Categorie: "Lokale Omroep"

RTVA: Gemeente overtreedt Mediawet

Maaike Veeningen

Maaike Veeningen

De lokale zender RTV Amstelveen vindt dat de gemeente in feite de Mediawet overtreedt door niet meer geld te geven. B&W bestrijden dat. Het station had voor dit jaar om 25 mille gevraagd en van volgend daar af € 170.000 extra bovenop de 82 mille die het al krijgt.

B&W hebben dat geweigerd, maar wel aangeboden twee rapporten te laten maken (kosten € 11.000), die respectievelijk een kijk- en luisteronderzoek en een advies van een externe deskundige over de verbetering van de organisatie betreffen. Die rapporten zijn klaar en worden dinsdag door B&W besproken. Daarna volgt een gesprek erover met de omroep, waarna zij pas openbaar worden. Op dit moment kent ook RTVA de inhoud nog niet, maar die denkt in het gelijk te worden gesteld door de externe adviseur, voormalig AT5 hoofdredacteur Erik van Zwam, over de extra financiën.

RTVA baseert zich onder meer op de convenant tussen Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en koepelorganisatie OLON van de lokale omroepen. Volgens hoofdredacteur a.i. Tim Lechner, voormalig raadslid voor de VVD, beschouwen gemeenten, zo ook Amstelveen, het geld dat naar de lokale omroep gaat nog altijd als een subsidie. Maar in de wet wordt volgens hem gesproken over ‘bekostiging’. Dat is iets anders dan een jaarlijkse bijdrage, maar gewoon de programmakosten e.d. betalen, meent hij. Volgens hem behoort een lokale omroep op basis van de Mediawet niet tot de subsidie ontvangende instellingen te behoren, zoals bijvoorbeeld Bibliotheek, Muziekschool en Schouwburg. “Bekostigen diet een gemeente iets wat zij wil behouden”, zegt hij.

RTVA: Te weinig geld om in de lucht te blijven

rtva_logo2bAl gaat de gemeentelijke geldkraan niet verder open, de lokale omroep RTVAmstelveen wil voorlopig toch doorgaan, onder meer om de zeven daar nu actieve stagiaires hun stageperiode (tot januari 2016) volledig te laten afronden. En als een lopend onderzoek de omroep in het gelijk stelt, kan de gemeenteraad een nieuwe aanvraag voor extra subsidie tegemoet zien. Nu voortijdig afbreken van de stages zou de betrokkenen in studieproblemen brengen. Dat zegt het stichtingsbestuur in een uitgebreide verklaring.

De omroep had, om dit jaar door te komen, € 25.000 extra gevraagd en wil daarna eigenlijk € 170.000 extra subsisdie per jaar hebben, bovenop de 82 mille die zij al ontvangt. Het bestuur zegt ondanks de weigering van B&W extra subsidie te verstrekken nog niet van plan te zijn ‘de handdoek definitief in de ring te gooien’.

De omroep heeft naar eigen zeggen één minimaal betaalde kracht in dienst. Verder werken volgens haar de vrijwilligers geheel belangeloos en energiek. De omroep wil samen met radiostations in de omgeving na 2016 doorgroeien naar een streekomroep. “Die intentie en inspiratie houden ons op de been”, meldt het bestuur.

Veeningen niet bij B&W-besluit RTVA

Maaike Veeningen

Maaike Veeningen

RTV Amstelveen is uiteraard teleurgesteld over het besluit van B&W geen extra subsidie aan de lokale omroep te geven. Zij kondigt aan volgende week met een uitgebreide verklaring te komen. Het besluit van de extra subsidie af te zien overigens deze week in een vergadering van B&W waar verantwoordelijk wethouder Maaike Veeningen van Cultuur (D66) als enige niet bij was.

