Categorie: "Jeugd en jongeren"

Nieuw loket om jongeren uit uitkering te krijgen

Om het aantal jongeren met een uitkering en zonder goede perspectieven op werk terug te dringen, start de gemeente een leer/werkloket. Blijkbaar slagen de bestaande instellingen, zoals het Centrum Werk en Inkomen daar niet in. Met die partijen wil de gemeente samen het nieuwe ‘loket' opzetten en zelf de regie houden.

 

Poppentheater op Elsenhove

Poppentheater Stromboli geeft zondag 20 mei twee voorstellingen op speelboerderij Elsenhove, om 14.30 en 15.30 uur. Het speelt ‘Jan Klaasen en het geheim van de tovenaar', geschikt voor kinderen tot zeven jaar.

 

Verdeelde raad steunt maatregelen hangjongeren

Met de door B en W voorgestelde uitbreiding van het ambulante jeugdwerk, om de overlast door hangjongeren in Middenhoven tegen te gaan, konden ChristenUnie (CU), Burgerbelangen (BBA) en Ouderencombinatie zich woensdagavond (25 april) niet verenigingen. De meerderheid van de raad ging akkoord. De raadsleden Koops (CU) en De Jong (BBA) citeerden wat een hangjongere op amstelveen.blog meldde en waaruit bleek dat hij niet zit te wachten op een op hem afgestuurde jongerenwerker.

 

 

Extra ambulant jongerenwerk tegen overlast

De gemeente trekt 70 mille uit voor ambulant jongerenwerk, om de overlast door jongeren in met name Waardhuizen en Middenhoven tegen te gaan. In de raadscommissie Burgers en Samenleving waren de meningen daarover enigszins verdeeld. Sorteert zo'n pratende extra jeugdwerker wel voldoende effect en moeten de raddraaiers niet gewoon keihard worden aangepakt? vroeger diverse fracties zich af. Jacqueline Koops van de ChristenUnie vond de nu gekozen oplossing een beetje vaag.

 

Kinderkamp in Nes

Het Zwaluwstaartje, de naschoolse opvang in Nes aan de Amstel, houdt van 13 tot en met 17 augustus een vakantieweek voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Op de woensdagen 21 en 28 maart kunnen daarvoor deelnemertjes worden aangemeld tussen 12.30 en 16.00 uur in het gebouw van basisschool De Zwaluw (Pastoor van Zantenlaan). De kampweek kost 25 euro. Het is de laatste week van de zomervakantie. De activiteiten staan in het teken van het thema 'Op de boerderij.' Meer informatie: 0297 582171

Talentenjacht A-factor voor Amstelveense jeugd

Met een knipoog naar X-factor organiseert stichting Cardanus in Amstelveen de A-factor, een talentenjacht voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In maart worden de voorrondes gehouden, in heel Amstelveen. De kinderen kunnen zich met uiteenlopende prestaties, zowel solo als in groepen, opgeven: zingen, dansen, goochelen, playback en wat er nog meer aan podiumkunst mogelijk is. De finale is tijdens de Midzomernachtmarkt op het Westwijkplein. De finalisten strijden dan in de twee categorieën: 4 – 7 jaar en 8 – 12 jaar.

 

‘Brede school moet spil van de wijk worden’

De zogenaamde Brede School moet een begrip gaan worden in de Amstelveense wijken, om daar de ontwikkelingskansen voor kinderen tot twaalf jaar te vergroten. Daarom moet hij een meer structurele vorm krijgen dan tot nu toe. Die visie leggen B en W aan de gemeenteraad voor. Het heeft die samen met de betrokken partijen geformuleerd. Er staat ook in hoe de diverse organisaties zich er samen voor kunnen inzetten.

Cardanus biedt naschoolse opvang met vrijwilligers

Stichting Cardanus biedt van januari 2007 af een ruimte in wijkcentrum De Bolder (Groenhof 140) aan voor naschoolse opvang van kinderen. Zij wil daarmee inspelen op het probleem dat voor bijna de helft van de Amstelveense schoolkinderen dergelijke opvang ontbreekt. Het is de bedoeling dat ouders of verzorgers zelf voor begeleiding door volwassenen zorgen.

 

Speel-o-theek blijft zonder subsidie

De gemeenteraad blijft, ook nu het financieel beter gaat met Amstelveen, weigeren weer subsidie te verstrekken aan de speel-o-theek, het uitleenpunt voor verantwoord speelgoed in Keizer Karelpark. Ook wil de raad niet nadenken over een tweede uitleenpunt, bijvoorbeeld in Middenhoven.