Categorie: "Jeugd en jongeren"

Valk gaf vakenier het nakijken bij Elsenhovejubileum

Honderden mensen kwamen zondag (8 oktober) naar de roofvogelshow op Elsenhove. Die werd georganiseerd ter gelegenheid van het 30 jarige jubileum van de speelboerderij. Valken, buizerds en arenden vertoonden hun kunstjes. Klein incidentje: een witte valk gaf de valkenier het nakijken en ging er vandoor. De valkenier brak zijn show af om de vogel terug te vinden. Die arriveerde na verloop van tijd tot geruststelling van het publiek weer. Na de show sprak burgemeester Van Zanen op de jubileumreceptie.

Actieplan jeugdzorg in de maak

Mede op basis van een in mei gehouden ‘informatieconferentie jeugd’ wordt door de gemeente gewerkt aan een actieplan. Daarin zullen veel tijdens de conferentie genoemde knelpunten aan de orde komen. Het gaat onder meer om preventieve jeugdzorg in het kader van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. B en W verwachten het actieplan begin 2007 klaar te hebben.

Bezuiniging Elsenhoven teruggedraaid

Er komt toch weer extra geld voor speelboerderij Elsenhove. De gemeenteraad, op Burgerbelangen (BBA) na, heeft ingestemd met een door de ChristenUnie ingediende en door vijf andere partijen ondersteunde motie. In de financiële kadernota is voor de komende vijf jaren maximaal 35 duizend euro extra gereserveerd voor de exploitatie van de boerderij. Dat bedrag komt overeen met een eerder per 1 januari 2007 door de raad opgelegde bezuiniging.

Christenunie wil actie van gemeente tegen alcohol gebruik jongeren

Naar het voorbeeld van de gemeente Dalfsen, moeten ook B en W van Amstelveen alle ouders van minderjarige kinderen in een brief op de gevaren van alcohol wijzen. Dat vindt Jacqueline Koops van de ChristenUnie (CU). Zij kreeg daarvoor in de gemeenteraad woensdag (12 juli) overigens geen steun. Volgens wethouder Tan doet de regionale GGD voldoende aan voorlichting op scholen.

Zestig mille voor aanpak ‘onacceptabel gedrag’ straatjeugd

Ruim zestig mille investeert Amstelveen in voortzetting, volgend jaar, van het jeugdveiligheidsplan. Dat plan werd vorig jaar samen met Aalsmeer en Uithoorn voor de jaren 2005 en 2006 vastgesteld om ‘onacceptabel gedrag’ van jongeren op straat terug te dringen. Dat lijkt maar ten dele gelukt, blijkt uit een evaluatie. Geconstateerd is er te weinig speelvoorzieningen voor oudere jeugd in Amstelveen-Zuid zijn.

Versterking jongerenwerk Amstelveen-Zuid

Stichting Cardanus gaat voor de gemeente het jongerenwerk in Amstelveen-Zuid versterken en krijgt daarvoor 45 duizend euro per jaar. Het gaat vooral om activiteiten op straat, zoals op schoolpleinen en speelterreinen. De regeling geldt topt en met 2008, in afwachting van een nieuw te bouwen jongerencentrum in Westwijk.