Het enige medium in Amstelveen dat subsidie krijgt, had 170 mille extra per jaar gevraagd, bovenop de 82 mille die het nu al van de gemeente ontvangt. Om dit jaar ‘de eindjes aan elkaar te knopen’, zoals RTVAmstelveen het noemt, werd vast 25 mille gevraagd, in afwachting van een onderzoek naar kijkcijfers, waardering en mogelijke verbeteringen. Dat laatste kost € 11.000 en wordt door de gemeente betaald. Daarnaast heeft de omroep een huurachterstand bij de gemeente van veertien maanden. Ook de € 25.000 krijgt de omroep niet.

Bestuur en medewerkers zeggen in een korte verklaring alvast teleurgesteld te zijn over het besluit en vooral de motivering ervan. “Reden om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Wij gaan in ieder geval door. Dit weekend zal worden benut om een uitvoerige reactie voor te bereiden”, aldus de verklaring.

Geen extra geld voor RTV Amstelveen

logo rtvaEr komt voorlopig geen extra subsidie voor de lokale zender RTV Amstelveen. Die had om jaarlijks € 170.000 gevraagd, bij de subsidie van 82 mille die zij al krijgt. B&W zijn niet van plan het extra geld te verstrekken.

De omroep wilde, bij kennelijk gebrek aan reclame-inkomsten van lokale bedrijven, het geld voornamelijk voor televisie hebben, want om radio – het snelste medium – bekommert zij zich kennelijk niet. Dat deel van de omroep is verworden tot een hobbyclub van JD’s die landelijk (nog) niet scoorden. Lokaal nieuws is op de radio niet of nauwelijks te horen.

B&W vinden dat gesubsidieerde organisaties en instellingen een gelijke behandeling verdienen. ‘In tijden van bezuinigingen moet iedereen de broekriem aantrekken en kunnen tussentijdse verzoeken om het bijplussen van subsidies niet worden gehonoreerd’, vindt het college.

Advies RTVA kost 11 mille

logo rtvaHet onderzoek en advies om RTV Amstelveen te professionaliseren wordt uitgevoerd door journalist Erik van Zwam en kost € 11.000. Dat meldt een woordvoerster van de gemeente. Van Zwam was hoofdredacteur van AT 5 en is tegenwoordig chef van de economieredactie van Trouw. Hij zal, zo luidt de opdracht, met een ‘realistisch plan’ ter verbetering komen.

Dat plan betreft dan zowel de inhoud van de programma’s als de exploitatie van de omroep. Daarnaast laat de gemeente door de afdeling statistiek van Amsterdam een onderzoek naar de kijkcijfers en waardering van de programma’s uitvoeren. Duidelijk is dat de focus van zowel lokale omroep als gemeente blijft liggen bij TV. Over radio wordt niet gesproken.

Gemeente helpt RTV Amstelveen

logo rtva

Hoewel zij de door RTV Amstelveen gevraagde extra subsidie van € 170.000 buiten proporties vinden, willen B&W de lokale zender wel graag steunen. De gemeente gaat externen inhuren om de omroep te professionaliseren. Dat laat wethouder Maaike Veeningen van cultuur (D66) aan de gemeenteraad weten.

Zij vindt het lokale medialandschap  nogal schraal en ook dat de gemeente gebaat is bij diverse kanalen om inwoners van nieuws te voorzien, maar geeft daarbij toch de voorkeur aan een gesubsidieerde lokale zender boven media van particuliere ondernemingen.

Tot nu toe ontvangt het opnieuw in financiële problemen verkerende RTV Amstelveen jaarlijks 82 mille subsidie. Daar moet minstens ruim het dubbele bij, vindt het bestuur. Maar het bij de aanvraag gevoegde plan voor een verbeterslag wekte niet het vertrouwen van B&W. Die gaan het dus door een externe adviseur over laten doen. Daarnaast laat de gemeente een extern onderzoek uitvoeren naar de kijkcijfers (radio is kennelijk niet aan de orde) en de waardering voor de tv-programma’s.

