en luisteronderzoek en een advies van een externe deskundige over de verbetering van de organisatie betreffen. Die rapporten zijn klaar en worden dinsdag door B&W besproken. Daarna volgt een gesprek erover met de omroep, waarna zij pas openbaar worden. Op dit moment kent ook RTVA de inhoud nog niet, maar die denkt in het gelijk te worden gesteld door de externe adviseur, voormalig AT5 hoofdredacteur Erik van Zwam, over de extra financiën.

RTVA baseert zich onder meer op de convenant tussen Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en koepelorganisatie OLON van de lokale omroepen. Volgens hoofdredacteur a.i. Tim Lechner, voormalig raadslid voor de VVD, beschouwen gemeenten, zo ook Amstelveen, het geld dat naar de lokale omroep gaat nog altijd als een subsidie. Maar in de wet wordt volgens hem gesproken over ‘bekostiging’. Dat is iets anders dan een jaarlijkse bijdrage, maar gewoon de programmakosten e.d. betalen, meent hij. Volgens hem behoort een lokale omroep op basis van de Mediawet niet tot de subsidie ontvangende instellingen te behoren, zoals bijvoorbeeld Bibliotheek, Muziekschool en Schouwburg. “Bekostigen diet een gemeente iets wat zij wil behouden”, zegt hij.

RTVA: Te weinig geld om in de lucht te blijven

Al gaat de gemeentelijke geldkraan niet verder open, de lokale omroep RTVAmstelveen wil voorlopig toch doorgaan, onder meer om de zeven daar nu actieve stagiaires hun stageperiode (tot januari 2016) volledig te laten afronden. En als een lopend onderzoek de omroep in het gelijk stelt, kan de gemeenteraad een nieuwe aanvraag voor extra subsidie tegemoet zien. Nu voortijdig afbreken van de stages zou de betrokkenen in studieproblemen brengen. Dat zegt het stichtingsbestuur in een uitgebreide verklaring.

De omroep had, om dit jaar door te komen, € 25.000 extra gevraagd en wil daarna eigenlijk € 170.000 extra subsisdie per jaar hebben, bovenop de 82 mille die zij al ontvangt. Het bestuur zegt ondanks de weigering van B&W extra subsidie te verstrekken nog niet van plan te zijn ‘de handdoek definitief in de ring te gooien’.

De omroep heeft naar eigen zeggen één minimaal betaalde kracht in dienst. Verder werken volgens haar de vrijwilligers geheel belangeloos en energiek. De omroep wil samen met radiostations in de omgeving na 2016 doorgroeien naar een streekomroep. “Die intentie en inspiratie houden ons op de been”, meldt het bestuur.

Veeningen niet bij B&W-besluit RTVA

Maaike Veeningen

RTV Amstelveen is uiteraard teleurgesteld over het besluit van B&W geen extra subsidie aan de lokale omroep te geven. Zij kondigt aan volgende week met een uitgebreide verklaring te komen. Het besluit van de extra subsidie af te zien overigens deze week in een vergadering van B&W waar verantwoordelijk wethouder Maaike Veeningen van Cultuur (D66) als enige niet bij was.

Het enige medium in Amstelveen dat subsidie krijgt, had 170 mille extra per jaar gevraagd, bovenop de 82 mille die het nu al van de gemeente ontvangt. Om dit jaar ‘de eindjes aan elkaar te knopen’, zoals RTVAmstelveen het noemt, werd vast 25 mille gevraagd, in afwachting van een onderzoek naar kijkcijfers, waardering en mogelijke verbeteringen. Dat laatste kost € 11.000 en wordt door de gemeente betaald. Daarnaast heeft de omroep een huurachterstand bij de gemeente van veertien maanden. Ook de € 25.000 krijgt de omroep niet.

Bestuur en medewerkers zeggen in een korte verklaring alvast teleurgesteld te zijn over het besluit en vooral de motivering ervan. “Reden om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Wij gaan in ieder geval door. Dit weekend zal worden benut om een uitvoerige reactie voor te bereiden”, aldus de verklaring.

Geen extra geld voor RTV Amstelveen

Er komt voorlopig geen extra subsidie voor de lokale zender RTV Amstelveen. Die had om jaarlijks € 170.000 gevraagd, bij de subsidie van 82 mille die zij al krijgt. B&W zijn niet van plan het extra geld te verstrekken.

De omroep wilde, bij kennelijk gebrek aan reclame-inkomsten van lokale bedrijven, het geld voornamelijk voor televisie hebben, want om radio – het snelste medium – bekommert zij zich kennelijk niet. Dat deel van de omroep is verworden tot een hobbyclub van JD’s die landelijk (nog) niet scoorden. Lokaal nieuws is op de radio niet of nauwelijks te horen.

B&W vinden dat gesubsidieerde organisaties en instellingen een gelijke behandeling verdienen. ‘In tijden van bezuinigingen moet iedereen de broekriem aantrekken en kunnen tussentijdse verzoeken om het bijplussen van subsidies niet worden gehonoreerd’, vindt het college.

Advies RTVA kost 11 mille

Het onderzoek en advies om RTV Amstelveen te professionaliseren wordt uitgevoerd door journalist Erik van Zwam en kost € 11.000. Dat meldt een woordvoerster van de gemeente. Van Zwam was hoofdredacteur van AT 5 en is tegenwoordig chef van de economieredactie van Trouw. Hij zal, zo luidt de opdracht, met een ‘realistisch plan’ ter verbetering komen.

Dat plan betreft dan zowel de inhoud van de programma’s als de exploitatie van de omroep. Daarnaast laat de gemeente door de afdeling statistiek van Amsterdam een onderzoek naar de kijkcijfers en waardering van de programma’s uitvoeren. Duidelijk is dat de focus van zowel lokale omroep als gemeente blijft liggen bij TV. Over radio wordt niet gesproken.