RTVA: 2 ton extra nodig voor overleven

logo rtva

 

Dirk Landsaat. Foto: amstelveenweb.com

Dirk Landsaat. Foto: amstelveenweb.com

Als er niet snel twee ton van de gemeente op tafel komt, moet de lokale omroep stoppen.  Dat heeft zij aan de gemeenteraad laten weten. Zij werkt met grote verliezen en adverteerders leveren te weinig op om de zaak draaiende te houden.  De tv-programma’s gaan op wat RTV Amstelveen noemt ‘lichtgrijs minimumniveau’. Overigens was ook in vorige jaren geen actuele berichtgeving op tv te zien in de zomer. Op dit moment ontvangt RTVA jaarlijks ongeveer 80 mille aan subsidie.

De rest komt uit barters – uitwisseling van diensten met bedrijven – en reclame.  Tot nu toe waren  gesprekken met de verantwoordelijke wethouder om meer geld los te krijgen tevergeefs, meldt het bestuur. De resultaten van de exploitatie en balanspositie worden volgens de omroep ‘in rood geschreven’.  Vorig jaar is de betaalde hoofdredacteur ontslagen, waardoor het verlies enigszins werd beperkt, maar uit reclame komt te weinig held om de zaak draaiende te houden. ‘Ook de inspanningen op commercieel gebied, die ten opzichte van een jaar eerder zo’n 47% hogere opbrengsten resulteerden, konden het tij niet keren’ meldt RTVA.

Geen Serious Request op Stadsplein

 

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Het fenomeen Serious Request komt niet naar Amsteveen. De stad stelt zich toch maar niet kandidaat. B&W raden dat althans af, omdat de begroting er niet in voorziet. Hoewel de kosten ervan allang bekend waren, tonen PvdA en D66 zich nu opeens teleurgesteld over wat Amstelveen er financieel in moet steken om zich kandidaat te stellen voor de komst van het ‘Glazen Huis’ naar het Stadshart.

De gemeenteraad had eenparig om een onderzoek gevraagd en B&W kwamen nu, in antwoord daarop,  met een uitgebreide rapportage. Daarin staat onder meer dat het evenement Serious Request in elk geval een slordige half miljoen euro kost, een bedrag dat, door navraag bij steden die het al eens binnen hun grenzen beleefden, dus allang bekend was.

Nieuwe hoofdredacteur RTVA gezocht

logo rtvaHij moet in elk geval minder gaan verdienen dan zijn voorganger Bert Kuizenga, omdat RTV Amstelveen diens salaris niet meer kon betalen, waardoor hij opstapte. En die was al van twee dagen naar één dag per week teruggegaan, wat blijkbaar voor een hoofdredacteur van de lokale omroep voldoende is. Over salaris en voorwaarden moeten bestuur en sollicitant het samen eens worden.

De nieuwe hoofdredacteur wordt weer geacht voor twee dagen in dienst te komen. Dat was althans met de vorige zo. Voorlopig neemt Tim Lechner, voormalig raadslid voor de VVD en sindsdien als vrijwilliger werkzaam bij RTVA, de functie waar.

Serious Kerst brengt ruim 15 mille op

serieuskerstDe Amstelveense supportactie voor Serious Request heeft ruim 15 mille opgebracht. Terwijl in het glazen huis te Haarlem zich dagenlang DJ’s van Radio 3 FM opsloten, werd uit een ‘glazen huis’ op het Dorpsplein dopopr RTV Amstelveen 116 uur onafgebroken radio gemaakt. Die actie heette ‘Serious Kerst’. Men kon er heen komen om tegen betaling van € 5 een plaatje aan te vragen, wat door het barre weer heel weinig Amstelveners deden, dat telefonisch doen of een bedrag storten voor de actie.

Op de laatste dag voor kerst (24 december) sloot Humberto Tan, zelf wonende in Amstelveen, de lokale actie af. Die had om precies te zijn 15.047 euro opgebracht. De organisatie heeft dat eindbedrag overigens alleen via sociale media bekend gemaakt en op de site van de lokale omroep prijkt alleen nog als nieuws dat de actie is begonnen.